Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə100/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   115

Aran iqtisadi 

rayonu 

üzrə-cəmi 

283474

191565  169628

114794

88627

59559

25219

17212

Aran 

economic 

region -total 

o cümlədən:  

 

 

  

 

  

including: 

Göyçay 


10849

8800 


6745

4696


3294

3294


810

810 Goychay 

Beyləqan 

11726


9117 

5820


4957

4660


3397

1246


763 Beylagan 

Ağcabədi 

27022

12680  106845256

13477


6009

2861


1415 Aghjabedi 

Bərdə 


25574

12793 


9337

5568


11916

5244


4321

1981 Barda 

Neftçala 

8734


7643 

5439


4348

2740


2740

555


555 Neftchala 

Biləsuvar 

21720

16966  1596611282

4309


4309

1445


1375 Bilasuvar 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

686


26.3 

İqtisadi və inzibati rayonlar üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayı

 

Number of new jobs by economic and administrative regions

 

 

...ardı...    

 

  

 

                          …continued…  

Cəmi 

2003 (IV rüb)  

2008 

2009-2013 

2014 

 

Cəmi 


 

Total 

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi 


 

 

Total 

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi 


 

 

Total 

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi 


 

 

Total 

ondan 


daimi 

 

of which 

permanet 

 

Salyan 15335

13235


11195

9115


3388

3368


752

752 Salyanı 

Yevlax 

17158


12407

10326


6741

5303


4401

1529


1265 Yevlakh 

Mingəçevir 

13421

12567


7215

6421


4408

4408


1798

1738 Mingehcevir 

Ağdaş 

22618


9791

10907


6056

9371


3100

2340


635 Aghdas 

Ucar 


13648

7325


9537

4645


3336

2000


775

680 Ujar 

Zərdab 

7383


4991

5382


2990

1696


1696

305


305 Zardab 

Kürdəmlr 

13594

9016


8805

5499


3492

2560


1297

957 Kurdamir 

İmişli 

21259


13871

14827


10417

4987


2623

1445


831 Imishly 

Saatlı 


24546

16502


19995

13139


3671

2807


880

556 Saatly 

Sabirabad 

10778


8272

6511


4690

3232


2658

1035


924 Sabirabad 

Hacıqabul 

4527

3796


2462

2248


1438

1076


627

472 Hajigabul 

Şirvan 

13582


11793

8475


6726

3909


3869

1198


1198 Shirvan 

Yuxarı 

Qarabağ 

iqtisadi rayonu 

üzrə-cəmi 

37944

22445

17214

9515

16827

10554

3903

2376

Yukhari 

Garabagh 

economic 

region -total 

o cümlədən:  

 

 

including: 

Cəbrayıl 

1712


1711

585


585

982


982

145


144 Jebrayil 

Füzuli 


4298

4223


1011

1011


2675

2600


612

612 Fizuli 

Ağdam 

13894


7249

5241


2626

6944


3662

1709


961 Aghdam 

Tərtər 


14977

6478


8955

4150


4787

1871


1235

457 Terter 

Xocalı 

174


174

117


117

57

57-

Khojaly 

Şuşa 

1642


1642

617


617

914


914

111


111 Shusha 

Xocavənd 

1247

968


688

409


468

468


91

91 Khojavend 

Xankəndi 

-

--

-

--

-

-Khankendi  

Kəlbəcər-Laçın 

iqtisadi rayonu 

üzrə-cəmi 

11369

9677

5322

3746

5138

5048

909

883

Kelbajar-

Lachin 

economic 

region -total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

Kəlbəcər 

2556

2512


537

493


1800

1800


219

219 Kelbajar 

Laçın 

3478


1873

1944


455

1262


1172

272


246 Lachin 

Qubadlı 


3097

3066


1706

1675


1116

1116


275

275 Gubadli 

Zəngilan 

2238


2226

1135


1123

960


960

143


143 Zangilan 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

687


26.3 

İqtisadi və inzibati rayonlar üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayı

 

Number of new jobs by economic and administrative regions

 

 

...sonu                                         ...end 

 

 Cəmi 

2003 (IV rüb)  

2008 

2009-2013 

2014 

 

 

Cəmi Total 

ondan 


daimi  

of which 

permanet

Cəmi 


 

 

Total 

ondan 


daimi  

 

of which 

permanet

Cəmi


Total

ondan 


daimi  

of which

permanet

Cəmi


Total

ondan 


daimi  

 

of which 

permanet 

    

Dağlıq Şirvan 

iqtisadi rayonu 

üzrə-cəmi 

44497

24441

21332

12577

18115

9014

5050

2850

Daghliq 

Shirvan 

economic 

region - total 

o cümlədən:  

 

 

  

 

  

including: 

Qobustan 

15851

3316


4740

1552


8865

1518


2246

246 Gobustan 

İsmayıllı 

7167


5851

3227


2526

2828


2273

1112


1052 Ismayilly 

Ağsu 


10509

6975


5916

3591


3829

2760


764

624 Aghsu 

Şamaxı 

10970


8299

7449


4908

2593


2463

928


928 Shamakhy 

Naxçıvan 

iqtisadi rayonu 

üzrə-cəmi 

63174

46599

37073

23675

22296

19215

3805

3709

Nakhchivan 

economic 

region -total 

o cümlədən:  

 

 

  

 

  

including: 

Naxçıvan 

29562

23956


15600

11375


12883

11526


1079

1055 Nakhchivan 

Sədərək 

1471


930

904


457

445


358

122


115 Sadarak 

Şərur 


8423

6005


5036

3041


2562

2152


825

812 Sharur 

Babək 

7316


5448

4581


3138

2265


1850

470


460 Babek 

Şahbuz 


3392

1938


2193

937


975

786


224

215 Shahbuz 

Culfa 

4736


3023

2848


1394

1274


1029

614


600 Julfa 

Ordubad 


4091

2554


2576

1278


1164

936


351

340 Ordubad  

Kəngərli 

4183


2745

3335


2055

728


578

120


112 Kangarli 

Nazirlik, 

komitə, şirkət, 

səhmdar 

cəmiyyət və 

digər mərkəzi 

təşkilatlar üzrə- 

cəmi (iqtisadi 

rayonlar və 

regionlar üzrə 

göstəricilərə  

daxil 

edilməmişdir) 64749 

49593


58633

45762


6116

3831


-

-

By ministry, committee, 

company and 

other central 

orqanizations

-total (not 

including in 

data on 

economic 

regions and 

districts) 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

688


 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

691


27 Beynəlxalq müqayisələr 

International comparisons

 

 

Cədvəl 

Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

27.1 


Əhalinin sayı  

Population size 

 

 692 

27.2 Kişi və qadınların sayı  Number of male and female 

 

693 27.3 Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu  

Life expectancy at birth 

 

694 27.4 

Əhalinin doğumunun, ölümünün və təbii artımının ümumi əmsalları  Crude rate of birth, death and natural increase of population 

 

695 27.5 

İqtisadiyyatda məşğul olanların orta illik sayı  Average number of employed population in economy 

 

697 27.6 

İşsizlərin sayı  Number of unemployment 

 

698 27.7 

İşsizlərin iqtisadi fəal əhalinin ümumi sayında xüsusi çəkisi  Share of unempleyment in total number of economically active population 

 

699 27.8 Qida 

məhsullarının istehlakı  Consumption of food items 

 

700 27.9 Ümumi 

daxili 


məhsulun indeksi  

Index of Gross Domestic Product 

 

704 27.10 Sənaye məhsulunun indeksi  

Industrial production index 

 

705 27.11 

Əhalinin hər nəfərinə sənaye məhsullarının ən mühüm növlərinin istehsalı  Production of main types of industrial products, per capita 

 

706 27.12 Kənd təsərrüfatı məhsullarının və ərzağın ən mühüm növlərinin istehsalı 

Production of main types of agricultural and food products 

 

710 27.13 Kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcm indeksi  

Gross volume index of agricultural production 

 

714 27.14 

2011- ci ildə dənli və paxlalı bitkilərin əkin sahələri  Arable land of cereals and legumes in 2011 

 

715 27.15 Tikilmiş mənzillərin sayı  

Number of dwellings 

 

716 27.16 Dəmir yol nəqliyyatının yük dövriyyəsi  

Cargo tumover of railway transport 

 

717 27.17 Dəmir yol nəqliyyatının sərnişin dövriyyəsi  

Passenger turnover of railway transport 

 

718 27.18 Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin fiziki həcm indeksi  

Volume index of retail trade turnover 

 

719 


27.19 

İstehlak mallarının indeksi  Consumer price index 

 

720 27.20 

İxrac və idxal  Export and import 

 

721 27.21 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında manatın məzənnəsi  

Exchange rate of manat in Central Bank of the Republic of Azerbaijan 

 

725  

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

692


27.1 

Əhalinin sayı

1)

 (mlyn.nəfər) 

Population size

1)

 (mln.persons) 

Ölkələr 

2005

2009

2010

2011 

2012

2013

2014

Countries 

Azərbaycan 

(ilin axırına) 

8,6


9,0

9,1


9,2 

9,4


9,5

9,6


Azerbaijan (end 

of the year) 

Rusiya 

143,2


142,8

142,9


143,0 

143,3


143,7

143,7


Russia 

Avstraliya 

20,4

21,8


22,1

22,3 


22,7

  22,9


23,5

Australia 

Avstriya 

8,2

8,4


8,4

8,4 


8,5

8,5


8,5

Austria 

Argentina 

38,6

40,1


40,5

40,9 


41,3

41,7


42,7

Argentina 

Ermənistan 

3,2

3,3


3,3

3,3 


3,0

3,0


3,0

Armenia 

Belarus 


9,6

9,5


9,5

9,5 


9,5

9,5


9,5

Belarus 

Belçika 


10,5

10,8


10,9

11,0 


11,1

11,2


11,2

Belgium 

Bolqarıstan 

7,7

7,6


7,5

7,3 


7,3

7,3


7,2

Bulgaria 

Braziliya 

183

191


193

192 


193

201


203

Brazil 

Böyük 


Britaniya 

60,2


61,8

62,3


62,7 

63,2


63,9

64,5


United 

Kingdom 

Macarıstan 

10,1

10,0


10,0

10,0 


9,9

9,9


9,9

Hungary 

Almaniya 

82,5

81,9


81,8

81,8 


81,9

82,0


80,9

Germany 

Gürcüstan 

4,3

4,4


4,4

4,5 


4,5

4,5


4,5

Georgia 

Danimarka 

5,4

5,5


5,5

5,6 


5,6

5,6


5,6

Denmark 

Hindistan 

1101

1166


1182

1193 


1213

1211


1296

India 

İtaliya 


58,6

60,2


60,5

60,7 


60,9

60,2


61,3

Italy 

Qazaxıstan 

15,2

16,2


16,4

16,7 


16,9

17,2


17,3

Kazakhstan 

Kanada 


32,2

33,7


34,1

34,5 


34,9

35,2


35,5

Canada 

Qırğızıstan 

5,2

5,4


5,5

5,6 


5,7

5,8


5,8

Kyrgyzstan 

Çin 


1308

1331


1338

1344 


1351

1357


1364

China 

Litva 


3,4

3,3


3,3

3,0 


3,0

3,0


2,9

Lithuania 

Meksika 


104

108


112

116 


117

118


119

Mexico 

Moldova 


3,6

3,6


3,6

3,6 


3,6

3,6


4,1

Moldova 

Niderland 

16,3

16,5


16,6

16,7 


16,7

16,8


16,9

Netherlands 

Norveç 


4,6

4,8


4,9

5,0 


5,0

5,1


5,1

Norway 

Polşa 


38,2

38,2


38,5

38,5 


38,5

38,5


38,5

Poland 

Koreya 


Respublikası 

48,1


49,2

49,4


50,1 

50,3


50,2

50,4


Republic of 

Korea 

Rumıniya 

21,6

21,5


21,4

21,4 


21,4

21,3


20,0

Romania 

ABŞ 


296

307


309

312 


314

316


318

USA 

Tacikistan 

6,8

7,4


7,6

7,8 


8,0

8,2


8,3

Tajikistan 

Türkmənistan 

6,7

...


...

... 


...

...


5,3

Turkmenistan 

Türkiyə 


72,1

72,0


73,1

74,2 


75,2

75,6


77.2

Turkey 

Özbəkistan 

26,3

28,0


28,5

29,6 


30,0

30,5


30,7

Uzbekistan 

Ukrayna 


46,7

45,8


45,6

45,5 


45,4

45,2


42,9

Ukraine 

Finlandiya 

5,2

5,3


5,3

5,4 


5,4

5,4


5,5

Finland 

Fransa 


61,2

62,6


63,0

63,3 


63,6

63,7


64,1

France 

İsveçrə 


7,4

7,7


7,8

7,9 


8,0

8,1


8,2

Switzeriand 

İsveç 


9,0

9,3


9,4

9,4 


9,5

9,6


9,7

Sweden 

Yaponiya 

128

128


128

128 


128

127


127

Japan 

 

 1) 

 MDB ölkələri - ilin axırına daimi əhali. Uzaq xarici ölkələr -əhalinin orta illik sayı.     CİS countries - resident population end of the year. 

   Far foreign countries - average annual number of the population. 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

693


27.2 

Kişi və qadınların sayı 

(min nəfər) 

Number of male and female (thsd.persons) 

 

Ölkələr İllər 

 

Years 

Bütün əhali  

Total 

popolation 

o cümlədən of which 

Countries 

kişilər 


male 

qadınlar female 

Azərbaycan (illn 

axırına)

1)

 
Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə