Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?


) Xroniki qastritin hansı forması ilk növbədə mədənin cismi və dibini zədələyir?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə15/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,75 Mb.
#178
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

937) Xroniki qastritin hansı forması ilk növbədə mədənin cismi və dibini zədələyir?
A) Autoimmun

B) Kriptogen

C) Kron xəstəliyi zamanı müşahidə edilən qastrit

D) Helikobacter Pylori mənşəli qastrit

E) Kimyəvi
Ədəbiyyat: Секреты гастроэнтерологии. Москва, 2005, 131 стр.
938) Aşağıdakılardan hansı duz turşusu sekresiyasını azaltmır?
A) Mədə daxili pH-ın 3-dən aşağı olması

B) Sekretin

C) 12 barmaq bağırsaqda yağın (piyin) olması

D) Histamin

E) Somatostatin
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пишеварения. Москва, 2003.
939) 45 yaşlı kişinin dərisi insolyasiya olmadığı halda bürünc rəngdə olmuşdur. Müayinə zamanı palpator olaraq sərt qaraciyər və dalaq müəyyən edilmişdir. Hiperqlikemiya, aritmiya vardır. Daha çox ehtimal olunan diaqnozunuz:
A) Xroniki alkoqolizm

B) Jilber sndromu

C) Badda- Kiari sindromu

D) Vilson xəstəliyi

E) Hemoxromatoz
Ədəbiyyat: Piter R., Mak Nelli. Секреты гастроэнтерологии (перевод с английского), 2005, 908 стр.
940) Qaraciyər çatışmazlığı üçün aşağıdakılardan hansı xarakter deyil:
A) Karbohidrat mübadiləsinin pozulması

B) Qanda aromatik amin turşularının artması

C) Hiperxolesterinemiya

D) Hipoalbuminemiya

E) Hipokoaqulyasiya
Ədəbiyyat: Özden A., Şahin B., Yılmaz U., Soykon İ. Qastroenteroloci, Ankara, 2002.
941) Xora xəstəliyinə tipik olmayan agrı əlaməti hansıdır?
A) dövrülük

B) Mövsümü

C) tipik lokalizasiya

D) daimi


E) qida ilə əlaqəsi
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
942) Mədə xorası xəstəliyində qida qəbulundan sonra” erkən agrılar” nə zaman başlayır?
A) 15-30 dəq.sonra

B) 60-120 dəq.sonra

C) 30-40 dəq.sonra

D) 60-70 dəq.sonra

E) 2-3 saat sonra
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
943) 12 barmaq bagırsaq xorası xəstəliyində qida qəbulundan sonra “gecikmiş” agrılar nə zaman başlayır?
A) 60-70 dəq.sonra

B) 30-40 dəq.sonra

C) 60-120 dəq. sonra

D) 15-30 dəq. sonra

E) 2-3 saat sonra
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
944) Aşağıdakılardan hansı xora qanaxmasının tipik əlamətinə aid deyil?
A) müsbət Boas simptomu

B) melena

C) müsbət Qreqersen reaksiyası

D) ”qəhvə xıltı”lı qusma

E) kollaptoid vəziyyət
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
945) Aşağıdakılardan hansı xora perforasiyasının tipik əlamətinə aid deyil?
A) bradikardiya sonra taxikardiya ilə əvəz olunur

B) epiqastral nahiyyədə kəskin xəncərəbənzər ağrı

C) bədənin məcburi vəziyyəti

D) “Korvizar sifət”

E) qaraciyər kütlüyünün yox olması
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
946) Aşağıdakılardan hansı xora maliqnizasiyasının tipik əlamətinə aid deyil?
A) anemiya

B) iştahanın azalması

C) arıqlama

D) qidaya qarşı ikrah hissi

E) qıcqırma
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
947) Xolanqitin əsas kliniki simptomları hansıdır?
A) rəngsizləşmiş nəcis

B) tündləşmiş sidik

C) sağ qabırğaltı nahiyyədə ağrılar sarılıq ilə birgə

D) sarılıq, leykositoz, qaraciyərin böyüməsi

E) yağlı qida qəbulu zamanı sağ qabırğaaltı nahiyyədə ağrı
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
948) Xroniki xolesistitdə ağrının xarakterik irradiasiyası hansıdır?
A) sol ciyinə və sol qola

B) sağ bud nahiyyəsinə

C) aralığa

D) cinsi orqanlara

E) sağ ciyinə və sağ qola
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
949) Enterokolitin müalicəsində istifadə olunan prinsiplər hansıdır?
A) pəhriz 1, xolinolitiklər, antasidlər

B) pəhriz 5, öd qovucu, antibiotiklər

C) pəhriz 5, spazmolitiklər, antasidlər

D) pəhriz 4, qısa kurs antibiotiklər, poliferment preparatlar

E) pəhriz 1, novokain, anesteziya
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
950) Xroniki kolit sindromu üçün nə xarakterikdir?
A) nəcisin az olması

B) nəcisdə neytral yağların çox miqdarda olması

C) koproqramda həzm olunmamış əzələ liflərin olması

D) meteorizm

E) nəcisdə qanın olması
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
951) Xroniki enteritdə nəcis nə ilə xarakterizə olunur?
A) nəcis az miqdarda selik ilə birgə

B) melena

C) yeməkdən sonra dərhal tenezmlər

D) diareya

E) bərk, az miqdarda nəcis
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
952) Xroniki enterit zamanı koproqrammanın təsvirində hansı əlamət xarakterik deyil?
A) steatoreya

B) həzm olunmamış qida hissəcikləri

C) amiloreya

D) qan


E) kreatoreya
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
953) Hansı xəstəlik üçün malabsorbsiya və maldiqestiya sindromları xarakterikdir?
A) yüngül gedişli xroniki enterit

B) orta və agır gedişli xroniki enterit

C) xroniki qastrit

D) müxtəlif gedişli xroniki enterit

E) xroniki kolit
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
954) Xroniki enterit üçün hansı simptom xarakterik deyil?
A) göbək ətrafı agrılar

B) əsasən sol qabırğaltı nahiyyədə ağrı

C) meteorizm

D) çox miqdarda lakin tezləşməmiş defekasiya

E) bədən çəkisinin azalması
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
955) Bağırsağın hansı hissəsində divardaxili həzm prosesi baş verir?
A) 12 barmaq bağırsaq

B) yoğun bağırsağın proksimal hissəsi

C) nazik bağırsaq

D) bütün yoğun bağırsaq

E) yoğun bağırsağın diatal hissəsi
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
956) Xroniki enterit və kolitin ən tez rast gələn səbəbi hansıdır?
A) qida allergiyası

B) kəskin alkoqol intoksikasiya

C) ağır metalların duzları ilə xroniki zəhərlənmə

D) kəskin və yağlı qidalanma

E) disbakterioz, helmintozlar
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
957) Hansı helmintozlarda ağciyərlərdə eozinofil infiltratların inkişafı baş verir?
A) difillobotrioz

B) sistiserkoz

C) askaridoz

D) tenioz

E) enterobioz
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
958) Askaridozun müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?
A) erkək qıjının kökünün ekstraktı

B) balqabağın tumu

C) xloksil

D) dekaris

E) mebendazol
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
959) Çiy ətin istifadəsi zamanı hansı helmint ilə yoluxma baş verir?
A) lentşəkilli qurd

B) bıj qurd

C) alveokokk

D) askarida

E) trixinella
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
960) Hansı preparat spazmolitik efektə malikdir?
A) furazolidon

B) atropin

C) aminoxinolin

D) alloxol

E) essensiale forte
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
961) Aşağıda sadalanlardan hansı portal traktın tərkib hissəsinə aid deyil?
A) öd axacağı

B) limfatik damar

C) qaraciyər arteriyası

D) sinir ucları

E) qapı venasının şaxəsi
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
962) Hansı preparat hepatoprotektor deyil?
A) alloxol

B) ridutoks

C) leqalon

D) essensiale

E) karsil
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
963) Qaraciyər sarılığını hansı əlamət xarakterizə etmir?
A) qanda transaminazaların çoxalması

B) qanda konyuqəolunmuş bilirubinin artması

C) qanda konyuqəolunmamış bilirubinin artması

D) sidikdə öd piqmentlərin olması

E) urobilinuriya
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
964) Lipaza harada sintez olunur?
A) mədəaltı vəzi

B) yoğun bağırsaq

C) qida borusu

D) 12 barmaq bağırsağı

E) ağız boşluğu
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
965) Ödün funksiyası nədən ibarətdir?
A) zülalları və karbohidratları parçalayır

B) heç biri

C) zülalları parçalayan fermentləri fəallaşdırır

D) piyləri parçalamağa kömək edir

E) karbohidratları parçalayır
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
966) Saqlam insanda sutkada nə qədər mədə şirəsi ifraz olunur?
A) 0,5-1,5 l

B) 0,5 l az

C) 1,5- 2,5 l qədər

D) 0,5 l qədər

E) 2,5 l çox
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
967) Mədədə Kaslın daxili amili nə üçün lazımdır?
A) vitamin B12 sorulması üçün

B) qastrin hormonun sintez olunması üçün

C) pepsinogenin aktivləşməsi üçün

D) piylərin parçalanması üçün

E) zülalların parçalanması üçün
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
968) Qastrin hormonu nə stimulə edir?
A) bağırsaq şirəsinin həddən artıq sekresiyasını

B) ağız suyunun həddən artıq sekresiyasını

C) mədə şirəsinin həddən artıq sekresiyasını

D) ödün həddən artıq sekresiyasını

E) mədəaltı vəzin şirəsinin həddən artıq sekresiyasını
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
969) Sağlam şəxsdə qaraciyərin çəkisi nə qədərdir?
A) 2-2,5 kq

B) 2,5-3 kq

C) 0,5-1 kq

D) 1,5-2 kq

E) 1-1,5 kq
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
970) Öd kisəsinin tutumu nə qədərdir?
A) 50-70 ml

B) 90 ml-dən çox

C) 70-90 ml

D) 30-70 ml

E) 10-30 ml
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
971) Mədənin həcmi nə qədərdir?
A) 4,5 l

B) 3,3 l


C) 0,5-1 l

D) 2,1 l


E) 4,5 l-dən yuxarı
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
972) Sekretin hormonu hansı şirənin sekresiyasını stimulə edir?
A) mədə şirəsinin

B) bağırsaq şirəsinin

C) mədəaltı vəzi şirəsinin

D) ağız suyunun

E) ödün
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
973) Enterokinaza hansı şirənin spesifik fermenti hesab olunur?
A) ödün

B) bağırsaq şirəsinin

C) mədəaltı vəzin şirəsinin

D) mədə şirəsinin

E) ağız suyunun
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
974) Nə üçün antibiotiklərin qəbulundan sonra südturşulu məhsulların istifadəsi məsləhət görülür?
A) antibiotiklərin təsirini zəiflədirlər

B) bağırsaqda bakterial floranı bərpa edirlər

C) düzgün cavab yoxdur

D) zərərli bakteriyaların təsirini azaldırlar

E) antibiotiklərin təsirini artırırlar
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
975) Peptidaza fermenti aşağıda sadalanların hansının tərkibinə daxildir?
A) bağırsaq şirəsinin

B) ağız suyunun

C) mədəaltı vəzi şirəsinin

D) mədə şirəsinin

E) ödün
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
976) Normada mədə şirəsinin tərkibinin neçə %-ni HCL təşkil edir?
A) 0,1-0,3%

B) 0,7-0,9%

C) 1-1,2%

D) 1,2%-dən artıq

E) 0,4-0,6%
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
977) Mədəaltı vəzi hansı fəqərə səviyyəsində yerləşir?
A) 9-10 döş fəqərələri səviyyəsində

B) 12 döş və 1 bel fəqərələri səviyyəsində

C) 1-2 bel fəqərələri səviyyəsində

D) 11-12 döş fəqərələri səviyyəsində

E) 3-4 bel fəqərələri səviyyəsində
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
978) Mədədə qidanın qalma müddəti nə qədərdir?
A) 1-2 saat

B) 3-10 saat

C) 0,5-1 saat

D) 2-3 saat

E) variantlar düzgün deyil
Ədəbiyyat: Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроэнтерология, 2001.
979) Qaraciyər üçün hansı funksiya spesifik deyil?
A) baryer funksiyası

B) xolesterinin sintezi funksiyası

C) homeostatik funksiya

D) mübadilə funksiyası

E) qanyaradıcı funksiyası
Ədəbiyyat: Ивашкина В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. Национальное руководство. Изд. ГЕОТАР МЕДИА, 2008.
980) Mədəaltı vəzin fermentlərini hasil edən hüceyrələr hansılardır:
A) A-hüceyrələr

B) Kallikrein sistemi hüceyrələri

C) Epitelial – vəzili toxumanın hüceyrələri

D) B-hüceyrələr

E) D-hüceyrələr
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
981) Mukovissidozun ən mühüm laborator – diaqnostik testi budur:
A) Sidik sindromu

B) Qanın amilazası

C) Tərdə olan elektrolitləri yoxlamaq

D) Nəcisdə amin turşularının miqdarı

E) Nəcisdə piy damlalarının miqdarı
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
982) Tüpürcəkdə və tərdə natriumun, xlorun və kaliumun əhəmiyyətli dərəcədə artmaları bunu göstərir:
A) Şəkərli diabet

B) Parotit

C) Xroniki pankreatit

D) Mədəaltı vəzin kistozlu fibrozu

E) Mədaaltı vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
983) Xroniki pankreatitin xarakterik kliniki nişanəsi budur:
A) Xarici sekresiya funksiyasının kifayət qədər olmaması (hipofermentemiya)

B) Sarılıq

C) Şəkərli diabetin inkişafı

D) Hepatomeqaliya

E) Amintranferazların artması
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
984) Mukovissidoz zamanı bunlar zədələnir:
A) Mədəaltı vəzi

B) Ağciyər bronxial sistemi

C) Böyrəküstü vəzilər

D) Tər vəziləri

E) Böyrəklər
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
985) Bunlardan hansı mukovissidozun klassiki təzahürlərinə aid deyil?
A) Steatoreya

B) Su-elektrolit mübadiləsinin pozuntusu

C) Mədəaltı vəzin endokrin sistemində pozuntular

D) Respirator sindrom

E) Poliartrit Respirator sindrom
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
986) Qeyri-spesifik xoralı kolitdə aşağıdakı rentgenoloji əlamətlərdən hansı diaqnostik əhəmiyyətə malikdirlər?
A) Çoxsaylı qaustrasiyalar

B) Bağırsaq diametrinin böyüməsi

C) Daş döşənmiş “küçə” mənzərəsi

D) Bağırsağın konturları boyu kisəyəbənzər qabarların mövcudluğu

E) Qaustrasiyanın dəyişiklikləri, hətta onun itməsinə qədər, bağırsaq dəliyinin qısalması və daralması
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
987) Kron xəstəliyinin patogenetik müalicəsində bundan istifadə edirlər:
A) Vitaminoterapiya

B) Dieta (pəhriz)

C) Nitrofuranlar

D) Steroid hormonlar

E) Probiotiklər
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
988) Pisxassəli xoranın xoşxassəli xora ilə differensial diaqnostikasında nədən istifadə etmək olar?
A) Ölçüləri

B) Xoranın lokalizasiyasi

C) Morfologiyası

D) Dərinliyi

E) Qan axması
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
989) Xoşxassəli poliplərin və mədənin polipəbənzər xərçənginin differensial diaqnostikasında nə mühüm rol oynayır?
A) Polipin böyüklüyü

B) Yayılması (tək-tək və ya çox saylı)

C) Polipin səthi

D) Lokalizasiyası

E) Biopsiya
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
990) Xoranın perforasiyasını təsdiq edir:
A) Durmadan artan anemiya

B) Qarnın aşağı nahiyyəsində kəskin ağrılar

C) Meteorizm

D) Arterial qan təzyiqinin yüksəlməsi

E) Diafraqmanın sağ qübbəsi altında rentgenoloji müayinə nəticəsində müəyyən edilmiş qaz toplanması
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
991) Mədə çıxaracağının üzvi stenozunda qusuntu kütlələri üçün xarakterik əlamətlər bunlardır:
A) Tərkibində çoxlu qida qalıqları olan, xoşagəlməz qoxulu böyük həcmdə qusuntu

B) Böyük həcmdə və tərkibində hidrogen xlorid turşusu olur

C) Böyük həcmdə və tərkibində öd olur

D) Kiçik həcmdə və selik qatışığı ilə

E) Qan qatışığı ilə
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
992) Mədəaltı vəzin fermentlərini hasil edən hüceyrələr hansılardır:
A) Kallikrein sistemi hüceyrələri

B) A-hüceyrələr

C) Epitelial – vəzili toxumanın hüceyrələri

D) D-hüceyrələr

E) B-hüceyrələr
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
993) Mukovissidozun ən mühüm laborator – diaqnostik testi budur:
A) Qanın amilazası

B) Sidik sindromu

C) Nəcisdə piy damlalarının miqdarı

D) Tərdə olan elektrolitləri yoxlamaq

E) Nəcisdə amin turşularının miqdarı
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
994) Tüpürcəkdə və tərdə natriumun, xlorun və kaliumun əhəmiyyətli dərəcədə artmaları bunu göstərir:
A) Şəkərli diabet

B) Parotit

C) Mədəaltı vəzin kistozlu fibrozu

D) Xroniki pankreatit

E) Mədaaltı vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
995) Xroniki pankreatitin xarakterik kliniki nişanəsi budur:
A) Hepatomeqaliya

B) Amintranferazların artması

C) Xarici sekresiya funksiyasının kifayət qədər olmaması (hipofermentemiya)

D) Şəkərli diabetin inkişafı

E) Sarılıq
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
996) Mukovissidoz zamanı bunlar zədələnir:
A) Ağciyər bronxial sistemi

B) Mədəaltı vəzi

C) Böyrəküstü vəzilər

D) Böyrəklər

E) Tər vəziləri
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
997) Bunlardan hansı mukovissidozun klassiki təzahürlərinə aid deyil?
A) Steatoreya

B) Su-elektrolit mübadiləsinin pozuntusu

C) Mədəaltı vəzin endokrin sistemində pozuntular

D) Poliartrit Respirator sindrom

E) Respirator sindrom
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
998) Bunlardan hansı mədəaltı vəzin kistozlu fibrozunun kliniki təzahürlərinə aid deyil?
A) Tərin və sidiyin elektrolit tərkibinin dəyişməsi

B) Steatoreya, kreatoreya

C) Ağciyər xəstəlikləri

D) Diareya

E) Poliartrit
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
999) Mukovissidoz xəstəliyi zamanı xəstələrin tərində normadan artıq olur:
A) Xlor

B) Kalsium

C) Maqnezium

D) Fosfor

E) Dəmir
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
1000) Anadangəlmə laktaza çatışmazlığı olan şəxslərdə aşağıdakı qida maddələrinin hansının həzmi prosesində qarnın köpməsi, qazların yığılması və diareya pqeydə alınır?
A) Şirniyyat

B) Süd


C) Kələm

D) Qara çörək

E) Yumurta
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
1001) Qəbzliklərin üstünlüyü fonunda keçən yoğun bağırsağın qıcıqlanması sindromunun terapiyasına aşağıdakılardan daxil etmək (əlavə etmək) məqsədə uyğundur?
A) Nar

B) Kələm şirəsi

C) Aloye (əzvay) şirəsi

D) Buğda kəpəyi

E) kartof
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
1002) Qeyri-spesifik xoralı kolitdə patoloji prosesə nə cəlb olunur?
A) Selikli qişa

B) Selikli və selik altı qişa

C) Bağırsağın bütöv divarı

D) Seroz qişa

E) Bağırsağın əzələ qatı
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
1003) Qeyri-spesifik xoralı kolitdə aşağıdakı rentgenoloji əlamətlərdən hansı diaqnostik əhəmiyyətə malikdirlər?
A) Bağırsağın konturları boyu kisəyəbənzər qabarların mövcudluğu

B) Çoxsaylı qaustrasiyalar

C) Bağırsaq diametrinin böyüməsi

D) Daş döşənmiş “küçə” mənzərəsi

E) Qaustrasiyanın dəyişiklikləri, hətta onun itməsinə qədər, bağırsaq dəliyinin qısalması və daralması
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
1004) Yüngül və orta ağırlığlı qeyri-spesifik xoralı kolit zamanı seçim dərman vasitəsi hansıdır?
A) Sulfosalazin, mesalazin

B) Ampisillin

C) Ftalazol

D) Kortikosteroidlər

E) Levomisentin
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
1005) Kron xəstəliyinin patogenetik müalicəsində bundan istifadə edirlər:
A) Probiotiklər

B) Steroid hormonlar

C) Vitaminoterapiya

D) Dieta (pəhriz)

E) Nitrofuranlar
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.
1006) Pisxassəli xoranın xoşxassəli xora ilə differensial diaqnostikasında nədən istifadə etmək olar?
A) Dərinliyi

B) Xoranın lokalizasiyasi

C) Qan axması

D) Morfologiyası

E) Ölçüləri
Ədəbiyyat: Под редакцией Ф.И.Комарова, В.Г.Кукеса, А.С.Сметнева. Внутренние болезни. Москва 2000.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə