Quyida keltirilgan kompyuter tarmoqlarining qaysi biri avval paydo bo’lgan?Yüklə 1,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix29.11.2022
ölçüsü1,65 Mb.
#71149
  1   2
Quyida keltirilgan kompyuter tarmoqlarining qaysi biri avval paydo bo’lgan?Quyida keltirilgan kompyuter tarmoqlarining qaysi biri avval paydo bo’lgan?
shunga o'xshash topish
Download
51,01 Kb.
Sana
05.01.2022
Hajmi
51,01 Kb.
#319056
Bog'liq
KT test 200
7- sinf Adabiyot 2017 konspekt

Jo'raqulov Shohrux 714-19 kam
Импотенция? Этот рецепт вам
поможет
EROSTONE


Quyida keltirilgan kompyuter tarmoqlarining qaysi biri avval paydo bo’lgan?
A. 
global kompyuter tarmoqlari
B. lokal kompyuter tarmoqlari
C. kampuslar tarmog’i
D. korporativ tarmoqlar 
YOU MAY LIKE
Импотенция? Этот рецепт вам поможет
Erostone
1 чашку на ночь и все. Живот втягивается за 5
дней! Рецепт
KETOform
Молодая мамочке в декрете заработала свой
первый миллион за 4 дня
Код Успеха


To’rtta bir-biri bilan bog’langan bog’lamlar strukturasi (kvadrat shaklida) qaysi topologiya turiga mansub?
A. Xalqa
B. Yulduz
C. To’liq bog’lanishli
D. Yacheykali
Ketma-ket bir-biri bilan bog’langan 3 ta bog’lamlar (oxiri boshi bilan bog’lanmagan) strukturasi qaysi
topologiya turiga tegishli?
A. Umumiy shina
B. Xalqa
C. To’liq bog’lanishli
D. Yulduz
Turli xil protokollar bilan ishlaydigan bir nechta mahalliy tarmoqlarning bir-biri bilan aloqa qilishiga xizmat
qiluvchi vositalar qanday nomlanadi?
A. Shlyuzlar
B. Provayderlar
C. Kommutatorlar
D. Modemlar
Qaysi topologiya birgalikda foydalanilmaydigan muhitni qo’llamasligi mumkin?
A. To’liq bog’lanishli
B. Xalqa
C. Umumiy shina
D. Yulduz
Topologiyalardan qaysi biri ishonchliligi yuqori hisoblanadi?
A. Yulduz
B. Xalqa 
C. Umumiy shina


D. To’liq bog’lanishli
MAC satxi qanday vazi-fani bajaradi?
A. uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish
B. stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish
C. bitlar sathida axborot uzatishni boshqarish
D. bloklar sathida axbo-rot uzatishni boshqarish
LLC satxi qanday vazifani bajaradi?
A. stantsiyalar o’rtasida axborotni har-xil ishonchlilik darajasi bilan uzatish
B. bitlar sathida axborot uzatishni boshqarish
C. bloklar sathida axborot uzatishni boshqarish
D. uzatish muhitiga murojaat qilishni boshqarish
l0Base-2 segmentining uzunligi ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin?
A. 185 metr
B. 100 metr
C. 200 metr
D. 500 metr
O’ralma juftlik kabeli sim-larini, uning konnektorlariga ulashning necha xil variantlari mavjud?
A. 2
B. 3 
C. 4
D. 1 
Ethernet tarmoqlarida uzatish muhitiga murojaat qilishning qaysi usuli qo’llaniladi?
A. CSMA/CD
B. CSTK/CE


C. CSQE/NQ
D. CSTK/QL
Ethernet da kommu-tatsiyalashning qaysi xilidan foydalaniladi?
A. paketlarni deytagrammali kommutatsiyalash
B. paketlarni virtual kanal orqali uzatish
C. vaqtni taqsimlash aso-sida kanallarni kommu-tatsiyalash
D. chastotali multi-plekslash asosida kanallarni kommu-tatsiyalash
Optik tolali Ethernet tarmog’ining maksimal uzunligi qanday?
A. 2740 m
B. 500 m
C. 5000 m
D. 2500 m
100Base-TX spetsifikatsiyasi qaysi texnologiyaga tegishli?
A. Fast Ethernet
B. Ethernet
C. Gigabit Ethernet
D. FDDI 
Fast Ethernet texnologiyasi spetsifikatsiyalari qaysi komitet tarkibida ishlab chiqilgan?
A. 802.3
B. 802.1 
C. 802.2
D. 802.5 
Ethernet texnologiyasida koaksial kabelining ma’lumotlarni uzatish tezligi qanday?
A. 10 Mbit/s
B. 1 Mbit/s


C. 100 Mbit/s
D. 1000 Mbit/s
Fast Ethernet texnologiyasida o’ralma juftlik kabelining ma’lumotlarni uzatish tezligi qanday?
A. 100 Mbit/s
B. 1 Mbit/s
C. 10 Mbit/s
D. 1000 Mbit/s
Lokal tarmoqlarda keng tarqalgan topologiya turi qaysi?
A. Yulduz
B. Xalqa
C. Umumiy shina
D. To’liq bog’lanishli
100Base-TX spetsifikatsiya qaysi texnologiyaga tegishli?
A. Fast Ethernet
B. Ethernet
C. Gigabit Ethernet
D. 10G Ethernet
1000Base-SX spetsifikatsiya qaysi texnologiyaga tegishli?
A. Gigabit Ethernet
B. Ethernet
C. Fast Ethernet
D. 10G Ethernet
Fast Ethernet texnologiyasida qaysi turdagi kabel tizimlaridan foydalanilgan?
A. ko’pmodali optik tolali, 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik
B. bittamodali optik tolali , 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik
C. ingichka koaksial kabel, 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik


D. yo’g’on koaksial kabel, 5 kategoriyali o’ralma juftlik, 3 kategoriyali o’ralma juftlik
MАC sath osti satxi OSI modelining qaysi sathiga tegishli?
A. kanal sathiga
B. tarmoq sathiga
C. fizik sathiga
D. transport sathiga
Ethernet texnologiyasi nechta standartga ega?
A. 4
B. 3 
C. 2
D. 6 
Fast Ethernet texnologiyasi nechta spetsifikatsiyaga ega?
A. 3 
B. 4
C. 2 
D. 6 
Umumiy shina topologiyali lokal tarmoqlarda kontsentratorlar qanday funktsiyani bajaradi?
A. Kompyuter tomonidan uzatilayotgan ma’lumotni barcha kompyuterga yo’naltiradi
B. Kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni boshqa bir kompyuterga yo’naltiradi
C. Kompyuter tomonidan uzatilgan ma’lumotni xalqa orqali keyingi kompyuterga yo’naltiradi
D. Tarmoqning ikki segmentini o’zaro bog’laydi
Simsiz tarmoqlar standartlari qaysi komitet tarkibida ishlab chiqilmoqda?
A. 802.11
B. 802.7


C. 802.6 
D. 802.12 
Xozirgi paytda ko’p ishlatiladigan, 802.11 standartiga tegishli spetsifikatsiyani ko’rsating
A. a, b, g
B. a, b, d
C. a, b, c
D. a, b, e
802.11 spetsifikatsiyasi simsiz lokal tarmog’i diametrining chegaralari qanday?
A. 100 - 300 m
B. 50 - 100 m
C. 300 – 400 m
D. 100 -200 m
Tarmoqni fizik strukturalashda qaysi qurilma ishlatiladi?
A. takrorlovchi (kontsentrator)
B. 
kommutator
C. ko’prik
D. shlyuz
Qaysi qurilma tarmoqning mantiqiy strukturasini o’zgartirishi mumkin?
A. o’prik, marshrutizator,kommutator va shlyuz
B. faqat kommutator
C. takrorlovchi
D. kontsentrator 
Kompyuter tarmog’ining fizik strukturalash nima maqsadda amalga oshiriladi?
A. Tarmoq diametrini oshirish uchun
B. Unumdorlikni oshirish uchun
C. Internetga ulanish uchun


D. Tarmoqosti tarmoqlarini bog’lashni amalga oshirish uchun
Kompyuter tarmog’ining mantiqiy strukturalash nima maqsadda amalga oshiriladi?
A. Trafikni lokallashtirish uchun
B. Internetga ulanish uchun
C. Tarmoq diametrini oshirish uchun
D. Tarmoqosti tarmoqlarini bog’lashni amalga oshirish uchun
Kommutator ko’prikdan nimasi bilan farq qiladi?
A. Kadrlarni parallel qayta ishlashda
B. Tarmoqqa ulanish usulida
C. Kadrlarni uzatish algoritmida
D. Kadrlarni uzatish usulida 
OSI modelida nechta sath mavjud?
A. 7
B. 4 
C. 5
D. 6 
OSI modelining to’rtinchi satxi qanday nomlanadi?
A. Transport sathi
B. Аmaliy sath
C. Seanslar sathi
D. Taqdimlash sathi 
OSI modelining beshinchi satxi qanday nomlanadi?
A. Seanslar sathi
B. Transport sathi
C. Seanslar sathi


D. Taqdimlash sathi
OSI modelining birinchi satxi qanday nomlanadi?
A. Fizik sath
B. Transport sathi
C. Seanslar sathi
D. Taqdimlash sathi 
OSI modelining ikkinchi satxi qanday nomlanadi?
A. Kanal sathi
B. Аmaliy sathi
C. Seanslar sathi
D. Taqdimlash sathi
OSI modelining uchinchi satxi qanday nomlanadi?
A. Tarmoq sathi
B. Аmaliy sathi
C. Seanslar sathi
D. Taqdimlash sathi 
OSI modelining oltinchi satxi qanday nomlanadi?
A. Taqdimlash sathi
B. Аmaliy sathi
C. Seanslar sathi
D. Kanal sathi
OSI modelining ettinchi satxi qanday nomlanadi?
A. Аmaliy sath
B. Seanslar sathi
C. Transport sathi


D. Kanal sathi
OSI modelining qaysi sathlari tarmoqqa bog’liq satxlar hisoblanadi?
A. fizik, kanal va tarmoq sathlari
B. seans va amaliy sathlar
C. amaliy va taqdimlash sathlari
D. transport va seans sathlari
OSI modelining tarmoq sathi vazifalari keltirilgan qurilmalarning qaysi birida bajariladi?
A. 
Marshrutizator
B. Ko’prik
C. Tarmoq adapter
D. Kontsentrator 
OSI modelining kanal satxi orqali uzatiladigan ma’lumotlarning birligi qanday nomlanadi?
A. Kadr
B. Paket 
C. Segment
D. Oqim 
OSI modelining tarmoq satxi orqali uzatiladigan ma’lumotlarning birligi qanday nomlanadi?
A. Paket 
B. Kadr
C. Xabar 
D. Oqim
Еlektr signallarini qabul qilish va uzatish vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?
A. Fizik sath


B. Seanslar sathi
C. Transport sathi
D. Kanal sathi
Ma’lumotlarni uzatishning optimal marshrutlarini aniqlash vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?
A. Tarmoq sathi
B. Аmaliy sathi
C. Seanslar sathi
D. Taqdimlash sathi
Mijozlar dasturlari bilan o’zaro muloqot vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?
A. Аmaliy sath
B. Seanslar sathi
C. Transport sathi
D. Kanal sathi
Keltirilgan protokollarning qaysilari tarmoq sathi protokollariga mansub?
A. IP, IPX
B. NFS, FTP
C. Ethernet, FDDI
D. TCP,UDP
Keltirilgan protokollarning qaysilari transport sathi protokollariga mansub?
A. TCP,UDP
B. NFS, FTP
C. Ethernet, FDDI
D. IP, IPX


Keltirilgan protokollarning qaysilari amaliy sathi protokollariga mansub?
A. NFS, FTP
B. TCP,UDP
C. 10Base-T, 100Base-T
D. IP, IPX
OSI modelining fizik sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?
A. Elektr signallarini uzatish va qabul qilish
B. Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish
C. Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash
D. Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish 
OSI modelining kanal sathi qaysi funktsiyalarni bajaradi?
A. Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish
B. Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish
C. Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash
D. Ma’lumotlarni kodlash va shifrlash
OSI modelining tarmoq sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?
A. Ma’lumotlarni uzatish marshrutlarini optimalini aniqlash
B. Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish
C. Ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish jarayonida, ma’lumotlarni to’liq va to’g’ri uzatilishini nazorat
qilish
D. Эlektr signallarini uzatish va qabul qilish
MАС-adres qanday uzunlikka ega?
A. 48 bit
B. 32 bit
C. 16 bit
D. 64 bit


IPv4 turidagi IP-adres qanday uzunlikka ega?
A. 32 bit
B. 48 bit
C. 16 bit
D. 64 bit
192.190.21.254 adresi IP-adreslarningqaysi sinfiga tegishli?
A. C
B. V 
C. A
D. D 
B sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin?
A. 65536 
B. 256
C. 512 
D. 1024 
А sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin?
A. 16777216
B. 256 
C. 65536
D. 1024 
B sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega?
A. 255.255.0.0


B. 255.0.0.0
C. 255.255.255.0
D. 255.255.254.0
Internet tarmog’i, kompyuter tarmoqlarining qaysi sinfiga mansub?
A. global tarmoq
B. lokal tarmoq
C. shahar tarmog’i
D. korporativ tarmog’i
Keltirilgan texnologiyalarning qaysi birlari global tarmoq texnologiyalariga mansub?
A. ATM, TCP/IP
B. Frame Relay, Token Ring
C. Ethernet, Internet
D. X.25, FDDI
MAN tarmoqlari nima uchun mo’ljallangan?
A. Yirik shaxar axolisiga xizmat ko’rsatish uchun
B. Internetga korxonalar tarmoqlarini ulash uchun
C. Faqat bir nechta lokal tarmoqlarni bog’lash uchun
D. Faqat korporativ tarmoqning filiallarini ulash uchun
1980-1985 yillarda dastlabki lokal kompyuter tarmoqlari hisoblangan qanday lokal kompyuter tarmoqlari
texnologiyalari ishlab chiqildi?
A. Ethernet, ArcNet, Token Ring, Token Bus va FDDI
B. Ethernet texnologiyasining 10Base-5
C. Token Ring va FDDI
D. Local Area Network, LAN
OSI modelida necha xil turdagi protokollar bor?


A. 3 xil
B. 2 xil
C. 4 xil
D. Bir nechta xildagi
Tarmoq ilovalari nima uchun xizmat qiladi?
A. Foydalanuvchilarga, kompyuter tarmog'i tomonidan ko'rsatilishi mumkin bo'lgan turli xil xizmatlarni
amalga oshiruvchi dasturlar tushuniladi.
B. Global va lokal tarmoq ilovalari
C. Xizmatlarni amalga oshiruvchi dasturlar.
D. Kompyuter tarmog'ini qurish va ishlatish uchun etarli bo'lgan bir-biriga moslashtirilgan apparat va
dasturiy vositalar to'plami, hamda aloqa chiziqlari orqali ma'lumotlarni uzatish imkonini beradigan
uskunalar tushuniladi.
Kompyuter tarmog'i texnologiyalari deganda nimani tushunasiz?
A. Kompyuter tarmog'ini qurish va ishlatish uchun etarli bo'lgan bir-biriga moslashtirilgan apparat va
dasturiy vositalar to'plami, hamda aloqa chiziqlari orqali ma'lumotlarni uzatish imkonini beradigan
uskunalar tushuniladi
B. Foydalanuvchilarga, kompyuter tarmog'i tomonidan ko'rsatilishi mumkin bo'lgan turli xil xizmatlarni
amalga oshiruvchi dasturlar tushuniladi.
C. Global va lokal tarmoq ilovalari
D. Xizmatlarni amalga oshiruvchi dasturlar.
TCP/IP steki nechta sathga ajratilgan?
A. To’rtta 
sathga
B. Beshta sathga
C. Ikkta sathga
D. Oltita sathga
FTP (File Transfer Protokol) qanday protokol?
A. Fayllarni uzatish protokoli


B. Terminalni emulasiya qilish protokoli
C. Elektron pochtani uzatishning oddiy protokoli
D. Gipermatnni uzatish protokoli
Telnet qanday protokol?
A. Terminalni emulasiya qilish protokoli
B. Fayllarni uzatish protokoli
C. Elektron pochtani uzatishning oddiy protokoli
D. Gipermatnni uzatish protokoli
ЅMTR (Simple Mail Transfer Protocol) qanday protokol?
A. Elektron pochtani uzatishning oddiy protokoli
B. Fayllarni uzatish protokoli
C. Terminalni emulasiya qilish protokoli
D. Gipermatnni uzatish protokoli
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) qanday vazifani bajarish uchun mo'ljallangan protokol?
A. Gipermatnni uzatish protokoli
B. Fayllarni uzatish protokoli
C. Terminalni emulasiya qilish protokoli
D. Elektron pochtani uzatishning oddiy protokoli
IP-protokol qanday vazifani bajaradi?
A. Paketlarni tarmoqlar o'rtasida bir marshrutizatordan boshqasiga, to paket, u yuborilgan tarmoqqa etib
borguncha xarakatlantirish vazifasini bajaradi.
B. Paketlarni tarmoqlar o'rtasida bir marshrutizatordan boshqasiga yo’naltirish vazifasini bajaradi.
C. Yuborilgan ma’lumotlarni qayta ishlash vazifasini bajaradi
D. Paketlar bilan o’zaro ma’lumotlarni almashinish vazifasini bajaradi
IP-paket qanday qismlardan iborat bo'ladi?
A. Sarlavxa va ma'lumotlar yoziladigan qismlardan iborat
B. Ma’lumotlar saqlash va qayta ishlash qismlardan iborat


C. Yuborish va saralash qismlardan iborat
D. Ma’lumotlar yozish va yuborish qismlaridan iborat
IP-protokolining funktsional jihatdan sodda yoki murakkabligi nimalarga bog’liq?
A. IP-paketning sarlavxasi qay darajada sodda yoki murakkab ekanligiga bog'liq
B. IPlrning soddajoylashganligiga bog’liq
C. IP-paketning sarlavxasi murakkab ekanligiga bog'liqdir
D. IP-paketning sarlavxasi sodda ekanligiga bog'liqdir
IPv4-paket sarlavhasining uzunligi necha bitdan iborat?
A. 4 bitdan
B. 8 bitdan
C. 16 bitdan
D. 32 baytdan
Simsiz MAN tarmog’lari qanday texnologiyalarda quriladi?
A. WiMAX, LTE, sputnik
B. MAN, LAN
C. LTE, MAN, LAN, WiMAX
D. WiMax, MAN
IMS kommutator qanday vazifani baradi?
A. Shahar tarmoqlari turli tarmoqlar bir-biri bilan bog’lanish jarayonini nazorat qiladi.
B. An’anaviy kommutatsiya jarayonida OSI modelida ishlaydi.
C. Katta o’lchamli tarmoqlar orasida ko’prik vazifasini o’tashda.
D. Shahar tashqarisi tarmoqlari turli tarmoqlar bir-biri bilan bog’lanish jarayonini nazorat qiladi
Qanday tarmoqlar yirik lokal tarmoqlarni birlashtirish uchun foydalanilad?
A. Territorial magistral tarmoq
B. Magistral tarmoq


C. Global tarmoq
D. Territorial tarmoq
Markaziy local tarmoqlarni uzoqdan turib ulaish server?
A. RAS
B. IP 
C. TCP
D. TCP/IP
ATM tehnologiyasining uzatish tezligi necha bit/sek larga yetkazilgan
A. 2-10 bit/sek
B. 6-20 bit/sek
C. 1-30 bit/sek
D. 2-20 bit/sek
RAS server qaysi dasturiy apparat kompleksdan iborat?
A. Mashrutizator, ko’prik, shlyar
B. Local, dasturiy vositalar
C. Territol, dasturiy vositalar
D. Magistral, dasturiy vositalar
Marshrutlash protakollari nechta sinfga bo’linadi?
A. 2 ta 
B. 3 ta
C. 4 ta 
D. 6 ta
Ichki shlyuz protokollari qanday protokollar bilan ishlaydi?
A. RIP, IBRP, OSPF, IS-IS


B. BBP, RIP, IS-IS
C. OSPF, B6P, TCP/IP
D. TCP/IP, IS-IS, RIP
Qanday protakol yo’llari ko’rsatilgan ma’lumotlarni tashqi tarmoqqa uzatadi?
A. BBP (bateway to bateway Protocol)
B. IBP (Interot bateway Protocol)
C. FTP (File Transfer Protocol)
D. TCP/IP Ptotocol
OSI modelining amaliy sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?
A. Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish
B. Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish
C. Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash
D. Эlektr signallarini uzatish va qabul qilish
Ulanish tarmoqlarini bog’lashni va yuqori tezlikdagi kanallar orqali trafik tranzitini ta’minlashni, qaysi
tarmok amalga oshiradi?
A. Magistral tarmoq
B. Аloqa operatorlari tarmog’i
C. 
Korporativ tarmoq
D. Bino tarmog’i
C sinfidagi tarmoq tarkibiga nechta bog’lam bo’lishi mumkin?
A. 256
B. 65536
C. 512
D. 1024 
А sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega?


A. 255.0.0.0
B. 255.255.0.0
C. 255.255.255.0
D. 255.0.0 
C sinfidagi tarmoq maskasi qanday qiymatga ega?
A. 255.255.255.0
B. 255.0.0.0
C. 255.255.0.0
D. 255.255.240.0
512 ta bog’lamli tarmoqosti tarmoq maskasi qanday qiymatga ega?
A. 255.255.254.0
B. 255.0.0.0
C. 255.255.0.0
D. 255.255.240.0
Internet tarmog’ida kommutatsiyalashning qaysi xili ishlatiladi?
A. paketlarni kommutatsiyalash
B. kanallarni kommutatsiyalash
C. xabarlarni kommutatsiyalash
D. alohida ajratilgan kanallarni kommutatsiyalash 
UTP kabeli deganda qaysi kabel tushuniladi?
A. o’ralma juftlik kabeli
B. yo’g’on koaksial kabel
C. ingichka koaksial kabel
D. optik tolali kabel


Modem kanday asosiy vazifani bajaradi?
A. signallarni modulyatsiyalash - demodulyatsiyalash
B. parallel kodni ketma-ket kodga o’zgartirish
C. skrembrlash va deskrembrlash analog signallarni raqamli kodga o’zgartirish
D. analog signallarni raqamli kodga o’zgartirish
Keltirilgan qurilmalarning qaysi biri DCE bo’ladi?
A. modem 
B. marshrutizator
C. kompyuter
D. klaviatura
Keltirilgan qurilmalarning qaysi biri DTE bo’ladi?
A. kompyuter va marshrutizator
B. modem 
C. aloqa chiziqlari
D. kabellar
Keltirilgan protokollarning qaysilari fizik sath protokollariga mansub?
A. 10Base-T, 100Base-T
B. TCP,UDP
C. IP, IPX
D. NFS, FTP
Keltirilgan protokollarning qaysilari taqdimlash sathi protokollariga mansub?
A. SNMP, Telnet
B. IP, IPX


C. Ethernet, FDDI
D. TCP,UDP
Keltirilgan protokollarning qaysilari saenslar sathi protokollariga mansub?
A. RPC, WSP
B. IP, IPX
C. Ethernet, FDDI
D. TCP,UDP
OSI modelining transport sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?
A. Ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish jarayonida, ma’lumotlarni to’liq va to’g’ri uzatilishini nazorat
qilish
B. Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash
C. Ma’lumotlarni uzatish marshrutlarini optimalini aniqlash
D. Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish
OSI modelining seanslar sathi qanday funktsiyalarni bajaradi
A. Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash
B. Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish
C. Аloqa kanalini va ma’lumotlarni uzatish muxitiga murojat qilishni boshqarish
D. Elektr signallarini uzatish va qabul qilish
OSI modelining taqdimlash sathi qanday funktsiyalarni bajaradi
A. Ma’lumotlarni kodlash va shifrlash
B. Klient dasturlari bilan o’zaro muloqotda bo’lish
C. Bog’lanish seansini yaratish, kuzatish, oxirigacha ta’minlash
D. Elektr signallarini uzatish va qabul qilish
Аloqa kanaliga va uzatish muhitiga ulanishni boshqarish vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?
A. Kanal sathi


B. Fizik sath
C. Tarmoq sathi
D. Transport sathi
Ma’lumotlarni uzatish jarayonida ularni to’liq va to’g’ri uzatilishini nazorat qilish vazifalarini OSI
modelining qaysi sathi bajaradi?
A. Transport sathi
B. Fizik sath
C. Tarmoq sathi
D. Kanal sathi
Аloqa seansini hosil qilish, kuzatib turish va ohirigacha ta’minlab berish vazifalarini OSI modelining qaysi
sathi bajaradi?
A. Seanslar sathi
B. Fizik sath
C. Tarmoq sathi
D. Kanal sathi
104TA
Mobil aloqa tarmoqlari tushunchasi nimani anglatadi?
A. Ko'chib yurish ma'nosini
B. Simli aloqa ma'nosini
C. Simsiz aloqa ma'nosini
D. Aralash tarmoq ma'nosini
Mobil terminallari qaysi qurilma bilan o'zaro bog'lanib tarmoqqa ulanishni amalga oshiradi?
A. Baza stansiyasi
B. Sputnik
C. Controller baza stansiyasi


D. 
Switch
2G va 3G mobil tarmoqlarining farqi nimada?
A. Chastota diapozoni, taqdim etadigan xizmatlari, mobil terminallari, tarmoq elementlari
B. foydalanuvchilar soni va taqdim etadigan xizmat turlari bilan farqlanadi
C. Farqi yoq, ular bir xil xizmatlarni taqdim etadi.
D. To'g'ri javob keltirilmagan.
1G, 2G, 3G, 4G, 5G tarmoqlaridagi "G" harfining ma'nisi nima?
A. "G"-inglizcha Generation so'zining bosh harfidan olingan bo'lib, avlod degani
B. "G"-inglizcha Global so'zining bosh harfidan olingan bo'lib, avlod degani
C. "G"-inglizcha Green so'zining bosh harfidan olingan bo'lib, yashil degani
5G tarmoqlarining ma'lumot uzatish tezligi qancha?
A. 1 Gbit/s dan katta
B. 100 Mbit/s dan kichik
C. Yuqori tezlikda, aniq tezlik belgilanmagan
D. 5G tarmog'i hali mavjud emas
LTE va WiMAX texnologiyalari qaysi avlodga tegishli?
A. 4G
B. 3G 
C. 5G
D. 3,5G 
PON so'zining ma'nosini toping.
A. Passiv opkit tarmog'i
B. Shisha tolali optik tarmog'i
C. Abonent tarmog'i
D. Keng polosali tarmoq


Raqamli abonent liniyasi - tarmoqning qaysi qismiga to'g'ri keladi?
A. Stansiyadan abonentning uyigacha bo'lgan qismi
B. Stansiyalararo
C. Korporativ
D. Abonentning uyi
3G texnologiyasi asosida keng polosali abonent tarmog'ini qurish mumkinmi?
A. Ha 
B. Yoq
C. Tajribada qurilmagan
D. Kelajakda qurilishi mumkin
xDSL texnologiyasi asosida lokal kompyuter tarmoqlarini yuqori tezlikli Internetga ulash mumkinmi?
A. Faqat past tezlikli internetga ulash mumkin
B. Yoq 
C. xDSL internetga ulash texnologiyasi emas
D. Hozirda xDSLdan foydalanilmaydi
Keng polosali abonent tarmog'i texnologiyalarini ko'rsating.
A. xDSL, PON, 3G, 4G, Sputnik
B. xDSL, Sputnik
C. 3G, 4G, Sputnik
D. PON
Qanday qurilmalar orqali foydalanuvchilar tarmoq resurslaridan foydalanishi mumkin?
A. Kompyuter, smartfon va raqamli qurilmalar
B. Faqat modem


C. Turli kompyuterlar modellari
D. Foydalanuvchilar tarmoq resurslaridan foydalana olmaydi
Transport tarmoqlari orqali uzatiladigan ma'lumot birligi nima?
A. Oqimlar
B. Signallar
C. Ma'lumotlar
D. Paketlar
Transport tarmog'ida oxirgi yillarda eng ko'p foydalanilayotgan uzatish muhitini ko'rsating.
A. Optik muhitlar
B. Simli muhitlar
C. Simsiz muhitlar
D. Temir muhitlar
PDH texnologiyasining kengaytirilgan ko'rinishini ko'rsating
A. Plesiochronous digital hierarchy
B. Personal digital hierarchy
C. Plesiochronous hierarchy
D. Plesiochronous definition hierarchy
SDH uzatish texnologiyasida qanday uzatish tizimlari mavjud?
A. STM
B. PCM 
C. DWDM
D. E1 
STM-1 tizimining uzatish tezligi qancha?
A. 155 Mbit/s
B. 100 Mbit/s


C. 1 Gbit/s
D. 625 Mbit/s 
DWDM texnologiyasi asosida kanallar qanday parametrga ko'ra multipleksorlanadi?
A. To'lqin uzunligiga ko'ra
B. Vaqt bo'yicha
C. Amplitutasi bo'yicha
D. Tebranish davri bo'yicha
SONET tizimi bilan SDH tizimi bir xil imkoniyatli texnologiyalarmi?
A. Deyarli bir xil
B. Ikki xil
C. Tubdan farq qiladi
D. SONET tizimi mavjud emas.
SDH uzatish tizimlari tarmoqning qaysi qismida foydalaniladi?
A. Shahar tarmoqlarida
B. Lokal tamroqlarida
C. Gloval tarmoqlarda
D. Istalgan qismida
Global tarmoqlarni qurishda DWDM texnologiyasi qanday vazifani bajaradi?
A. Mamlakatlar va shaharlarni o'zaro bir biri bilan bog'lashni ta'minlaydi.
B. Ma'lumotlarni ko'rsatilgan adres bo'yicha marshrutlaydi
C. U global tarmoqlarida ishlatilmaydi
D. Lokal tarmoqlarida marshrutlaydi
Multipleksorlash qanday ma'noni anglatadi.
A. 
Zichlashtirish
B. Adreslash
C. Kuchaytirish


D. Ko'paytirish
Klient-server arxitekturasi deganda nimani tushunasiz?
A. Kompyuter va serverni o'zaro bog'lanishi va ma'lumot almashish jarayonini taqdim etuvchi arxitektura
B. Kompyuter va serverni o'zaro bog'lanishi va ma'lumot almashish jarayonini taqdim etuvchi qurilmalar
to'plami
C. Kompyuter va serverni o'zaro bog'lanishi va ma'lumot almashish jarayonini taqdim etuvchi protokollar
to'plami
D. Kompyuter va serverni o'zaro bog'lanishi va ma'lumot almashish jarayonini taqdim etuvchi muhitlar
Kompyuter tarmoqlarida server qanday vazifani amalga oshiradi?
A. Serverga ulangan kompyuterlarni o'zaro bog'lanish, resurs almashish va Internet resurslarida foydalanish
imkoniyatini ta'minlaydi
B. Kompyuterlararo bog'lanish va faqat bir birini resursidan foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi
C. IP adres berish
D. Marshrutlash 
Klient-server arxitekturasi qanday usullarda quriladi?
A. Klient-server va Peer-to-peer arxitekturalariga asosan
B. Klient-server arxitekturasiga asosan
C. Peer-to-peer arxitekturasiga asosan
D. Xech qanday
Ilova nima?
A. Foydalanuvchilarni tarmoq resurslaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etuvchi dasturlar.
B. Smartfon dasturlari
C. Operatsiyon tizimga ulanish dastur
D. Xavfsizlikni ta'minlovchi dasturlar
Klient-server protokollarini ko'rsating.
A. SMTP,DNS
B. RIP, SMTP, OSPF


C. UDP, POP
D. POP. RIP, OSPF
Klient va server qurilmalari qanday topologiyalarda bog'lanishi mumkin?
A. Yulduz, nuqta-nuqta, halqa, shina
B. Faqat nuqta-nuqta
C. Faqat yulduz
D. Yulduz, halqa, shina
Klient va server qanday ko'rinishda bog'lanishni amalga oshiradi?
A. Dastlab klient serverga so'rov jo'natadi va server so'rovga ishlov berib klientga javob qaytaradi.
B. Har ikkalasi baravar so'rov-javob shaklida ishlaydi
C. Bunda faqat klient so'rov va javoblarni amalga oshiradi.
D. Nuqta ko'rinishida
Smartfon qurilmalari bir vaqtda ham klient ham server bo'la oladimi?
A. Ha, foydalanilayotgan protokol va ilovaga muvofiq
B. Yoq
C. Bunaqa bo'lishi mumkin emas
D. Hozirda buning imkoniyati mavjud emas
Server vazifasini bajarish uchun qanday shartlar topilishi kerak?
A. So'rovlarga ishlov berish va javob qaytarish, resurslarga ega bo'lish va doim faol bo'lish
B. So'rovlarga ishlov berish va resurslarga ega bo'lish
C. Faqat resurslarga ega bo'lish
D. So'rovlarga ishlov berish va javob qaytarish, resurslarga ega bo'lish
Peer-to-Peer arxitekturasiga asoslangan saytini tanlang?
A. Bit-torrent saytlari
B. Google


C. Yandex
D. Barcha qidiruv tizimlariga asoslangan saytlar
DNS qanday tizim?
A. Domen nomalar tizimi
B. Domen ro'yxatlari tizimi
C. Resurslarning manzilini ko'rsatuvchi tizim
D. Xotira tizimi
DNS qanday maqsadlar uchun foydalaniladi?
A. Internetga ulangan kompyuterni joylashuvini ko'rsatadi va uni aniqlaydi
B. Internetga ulangan kompyuter uchun aloqa qilish imkoniyatini ta'minlaydi
C. Saytda joylashgan ob'ektlarni manzilini ko'rsatadi va ularni aniqlaydi.
D. Ischi stansiya adresini belgilaydi
Quyida keltirilgan qaysi domen nomlari to'g'ri ko'rsatilgan?
A. Barcha domenlar to'g'ri ko'rsatilgan
B. tuit.uz, uztelecom.uz, csm.tuit.uz
C. facebook.com, ok.ru
D. Google.com, Yahoo.com, Bombay.vni.com
DNS tizimi IP adresini nomga va nomni IP adresga o'zgartiradi, masalan: google.com nomini 173.194.73.94
adresiga o'zgartiradi. Shu holat to'g'rimi?
A. Ha 
B. Yoq
C. Qisman
D. Bo'lishi mumkin
.uz bilan tugagan barcha domenlar faqat O'zbekiston hududida foydalanish mumkinligini anglatadimi?
A. Yoq
B. Ha 


C. Ba'zi hollarda O'zbekistondan tashqarida foydalanish mumkin.
D. Aniq emas
Har bir domen nomiga bitta IP adres mos keladimi?
A. Bittadan ortiq IP adress bo'lishi mumkin
B. Yoq
C. Ha 
D. Tarmoqni sig'imiga bog'liq
DNS so'rovlariga qaysi qurilma ishlov beradi?
A. DNS serveri.
B. DNS admini
C. Marshrutizatorlar
D. DNS switch
ICMP nima maqsadda foydalaniladi?
A. Ikki qurilmadagi IP protokollari o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi, boshqaradi
B. Ikki qurilmadagi IP protokollari o'rtasidagi ma'lumot almashadi
C. Marshrutlash jarayonini boshqaradi
D. Monitoring qilish uchun 
Xostlar orasida ICMP boshqaruv xabarlari qanday shakllarda almashadi?
A. So'rov-javob shaklida
B. Faqat so'rov shaklida
C. Faqat javob shaklida
D. Xabar almashmaydi
ICMP qisqartmasining quyida kengaytirib yozilgan shaklini ko'rsating.
A. Internet control message protocol


B. Internet configuration message protocol
C. Interface control message protocol
D. Internet control message personal
ICMP yuzaga kelgan xatoliklar haqida xabardor etadimi?
A. Ha 
B. Yoq
C. Xatolikni aniqlaydi lekin xabar bermaydi
D. Foydalanilayotgan operatsion tizimga bog'liq
ICMP xabarlari IP paketga joylashtiriladimi?
A. Ha
B. Yoq 
C. UDP paketga
D. TCP paketga
ICMP xabari nechi qismdan tashkil topadi?
A. 2 qismdan: Sarlovha va ma'lumot
B. 1 qismdan: 
Sarlovha qismidan
C. 1 qismdan: Ma'lumot
D. 3 qismdan: Ma'lumot, axborot, sarlovha
SNMP nima?
A. Tarmoqni boshqarish protokoli
B. Tarmoq xavfsizligini ta'minlovchi protokol
C. Amaliy pog'ona protokoli
D. Kanal pog'ona protokoli
SNMP protokoli OSI modelining qaysi pog'onasida ishlatiladi?
A. Amaliy pog'ona


B. Tarmoq pog'ona
C. Kanal pog'ona
D. Fizik pog'ona
SNMP uchun qaysi port belgilangan?
A. UDP 161 va 162 port
B. TCP 161 port
C. Faqat UDP 161
D. Faqat TCP 162
SNMP so'rov va javob shakli faqat bitta portdan amalga oshiriladimi?
A. Yoq 
B. Ha
C. Ketma-ket bitta portdan
D. Parallel bitta portdan
SNMP protokolining asosiy vazifalari nimadan iborat?
A. Tarmoqni monitoringni uchun tarmoqni boshqarishda ishlatiladi, IP tarmoqlariga ulangan qurilmani
boshqarish haqidagi ma'lumotlarni tashkil etish va to'plash uchun standart protokol hisbolanadi
B. Faqat monitoring
C. Faqat boshqarish haqidagi ma'lumotlarni tashkil etish va to'plash
D. Email xabarlarni nazorat qilish
Simsiz sensor tarmoqlari deganda nimani tushunasiz?
A. Atrof muhitdagi holatlarni monitoring qiluvchi va o'zgarishlarni qayt etuvchi qurilmalar
B. Atrof muhitdagi holatlarga munosabad bildiruvchi qurilmalar
C. Atrof muhitdagi holatlarni o'rganuvchi qurilmalar
D. Atrof muhitda ma'lumot etkazuvchi qurilmalar
Sensor tarmoqlari elementlariga misol keltiring.


A. Aqlli soat, EKG elektrod, gas sensori
B. Aqlli soat, EKG elektrod, web saytlar
C. EKG elektrod, gas sensori, simsim sichqoncha
D. Barchasi xato
Sensor qurilmalarini asosiy vazifasi nimadan iborat?
A. Atrof muhitdagi o'zgarishlarni monitoring qilish va kontroller qurilmasiga o'zgarishlarni jo'natish
B. Atrof muhitdagi o'zgarishlarni monitoring qilish va kontroller qurilmaga o'zgarishlarni jo'natish va
kerakli buyruqlarni qabul qilish
C. Kontroller qurilmasi bilan so'rov-javob shaklida ishlash
D. Kontroller qurilmasiga xizmat qiladi
Hozirda qaysi sohalarda IoT texnologiyasidan foydalaniladi?
A. Barcha javob to'g'ri
B. Tibbiyot
C. Ob-havo ma'lumotlarini aniqlashda
D. Qishloq xo'jaligi
Sensor qurilmalarida qanday muammolar mavjud?
A. Barcha javob to'g'ri
B. Xotira va quvvat ta'minoti
C. Ish bajarish samaradorligi cheklangan
D. Xavfsizlik masalasi to'liq hal etilmagan
Sensor tarmoqlari uchun maxsus operatsion tizim talab etiladimi?
A. Ha
B. Yoq 
C. Ba'zan
D. O'zida mavjud bo'ladi
Sensor tarmog'i necha qismdan iborat?


A. 3 
B. 2
C. 1 
D. Aniq emas
Sensor qurilmalarni boshqaruvchi qurilma qanday nomlanadi?
A. Kontroller
B. Protsessor
C. brouzer
D. chip 
Nima sababdan sensor tarmoqlarining resurslari cheklangan bo'ladi?
A. Barcha javob to'g'ri
B. Quvvati va sig'imi
C. Boshqa imkoniyatlari cheklanganligi sababli
D. O'lchami va xotirasi
Sensor qurilmalarini taqdim etadigan afzalliklari nimadan iborat?
A. Barcha javob to'g'ri
B. Raqamli qurilmalar bilan moslashuvchan
C. Narxi arzon
D. Tashib yurish qulay
Nima sababdan sensor qurilmalarida ma'lumot almashish tezligi past?
A. O'kazuvchanlik qobiliyati cheklangan
B. Quvvat ta'minoti cheklangan
C. Markaziy boshqaruv orqali tezlik pasaytiriladi
D. Quvvat ta'minoti cheklanganligi uchun


Sensor tarmoqlarida qanday marshrutlash protokollaridan foydalaniladi?
A. OLSR, MRP
B. MRP, RIP
C. DSDV, IP
D. TCP,UDP
Sensor tarmoqlarini qurishda qanday tarmoq topologiyalaridan foydalaniladi?
A. Barcha javob to'g'ri
B. Nuqta-nuqta
C. Chiziqli, gibrid
D. Yulduz, daraxt, mesh 
Sensor tarmoqlarida axborot xavfsizligi darajasi qay darajada ta'minlangan?
A. Talab darajasida emas
B. Yuqori darajada
C. 
Juda past darajada
D. Faqat ma'lumotlar shifrlangan
Sensor tarmoqlarini talab darajasida takomillashtirish uchun nimalarga ahamiyat berish lozim?
A. Barcha javob to'g'ri
B. Operatsiyon tizimi imkoniyatlarini takomillashtirish
C. Mos protokollarni ishlab chiqish
D. Xotirasi, sig'imi va quvvat manbaini takomillashtirish
Tarmoq xavfsizligi qanday vositalar orqali ta'minlanadi?
A. Apparat va dasturiy ta'minot vositalari orqali
B. Faqat apparat ta'minoti vositalari orqali
C. Faqat dasturiy ta'minoti vositalari orqali
D. Tarmoq operatorlari orqali
Tarmoq pog'onasida kimlar axborot xavfsizligini himoyalashga mas'ul?
A. Barcha javob to'g'ri


B. Provayderlar
C. Tarmoq qurilmasi va dasturlarini ishlab chiqaruvchilar
D. Operatorlar
Internet foydalanuvchilari uchun tarmoq xavfsizligi kafolatlanganmi?
A. Kafolatlanmagan
B. Kafolatlangan
C. Antiviruslar orqali kafolatlash mumkin
D. Internetnet provayderining imkoniyatiga bog'liq
Autentifikatsiya nima maqsadda ishlatiladi?
A. Foydalanuvchini identifikatsiya qilish uchun
B. Qurilmani identifikatsiya qilish uchun
C. Dasturni identifikatsiya qilish uchun
D. Barcha javoblar xato
Internet saytlarida mavjud resurslardan foydalanishga kim ruxsat beradi?
A. Administrator
B. Xizmat provayderi
C. Meneger
D. Barcha javob to'g'ri
Axborotlarni maxfiyligi qanday ta'minlanadi?
A. Shifrlash algoritmlari orqali
B. Antiviruslar orqali
C. Uzatuvchi muhitlar orqali
D. Qurilma orqali
Foydalanuvchilar axborot xavfsizlini buzulishida aybdor bo'lishlari mumkinmi?
A. Ha 


B. Yoq
C. Qurilma ishlab chiqaruvchi aybdor
D. Dastur ishlab chiqaruvchi aybdor
Nima uchun axborot xavfsizligi borgan sari dolzarb bo'lib bormoqda?
A. Axborotlar - intellektual mulk darakasiga etib kelmoqda
B. Tahdidlar resurslardan foydalanish darajasini cheklayotgani uchun
C. Insonlar ish faoliyati axborotlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun
D. Barcha javob to'g'ri
Qanday muhitlarda axborot xavfsizligi dajarasi yuqoriroq?
A. Simli va optik
B. Simsiz
C. Optik va simsiz
D. Simsiz va radio
Ilovalar axborot xavfsizlikni ta'minlashi mumkinmi?
A. Ha
B. Ta'minlamaydi
C. Mumkin emas
D. Kelajakda
Kompyuter tarmoqlarida xavfsizlikni ta'minlash uchun nima ishlab chiqilishi lozim
A. Xavfsizlik siyosati
B. Xavfsizlik xaritasi
C. Xavfsizlik qoidalari
D. Xavfsizlik talabalari
Konvergent so'zining ma'nosini ko'rsating.


A. Yaqinlashish
B. Birgalashish
C. Intilish
D. Barcha javob xato
Qanday holatlarda konvergensiya jarayoni yuzaga keladi?
A. Turli qurilmalar va dasturlarni bitta muhitda ishlash natijasida
B. Bir turdagi standart qurilmalarni o'zaro ishlashi natijasida
C. Xar xil standartlarda ishlay ololmasligi natijasida
D. Har doim faol holat yuzaga kelganida
Konvergent tarmoqlariga misol keltiring.
A. Bluetooth, WiFi va internetga ulangan qurilmalarni o'zaro ma'lumot 
almashishi
B. Faqat Bluetooth qurilmalarini ma'lumot almashishi
C. Lokal tarmoqlar
D. Shahar tarmoqlari
Turli tarmoqlar va ularning formatini moslashtirib beruvchi qurilmani ko'rsating
A. Shlyuz
B. Kommutator
C. Softswitch
D. Modem
Konvergent tarmoqlarining elementlarini ko'rsating
A. Barcha javob to'g'ri
B. Marshrutizator, sputnik, 4G antenna
C. Modem, terminallar
D. Shlyuz, softswitch, kommutator
Konvergent tarmoqlariga o'tishning asosiy sababi...
A. Barcha javob to'g'ri


B. Turli standartdagi dasturlarning ishlab chiqarilishi
C. Ma'lumot formatlarining turini ko'payib ketishi
D. Turli standartdagi qurilmalarning ishlab chiqarilishi
Konvergensiyaning kamchilik tomonlarini ko'rsating
A. Barcha javob to'g'ri
B. O'zaro ishlash murakkablashadi
C. Xavfsizlik darajasi pasayadi
D. Boshqarish murakkablashadi
Tarmoq operatsion tizimiga ta'rif bering.
A. Barcha javob to'g'ri
B. Lokal tarmoqqa ulangan barcha turdagi kompyuterlarni qo'llab quuvatlash uchun ishlab chiqiladi
C. Tarmoqni uzluksiz ishlashini ta'minlaydi
D. Tarmoq resurslarini boshqaradi
Windows server tarmoq operatsion tizimi bo'la oladimi?
A. Ha
B. Yoq 
C. Moslashtirish kerak
D. Mumkin emas
Windows serverni qaysi tashkilot ishlab chiqqan.
A. Microsoft
B. Unix
C. Google
D. Android
IoT qanday ma'noni anglatadi
A. Internet buyumlar


B. Internetga ulangan kompyuterlar
C. Sensor tarmoqlari
D. Aqlli buyumlar
Nima uchun IoT texnologiyasi ishlab chiqildi?
A. Barcha javob to'g'ri
B. Turli narsa-buyumlarni internetga ulab boshqarish
C. Turli narsa-buyumlarni internetga ulab nazorat qilish
D. Turli narsa-buyumlarni internetga ulab monitoring qilish
Bulutli texnologiya qanday imkoniyatlarni taqdim etadi?
A. Barcha javob to'g'ri
B. Saqlash va optimizatsiya uchun qo'shimcha imkoniyatlar taqdim etiladi
C. Avtomatik ravishda yangilanishlarni amalga oshirish mumkin
D. Xotira va boshqarish uchun sarf xarajatlar tejaladi
Tumanli texnologiya qanday imkoniyatlarni taqdim etadi?
A. Barcha javob to'g'ri
B. Foydalanuvchi qurilmasiga yaqin masofada joylashgan
C. O'tkazuvchanlikka bog'liq muammolar yuzaga kelmaydi
D. Kichikishlar darajasi pastroq
Ko'p foydalaniladagin tarmoq operatsion tizimlarining nechta asosiy turi bor?
A. 5
B. 4 
C. 3
D. 2 
Bulutli texnologiyada axborot xavfsizligi doimiy kafolatlanganmi?
A. Yoq 


B. Ha
C. Ta'minlasa bo'ladi
D. Qisman ta'minlangan
Zamonaviy kompyuter tarmoqlari bilan an’anaviy kompyuter tarmoqlarini qanday farqlari bor?
A. Imkoniyatlari va sig'imi kengaytirilgan
B. Ishlash tezligi pastligida
C. Ko'rinishida va xotira sig'imida
D. O'lchamida
Tumanli va bulutli texnologiyalarning farqini tushuntirib bering.
A. Tumanli kichik va bulutli katta hududdagi tarmoqlarni qamrab oladi
B. Mobillilik darajasi bulutlida cheklangan, tumanlida cheklanmagan
C. Bulutli markazlashgan va tumanli taqdimlangan
D. Barcha javob to'g'ri
Download
51,01 Kb.

Yüklə 1,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə