Qonşuluq effektinin polimeranoloji reaksiyalara təsiri ymb iLƏ amb arasindaki kiMYƏVİ ÇevriLMƏLƏRİn bəZİ qanunauyğunluqlariYüklə 1,79 Mb.
tarix02.01.2022
ölçüsü1,79 Mb.
#42736
POLIMERL'RIN CEVRILMESI

TƏLƏBƏ:NÜSRƏT BƏDƏLOV İXTİSAS:POLİMERLƏRİN KİMYƏVİ TEXNOLOGİYASI RƏHBƏR:DOS.İRADƏ ABDULLAYEVA FƏNN:POLİMERLƏRİN ÇEVRİLMƏ PROSESLƏRİ

Qonşuluq effektinin polimeranoloji reaksiyalara təsiri

YMB İLƏ AMB ARASINDAKI KİMYƏVİ ÇEVRİLMƏLƏRİN BƏZİ QANUNAUYĞUNLUQLARI

  • Funksional qrupların reaksiya qabiliyyətinin molekulun ölçüsündən asılı olmamasını izah etmək üçün bir neçə nəzəriyyə var.Böyük ölçülü molekulların diffuziya sürətinin kiçik olması bele bir yanlış fikrə gətirmişdiki funksional qrupların reaksiya qabiliyyəti kiçik molekuldan boyuk malekula keçdikcə zəifləyir.Ancaq funksional qrupların effektiv reaksiya qabiliyyətləri bütöv molekulun diffuziya sürətindən yox həmin qrupların toqquşma tezliyindən asılıdır

FLORY NƏZƏRİYYƏSİ.YMBLƏRİN KİMYƏVİ ÇEVRİLMƏLƏRİNİN KİNETİKASININ AMB LƏRİN ROLU

  • Flory tərəfindən irəli sürülmüş bərabər reaksiya qabiliyyətli prinsipinə görə funksional qrupların reaksiya qabilliyəti onun böyük zəncirə birləşib birləşməməsindən asılı deyil.flori bunu poliefirləşmə reaksiyası ilə göstərmişdir

Ymb nİN KİNETİKASININ HESABLANMASININ SADƏLƏŞDİRİLMƏ PRİNSİPLƏRİ


Bifunksional molekulun hər iki funksional qrupu eyni reaksiya qabiliyyətlidir

Bifunksional molekulun bir funksional qrupunun reaksiya qabiliyyəti digər funksional qrupun reaksiyaya girib girməməsindən asılı deyil.

Funksional qrupun reaksiya qabiliyyəti onun birləşdiyi molekulun ölçülərindən asılı deyil.

Makromolekulyar obyektlərin onların kİçİk MOLEKULLU ANALOQLARININ KİMYƏVİ REAKSİYALARDA GÖSTƏRDİYİ FƏRQLƏR

  • Bu qəbildən olan reaksiyalar nəticəsində qoşulmuş rabitəli sistemlər əmələ gəlməsi və polimerlərin çox gözəl yarımkeçirici katalitik termostabilləçdirici və s xassələrə malik olurlar

Polimerlər üçün xarakterik olan depolimerləşmə reaksiyaları

Konfiqurasiya effektləri

Konformasiya effektləri

Elektrostatik effektlərMolekuldüzümlü effektlər

KONFORMASIYA EFFEKTI

KONFİQURASİYA EFFEKTLƏRİ

  • Reaksiya daxil olan funksional qrup ilə yanası eyni kimyəvi təbətli lakin fəza konfiqurasiyası ilə fərqli olan funksional qrupun olmasaı nəticəsində sindotaktik ataktik izotaktik quruluşlar gətirmısinə malik olan ymb lər üçün həmin bu konfiqurasiyalardan asılı olaraq müxtəlif reaksiya qabiliyyəti göstərirlər

Qonşu eFFEKTİ

  • Tutaqki başlanğıc polimer A funksional qruplar saxlıyır.Kiçik molekullu reagentlə qarşılıqlı təsir nəticəsində A funksional qrupları B qruplarına çevrilir.Bir haldaki zəncirdə yaxın qonşunun təbiəti A qrupunun B yə çevrilməsi reaksiyanın sürətinə təsir edir.Onda araliq mehsuluda polimeridə 3 tip A zvonosuna ayırmaq olar.

SÜRƏTİ ARTIRAN QONŞU EFFEKTİ

Sürət sabitlərinin bu cür nisbətinə misal olaraq  poli p nitrofenilmetakrilatın turş mühitdə hidrolizi misal ola bilər.Bu birgə polimer onun kiçik molekullu analoqu olan izo yağ turşusunun p nitrofenil efirine nisbətən  100000 dəfə sürətlə hidroliz edir.

POLİ P FENİLMETAKRİLATIN HİDROLİZİ

YAVAŞIDICI QONŞU EFFEKTİ

Sopolİmerləşmə SABİTLƏRİ

QONŞU MONOMERLƏRİN REAKTİVLİKLƏRİ

  • Monomer reaktivlik nisbətlərini təyin edən r1 və r2 parametrləri, müəyyən bir radikalın nisbət sabitinin öz monomerini və yaxud digər monomeri özünə əlavə etməsini göstərir. Buna görə r1 >>> 1, verilən M1 * radikalının M1 monomerini əlavə etməyi üstün etdiyini göstərir r1 << 1 olduqda M2 monomerini daxil etmək istədiyini bildirir. 60 ° C-də, stiren (M1) və metil metakrilat (M2) monomerlərinin qarışığından ibarət olan bir kopolimerizasiya sistemində r1 = 0.52 və r2 = 0.46. Bu vəziyyətdə, hər bir radikalın digər monomeri öz monomerindən iki qat daha sürətli əlavə edəcəyi başa düşülür.

QEYRİ MÜNTƏZƏM SOPOLİMDERLƏŞMƏ

Bir sopolimerizasyon sistemində, böyüməktə olan olan M1 * ve M2 * radikal tipl'rinin iki

monomerden birini ya da digerini qatmak üçün eyni isəyi göstermeleri halınde ideal

  • kopolimerler əldə edilir

Ardarda, Alternatif sopolimerizasİyA 

Bu halda, böyümekte olan her radikal xüsusi digər monomerle reaksiyon vermek

ister: r1 r2 = 0 yazılabilər. Monomer moleküllerinin sopolimer zəncirine

girmesi, başlangıç ​​bileşimine bağlı deyil. sopolimer içərisində monomerler düzgün

  • şəkildə olaraq sıralanırlar.

Blok sopolİMER

R1 və r2 reaktivlik parametrlərinin hər ikisi birdən çox olduqda blok (r1 r2> 1)

sopolimer əmələ gəlməsinə meyl görünür. Kopolimer zəncirindəki hər monomer

  • hissələr bir-birinə bağlıdır.

DİQQƏTİNİZ ÜÇÜN MİNNƏTDaraM


Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə