Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarifeYüklə 1,55 Mb.
səhifə9/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

 
 

Tr. br. HS (ST)

Naziv robe

Obrada ili prerada, izvršena na materijalima bez porijekla, koja im daje status robe sa porijeklom

(1)

(2)

(3)                ili

(4)

77. gl

Rezervisano za eventualno buduće korišćenje HS

 

 

eh 78. gl

Olovo i proizvodi od olova osim za:

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

7801

Sirovo olovo:

 

 

 

- rafinisano olovo

izrada od obrađenog olova ("bullion" ili "vork")

 

 

- ostalo

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda ne smiju se koristiti odpaci i ostaci iz tar. br. 7802

 

7802

Otpaci i ostaci od olova

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 79. gl

Cink i proizvodi od cinka osim za

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

7901

Cink, sirovi

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Ne smiju se koristiti ostaci i otpaci iz tar. br. 7902

 

7902

Otpaci i ostaci od cinka

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 80. gl

Kalaj i proizvodi od kalaja osim za:

Izrada od koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

8001

Kalaj, sirovi

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Ne smiju se koristiti otpaci i ostaci iz tar. br. 8002

 

8002 i 8007

Otpaci i ostaci od kalaja, ostali proizvodi od kalaja

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

81. gl

Ostali prosti metali kermeti, proizvodi od njih:

 

 

 

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

 

 

- ostali prosti metali, obrađeni, njihovi proizvodi

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala razvrstanih u isti tar. br. kao što je tar. br. ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- ostalo

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 82. gl

Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala, njihovi djelovi od prostih metala, osim za:

Izrada od koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

8206

Alat iz dva ili više tar. br. 8202 do 8205 u setovima za prodaju na malo

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. osim 8202 do 8205. Ipak se alati iz tar. br. mogu staviti u setove ako njihova vrijednost ne prelazi 15% cijene setova franko proizvoda.

 

8207

Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona ili za mašine alatke (npr. za presovanje, kuvanje, utiskivanje, prosijecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke) uključujući matrice za izvlačenje ili akstrudiranje metala i alat za bušenje stijena i zemlje

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8208

Noževi i sječiva, za mašine ili mehaničke sprave

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 8211

Noževi sa sječivom, nazubljeni ili ne (uključujući baštenske noževe), osim noževa iz tar. br. 8208

Izrada kod koje se svi potrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Mogu se koristiti drške i sječiva od prostih metala

 

8214

Ostali nožarski poslovi (npr. mašine za šišanje ili strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske sjekire i noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir) setovi i sprave za manikir i pedikir uključujući i turpije za nokte

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Mogu se koristiti drške od prostih metala

 

8215

Kašike, viljuške, kutlače, kašike za pjenu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Mogu se koristiti drške od prostih metala

 

Ex 83. gl

Razni proizvodi od prostih metala, osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda.

 

Ex 8302

Ostali okovi, pribor (fiting) i slični proizvodi primjereni za građevinarstvo, automatski zatvarači vrata

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Mogu se koristiti materijali iz tar. br. 8302 pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 8306

Statuete i drugi ukrasi od prostih metala

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Mogu se koristiti i materijali iz tar. br. 8306 pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 84. gl

Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda mehanički uređaji, njihovi djelovi, osim

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 8401

Gorivni elementi (patrone) za nuklearne reaktore

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda (13)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska), kotlovi za pregrijanu vodu

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8403 i Ex 8404

Kotlovi za centralno grijanje osim kotlova iz tar. br. 8402, pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. 8403 i 8404

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

8406

Turbine na vodenu i drugu paru

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8407

- klipni motori sa unutrašnjim sagorijevanjem na paljenje pomoću svjećice, sa naizmijeničnim ili obrtnim kretanjem klipa

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8408

Klipni motori sa unutrašnjinm sagorijevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8409

Djelovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 8407 ili 8408

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8412

Ostale pogonske mašine i motori

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 8413

Pneumatske pumpe sa rotacionim kretanjem

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 8414

Industrijske mape, ventilatori i slično

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8415

Uređaji za klimatizaciju sa ventilatorom na motorni pogon i elementi za mijenjanje temperature i vlažnosti uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može posebno regulisati

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje električni i ostali, toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika,
- vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 8419

Mašine i uređaji za drvnu industriju, za proizvodnju papirne kaše i kartona

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u isti tar. br. kao proizvod koriste samo do vrijednosti 25% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8420

Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo i valjci za njih

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u isti tar. br. kao proizvod koriste samo do vrijednosti 25% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8423

Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama) uključujući i mašine za brojenje i kontrolu koje rade na bazi mjerenja mase, tegovi za vage svih vrsta

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8425 do 8428

Mašine i sprave za dizanje, manipulisanje, utovarivanje ili istovarivanje

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u tar. br. 8431 koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8429

Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni

 

 

 

- drumski valjci

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- ostalo

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u tar. br. 8431 koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8430

Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda, makare i mašine za vađenje šipova, sniježni plugovi i duvaljke za snijeg

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u tar. br. 8431 koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 8431

Djelovi pogodni isključivo ili pretežno za korišćenje sa drumskim valjcima

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8439

Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju i dovršavanje hartije ili kartona

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u isti tar. br. kao proizvod koriste samo do vrijednosti 25% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8441

Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući i mašine za sječenje svih vrsta

Izrada kod koje 
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u isti tar. br. kao proizvod koriste samo do vrijednosti 25% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 


8444 do 8447

Mašine iz ovih tar. br. koje se koriste u tekstilnoj industriji

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 8448

Pomoćne mašine i uređaji za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444 i 8445

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8452

Mašine za šivenje, osim mašina za proširivanje knjiga iz tar. br. 8440, namještaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje, igle za mašine za šivenje

 

 

 

- mašine za šivenje (samo za ravno šivenje), sa glavom mase do 16 kg bez motora ili do 17kg sa motorom

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla kod sastavljanja gl. (bez motora) ne prelazi vrijednost korišćenog materijala sa porijeklom
- korišćeni mehanizmi za zatezanje niti, kukičanje i cik-cak su već sa porijeklom

 

 

- ostalo

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8456 do 8466

Mašine alatke za obradu materijala svih vrsta i uređaji i njihovi djelovi i pribor iz tar. br. 8456 do 8466

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8469 do 8472

Kancelarijske mašine (npr. Mašine za obradu teksta, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8480

Kalupnice za livnice metala, modelne ploče, livački modeli, kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gume ili plastične mase

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

8482

Kotrljajni ležaji

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8484

Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala, setovi zaptivača različiti po sastavu materijala, u kesama, omotima ili sličnim pakovanjima, mehanički zaptivači

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8485

Djelovi mašina ili uređaja bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih djelova nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 85. gl

Električne mašine i oprema i njihovi djelovi, aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka, televizijski aparati za reprodukciju slike i zvuka, djelovi i pribor za te proizvode, osim za:

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika - kod koje se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u tar. br. 8503 koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8502

Električni generatorski agregati i rotacioni konventori (pretvarači)

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u tar. br. 8501 ili 8503 zajedno koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8504

Tranformatori za mašine za automatsku obradu podataka

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 8518

Mikrofoni i njihovi stativi, zvučnici uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama, audio frekventni električni pojačivači, električni kompleti za pojačavanje zvuka

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8519

Gramofoni sa ili bez sopstvenog pojačivača, kasetofon i drugi aparati za reprodukciju zvuka koji nemaju ugrađeni uređaj za snimanje zvuka

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8520

Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka, uključujući aparate sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka ili bez njih

Izrada kod koje:
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih uptrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8522

Djelovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8519 do 8521

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8523

Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili sl. snimanja drugih fenomena osim proizvoda iz gl. 37

  Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8524

Ploče, trake i ostale podloge sa snimljenim zvukom ili drugim sličnim fenomenima uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča osim proizvoda iz gl. 37

 

 

 

- matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- ostalo

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda i franko fabrika
- kod koje je u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u tar. br. 8523 koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8525

Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radio-difuziju ili televiziju uključujući one sa ugrađenim radio prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, televizijske kamere, video kamere za snimanje nepokretnih slika i ostale video kamere sa rekorderima

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8526

Radari, pomoćni uređaji za radio navigaciju i aparati za radio-daljinsko upravljanje

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8527

Prijemnici za radio telefoniju, radio telegrafiju ili radio difuziju uključujući prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8528

Televizijski prijemnici kombinovani sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike, video monitori i video projektori

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika - kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8529

Djelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528:

 

 

 

- isključivo ili uglavnom pogodni za upotrijebu kod aparata za video snimanje i reprodukciju slike

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- ostalo

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8535 i 8536

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za povezivanje sa električnim strujnim kolima ili u njih

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u tar. br. 8538 koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8537

Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa 2 ili više proizvoda iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne energije uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz gl. 90 i aparatima za numeričko upravljanje osim komutacionih aparata iz tar. br. 8517

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

- se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u tar. br. 8538 koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda, franko fabrikaIzrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 8541

Diode, tranzistori i sl. poluprovodnički elementi osim diskova (pločica) os silicijuma još neisečeni u čipove

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8542

Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
 

- se u okviru gornje granice svi materijali razvrstani u tar. br. 8541 ili 8542 zajedno koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda franko fabrikaIzrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i elektrolitsko oksidiranu) kablovi (uključujući koaksialne) i ostali izolovani provodnici sa ili bez konektora, kablovi od optičkih vlakana izrađeno od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima sa ili bez konektora

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena sa ili bez metala za električne svrhe

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8546

Električni izolatori od bilo kog materijala

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8547

Izolacioni djelovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelini od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr. čaure sa navojem) ugrađenim za vrijeme presovanja isključivo radi spajanja osim izolatora iz tar. br. 8546, cijevi za električne provodnike i spojnice za njih od prostih metala obložene izolacionim materijalom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8548

Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora, istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori, električni djelovi mašina i aparata, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 86. gl.

Šinska vozila i njihovi djelovi, železnički i tranvajski kolosječni sklopovi i pribor i njihovi djelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta osim za:

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8608

Željeznički i tramvajski šinski sklopovi i pribor, mehanička (uključujući elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu i komandovanje saobraćajem na željezničkim ili tramvajskim prugama drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima. Aerodromima ili u lukama, njihovi djelovi

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 87. gl.

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi djelovi i pribor, osim za:

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

8709

Samohodna radna kolica bez uređaja za dizanje ili manipulacija koja se koriste u fabrikama, skladištima lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kraktim rastojanjima, vučna vozila koja se koriste na peronima željezničkih stanica, djelovi navedenih vozila

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila uključujući i ona koja su opremljena sa naoružanjem, njihovi djelovi

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8711

Motocikli (uključujući mopede), bicikla i sl. vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice, bočne prikolice:

 

 

 

- sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora) unutrašnjim sagorijevanjem zapremine cilindara:

 

 

 

- do 50 cm3

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika

 

- preko 50 cm3

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

 

- ostalo

Izrada kod koje
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- kod koje vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 8712

Bicikla

Izrada od materijala koji nijesu razvrstani u tar. br. 8714

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8715

Dječja kolica i njihovi djelovi

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

8716

Prikolice i poluprikolice, ostala vozila, nesamohodna, njihovi djelovi

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 88. gl.

Vazduhoplovi kosmičke letjelice i njihovi djelovi, osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 8804

Rotošuti

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br. Uzimajući druge materijale iz tar. br. 8804

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

8805

Oprema za lansiranje vazduhoplova, palubni zaustavljači aviona i sl. oprema, zemaljski trenažeri letenja, djelovi navedenih proizvoda

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

89. gl.

Bodovi čamci i ploveće konstrukcije

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda Ne smije se koristiti brodski trup iz tar. br. 8906

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

Tr. br. HS (ST)

Naziv robe

Obrada ili prerada, izvršena na materijalima bez porijekla, koja im daje status robe sa porijeklom

(1)

(2)

(3)                ili

(4)

Ex 90 gl.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni ili precizni, medicinski ili hirurški instrumenti ili aparati, njihovi djelovi i pribor osim za

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana, kablovi od optičkih vlakana osim onih iz tar. br. 8544, listovi i ploče od polazirajućeg materijala, sočiva (uključujući kontaktna sočiva) prizme, ogledala i ostali optički elementi od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih opštički neobrađenih elemenata od stakla

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9002

Sočiva, prizme, ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su djelovi ili pribor instrumenata ili aparata osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9004

Naočare i sl. proizvodi, korektivni, zaštitni ili ostali

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 9005

Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja osim astronomskih refrakcionih teleskopa i njihovih postolja

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. Proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 9006

Fotografski aparati, fotografski fleš aparati, i fleš sijalice (osim sijalica sa pražnjenjem iz tar. br. 85.39)

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

9007

Filmske kamere i projektori uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrikimenatografiju ili mikroprojekciju

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 9014

Ostali instrumenti za navigaciju i aparati

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9015

Geodski (uključujući fotogrametriske, hidrografske, okeanografske, hidrološke, meteorološke, geofizičke) instrumenti i aparati osim kompasa, daljinometri

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9016

Vage osjetljivosti do 5 cg (0,05g) sa tegovima ili bez njih

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9017

Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomjeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari, kalkulatori u obliku okrugle ploče), instrumenti za mijerenje dužine (npr. mjerne šipke i trake, mikrometarska mjerila, mjerila sa monijusom), nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9018

Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:

 

 

 

- zubarski stolovi sa ugrađenim zubarskim napravama ili zubarskim pljuvaonicama

Izrada od materijala od bilo kojeg tar. br. Uzimajući i materijale iz tar. br. 9018

Izrad kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

- ostalo

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

9019

Aparadi za mehano terapiju, aparati za masažu aparati za psihološka testiranja, aparati za ozono terapiju, oksigeno terapiju, aerosol terapiju, vještačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

9020

Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih djelova i izmijenjivih filtera

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 25% cijene proizvoda franko fabrika

9024

Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. metala drveta tekstila hartije plastičnih masa)

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registovanja

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili ostalih promjenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr. merači protoka, pokazivači nivoa, manometri, mjerači količine toplote) osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9018 i 9032

 

 

9027

Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr. polalimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima) instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznost, ekspanzije, površinskog napona i sl. instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerila ili kontrolu (uključujući ekspozimetre) mikrotomi

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9028

Mjerači potrošpnje ili proizvodnje gasova tečnosti ili elektriciteta, uključujući mjerače za njihovo baždarenje:

 

 

 

- djelovi i pribor

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- ostalo

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika
- vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

9029

Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i sl. pokazivači brzine i tahometri, osim onih iz tar. br. 9014 i 9015 stroboskopi

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili ispitivanje električnih veličina, osim električnih brojila iz tar. br. 9028, instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa, beta, gama; rendgenskih kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9031

Instrumenti, aparati i mašine za mjerenje ili kontrolu, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi, projektori profila

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9033

Djelovi i pribor (nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje instrumente ili aparate iz gl. 90

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 91. gl.

Časovnici i lični časovnici i njihovi djelovi osim za:

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

9105

Ostali časovnici

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklom

 

9109

Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

- vrijednost svih korišćenih materijala bez porijekla ne prelazi vrijednost korišćenih materijala sa porijeklomIzrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

9110

Kompletni mehanizmi za časovnike (lični ili druge) nesastavljeni li djelimično sastavljeni (mehanizmi u setovima) nekompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge) sastavljeni, grubi mehanizmi za časovnike lične ili druge

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

- kod koje se u okviru gornje granice materijali razvrstani u tar. br. 9114 koriste samo do vrijednosti 10% cijene proizvoda franko fabrikaIzrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

9111

Kutije za lične časovnike i djelovi kutije

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljenii materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

9112

Kutije za kućne kancelarije i sl. časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove gl.i djelovi kutija

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

9113

Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i njihovi djelovi:

 

 

 

- od prostih metala, planiranih ili ne ili prevučeni ili ne sa plemenitim metalima

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- ostalo

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

92. gl.

Muzički instrumenti, djelovi i pribor tih proizvoda

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 

93. gl.

Oružje i municija, njihovi djelovi i pribor

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 94 gl.

Namještaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi, lampe i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nepomenuti ili uključeni, osvjetljeni znaci, ovjetljene pločice sa imenim i sl. montažne zgrade, osim za

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u druge tar. br. od tar. br. proizvoda

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 9401 i eh 9403

Namještaj od prostog metala sa ugrađenom nepunjenom pamučnom tkaninom čija težina ne prelazi 300 g/m2

Izrada kod koje se
- svi upotrijebeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

ili


izrada od pamučne tkanine koja je već pripremljena za korišćenje u tar. br. 9401 ili 9403 pod uslovom da:
- njena vrijednost ne prelazi 25% cijene franko fabrika
- su svi ostali korišćeni materijali već sa porijeklom i svrstavaju se u druge tar. br. osim tar. br. 9401 ili 9403

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

9405

Lampe i druga svjetleća tijela, uključujući reflektore i njihove djelove, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni, osvjetljeni znaci, osvjetljene pločice sa imenima i sl. sa stalno fiksiranim svjetlosnim izvorom i njihovi djelovi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

9406

Montažne zgrade

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 95. gl.

Igračke, rekviziti za društvene igre i sport, njihovi djelovi i pribor osim za

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

9503

Ostale igračke, umanjeni modeli i slični modeli za igru uključujući sa pogonom, slagalice svih vrsta

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 9506

Štapovi za golf i njihovi djelovi

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Za izradu gl. za štapove za golf mogu se koristiti grubo obrađeni komadi

 

Ex 96. gl.

Razni izrađeni proizvodi osim za

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 9601 i eh 9602

Proizvodi od materijala životinjskog, biljnog ili mineralnog porijekla za rezbarenje

izrada od obeđenih materijala za rezbarenje iz istih tar. br.

 

Ex 9603

Metle i četke (osim metli od pruća i četki od materijala dlake vjeverice ili lasice), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

9605

Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ilči čišćenje cipela ili odijela

Svaki predmet u setu mora zadovoljavati pravila koja bi za njega važila da nije bio u setu. Mogu se uključiti predmeti bez porijekla ako njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15% cijene seta franko fabrika

 

9606

Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje ostali djelovi tih proizvoda nedovršena dugmad

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

9612

Trake za pisaće mašine i sl. trake natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka uključujući na kalemima ili u patronama, jastučići za žigove natopljeni ili nenatopljeni sa ili bez kutije

Izrada kod koje se
- svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 9613

Upaljači "piezo"

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tar. br. 9613 ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 9614

Lule za pušenje i gl. lula

Izrada od grubo obrađenih komada
97. gl

Predmeti umjetnosti kolekcija i starina

Izrada kod koje se svi korišćeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 


Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə