PSİkojenik hareket bozukluklari “NÖrolojide tehlikeli sular”Yüklə 445 b.
tarix10.04.2017
ölçüsü445 b.
#13817


PSİKOJENİK HAREKET BOZUKLUKLARI

 • NÖROLOJİDE TEHLİKELİ SULAR

 • Hareket Bozuklukları Birimi


Psikojenik hareket bozukluğu (PHB)’na ilişkin bazı rakamlar...

 • Nöroloji kliniklerinde PHB %2.6-%25 (en sık distoni ve tremor )

 • PHB’lu hastaların %28’inde eşlik eden nörolojik hastalık var (psikojenik diskinezili hastaların %10-15’inde org. hareket bozukluğu var)

 • PHB tanılı hastaların %6-30’u nörolojik (Tourette send, idiopatik distoni, yazıcı krampı...)Psikolojik kökenli semptomları olan hastada tanı...

 • Somatoform bozukluklardan biri

 • Veya başka psikolojik hastalık (depresyon, panik atak...)

 • Nörolojik hastalık (Parkinson, Huntington, Wilson, nöroakantositoz...)

 • Sistemik hastalık ( SLE...)

 • Konversiyon + Nörolojik hastalık (Temporal lob tutulumu, MS, kafa travması gibi) olabilirPHB ile ilişkili psikiyatrik hastalıklar:

 • Somatoform bozukluklar

 • Somatizasyon 30y altında başlayan, yineleyici ve kronik, patoloji düşündüren yakınmalar.

 • Yapay bozukluklar: Bilinçli olarak, hasta gözükmek için yaratılan fiziksel ve psikolojik semptomlar (Münchausen send, temaruz).

 • Konversiyon bozukluğu (histeri): : İstemsiz ve sosyal stres sonrası gelişen psödonörolojik defisitler.

 • Histriyonik kişilik bozukluğuPHB için tanı kriterleri...

 • Dokümante edilmiş

 • Hareketler psikoterapi / telkin / plasebo ile veya yalnız kalınca kaybolur

 • Klinik olarak kabul edilen

 • Hareketin kendi içinde tutarsızlık / klasik hastalıkla uyumsuz, ek olarak psikolojik başka nörolojik semptom / psikiyatrik hastalık tanısı

 • Kuvvetle muhtemel

 • Hareketin kendi içinde tutarsızlık / klasik hastalıkla uyumsuz

 • Muhtemel

 • Aşikar bir duygusal rahatsızlıkPMD tanısı için ipuçları

 • Ani başlangıç, statik seyir, spontan iyileşme

 • Hareket karakterinde tutarsızlık

 • Uygun tedaviye yanıtsızlık, plaseboya veya psikoterapiye yanıt

 • Hareketin dikkatle artıp, distraksiyonla azalması

 • Psikiyatrik tanı, multipl somatizasyon, multipl tanılanmamış durum

 • Gerçekdışı güçsüzlük, duysal yakınma

 • Sağlık çalışanı olmak, mahkemesi sürüyor olmak, ikincil kazanımlar

 • Tanık olunmayan paroksismal hareketler

 • Negatif aile öyküsüPsikojenik Distoni (21 olgu, Fahn ve ark, 1988)

 • Sıklıkla genç-orta yaş kadın (8-58yaş, F/M: 19/2)

 • Başlangıç  tanı süresi: 1ay-15 yıl

 • Ani başlangıç, alt ekstremite hakimiyeti, jeneralizasyon, istirahatte başlangıç

 • Eşlik eden ağrı, güçsüzlük, yavaşlama, multipl somatizasyon

 • Olguların yarısı başlangıçta organik hareket bozukluğu tanısı almış, 5 olguda cerrahi girişim yapılmış!Psikojenik tremor 24 olgu, Koller ve ark, 1989

 • Kadın hakimiyeti (15/9), 15-78yaş

 • Ani başlangıç, erken dönemde maksimum şiddet, amplitüd ve frekansta tutarsızlık

 • Kompleks tremor (istirahat,postür, aksiyonda eşit şiddet)

 • Dikkatle artış, distraksiyonla azalma

 • Seçici bozukluk (yazı normal, spiral bozuk)Psikojenik miyoklonus 18 olgu, Monday ve ark, 1993

 • Kadın hakimiyeti (13/5), 22-75 yaş

 • Ani başlangıç, presipite edici olay, stresle artış, istirahatte, hareketle artış, distraksiyonla azalma, çokluk segmental, plaseboya yanıt

 • Eşlik eden güçsüzlük, duyu kaybı

 • EMG: yanıtlar değişkendir, hazırlık potansiyeli (EEG’de istemli kasıdan 1.5sn önce kayıtlanır) görülür, stimulusa alışma olur, latans, istemli reaksiyon zamanı sınırlarındadır (100-120msn)Psikojenik parkinsonizm 14 olgu, Lang ve ark, 1994

 • Kadın=erkek , 21-63 yaş

 • İki yanlı rijidite, başlangıçta maksimum şiddet, karşı ekstremite hareketi ile ipsilateral rijidite azalır

 • Tremor genelde dominant elde, şiddeti istirahat, aksiyon ve postürde aynı, distraksiyonla azalır

 • Atipik yürüyüş (tutulan kol vücuda yapışık)

 • Aşırı instabilite, bradikinezide yorgunluk görülmez

 • 11 olgu başlangıçta idiyopatik parkinsonizm tanısı almış!Psikojenik yürüme bozukluğu 37 olgu, Lempert ve ark, 1991

 • En sık yanlış tanı: Wilson ve Huntington

 • Bunlardan birisi varsa tanı %90 doğru.

 • Tereddüt

 • Aşırı yavaşlık

 • Yürüyüş sırasında ekonomik olmayan postür

 • Buzda yürüme paterni

 • Psikojenik Romberg pozitifliği

 • veya düşme olmasızın dizde çözülme, makaslama, astazi, yüzde acı çeker ifadePHB’lu hastaya yaklaşım...

 • PHB tanısını nörolog, hatta hareket bozukluğunda deneyimli nörolog koymalı

 • PHB’nu tanımak: anamnez, gözlem, aile anamnezi

 • PHB’lu hastaya empati ve anlayış ile yaklaşılmalı

 • Tanı belirsizliğe yol açmayacak şekilde anlatılmalı

 • Hareket bozukluğu tipi söylenmeli

 • Organik bir bozukluk olmadığı vurgulanmalı

 • Psikiyatriye yönlendirilmeli25 yaşında, kadın hasta

 • 7 yaşında başlayan sağ kolda titreme

 • Yıllar içinde artış, baş ve boyuna, ardından tüm vücuda yayılma, hareket beraberinde hıçkırık tarzında ses çıkarma

 • Denenen ilaç tedavilerinden fayda görmemiş

 • 1991 yılında yatış, başlanan biperidene yanıtsız, haloperidole minimal yanıt1996 (30y) polikl: İstemsiz hareketler aynı düzeyde ancak eklenen dalgınlık, zaman zaman konuşamama (EEG normal)

 • 1996 (30y) polikl: İstemsiz hareketler aynı düzeyde ancak eklenen dalgınlık, zaman zaman konuşamama (EEG normal)

 • 1997 (31y) har. polikl: Titremeler azalmış, yabancılaşma, zaman zaman donma

 • 2002 (36y): İstemsiz hareketlerde artış (yere doğru eğilme), kötü düşünceler (kalabalıkta bağırma isteği)  YATIŞ

 • Ön tanılar: PHB, Wilson, kompleks parsiyel nöbetler, tik bozukluğu, OKB

 • Psikiyatri kons: OKB + konversiyon

 • Nörolojik tanı: PHB

 • paroksetin 1x20mg 3x20mg, hareketlerde ve OKB’de belirgin azalma

 • 2002 sonu: OKB’de artış, psikiyatriye yatış  EKT ile çok iyi durumda (minimal titreme)49 yaşında, kadın hasta

 • 2002 polikl: Boyun ağrısı, sağ elde beceriksizlik, unutkanlık

 • NM: solda hipoestezi (?)

 • NPT: Dikkat eksikliği

 • MR: Normal EMG: Normal

 •  paroksetin 1x20mg, allerji sitalopram 1x20mg

 • Ekim 2003 polikl: Konuşma ve yürüme bozukluğu PHB  Psikiyatriye yatış

 • Psikiyetri’de seyir: Konversiyon  Psikoterapi, alprazolam 2x0.25mg, paroksetin 1x40mg  dalgalanarak, ancak büyük oranda düzelme
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə