Qaydalari kənar öLÇÜLƏR: Sol kənar 3 sm / sağ kənar 2 sm / alt və üst 5 smYüklə 279,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix08.04.2020
ölçüsü279,23 Kb.
növüQaydalar

                                                                                                                                                       

 

 

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

29 – 31 May 2020 

BAKI / AZƏRBAYCAN 

 

KONFRANSA GÖNDƏRİLƏCƏK MƏRUZƏLƏR ÜÇÜN YAZI 

QAYDALARI 

KƏNAR ÖLÇÜLƏR: Sol kənar – 3 sm / sağ kənar 2 sm / alt və üst – 2.5 sm 

 

MƏRUZƏNİN BAŞLIĞI : Times New Roman 12 şrifti ilə, sözlərin yalnız ilk hərfləri böyük 

olmaqla, Bold, Orta  

MÜƏLLİFİN MƏLUMATLARI: müəllifin adı, soyadı, universiteti və emaili; Times New 

Roman 12 şrifti, Bold, Orta, Italic  

XÜLASƏ: Minimum 200 - maximum 250 words; Times New Roman 10 şrift, sətir aralığı 1.15, 

justified  

AÇAR SÖZLƏR: Minimum 3 - maksimum 5 söz 

 

SƏHİFƏ SAYI: Minimum – 8 - Maksimum 10 səhifə 

 

MƏRUZƏ MƏTNİ 

1- Times New Roman 12 şrift 

2- İki yana yaslanmış (Justified)  

3- Sətir aralığı - 1.15 

4- Paraqraf aralığı öncə və sonra 0 pt 

5- Paraqraf başlanğıcından bir boşluq  

BAŞLIQLAR

6- Əsas  başlıqlar  Times  New  Roman  10  şrifti  ilə  sözlərin  ilk  hərfləri  böyük,  Bold,  sola 

yaslanmış ( Align Left) 

7- Alt başlıqlar Times New Roman 10 şrifti ilə yalnız başlığın ilk hərfi böyük, Bold, sola 

yaslanmış ( Align Left) 

                                                                                                                                                       

 

 

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

29 – 31 May 2020 

BAKI / AZƏRBAYCAN 

 

CƏDVƏLLƏR VƏ QRAFİKLƏR: 

Cədvəl, şəkil və qrafiklərin daxili yazıları, başlıqları və alt şərhləri 1,0 aralıqlı sətirlə, Times 

New Roman 9 şrifti ilə, başlıqları isə yalnızca ilk hərfi böyük olmaqla 10 şriftlə sola yaslanmış 

(align left)  yazılmalıdır.   

İSTİNAD: 

MƏRUZƏLƏR  ZAMANI  İSTİNADLAR  APA  STİLİNƏ  UYĞUN  OLARAQ  QEYD 

OLUNUR.Yəni  istinad  cümlənin  sonunda  mötərizə  içində  müəllifin  (və  ya  müəlliflərin) 

soyadı, nəşr tarixi və səhifə  göstərilir. İstinaddan sonra nöqtə qoyulur.  

 

NÜMUNƏ 

Tək müəllifli olduğu halda (Məmmədov, 2007), (Pretty, 1994). 

İki müəllifli olduğu halda – ( Əliyev və Osmanov, 2014)., (Krugman & Stiglitz, 2010). 

Üç və beş müəllifli olduğu halda - əgər ilk dəfə istinad verilirsə - (Kernis, Cornell, Sun, Berry, 

and Harlow, 1993) , təkrar istinad verildikdə isə (Kernis et., 1993) 

Altı və daha çox müəllifli olduqda isə - (Harris et al, 1996), (Məmmədov vd., 2019) 

Əgər  istinad  olunan  bir  təşkilat  vəya  dövlət  qurumudursa  ilk  istinadda  olduğu  kimi  istinad 

olunur, sonrakı istinadlarda isə əgər çox bilinən bir qurumdursa qısaltması qeyd olunur – ilk 

istinad  (  Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Statistika  Komitəsi  [AR],  2014)  ,  ikinci  istinad 

(ARDSK, 2014) 

Əgər  bir  paragrafda  birdən  çox  mənbəyə  istinad  verilmişdirsə  bunlar  əlifba  sırasına  görə 

düzülməlidir və əsərlər nöqtəli vergül ilə bir birindən ayrılmalıdır. - (Akar, H. 2010; Çalışkan, 

2008; Dinçer ve Kolaşin, 2009; Engin-Demir, 2009; Tunç, 2007) 

Eyni soyada sahib olan müəllifləri qarışdırmamaq üçün adın ilk hərfi də istifadə olunur - (E. 

Johnson, 2001; L. Johnson, 1998) 

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI: 

Times New Roman 10 şrifti, öncə və sonra 0 boşluq. Sırayla nömrələnir. 

 

 


                                                                                                                                                       

 

 

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

29 – 31 May 2020 

BAKI / AZƏRBAYCAN 

CƏDVƏL VƏ QRAFİKLƏRİN GÖSTƏRİLMƏ FORMASI 

 

Cədvəl 1: Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtsadi gostəriciləri 

  

2012 2013 

2014 


2015 

Yaradılmış əlavə dəyər, milyon manat 

1 346,5 

1 466,2 


1 437,0 

1987.8  


Ümumi mənfəət, milyon manat 

122,8 


165,4 

175,4 


… 

İşçilərin orta illik sayı, min nəfər 

95,5 

109,0 


115,0 

87,6 


Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat  

263,3 


303,5 

348,0 


302,1 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

www.stat.gov.az  (20.11.2015)  

Qrafik 1: Beynəlxalq turist axını 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi,  www.stat.gov.az (15.02.2018) 

 

 

Ədəbiyyatlar

 

 

1.  Berndt,  T.  J.  (2002).  Friendship  quality  and  social  development.  Current  Directions  in  Psychological 

Science, 11, 7-10. 

2.  Wegener,  D.  T.  ve  Petty,  R.  E.  (1994).  Mood  management  across  affective  states:  The  hedonic 

contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048. 

3.  Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There's more to 

self-esteem  than  whether  it  is  high  or  low:  The  importance  of  stability  of  self-esteem.  Journal  of 

Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204. 

4.  American Psychological Association. (2003). 

5.  Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 

15-28.  

6.  Berndt,  T.  J.  ve  Keefe,  K.  (1995).  Friends'  influence  on  adolescents'  adjustment  to  school.  Child 

Development, 66, 1312-1329. 

7.  Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between 

friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.  

8.  Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 

636-643. 

1262


1332,7

1898,9


1830,4

1962,9


2239,2

2484,1


2508,9

2297,8


681,8

731,7


1042,5

1005,4


1279,8

1561,9


1985,9

2129,5


2159,7

0

5001000

1500


2000

2500


3000

2006


2007

2008


2009

2010


2011

2012


2013

2014


                                                                                                                                                       

 

 

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI 

29 – 31 May 2020 

BAKI / AZƏRBAYCAN 

9.  Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative 

and Physiological Psychology, 55, 893-896. 

10.  Cuban, L. (2001). Oversold and underused: computers in the classrooms. Cambridge: Harvard University Press. 

 

 ƏDƏBİYYAT SİYAHISINDAN SONRA MƏQALƏNİN PLAGİAT HESABATI 

ƏLAVƏ OLUNMALIDIR. PLAGİAT FAİZİ 25 % - DƏN ARTIQ OLMAMALIDIR! 

 

DİQQƏT: YUXARIDA QEYD OLUNAN QAYDALARA UYĞUN YAZILMAMIŞ 

MƏRUZƏLƏR KONFRANSA QƏBUL OLUNMAYACAQDIR. 

 

 

 

 

 

Yüklə 279,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə