Quran?n bütün sur?l?rinin Az?rbaycan dilind? olan yaz? variant?Yüklə 3,74 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/630
tarix30.12.2021
ölçüsü3,74 Mb.
#21091
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   630


 

 

  

 

  

 

 PDF Hazırlıqları: Araz Bilgin  

bilgin.araz@gmail.com  

 

 

 QURA’N

 

Azə

rbaycan Türkc

ə

sind


ə

 Bizim email:

 

arazbilgin@yahoo.com, bilgin.araz@gmail.com

  

  

 

   Quranın bütün surələrinin Azərbaycan dilində olan yazı variantı  

 

 

Ərəb dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər

  

"Z.M.Bünyadov  V.M.Məmmədəliyev"

  

s. 

əl-Fatihə ( Kitabı açan ) surəsi əl-Bəqərə ( İnək ) surəsi

 Ali-İmran ( İmran ailəsi ) surəsi

 

42 


ən-Nisa ( Qadınlar ) surəsi

 

63 


əl-Maidə ( Süfrə ) surəsi

 

83 


əl-Ən’am ( Davar ) surəsi

 

98 


əl-Ə’raf ( Sədd ) surəsi

 

116 


əl-Ənfal ( Qənimət ) surəsi

 

137 


ət-Tovbə ( Tövbə ) surəsi

 

147 


10 

Yunus ( Yunus əleyhissəlam ) surəsi

 

162 


11 

Hud ( Hud əleyhissəlam ) surəsi

 

174 


12 

Yusuf ( Yusif əleyhissəlam ) surəsi

 

187 


13 

ər-Rə’d ( Göy gurultusu ) surəsi

 

200 


14 

İbrahim ( İbrahim əleyhissəlam ) surəsi

 

207 


15 

ər-Hicr ( Daşlı sahə ) surəsi

 

213 


16 

ən-Nəhl ( Bal arısı ) surəsi

 

221 


17 

əl-İsra ( Gecə vaxtı seyr ) və ya Bəni-İsrail ( İsrail oğulları ) 

surəsi

 

235 18 

ər-Kəhf ( Mağara ) surəsi

 

247 


19 

Məryəm ( Məryəm əleyhissəlam ) surəsi

 

259 


20 

Taha surəsi

 

268 


21 

əl-Ənbiya ( Peyğəmbərlər ) surəsi

 

281 Bizim email:

 

arazbilgin@yahoo.com, bilgin.araz@gmail.com

  

 22 

əl-Həcc ( Həcc ) surəsi

 

292 


23 

əl-Mu’minun ( Mö’minlər ) surəsi

 

301 


24 

ən-Nur ( Nur ) surəsi

 

311 


25 

əl-Furqan ( Fərqləndirmə ) surəsi

 

320 


26 

əş-Şüəra ( Şairlər ) surəsi

 

328 


27 

ən-Nəml ( Qarışqalar ) surəsi

 

343 


28 

əl-Qəsəs ( Hekayət ) surəsi

 

353 


29 

əl-Ənkəbut ( Hörümçək ) surəsi

 

364 


30 

ər-Rum ( Rumlular ) surəsi

 

372 


31 

Loğman ( Loğman əleyhissəlam ) surəsi

 

379 


32 

əs-Səcdə ( Səcdə ) surəsi

 

383 


33 

əl-Əhzab ( Dəstələr )

 

387 


34 

Səbə’ ( Səba ) surəsi

 

396 


35 

Fatir ( Yaradan ) surəsi

 

404 


36 

Yasin surəsi

 

409 


37 

əs-Saffat ( Səf-Səf duranlar ) surəsi

 

417 


38 

Sad surəsi

 

428 


39 

əz-Zumər ( Zümrələr ) surəsi

 

436 


40 

əl-Mu'min ( Mö'min ) surəsi

 

445 


41 

Fussilət ( Müfəssəl izah edilmiş ) surəsi

 

454 


42 

əş-Şura ( Şura ) surəsi

 

460 


43 

əz-Zuxruf ( Qızıl bəzəklər ) surəsi

 

466 


44 

əd-Duxan ( Duman ) surəsi

 

474 


45 

əl-Casiyə ( Diz çökmüş camaat ) surəsi

 

479 


46 

əl-Əhqaf ( Qumsal təpələr ) surəsi

 

484 


47 

Muhəmməd surəsi

 

489 


48 

əl-Fəth ( Fəth ) surəsi

 

494 


49 

əl-Hucurat ( Otaqlar ) surəsi

 

499 Bizim email:

 

arazbilgin@yahoo.com, bilgin.araz@gmail.com

  

 50 

Qaf surəsi

 

502 


51 

əz-Zariyat ( Sovurub dağıdan küləklər ) surəsi

 

506 


52 

ət-Tur ( Dağ ) surəsi

 

511 


53 

ən-Nəcm ( Ulduz ) surəsi

 

515 


54 

əl-Qəmər ( Ay ) surəsi

 

520 


55 

ər-Rəhman ( Rəhmli olan Allah ) surəsi

 

525 


56 

əl-Vaqiə ( Vaqiə ) surəsi

 

530 


57 

əl-Hədid ( Dəmir ) surəsi

 

536 


58 

əl-Mücadələ ( Mücadilə ) surəsi

 

541 


59 

əl-Həşr ( Toplanma ) surəsi

 

545 


60 

əl-Mumtəhinə ( İmtahana çəkilən qadın ) surəsi

 

549 


61 

əs-Saff ( Səf ) surəsi

 

552 


62 

əl-Cumuə ( Cümə ) surəsi

 

554 


63 

əl-Munafiqun ( Münafiqlər ) surəsi

 

556 


64 

ət-Təğabun ( Qarşılıqlı aldanma ) surəsi

 

558 


65 

ət-Talaq ( Boşanma ) surəsi

 

561 


66 

ət-Təhrim ( Qadağan ) surəsi

 

563 


67 

əl-Mulk ( Mülk və ya Hakimiyyət ) surəsi

 

565 


68 

Nun və ya əl-Qələm ( Qələm ) surəsi

 

568 


69 

əl-Haqqə ( Haqq olan qiyamət ) surəsi

 

572 


70 

əl-Məaric ( Dərəcələr, yaxud Pillələr ) surəsi

 

576 


71 

Nuh ( Nuh əleyhissəlam ) surəsi

 

579 


72 

əl-Cinn ( Cinlər ) surəsi

 

582 


73 

əl-Muzzəmmil ( Örtünüb bürünən ) surəsi

 

585 


74 

əl-Muddəssir ( Bürünüb sarınan ) surəsi

 

587 


75 

əl-Qiyamə ( Qiyamət ) surəsi

 

591 


76 

əl-İnsan ( İnsan ) və ya əd-Dəhr ( Dövr ) surəsi

 

594 


77 

əl-Mursəlat ( Bir-birinin ardınca göndərilənlər ) surəsi

 

597 Bizim email:

 

arazbilgin@yahoo.com, bilgin.araz@gmail.com

  

 78 

ən-Nəbə’ ( Böyük xəbər ) surəsi

 

600 


79 

ən-Naziat ( Can alanlar ) surəsi

 

603 


80 

Əbəsə ( Qaşqabağını tökdü ) surəsi

 

606 


81 

ət-Təkvir ( Sarınma ) surəsi

 

609 


82 

əl-İnfitar ( Parçalanma ) surəsi

 

611 


83 

əl-Mutəffifin ( Çəkidə və ölçüdə aldadanlar ) surəsi

 

612 


84 

əl-İnşiqaq ( Yarılma ) surəsi

 

615 


85 

əl-Buruc ( Bürclər ) surəsi

 

617 


86 

ət-Tariq ( Gecə gələn ) surəsi

 

618 


87 

əl-Ə'la ( Ən uca ) surəsi

 

620 


88 

əl-Ğaşiyə ( Bürünən ) surəsi

 

621 


89 

əl-Fəcr ( Dan yeri ) surəsi

 

623 


90 

əl-Bələd ( Şəhər ) surəsi

 

625 


91 

əş-Şəms ( Günəş ) surəsi

 

627 


92 

əl-Leyl ( Gecə ) surəsi

 

628 


93 

əz-Zuha ( Səhər və ya səhər işığı ) surəsi

 

630 


94 

əl-İnşirah ( Açma və ya genişlənmə ) surəsi

 

631 


95 

ət-Tin ( Əncir ) surəsi

 

632 


96 

əl-Ələq ( Laxtalanmış qan ) surəsi

 

633 


97 

əl-Qədr ( Qədr gecəsi ) surəsi

 

634 


98 

əl-Bəyyinə ( Açıq-aydın dəlil ) surəsi

 

635 


99 

əz-Zilzal ( Zəlzələ ) surəsi

 

636 


100 

əl-Adiyat ( Qaçan atlar ) surəsi

 

637 


101 

əl-Qariə ( Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət ) surəsi

 

638 


102 

ət-Təkasur ( Çoxluqla öyünmə ) surəsi

 

639 


103 

əl-Əsr ( Axşam çağı ) surəsi

 

640 


104 

əl-Huməzə ( Qeybətçi ) surəsi

 

640 


105 

əl-Fil ( Fil ) surəsi

 

641 Bizim email:

 

arazbilgin@yahoo.com, bilgin.araz@gmail.com

  

 106 

əl-Qüreyş ( Qüreyş )surəsi

 

642 


107 

əl-Maun ( Zəkat ) surəsi

 

642 


108 

əl-Kovsər ( Kövsər ) surəsi

 

643 


109 

əl-Kafirun ( Kafirlər ) surəsi

 

644 


110 

ən-Nəsr ( Kömək ) surəsi

 

644 


111 

Əbu-Ləhəb ( Alov atası ) surəsi

 

645 


112 

əl-İxlas ( Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər ) surəsi

 

646 


113 

əl-Fələq ( Sübh ) surəsi

 

646 


114 

ən-Nas ( İnsanlar ) surəsi

 

647 


 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


Bizim email:

 

arazbilgin@yahoo.com, bilgin.araz@gmail.com

  

  

.

1əl-Fatihə  

(Kitabı açan) surəsi  

(Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)  

Bismillahir-rəhmanir-rəhim!  

1. Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!  

2. Həmd (şükür və tə’rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) - aləmlərin 

Rəbbinə,  

3. (Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö’minlərə) rəhmli olana,  

4. Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə! 

5. Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!  

6. Bizi doğru (düz) yola yönəlt!  

7. Ne’mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların 

(yoluna) yox!  

 

  

 

  

 Bizim email:

 Yüklə 3,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   630
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə