Rəsmi nəşr Official publication


  Əhalinin milli tərkibiYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   115

2.6 

Əhalinin milli tərkibi (əhalinin siyahıyaalınmaları üzrə)

1)

            Population by ethnic groups (based on population census)

1)

  

Milli tərkib 

Min nəfər 

Thsd. persons 

 

Yekuna görə, faizlə As % to total 

Ethnic groups 

 

19891999

2009 

1989

1999

2009

Cəmi əhali 

7021,2

7953,4

8922,4 

100,0

100,0

100,0 Total population 

o cümlədən:   including: 

azərbaycanlılar 5805,0

7205,5


8172,8 

82,7


90,6

91,6


azerbaijanians 

ləzgilər 171,4

178,0

180,3 


2,4

2,2


2,0

lezgis 

ruslar 392,3

141,7

119,3 


5,6

1,8


1,3

russians 

ermənilər 390,5

120,7

120,3 


5,6

1,5


1,3

armenians 

talışlar 21,2

76,8

112,0 


0,3

1,0


1,3

talyshs 

avarlar 44,1

50,9

49,8 


0,6

0,6


0,6

avars 

türklər 17,7

43,4

38,0 


0,2

0,5


0,4

turkishs 

tatarlar 28,6

30,0

25,9 


0,4

0,4


0,3

tatarian 

tatlar 10,2

10,9

25,2 


0,14

0,13


0,3

tats 

ukraynalılar 32,3

29,0

21,5 


0,5

0,4


0,3

ukrainians 

saxurlar 13,3

15,9

12,3 


0,2

0,2


0,1

sakhurs 

gürcülər 14,2

14,9

9,9 


0,2

0,2


0,1

georgians 

yəhudilər 30,8

8,9

9,1 


0,4

0,1


0,1

jews 

kürdlər 12,2

13,1

6,1 


0,2

0,2


0,1

kurds 

qrızlar ...

...

4,4 


...

...


0,04

kryzs 

udinlər 6,1

4,1

3,8 


0,1

0,05


0,04

udins 

xınalıqlar ...

...

2,2 


...

...


0,02

khynalygs 

digər millətlər 31,3

9,6

9,5 


0,46

0,12


0,1

other nationalities 

 

1) Bu və sonrakı cədvəldə - siyahıyaalma zamanı sorğu olunan hər bir şəxs milliyyətini və ana dilini özü müəyyən      

etmişdir. Uşaqların milliyyəti və ana dili valideynlərin dediklərinə əsasən yazılmışdır 1)

In this and following tables – each interviewed person  determined own  nationality and native language 

themselves. Information about  nationality and native language of children are obtained from the parents 

 

  

 

  

 

  

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

81

2.7      Əhalinin ana dili və sərbəst danışdığı dillərə 

 

görə

 

bölgüsü

 

             (2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının məlumatlarına əsasən) 

 

 Distribution of  population by native  language and freely command    

 

 of 

languages 

(based on 2009 population census)  

 

Milli tərkib 

Milli 

mənsubiy-yətə görə 

əhalinin sayı, 

min nəfər

 

Population size by ethnic 

origins, thsd. 

person 

onlardan öz 

millətinin 

dilini ana  

dili sayanlar, 

%-lə 


 

of which 

considering 

national 

language as 

native 

language, 

per cent 

Əhalinin sərbəst 

 danışdığı dillər, %-lə 

1)

 

languages spoken fluently by population,  percent 

1)

 

  

Ethnic groups 

 

 öz 

millətinin 

dilində 

 

 national language 

azərbay- 

can  

dilində 


 

azerbaijan

rus 


dilində 

 

 russian 

ingilis 


dilində

 

 english 

Cəmi əhali 

8922,4

98,4

 98,898,6

7,6

0,8

Total population 

o cümlədən:   

 

 

 including

: 

azərbaycanlılar 8172,8

99,7

99,9


-

6,7


0,8

azerbaijanians 

ləzgilər 180,3

90,1

91,7


96,3

23,7


0,7

lezgis 

ruslar 119,3

98,9

99,2


42,9

-

0,9russians 

ermənilər 120,3

99,9

99,9


0,2

0,1


0,0

armenians 

talışlar 112,0

42,5

43,0


99,8

5,9


0,2

talishs 

avarlar 49,8

93,3

94,1


99,4

18,1


0,2

avars 

türklər 38,0

83,7

85,5


99,7

11,0


0,6

turkishs 

tatarlar 25,9

93,2

93,6


22,7

12,1


0,5

tatarian 

tatlar 25,2

75,4

76,5


99,8

9,0


0,2

tats 

ukraynalılar 21,5

97,6

97,7


5,6

3,7


0,1

ukrainians 

saxurlar 12,3

95,3

96,2


99,2

9,9


0,2

sakhurs 

gürcülər 9,9

97,8

98,0


79,5

21,4


0,5

georgians 

yəhudilər 9,1

93,5

94,1


45,6

19,3


0,6

jews 

kürdlər 6,1

36,1

51,9


99,9

6,4


0,1

kurds 

udinlər 3,8

99,3

99,3


99,6

60,9


0,6

udins 

xınalıqlar 2,2

97,4

97,5


99,9

0,9


0,1

khynalygs 

qrızlar 4,4

28,5

28,9


100,0

8,5


0,3

kryzs 

digər 


millətlər 

 9,5


80,5

 82,9


 62,4

 20,0


 4,3

other  

nationalities 

 

1) Əhalinin sərbəst danışdığı dillər üzrə məlumatlar müvafiq millətlər üzrə 3 və yuxarı yaşda olan əhaliyə nisbətən 

faizlə verilmişdir 

1) 

Information on languages fluently spoken by population are indicated as per cent to population aged 3 years old 

and over 

 

  

 

  

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

82 


2.8 15 

və yuxarı yaşda olan əhalinin cins, yaş qrupları və nikah                  

 

vəziyyətinə görə bölgüsü  

 

(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)  

Distribution of population at age of 15 years old and over by sex, age    

 

groups and marital status  (based on 2009 population census) 

 

Yaş qrupları  

Age groups 

Cəmi, 


min nəfər 

Total, thsd.    

persons 

o cümlədən: including:

 

heç vaxt nikahda 

olmayanlar 

never been 

married 

nikahda 


olanlar 

married 

dullar 


 

widowed 

boşananlar  

divorced 

Kişilər 

Men 

3305,2


 1180,0

2027,5


  68,0

  29,7 


o cümlədən: 

including

 

15-19 467,4466,1

1,3


-

0,0 


20-24 458,3

389,6


68,1

0,1


0,5 

25-29 394,5

185,4

205,4


0,5

3,2 


30-34 326,0

71,2


249,4

1,1


4,3 

35-39 306,1

34,6

264,7


1,7

5,1 


40-44 319,5

16,5


295,0

2,6


5,4 

45-49 327,8

9,0

310,3


3,9

4,6 


50-54 245,9

3,8


234,2

5,0


2,9 

55-59 153,1

1,9

144,3


5,2

1,7 


60-64 81,9

0,7


75,2

5,2


0,8 

65+ 224,7

1,2

179,6


42,7

1,2 


Qadınlar 

Women 

 3523,6


 964,1

 2085,5


 379,5

 94,5 


o cümlədən: 

including

 

  

 

 15-19 454,9

417,0


37,4

0,1


0,4 

20-24 467,4

258,8

202,4


1,2

5,0 


25-29 399,8

114,2


270,7

3,6


11,3 

30-34 333,1

55,7

255,8


7,1

14,5 


35-39 327,7

36,7


263,4

12,3


15,3 

40-44 348,8

28,7

284,5


20,9

14,7 


45-49 350,1

24,2


281,3

30,8


13,8 

50-54 264,0

14,1

201,1


39,6

9,2 


55-59 169,7

6,4


116,2

41,9


5,2 

60-64 97,4

2,6

58,0


34,7

2,1 


65+ 310,7

5,7


114,7

187,3


3,0 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

83

2.9 Təbii artımın, doğumun və ölümün ümumi əmsalları           Gross rate of natural increase, births and deaths  

 

İllər 


Years 

Nəfər 


Person 

Əhalinin hər 1000 nəfərinə  Per 1000 population 

 təbii artım

      natural 

increase

doğulanlarbirths

       ölənlər      deaths

təbii artımnatural 

increase


     doğulanlar 

 births 

 

ölənlər 


         deaths 

 

2005 

89 939

141 901


  51 962

10,7


16,9 

6,2 


2006 

96 698


148 946

  52 248


11,3

17,5 


6,2 

2007 

98 308


151 963

  53 655


11,5

17,7 


6,2 

2008 

99 376


152 086

  52 710


11,4

17,4 


6,0 

2009 

99 625


152 139

  52 514


11,3

17,2 


5,9 

2010 

112 063


165 643

53 580


12,5

18,5 


6,0 

2011 

122 310


176 072

53 762


13,5

19,4 


5,9 

2012 

119 452


174 469

55 017


13,0

19,0 


6,0 

2013 

118 288


172 671

54 383


12,8

18,6 


5,8 

2014 

114 855


170 503

55 648


12,2

18,1 


5,9 

 

2.10  Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan  

 

uşaqların sayı  

 

Number of children born to the women in officially unregistered  

 

marriage 

 

İllər


 

 

Year

 

Rəsmi qeydə alınmamış nikahda  olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların 

sayı, nəfər Number of children born to the  

women in officially unregistered 

marriage, person 

Diri doğulanların ümumi sayına 

nisbətən, %-lə 

as % to total number of live births 

 

 Cəmi 

 

Total

 

o cümlədən: including: 

   


Cəmi 

 

Total

 

o cümlədən: 

including: 

şəhər 


yerlərində 

urban

 places 

kənd 

yerlərində rural  

places

 

şəhər yerlərində 

urban

 

places 

kənd  

yerlərində rural

 

places

 

2005 

26 050 


11 108 

14 942 


18,4 

17,3 


19,3 

2006 

22 029 


10 371 

11 658 


14,8

 

14,7 14,9 2007 

17 873 


8 869 

9 004 


11,8 

12,1 


11,4 

2008 

18 421 


9 247 

9 174 


12,1 

12,5 


11,7 

2009 

19 384 


9 112 

10 272 


12,7 

12,2 


13,3 

2010 

25 385 


11 517 

13 868 


15,3 

14,1 


16,5 

2011 

30 983 


12 970 

18 013 


17,6 

15,2 


19,9 

2012 

27 031 


11 348 

15 683 


15,5 

13,1 


17,8 

2013 

25 069 


10 892 

14 177 


14,5 

12,6 


16,4 

2014 

25 486 


9 772 

15 714 


14,9 

11,9 


17,7 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

84 


 

2.11

    


15 və yuxarı yaşlı əhalinin savadlılıq səviyyəsi 

1)

 

         Educational attainment of population aged 15 years old and over 

1)

 

 

İllər Years 

 

Cəmi Total

 

o cümlədən: including:

 

  

kişilər 


men 

qadınlar women 

Şəhər və kənd yerləri üzrə - cəmi 

Urban and rural places – total 

 

1989 

97,3 98,9  95,9 1999 

98,8 99,5  98,2 2007 

99,5 99,8  99,3 2008 

99,6 99,8  99,4 2009 

99,8 99,9  99,7 2010 

99,8 99,9  99,7 2011 

99,8 99,9  99,7 2012 

99,8 99,9  99,7 2013 

99,8 99,9  99,7 2014 

99,8 99,9  99,7  

Şəhər yerləri üzrə 

Urban places 

 

1989 

98,2 99,3  97,1 1999 

99,2 99,6  98,7 2007 

99,8 99,9  99,7 2008 

99,8 99,9  99,7 2009 

99,7 99,8  99,7 2010 

99,8 99,9  99,7 2011 

99,8 99,9  99,7 2012 

99,8 99,9  99,7 2013 

99,8 99,9  99,7 2014 

99,8 99,9  99,7  

Kənd yerləriri üzrə 

Rural places 

 

1989 

96,2 98,5  94,3 1999 

98,4 99,3  97,6 2007 

99,2 99,6  98,9 2008 

99,4 99,7  99,0 2009 

99,8 99,9  99,7 2010 

99,8 99,9  99,7 2011 

99,8 99,9  99,7 2012 

99,8 99,9  99,7 2013 

99,8 99,9  99,7 2014 

99,8 99,9  99,7 

1)

 1989,1999-cu və 2009-cu illərdə əhalinin siyahıyaalınmalarının məlumatlarına əsasən         

1)

 1989, 1999  and 2009 years based on population census 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

85

2.12 Əhali arasında ölümün əsas səbəbləri 

 

Main causes of death among population 

Əsas səbəblər

2005 

2010

2011

2012

2013

2014

Main causes 

Nəfər 

 

 Person 

Bütün səbəblərdən ölənlərin 

sayı  

51 962   53 58053 762

55 017 54 383 55 648Total deaths  

by all causes 

onlardan:  of them: 

qan dövranı sisteminin 

xəstəliklərindən  

29 392   32 554

32 835

34 832 34 379 33 291diseases of  

the circulatory 

system 

yenitörəmələrdən 

6 381 

 6 633


5 999

5 886


6 383

6 982


neoplasms 

tənəffüs  

orqanlarının xəstəliklə-

rindən 


3 069 

 2 377


2 185

1 743


1 529

1 971


diseases of 

respiratory system 

travmalar, zəhərlənmələr 

və xarici səbəblərin 

təsirinin digər 

nəticələrindən 

2 698 


 2 529

2 460


2 467

2 234


2 827

injuries, poisoning 

and some other 

results of impact of 

external reasons 

Əhalinin hər 100 000 

nəfərinə 

 

Per 100 000 population 

Bütün səbəblərdən ölənlərin 

sayı  

620,0 


599,7

593,9


599,6

585,0


591,1

Total deaths  

by main causes 

onlardan:  of them: 

qan dövranı sisteminin   

xəstəliklərindən  

350,7 


364,4

362,7


379,6

369,8


353,6

diseases of  

the circulatory 

system 

yenitörəmələrdən 

 76,1 

  74,3


66,3

64,1


68,7

74,2


neoplasms 

tənəffüs  

orqanlarının 

xəstəliklərindən 

 36,6 

 26,6


24,1

19,0


16,4

20,9


diseases of 

respiratory  

system 

travmalar, zəhərlənmələr 

və xarici səbəblərin 

təsirinin digər 

nəticələrindən 32,2 

 

28,327,2

26,9


24,0

30,0


injuries, poisoning 

and some other  

results of impact of 

external reasons 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

86 


2.13 Körpə ölümü

1)

 

 

Infant mortality 

1)

 

 

İllər 


 

Years 

 

 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı, nəfər 

 Infant mortality under 1 year, person 

Hər 1000 nəfər diri doğulana  Per 1000 live births 

Cəmi 


 

Total 

o cümlədən: including: 

Cəmi 


 

Total 

o cümlədən: including: 

oğlanlar boys 

qızlar 


girls 

oğlanlar boys 

qızlar 


girls 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə