Qəbələ peşə məktəbi üzrə “Bağban” peşəsi üzrə “Aqronomiyanın əsasları” fənnindənYüklə 46 Kb.
tarix04.07.2017
ölçüsü46 Kb.
Qəbələ peşə məktəbi üzrə

Bağban” peşəsi üzrə

Aqronomiyanın əsasları” fənnindən

Nəzəri imtahan sualları
1.Aqronomiyanın əsasları fənnini öyrənməkdə məqsəd nədir?

2.Gövdələrinin quruluşuna görə bitkilər neçə yerə bölünür?

3.Üzvü gübrələrə nələr daxildir?

4.Alaq otları mədəni bitkiləri nələrdən məhrum edir?

5.Bitkilərin vegetativ orqnları hansılardır?

6.Humus nəyə deyilir?

7.Bitkilərin ən qorxulu xəstəliklərinin törədiciləri nələrdir?

8.Fotesintez hansı mərhələlərdə gedir?

9.Bitkilərdə neçə cür tozlanma var?

10.Torpaq və atmosfer havası arasındakı mübadilə necə adlanır?

11.Yaşıl gübrələrdən nə məqsədlə istifadə edilir?

12.Alaqlarla aparılan əsas mübarizə üsullarından biri hansıdır?

13.Şum qatı nədir?

14.Peyin şirəsi nədir?

15.Manqan bitki orqanizmində nədə iştirak edir?

16.Sarı torpaqlar hansı ərazilərdə yayılmışdır?

17.Calaq nəyə deyilir?

18.Tarlalarda tam çıxış aldıqdan sonra əsas vacib qulluq işləri nədən ibarətdir?

19.Sürətli eroziya nədir?

20.Bitki əkinlərinə qulluq etməkdə əsas məqsəd nədir?

21.Əlavə gübrələmənin nədə böyük əhəmiyyəti var?

22.Torpağın istilik rejmi nədir?

23.Dəmirin çatışmaması bitkilərdə hansı xəstəliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

24.Toxum nəyə deyilir?

25.Torpağın istilikudma qabiliyyəti nədir?

26.Vegetativ çoxalma nəyə deyilir?

27.Fosfor bitkilərin inkişafına necə təsir edir?

28.Yazlıq dənli bitkilər hansı qurupa bölünür?

29.Hansı aşınma növləri mövcuddur?

30.Kalium bitkilərin inkişafına necə təsir edir?

31.Bitkilərdə neçə cür çoxalma var?

32.Günəbaxan sortları hansı quruplara bölünür?

33.Bitkilərin xəstəliyi dedikdə nə başa düşülür?

34.Mineral gübrələr şərti olaraq neçə qurupa bölünür?

35.Fiziki aşınmaya səbəb olan amillər hansılardır?

36.Kökün əsas vəzifəsi nədir?

37.Bitkinin generativ orqanları hansılardır?

38.Layın eni və şumun dərinliyi nə qədər olmalıdır?

39.Anbar, yaxud un gənəsi nədir?

40.Mis bitkilərin inkişafına necə təsir göstərir?

41.Cücərmə qabiliyyəti nədir?

42.Taxıl və anbar güvəsi nədir?

43.Torpağın mikroorqanizmlər qurupuna nələr aid edilir?

44.Bitkilərin qidalanması nədir?

45.Çox münbit olmayan torpaqlara nə verilir?

46.Yem dəyərinə görə hansı bitkilər daha yüksəkdir?

47.Torpağın mexaniki tərkibi nədir?

48.Kök sistemi neçə tipdən ibarətdir?

49.Cansız təbiət amilləri hansılardır?

50.Torpaq nədir?

51.Alaqlar k\t bitkisinin havadan qidalanmasına necə təsir göstərir?

52.Tərəvəz bitkilərinə qulluq işləri necə aparılır?

53.Birləpəli və ikiləpəli bitkilər hansılara deyilir?

54.Alaq toxumlarının əkin sahələrində yayılmasının qarşısını almaq üçün nə etməli?

55.Əkinlərə gübrələrin verilmə üsulları hansılardır?

56.Calağın məhsuldarlığa təsiri necədir?

57.Ən geniş yayılmış vegetativ çoxalma nə ilə aparılır?

58.Toxum nələrdən ibarətdir?

59.Alaqlara qarşı aqrotexniki mübarizə tədbirləri necə aparmalı?

60.Səpindən əvvəl gübrələr bir qayda olaraq necə verilir?

61.Alaqlara qarşı fiziki mübarizə tədbirləri necə aparılmaıdır?

62.Səpin vaxtı gübrələmə nə üçündür?

63.Çiçək nədir?

64.Torpağın tərkibində nələr var?

65.Qara torpaqlar hansı torpaqlardır?

66.Meyvələrin quruluşu necədir?

67.Səpindən sonra gübrələmənin əhəmiyyəti nədir?

68.Alaqlara qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri nədir?

69.Suvarma üsulları hansılardır?

70.Tərəvəz bitkiləri ömrünün uzunluğuna və inkişaf səviyyəsinə görə neçə qurupa bölünür?

71.Yaşıl gübrə nədir?

72.Mədəni bitkilər hansılardır?

73.Bitkilərin və məhsulun zərərvericilərdən və xəstəliklərdən qorunması necə aparılır?

74.Alaqlara qarşı bioloji mübarizə tədbirləri nədir?

75.Şumun dərinliyi necə təyin edilir?

76.Toxumların təmizlənməsi və çeşidlənməsi necə aparılır?

77.Toxumların kimyəvi dərmanlanmasının neçə üsulu var?

78.Torpağın susaxlama qabiliyyəti nədir?

79.Toxumun düzgün saxlanması üçün hansı amillər nəzarətdə saxlanmalıdır?

80.Bitkilərin vegetasiya müddəti nəyə deyilir?

81.Meyvələrin təsnifatı hansı xüsusiyyətlərinə əsasən təyin edilir?

82.Hibridləşmə nəyə deyilir?

83.Parazitlər nəyə deyilir?

84.Ziyanvericilərlə mexaniki mübarizə nədir?

85.Toxumun mütləq çəkisi nəyə deyilir?

86.Torf nədir?

87.Azot gübrələri necə istifadə olunur?

88.Alaqlara qarşı əkindən əvvəl mübarizə tədbirləri necə aparılır?

89.Gövdə nəyə deyilir?

90. Yarpaq nədir?

91.Bakterial gübrələr nəyə deyilir?

92.Bakteriya mənşəli xəstəliklərə qarşı proflaktiki tədbirlər nədir?

93.Bitkilərin həyatında suyun əhəmiyyəti nədir?

94.Kənd tasərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına gübrələrin təsiri nədir?

95.Bostan bitkilərinin xususiyyətləri nələrdir?

96.Kondinsion toxumlar nəyə deyilir?

97.Torpağın münbitliyi nədir?

98.Bitkilərdə havadan qidalanma nədir?

99.Qida maddələrinin bitkilərə daxil olması necə gedir?

100.Anbar uzunburnu nədir?Tərtib etdi: Abdullayev.N.B
İmtahan suallarına ixtisas fənləri üzrə metodiki komissiyanın __ yanvar 2017-ci il tarixli iclasında baxılmışdır.

Metodiki komissiyanın sədri _________________________ R.Məmmədova

Yüklə 46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə