Qasıq kanalının ön divarının yırtığı zamanı istifadə olunan plastika üsuluYüklə 114,75 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü114,75 Kb.
#4758

s

sual


1.

Qasıq kanalının ön divarının yırtığı zamanı istifadə olunan plastika üsulu 

hansıdır? 

2

Rudci-Parlaveço əməliyatı hansı yırtıq zamanı tətbiq olunur? 3

Rixter boğulması zamanı yıtrıq möhtəviyyatını nə təşkil edir? 

4

Qasıq kanalının xarici dəliyi harada yerləşir? 5

Aşağıdakılardan hansı nadir rast gələn yırtıq hesab olunur? 

6

Ağrıların epiqastral nahiyədən başlayaraq sağ qalça çuxuruna yerdəyişməsi hansı simptom üçün xarakterikdir? 

7

Rentgenoloji müayinədə hansı simptomun olmasıkəskin appendisitdən şübhələnməyə əsas verir? 

8

Göstəricilərdən hansı kəskin appendisitin morfoloji formasına aid deyil? 9

Obrazçov simptomu kəskin appendisitin hansı formasızamanı müsbət 

deyil ?

10

Appendisitin ağırlaşmalarından hansı təcili əməliyyata göstəriş deyil? 11

Mədə rezeksiyalarında tətbiq olunan operasiyalardan hansını fizioloji 

hebab etmək olar? 

12

Aşağıdalardah hansı mədə xorasının ağırlaşmalarına aid deyil? 13

Gətirici və aparıcı ilgək sindromu hansı mədə operasiyalarından sonra baş 

verir? 

14

Mədənin rentgenoloji müayinəsi zamanı hansı smptom müsbət olur? 15

Vaqotomiyadan sonra residiv olaraq hansı sindrom daha çox rast gəlir? 

16

Göstərilənlərdən hansı stranqulyasion bağırsaq keçməzliyi etiologiyasına aid deyil? 

17

Bağırsaq keçməzliyinin perkutor müayinəsində hansı simptom müsbət olur? 

18

Rentgenoloji müayinədə hansı sinptom bağırsaq keçməzliyinə aid deyil? 19

Bağırsaq rezeksiyaları zamanı keçməzliklər zamanı hansı öıçülər əsas 

götürülür? 

20

#VALUE!21

Qəfləti ölüm verə biləcək zədələnmələrə aiddir ? 

22

#VALUE!


23

#VALUE!


20

Kəskin bağırsaq keçməzliyində konservativ müalicənin müddəti nə qədər 

olmalıdır? 

25

#VALUE!21

Hansı simptom diafraqmal sinir nahiyəsinə təzyiq edərkən yaranır ? 

27

#VALUE!


22

Kəskin xolesistit zamanı hansı müalicə üsulu qızıl standart kimi qəbul 

olunur? 

29

#VALUE!23

Göstərilən sindromlardan hansı xroniki kalkulyoz  xolesistitin 

ağırlaşmasıdır? 

31

#VALUE!32

#VALUE!


33

#VALUE!


24

Hansı mexaniki sarılığa səbəb olmur? 

35

#VALUE!


36

#VALUE!


37

#VALUE!


38

#VALUE!


39

#VALUE!


40

#VALUE!


41

#VALUE!


42

#VALUE!


43

#VALUE!


44

#VALUE!


45

#VALUE!


46

#VALUE!


47

#VALUE!


25

Həqiqi postxolesisektomik sindromun yaranması sadalananların hansıilə 

əlaqədar deyildir? 

26

Aşağıdakılardan hansı mədəaltıvəzinin ekzokrin fəaliyyətindən alınmır ? 27

Kəskin pankreatit zamanı göbək nahiyəsində göy ləkənin olması hansı 

simptomu göstərir 

28

Göstəricilərdən hansı xroniki pankreatitlərdə simptomatik müalicə kimi istifadə olunur 

29

Aşağıdakılardan hansı xroniki pankreatitin morfoloji formalarına aiddir? 30

Pankreatik polipeptid PP pankreasın hansı hüceyrələrindən ifraz olunur ? 

31

Aşağıdakılardan hansı terminal ileitin əlamətlərinə aiddir ? 32

Kenquru hoppanması hansı xəstəliyin patoloji anatomik əlamətidir ? 

33

Sadalananlardan hansı Kron xəstəliyinin ağırlaşması deyil? 34

Kron xəstəliyi zamanı kəskin appendisit etimalı ilə qarın boşluğu açılarsa 

və intakt appendisitlə Kron xəstəliyi appendisitlə birgə müşahidə olarsa 

seçilən ən optimal taktika hansıdır? 

35

Qeyri-spesifik xoralı kolitin əsas əlaməti hansılardır? 36

Az travmatik müalicə babasilin hansı dərəcəsində istifadə olunur? 

37

Göstərilənlərdən hansı az travmatik müalicə üsulu deyil? 38

Babasil xəstəliyi zamanı istifadə olunan əməliyyat hansıdır? 

62

#VALUE!


39

Bunlardan hansı babasil zamanı cərrahi müalicəyə göstəriş deyil? 

64

#VALUE!


65

#VALUE!


66

#VALUE!


67

#VALUE!


40

Kümmel-Zerenin əməliyyatı hansı xəstəlik zamanı istifadə olunur? 

41

Aşağılardan hansı aseptik peritonitin etiologiyası ola bilər? 42

Göstərilənlərdən hansı peritonitin xüsusi formalar-ına aid deyil ? 

43

Peritonit zamanı qarın əzələlərinin gərginliyi hansı hallarda olmaya bilər? 44

Peritonitlərdə palpasiya zamanı əsas müsbət əlaməs sayıla bilər ? 

45

Spesifik peritonitləri əsasən hansı mikroblar törədir? 46. 

Ağciyərin absesləri zamanı ağciyərə infeksiyanın keçmə yolları? 

47

Göstərilənlərdən hansı ağciyər absesinin bronxa açılmasından əvvəl baş verir? 

48

Ağciyər absesində hansı cərrahi taktika son seçim olmalıdır? 49

Ağciyərin qanqrenası zamanı istifadə olan cərrahi əməliyyatlar hansılardır? 

50

Aşağıdakılardan hansı ağciyər absesinin ağırlaşması deyil? 51

His bucağının neçə dərəcədən çox olması mədə-qidaborusu reflüksünə 

səbəb olur? 

52

Hansı xəstəlik zamanı rentgenoloji olaraq çevrilmiş cam simptomu müsbət olur? 

53

Hansı xəstəlik zamanı qida qəbulu asanlaşsa da mayenin qəbulu çətinləşir? 

54

Göstərilənlərdən hansı Reflüks-ezofagitin səbəbi ola bilməz? 55

Reflüks-ezofagit zamanı His bucağını bərpa etmək üçün hansı 

əməliyyatlardan istifadə olunur? 

56

Orta qatın ( tunika mediy57

Venoz sistemdə qan axınını təmin edən amil hansıdır? 

58

Səthi və dərin venaların tromboflebiti və trombozuna aşağıdakılardan hansı səbəb olmaz? 

59

Venoz qan dövranının kəskin pozğunluğu zamanı konservativ müalicədə hansı qrup preparatlardan istifadə olunur? 

60

Aşağıdakılardan hansı aşağı ətrafların venoz genilənməsi zamanı istifadə olunan əməliyyatlardan deyil? 

61

Düyünlü toksiki ur zamanı əllərin və əl barmaqlarının titrəməsi hansı simptomun müsbət olmasını göstərir? 

62

Toksiki adenomanın ( Plammer xəstəliyi) Bazedov xəstəliyindən fərqləndirən əsas cəhət hansıdır ? 

63

Göstərilənlərdən hansı De-Kerven tiroiditinə səbəb olmur ? 64

Sadalanan xəstəliklərdən hansında qalxanvarı vəzi daş kimi olur ? 

65

Strumektomiya əməliyyatı zamanı hansı sinirin zədələnməsi riski daha yüksəkdir ? 

66

Ağciyər absesi zamanı antibiotikoterapiyada əsasən hansı preparatlar istifadə olunur? 

67

Tənəffüs sistemi xəstəliklərində hansı əıamət xəstənin şikayətlərinə aid deyil? 

68

Plevranın sürtünmə küyü hansında eşidilir? 69

Plevra boşluğuna trasudatın toplanmasının əsas səbəbi? 

70

Plevral toplantının əsas auskultativ əlamətləri? 71

Normada qida borusunun aşağı sfinktorunda təzyiq nə qədər olur? 

72

Kardiyanın axalaziyasında hansı ağırlaşma olmur? 73

Qida borusunun klirensi dedikdə nə başa düşülür? 

74

Senker divertikulunun lokalizasiyası yeri hansıdır ? 75

Sadalananlardan hansı Menetriye xəstəliyinə aiddir? 

76

Mədənin hansı amilləri xora xəstəliyi əmələ gətirir və aqressiv faktor adlanır? 

77

Zollinger-Ellison sindromu ilə müşayət olunan neyrosndokrin şiş ən çox hansı orqanda yerləşir? 

78

12 bb bağırsaq xorasının inkişafında aparıcı amil hansıdır ? 79

Stres xorasının əmələ gəlməsində aparıcı faktor hansıdır? 

80

Qeyristeroidlərin mədənin selikli qişasına əsas patogen təsir mexanizmi hansıdır ? 

81

Öd kisəsində qara daşlar nədən əmələ gəlir? 82

Sadalananlardan hansı postxolesistektomik sindroma aid deyil? 

83

Sadalananlanan simptomlardan hansı kəskin daşlı xolesistitə aid deyil? 84

Aşağıdakı öd daşlarından hansı xolesterin monohidratdan ibarətdir? 

85

Mexaniki sarılıq zamanı ERCP prosedurunu yerinə yetirmək üçün hansı saat əqrəbi istiqamətində kəsiklər aparılmalıdır? 

86

Tərdə Na və Cl-un artması nəyi gösrərir? 87

Kişilərdə kəskin  pankreatitə ən çox səbəb olan faktor hansıdır? 

88

Aşağıdakılardan hansı mədəaltı vəzinin həqiqi sistlərinə aid deyil ?  89

Qarnın ön divarında və sol göbək nahiyəsində dərialtı piyin itməsihansı 

simptoma xasdır? 

84

#VALUE!90

Mədəaltı vəzinin xəstəliklərində qanda hansı elementin miqdarını bilmək 

lazımdır? 

91

Qeyri-spesifik yaralı kolit zamanı düz bağırsağın zədələnməsi müşahidə olunurmu? 

92

Qeyri0spesifik xoralı kolit zamanı proktokolektomiyanı tamamlayan 

əməliyyatlar hansılardır? 

93

Göstərilənlərdən hansı divertikulların ağırlaşması deyil? 94

Kron xəstəliyi başlanğıc mərhələsinin klinik və laborator əlamətlərinə görə 

hansı xəstəliklərə oxşar ola bilər? 

95

Göstərilənlərdən hansı Kron xəstəliyinin bağırsaqlardan kənar ağırlaşmalarına aid deyil? 

96

Aşağıdakılardan hansı Bazedov xəstəliyinin konservativ müalicəsinin düzgün aparılmasının göstəricisidir 

97

Diffuz toksiki ur diaqnozu qoyulmamış xəstədə vəzin əllənməməsinin səbəbi nə ola bilər? 

98

Qalxanabənzər vəzin punksion biopsiyası nə zaman aparılır? 99

Sadalananlardan hansında tireotoksiki kriz baş verə bilər? 

100

Aşağıdakılardan hansı vəzin kəskin virus mənşəli tireoditin əlamətinə aid deyil? 

101


Kəskin qarın zamanı qarın boşluğu hansı kəsiklə açılmalıdır? 

102


Qarnın aşağı şöbəsində sağ yarısında ağrısı olan zaman ilk növbədə 

hansı xəstəlikdən şübhələnmək lazımdır? 

103

Mədə və 12bb. Bağırsagın qanaxma ilə fəsadlaşmış xoralarında hansı tədbir görülür? 

104


Aşağıda göstərilən hansı çox vaxt portal hipertenziyaya səbəb olur? 

105


Rentgen müayinəsi zamanı barium və ya havanın öd kisəsi və ya öd 

yollarında olması nəyi göstərir? 

106

Mədə və qida borusu venalarının genişlənməsini hansı üsulla təsdiq etmək olar? 

107


Endoskopik retroqrad xoleanqioqrammaya əks göstəriş hansıdır? 

108


Kəskin qanitirmələrdə əvvəlcə dəyişən laborator müayinə hansıdır? 

109


Xolesistotomiyadan sonra qaraciyəraltı nahiyənin tamponadası daha çox 

hansı hallarda göstərişdir? 

110

Mədə-bağırsaq anastomozlarının çatmazlığına şübhə olduqda hansı müayinə məsləhət görülür? 

111


Alfafetoproteinin miqdarının artması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir? 

112


Qanaxma ilə ağırlaşmış xora xəstəliyində  (qəhvə  xıltı ) xarakterli qusuntu 

xoranın hansı göstərilən yerləşməsində müşahidə olunur? 

113

Xora xəstəliyinə aparılmış mədənin rezeksiyası nəticəsində hansı sindrom daha çox meydana çıxır? 

114


12.b.b xora xəstəliyini hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır ? 

115


Xora xəstəliyinin aşağıdakı hansı ağırlaşmaları zamanıtəcili əməliyyat 

tələb olunur? 

116

Düz qasıq yırtığında hansı əməliyyatın aparılması uyğun deyil? 117

Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı üçün nə xarakterik deyil? 

118

Qasıq tırtığına görə aparılmış əməliyyat zamanı hansı ağırlaşmalar müşahidə olunmur? 

119


Kəskin pankreatitin əmələ gəlməsinə hansılar aiddir? 

120


Sekretin sintezinin əsas stimulyatoru hansıdır? 

121


Qadınlarda kəskin pankreatitin inkişafının əsas səbəbləri hansılardır? 

122


Hansı əlamətlər xolangit üçün xarakterik deyil? 

123


Öd daşı xəstəliyində ən çox tapılan və ya heç olmayan kristal hansıdır? 

124


Qasıq yırtığı hansı əlamətlərlə xarakterizə edilir? 

125


Xəstəyə 1 litr fizioloji məhlul köçürüldükdə qanın ümumi sirkulyasiyası nə 

qədər artır? 

1

#VALUE!


126

Yaşlı insanlarda sirkulyasiya edən qan nə qədər təşkil edir? 

157

#VALUE!


127

Oksigenin nəqli üçün hematokritin qənaətbəxş miqdarı? 128

Kəskin qaanitirmələrin müalicəsində ilk növbədə hansı preparatlardan 

istifadə olunur?  

129


Uyğun olmayan qanı xəstəyə köçürdükdə nə baş verir? 

130


Hər qanköçürmədə mütləq nə yoxlanmalıdır? 

131


Hipovolemiyada ilk növbədə hansı preparatlar istifadə olunmalıdır? 

132


Hansı preparat neyrotoksik təsir göstərir? 

133


Peroral istifadə zamanı inaktivləşən preparat hansıdır? 

134


Hansı preparat daha çox ototoksik təsirə malikdir? 

135


Hansı dəyişikliklərin olması dəridə olan piqment törəməsinin çıxarılmasına 

göstəriş ola bilər? 

136

Aşağıda göstərilən əlamətlərin hansı süd vəzi xərçəngi üçün xarakter deyil? 

137


Aşağıdakı operasiyalardan hansında Dempinq sindroma daha çox rast 

gəlinir? 

138

Mədə çıxacağının stenozunda aşağıda göstərilən hansı müalicə metodunun seçilməsi düzgündür? 

139


Qasroduodenal qanaxmalarda hansı müayinə metodları ilə qanaxmanın 

mənbəyini dəqiq təyin etmək olar? 

140

Böyüklərdə obturasion bağırsaq keçməzliyinin ən çox törədən səbəblər hansılardır? 

141


Yoğun bağırsağın aşağıda göstərilən xəstəliklərindən hansında xərçəngin 

inkişaf etməsi etimalı daha çoxdur? 

142

Rtavmatik şokun patogenezinin hemorragik şok patogenezindən fərqi? 143

Qastroduodelal qanaxmalara səbəb olan xəstəliklər hansıdır? 

144

Kəskin daxili qanaxmalarda ilk laborator dəyişikliklər qanın hansı parametrlərində baş verir? 

145


Neyrotoksik, ototoksik, təsirə malik antibiotik hansıdır? 

146


Qarın və döş boşluğuna yığılmış qan nə qədər müddətə yararlıdır ? 

147


11-ci qrup  malik xəstəyə  təcili plazma köçürülməlidir,Hansı qrupu 

köçürmək olar? 

148

Anafilaktik şokda təxirəsalınmaz yardımda hansı daha çox effeklidir? 149

Qanaxmanın vaxtı nə zaman uzanır? 

150

Ağciyərin qanaxmalarında daha çox hansı əməliyyat istifadə olunur ? 151

Eksudativ plevrit hansı xəstəliyin ağırlaşması kimi əmələ gəlir? 

152

Qida borusunun dərin yanığına sadalananlardan hansı səbəb ola bilər ? 153

Kardial hissənin xərçəngində sadalananlardan hansı radikal müalicə 

sayılır? 

154


Ağciyər toxumasının zədələnməsi üçün nə xarakterdir? 

155


Arterial qanda o2-nin miqdarı neçə faizdən aşağı olduqda xəstədə sianoz 

müşahidə edilir? 

156

Paradoksal tənəffüs adətən nə vaxt təsadüf edir ? 157

Ağciyərin qanqrenası zamanı əməliyyatdan sonrakı ölüm faizi nə qədər 

təşkil edir? 

158


Ağciyərin anadangəlm sisti zamanı cərrahi müalicəyə hansılar göstərişdir? 

159


Ağciyərin ağırlaşmış exinokokkunda hansı üsul daha çox istifadə olunur? 

160


Ağciyərin xərçəngi hansı mənşəli bədxassəli şişdir? 

161


Venaların trombozunda antikoaqulyant müalicə hansı məqsədlə təyin 

olunur? 


162

Ağciyərin tromboemboliyası əsasən hansı damarın trombu hesabına baş 

verir? 

163


Aşağı ətrafların dərin venalarının kəskin tromboflebitinə nə xarakterikdir? 

158

#VALUE!


164

Aşağıdakılardan hansı tromb əmələgəlmə etimalını artırır? 

165

Bazu venasına müdaxiləyə uyğun gələn proyeksiya hansıdır? 166

Perikardın punksiyası ön divarda haradan aparılmalıdır? 

167

Mədənin qanaxan xorasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün ilk növbədə hansı yerinə yetirilir? 

168


Əməliyyatdan sonrakı dövrdə mədənin kəskin genişlənməsinin erkən 

simptomlarından biri hansıdır? 

169

Mədə və 12bb bağırsaq xorasının perforasiyasını göstərən əsas əlamət hansıdır? 

170


 Xora xəstəliyinin hansı ağırlaşmaları zamanı təcili əməliyyat tələb olunur? 

171


 Mədə və 12bbbağırsağın xora xəstəliyində perforasiyanın daha çox rast 

gəlinən yerləşməsi hansıdır? 

172

Mədə xərçəngi həmişə haraya metastaz verir? 173

Mədə xərçəngi daha çox hansı nahiyədə yerləşir? 

174

Yırtığın yerinə düzəlməməsi nə ilə əlaqədardır? 175

Düz qasıq yırtığında hansı əməliyyatın aparılması məqsədəuyğundur ? 

176

Bud yırtığının boynu hansı nahiyədə yerləşmişdir? 177

Hansı yırtıqlarda orqanlar yırtıq kisəsinin divarını təşkil edirlər? 

178

Boğulmuş bağırsağın divarında nekrotik dəyişikliklər hansı qatdan başlayır? 

179


 Tez-tez boğulmalarla əlaqədar ilk növbədə profilaktik əməliyyat tələb edən 

yırtıqlara hansı aiddir? 

180

Kəskin pankreatitin kişilərdə əsas səbəbləri hansılardır? 181

Kəskin pankreatitlərdə aktivləşmış fermentlərin ən çox toplandığı maye 

mühit hansldlr? 

182


Kəskin pankreatitin qadınlarda əsas əmələ gəlmə səbəbi hansıdır? 

183


Peritonitli xəstələrdə əsas rast gəlinən ağırlaşmalara hansı aiddir? 

184


Peritonitli xəstələrdə aparıcı müalicə üsulunu hansı təşkil edir? 

185


 Peritoneal eksudatın əkilməsi zamanı ilə daha çox müəyyən edilir? 

186


Öd daşı xəstəliyinin rasional müalicəsi hansıdır? 

187


Öd daşları adətən hansından ibarətdir? 

188


Qaraciyərdən kənar portal hipertenziyanın sabit simptomu hansıdır? 

189


  Mədəaltı vəzin anadangəlmə sistlərinin müalicəsində əsas üsul hansıdır? 

190


 Bağırsaqların dolaşaraq düyün əmələ gətirməsi daha çox hansı 

bağırsaqlar arasında baş verir? 

191

 Mellori-Veys sindromuna nə aiddir? 192

Bağırsaq keçməzliyinin daha ağır klinik formalarına nə aiddir? 

193

Xora xəstəliyi nə ilə ağırlaşır? 194

Yüngül dərəcəli Dempinq sindromun əlamətlərinə nə aiddir?

195

Qarın boşluğu orqanlarının travması zamanı ən optimal cərrahi yolu hansı biri sayılır? 

196


Volkoviç_Koxer smptomu hansı xəstəlik zamanı təsadüf olur? 

197


Aşağıdakılardan hansı qarnın xarici yırtıqlarına aid deyil? 

198


Yemək borusunun xoş xassəli şişlərinə aid deyil? 

199


Paraproktitin etiologiyasında əsas amil hansıdır? 

200


Paraproktit aşağıdakı kriteriyaya görə təsnif olunmur?

201


Boyunun adenofleqmonasına hansı səbəb ola bilər 

202


 Aşağıdakı simptomlardan hansı göbək yırtıgı üçün daha az xarakterikdir 

203


Retroqrad amneziya nədir 

204


Beyindaxili hematomalara aşağıdakı simptomlardan hansı xarakterikdir 

205

Epidural hematoma üçün hansı xarakterikdir 

206

Patoloji proses obliterasiyaedici endatreriitdə harada başlayır 207

Obliterasiyaedici endarteriitlə bir çox xəstələrdə simpatik sinir üzərində 

hansı tip əməliyyat aparıla bilər 

208


Reyno xəstəliyi üçün hansı xarakterikdir 

209


#VALUE!

210


Varikoz xəstəliyin konservativ müalicəsinə nə aiddir 

211


Postromboflebitik xəstəliyin daha çox yayılmış formasına daha çox hansı 

aiddir 


212

Ağciyər arteriyalarının tromboemboliyasına hansı nahiyə ən çox 

embologen zona hesab olunur 

213


Ağciyət arteriyasının tromboemboliyasının profilaktikasına hansılar aiddir 

214


Ağciyər tromboemboliyasının zamanı əsas klinik simptom hansıdır 

215


Qida borusunun yad cisimləri zamanı ən informativ müayinə üsulu 

hansıdır 

216

Kardiyanın axaliziyasının ən çox əlaməti hansıdır 217

Diafraqmanın releksasiyasının səbəbi ən çox hansıdır 

218

Qarnın ağ xəttinin yırtığı üçün daha xarakterikdir 219

 Mekel divertikulunun səbəbi nədir 

220

Dempinq sindrom zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır 221

Ağ xəttin yırtığı ən çox hansı nahiyədə təsadüf edir 

222

Kəskin daşsız xolesistitin rasional müalicəsi hansıdır 223

Kəskin appendisiti nə zaman əməliyyat etmək olmaz 

224

Qaraciyər exinikokkozunu hansı müayinə üsulu ilə diaqnoz qoymaq olar 225

Exonokokk ən çox hansı orqanda inkişaf edir 

226

Bud yırtığıilə əməliyyatda ən təhlükəli ağırlaşma nədir 227

Peritonun yataq çıxıntısının obliterasiyası nə vaxt başa çatır 

228

Qasıq-xayalıq yırtığına görə əməliyyata göstərişlər hansıdır 229

Uşaqlarda kəskin appendisit üçün xarakterik əlamət xarakterikdir 

230

Portal hipertenziyası olan xəstədə planlı əməliyyat nə vaxt edilməlidir 0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


Yüklə 114,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə