Rabiet 20mq, bağırsaqda həll olan örtüklü tabletlər rabiet tərkibiYüklə 32,91 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.03.2017
ölçüsü32,91 Kb.

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

(xəstələr üçün) 

 

 

RABİET     20mq, bağırsaqda həll olan örtüklü tabletlər RABIET 

 

 Tərkibi 

Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 20 mq Rabeprazol natrium vardır. 

Köməkçi maddələr:  mikrokristallik sellüloza, maqnezium-oksid, hidroksipropilsellüloza, zəif dərəcəli  əvəz 

olunmuş hidroksipropilsellüloza, kalsium karboksimetilsellüloza, maqnezium-stearat, ağ opadray 

(OY-C-7000A), təmiz akril-eze (93F19255), sarı opadray (80W62680). 

 

Farmakoterapevtik qrupu 

Н -К -АTF-azanın inhibitoru. 

+

+

 Farmakoloji xüsusiyyətləri 

Xora əleyhinə preparatdır. Н -К -АTF-azanın (proton nasosunun) inhibitorudur. 

+

+

Təsir mexanizmi. Rabeprazol natrium antisekretor birləşmələr sinfinə aiddir, hansılar ki, kimyəvi cəhətdən əvəz olunmuş benzimidazollardır. Preparat Н -К -АTF-aza fermentinin aktivliyini inhibə edir, bununla da 

xlorid turşusu sintezinin yekun mərhələsini blok edir. Bu təsir dozadan asılı xarakter daşıyır və həm bazal, 

həm də  qıcıqlandırıcıdan asılı olmadan turşuluğun stimulə olunmuş sekresiyasını inhibə edir. Rabeprazol 

zəif əsas kimi istənilən dozada tez absorbsiya olunur və parietal hüceyrələrin turş mühitində toplanır.

+

+

Antisekretor aktivliyi. 20mq-lıq dozada rabeprazolun daxilə qəbulundan sonra 1 saat müddətində antisekretor aktivlik baş verir və 2-4 saatdan sonra maksimuma çatır. Rabeprazol natriumun birinci dozasının qəbulundan 

23 saat sonra turşuluğun bazal və qida ilə stimulə olunmuş sekresiyasının inhibə olunması müvafiq olaraq 62 

və 82% təşkil etmiş, bu təsirin müddəti isə 48 saata çatmışdır. Rabeprazol natriumun turşunun sekresiyasına 

inhibitor təsiri 1 tabletdən gündəlik qəbulu zamanı sürətlənir, sekresiyanın stabil inhibə olunması preparatın 

qəbulundan 3 gün sonra müşahidə olunur. Rabeprazolun qəbulu bitdikdən sonra sekretor aktivlik 2-3 gündən 

sonra bərpa olunur. 

Rabeprazol  Helicobacter pylori-yə bakterisid təsir göstərir.  Helicobacter pylori-nin  Rabiet tabletləri və 

antimikrob preparatları ilə eradikasiyası  zədələnmiş selikli qişanın yüksək dərəcədə sağalmasına gətirib 

çıxarır. 

 

Farmakokinetikası Sorulması 

Rabeprazol bağırsaqdan tez absorbsiya olunur. Rabeprazolun 20mq dozada qəbulundan sonra plazmada 

C

max


 təqribən 3.5 saatdan sonra olur. 20mq-ın daxilə qəbulundan sonra tam biomənimsənilmə (v/d yeridilmə 

ilə müqayisədə) 52%-ə yaxın təşkil edir, bu da əsasən qaraciyərdən “birinici keçid” zamanı metabolizmə 

uğraması ilə əlaqədardır. Biomənimsənilmə rabeprazolun çoxdəfəli qəbulu zamanı dəyişilmir. Qida qəbulu və 

preparatın sutka ərzində qəbul vaxtı rabeprazolun absorbsiyasına təsir göstərmir. Paylanması 

İnsanda rabeprazolun zülallarla birləşməsi 97%-ə yaxın təşkil edir. Metabolizmi 

İnsan plazmasında mövcud olan əsas metabolitlər tioefir (М1) və karbon turşusudur (М6), aşağı 

konsentrasiyada mövcud olan ikinci dərəcəli metabolitlər isə sulfon (М2), demetiltioefir (М4) və merkaptur 

turşusunun konyuqatı (М5) ilə təmsil olunur. Xaric olunması 

90%-ə qədəri iki: М5 və М6 metabolitləri şəklində sidiklə xarıc olunur. 10%-ə qədəri isə nəcislə xaric olunur.

 

İstifadəsinə göstərişlər 

- kəskinləşmə fazasında onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi; 

- kəskinləşmə fazasında mədənin xora xəstəliyi; 

- qastroezofaqeal reflüks xəstəliyi (QERX), eroziv reflüks ezofaqit

- Zollinger-Ellison sindromu və ya patoloji sekresiya ilə xarakterizə olunan digər vəziyyətlər. 

Antibakterial vasitələrlə kombinasiyada: 

- mədənin xora xəstəliyi və ya xroniki qastriti olan xəstələrdə Helicobacter pylori-nin eradikasiyası üçün; 

-  Helicobacter pylori ilə  əlaqəli xora xəstəliyi olan xəstələrin  müalicəsi və residivlərin qarşısının alınması 

üçün. 

 

Əks göstərişlər - hamiləlik; 

- laktasiya dövrü (döşlə əmizdirmə); 

- preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq; 

- əvəz olunmuş benzimidazollara qarşı yüksək həssaslıq. 

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri Rabiet tabletləri P450 sitoxrom sisteminin mikrosomal qaraciyər izofermentləri ilə metabolizə olunur. 

Tədqiqatlar göstərib ki, rabeprazol həmin ferment sistemi ilə metabolizə olunan amoksisillin və digər 

preparatlarla (varfarin, fenitoin, teofillin, diazepam) kliniki əhəmiyyətli dərman qarşılıqlı təsir əlaqəsinə girmir. 

Rabiet tabletləri xlorid turşusu ifrazının aşkar və uzunmüddətli azalmasını yaradıır. Buna görə  də 

absorbsiyası mədənin pH-dan asılı olan preparatlarla eyni zamanda qəbulu zamanı dərman qarşılıqlı təsiri 

qeyd olunurdu. 

Rabeprazol natriumun qəbulu qan plazmasında ketokonazolun konsentrasiyasının 33%-ə qədər azalmasına 

və diqoksinin minimal konsentrasiyasının 22%-ə  qədər artmasına səbəb olurdu.  Buna görə  də  Rabiet 

tabletlərinin ketokonazol və diqoksin ilə eyni zamanda qəbulu zamanı sonuncuların dozasını  tənzimləmək 

lazımdır. 

Rabeprazolun və klaritromisinin aktiv metabolitinin konsentrasiyaları eyni vaxtda qəbul zamanı müvafiq 

olaraq 24% və 50% yüksəlir. Bu göstərilən kombinasiyanın  Helicobacter pylori-nin eradikasiyası zamanı 

effektivliyini yüksəldir. 

Tədqiqatlar zamanı rabeprazolun maye antasidlərlə qarşılıqlı  təsiri müəyyən olunmamışdır. Bundan başqa 

rabeprazolun qida ilə kliniki əhəmiyyətli qarşılıqlı təsiri müəyyən olunmamışdır. 

 

Xüsusi göstərişlər 

Rabeprazol ilə müalicəyə başlamamışdan  əvvəl mədədə  bədxassəli törəmələrin olmasını inkar etmək 

lazımdır, belə ki preparatın qəbulu simptomları gizlədə bilər və düzgün diaqnozun qoyulmasını ləngidə bilər. 

Qaraciyər və ya böyrək funksiyasının pozğunluqları zamanı rabeprazolun dozasının tənzimlənməsi tələb 

olunmur. 

Pediatriyada istifadəsi 

Rabeprazolu uşaqlara təyin etmək məsləhət görülmür, çünki hazırki dövrdə onun pediatriya praktikasında 

istifadə təcrübəsi yoxdur. 

Qaraciyər funksiyalarının pozulması zamanı 

Qaraciyər funksiyalarının pozulması zamanı rabeprazolun dozasının tənzimlənməsi tələb olunmur. Böyrək funksiyalarının pozulması zamanı 

Böyrək funksiyalarının pozulması zamanı rabeprazolun dozasının tənzimlənməsi tələb olunmur. 

 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

Yuxululuq baş verərsə, nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməkdən boyun 

qaçırmaq lazımdır. 

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Rabeprazol hamiləlik və laktasiya dövründə əks göstərişdir. 

Hamiləlik zamanı rabeprazolun istifadəsinin təhlükəsizliyi haqqında məlumatlar yoxdur. 

Rabeprazolun insanda ana südü ilə ifraz olunması  məlum deyil. Uşaq  əmizdirən analarda müvafiq 

tədqiqatlar aparılmamışdır. 

 

İstifadə qaydası və dozası 

Kəskinləşmə fazasında olan onikibarmaq bağırsaq və  mədə xorası  xəstəliyi  zamanı 4-6 həftə müddətində 

gündə 1 dəfə səhərlər 1 tablet (20mq) qəbul etmək məsləhətdir. 

Onikibarmaq bağırsaq xorası olan xəstələrin əksəriyyətində sağalma 4 həftə müddətində baş verir, lakin bəzi 

xəstələrə isə xoraların sağalması üçün Rabiet tabletləri ilə əlavə 4 həftəlik müalicə kursu tələb oluna bilər. 

Mədə xorası olan xəstələrin  əksəriyyətində sağalma 6 həftə müddətində baş verir, bəzi xəstələrə isə 

xoraların sağalması üçün Rabiet tabletləri ilə əlavə 6 həftəlik müalicə kursu tələb oluna bilər. QERX-in müalicəsi zamanı 4-8 həftə müddətində gündə 1 dəfə 1 tablet (20mq) qəbul etmək məsləhətdir. 

Zollinger-Ellison sindromu və pataloji hipersekresiya ilə xarakterizə olunan digər vəziyyətlərin müalicəsi 

zamanı  doza fərdi olaraq seçilir. Başlanğıc doza 60mq/gün təşkil edir, sonra isə doza artırılır və preparat 

birdəfəlik qəbul zamanı gündə 100mq-a qədər və ya gündə 2 dəfə olmaqla 60mq dozada təyin olunur. 

Müalicə kliniki ehtiyac baxımından davam etdirilməlidir. Zollinger-Ellison sindromu olan bəzi xəstələrdə 

rabeprazolla müalicə 1 ilə qədər təşkil edə bilər. 

Helicobacter pylori  ilə  əlaqəli yoluxma olan onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi və ya xroniki qastritin 

müalicəsi zamanı antibiotiklərin müvafiq kombinasiyalarının tətbiq edilməsi ilə bir neçə eradikasiya 

variantından istifadə olunur. Preparatların aşağıdakı kombinasiyalarından biri ilə 7 günlük müalicə kursu 

məsləhət görülür: 

Rabiet tabletləri gündə 2 dəfə 20mq + klaritromisin gündə 2 dəfə 500mq və amoksisillin gündə 2 dəfə 1q. 


Rabiet tabletləri gündə 2 dəfə 20mq + klaritromisin gündə 2 dəfə 500mq və metronidazol gündə 2 dəfə 

400mq. Eradikasiyanın 90%-dən yuxarı olan ən yaxşı  nəticələri  Rabiet  tabletlərinin klaritromisin və 

amoksisillinlə kombinasiyası zamanı əldə olunur. 

Rabiet tabletlərinin gündə 1 dəfə qəbulu tələb olunan zaman preparatı səhər, yeməkdən əvvəl qəbul etmək 

lazımdır. Müəyyən olunub ki, nə günün vaxtı, nə də qida qəbulu preparatın aktivliyinə təsir göstərmir. Lakin Rabiet tabletlərinin məsləhət olunan vaxtda qəbulu xəstələr tərəfindən müalicə sxeminə daha yaxşı riayət 

olunmasına səbəb olur. 

Tabletləri çeynəmədən və xırdalamadan bütöv qəbul etmək lazımdır. 

 

Əlavə təsirləri Həzm sistemə: ishal, qarında ağrı, meteorizm, ağızda quruluq, ürəkbulanma, qusma, qəbizlik; nadir hallarda 

- anoreksiya; bəzi hallarda - qaraciyər transaminazalarının aktivliyinin yüksəlməsi. MSS-nə: baş ağrısı, asteniya, yuxusuzluq, yuxululuq, başgicəllənmə. 

Qanyaranma sisteminə: nadir hallarda - trombositopeniya, neytropeniya, leykopeniya, leykositoz. 

Dermatoloji reaksiyalar: dəri səpgisi.

Allergik reaksiyalar: nadir hallarda - üzün ödemi, təngənəfəslik, eritema, bullyoz səpgilər (reaksiyalar 

preparatın qəbulu dayandırıldıqdan sonra aradan qalxır)

 

Doza həddinin aşılması 

Hazırkı dövrə qədər rabeprazolun qəsdən dozasının artırılması halları haqqında məlumat daxil olmamışdır. 

Preparatın 80mq/gün dozada qəbulu xəstələr tərəfindən yaxşı qəbul olunur. 

Müalicəsi: simptomatik və dəstəkləyici terapiyanın aparılması. Rabeprazol natrium plazma zülalları ilə yaxşı 

birləşir, ona görə də dializ zamanı orqanizmdən çətinliklə xaric olunur. 

 

Buraxılış forması 

14 tablet, blisterdə. Bir blister içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya yerləşdirilir. 

 

Saxlanma şəraiti 

+30ºС-dən yuxarı olmayan temperaturda, quru, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 

 

Yararlılıq müddəti 

3 il. 


Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Rеsеpt əsasında buraxılır. 

 

 İstehsalçı 

«İldong Pharmaceutical Co., Ltd.»

60-1, Sinkeonji-Dong, Ansung-Si, Kyongki-Do, Koreya Respublikası  

                           Azərbaycanda rəsmi distribyutor 

                           «TETRADA» MMC - dir. 

 AZ1102, 20Yanvar küçəsi,14; Bakı, Azərbaycan 

 Теl.: (+994 12) 431-59-24, 431-05-41 

 Faks: (+994 12) 430-80-51 

                           Е-mail: info@tetrada-az.com 

                           www.tetrada-az.com  

Document Outline

  • Farmakoloji xüsusiyyətləri 
  • Farmakokinetikası 
  • Əlavə təsirləri 
  • Buraxılış forması 
    • Saxlanma şəraiti 


Yüklə 32,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə