Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə102/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   115

27.6 

İşsizlərin sayı (işçi qüvvəsinin müayinəsi əsasında, min nəfər) 

Number of unemployment (based on labour force survey, thsd.persons) 

Ölkələr 

2005 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Countries 

Azərbaycan

x)

 

317,8 260,2 

258,3 


250,9 

243,1 


236,6 

Azerbaijan

x)

 

Rusiya 5242 

6284 


5544 

4922 


4131 

4137 


Russia 

    o cümlədən rəsmi    

    qeydiyyatdan keçmiş 

1830 


2147 

1589 


1286 

1065 


918 

of which registered 

Avstraliya 

529 

649 


617 

611 


636 

... 


Australia 

Avstriya 

208 

204 


188 

179 


189 

215 


Austria 

Ermənistan 

318 

260 


258 

251 


243 

237 


Armenia 

Belarus 


... 

298 


... 

... 


... 

... 


Belarus 

Belçika 


390 

380 


406 

347 


369 

417 


Belgium 

Bolqarıstan 

334 

238 


348 

376 


410 

436 


Bulgaria 

Böyük Britaniya 

1397 

2363 


2440 

2534 


2511 

2418 


United Kingdom 

Macarıstan 

304 

421 


475 

468 


476 

449 


Hungary 

Almaniya 

4583 

3228 


2946 

2501 


2317 

2270 


Germany 

Gürcüstan 

279 

336 


317 

295 


305 

291 


Georgia 

Danimarka 

143 

177 


218 

221 


219 

202 


Denmark 

İtaliya 


1889 

1945 


2102 

2108 


2744 

3113 


Italy 

Qazaxıstan 

641 

555 


497 

473 


475 

471 


Kazakhstan 

Qırğızıstan 

184 

204 


212 

212 


210 

206 


Kyrgyzstan 

Litva 


133 

211 


270 

228 


197 

173 


Lithuania 

Moldova 


104 

81 


92 

84 


68 

63 


Moldova 

Kanada 


1173 

1516 


1484 

1393 


1368 

... 


Canada 

Niderland 

425 

304 


390 

389 


469 

600 


Netherlands 

Norveç 


111 

80 


91 

84 


83 

92 


Norway 

Polşa 


3045 

1411 


1650 

1659 


1749 

1793 


Poland 

Koreya Respublikası 

887 

889 


918 

855 


820 

... 


Republic of Korea 

ABŞ 


7591 

14265 


14825 

13747 


12506 

11460 


US of America 

Tacikistan 

196

1)

 241 

... 


... 

... 


... 

Tajikistan 

Özbəkistan 

... 

601 


658 

622 


626 

640 


Uzbekistan 

Ukrayna 


1601 

1959 


1786 

1733 


1657 

1577 


Ukraine 

Finlandiya 

220 

221 


224 

209 


207 

219 


Finland 

Fransa 


2432 

2573 


2635 

2604 


2811 

2827 


France 

İsveçrə 


185 

183 


204 

184 


193 

205 


Switzerland 

İsveç 


351 

410 


426 

392 


404 

417 


Sweden 

Yaponiya 

2940 

3356 


3340 

3020 


2850 

2650 


Japan 

 

x) 2014-cü ildə - 237,8 min nəfər.    

   In 2014- 237,8 thsd.persons.

 

1)

 2004. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

699


27.7 

İşsizlərin iqtisadi fəal əhalinin ümumi sayında xüsusi çəkisi (faizlə) 

Share of unempleyment in total number of economically active 

population (per cent) 

Ölkələr 

2005 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Countries 

Azərbaycan

x)

 

7,3 5,7 

5,6 


5,4 

5,2 


5,0 

Azerbaijan

x)

 

Rusiya 7,1 

8,3 


7,3 

6,5 


5,5 

5,5 


Russia 

Avstraliya 

5,0 

5,6 


5,2 

5,1 


5,2 

... 


Australia 

Avstriya 

5,2 

4,8 


4,4 

4,1 


4,3 

4,9 


Austria 

Ermənistan 

... 

18,7 


19,0 

18,4 


17,3 

16,2 


Armenia 

Belarus 


... 

6,1 


... 

... 


... 

... 


Belarus 

Belçika 


8,5 

7,9 


8,3 

7,1 


7,5 

8,4 


Belgium 

Bolqarıstan 

10,1 

6,8 


10,2 

11,3 


12,3 

12,9 


Bulgaria 

Böyük 


Britaniya 

4,8 


7,6 

7,8 


8,0 

7,9 


7,5 

United 

Kingdom 

Macarıstan 

7,2 

10,0 


11,2 

10,9 


10,9 

10,2 


Hungary 

Almaniya 

11,3 

7,8 


7,1 

5,9 


5,5 

5,3 


Germany 

Gürcüstan 

13,8 

16,9 


16,3 

15,1 


15,0 

14,6 


Georgia 

Danimarka 

4,8 

6,0 


7,5 

7,6 


7,5 

7,0 


Denmark 

İtaliya 


7,7 

7,8 


8,4 

8,4 


10,7 

12,2 


Italy 

Qazaxıstan 

8,1 

6,6 


5,8 

5,4 


5,3 

5,2 


Kazakhstan 

Qırğızıstan 

8,1 

8,4 


8,6 

8,5 


8,4 

8,3 


Kyrgyzstan 

Litva 


8,3 

13,7 


17,8 

15,4 


13,4 

11,8 


Lithuania 

Moldova 


7,3 

6,4 


7,4 

6,7 


5,6 

5,1 


Moldova 

Kanada 


6,8 

8,3 


8,0 

7,4 


7,2 

... 


Canada 

Niderland 

5,3 

3,7 


4,5 

4,4 


5,3 

6,7 


Netherlands 

Norveç 


4,5 

3,2 


3,5 

3,2 


3,1 

3,4 


Norway 

Polşa 


17,8 

8,2 


9,6 

9,6 


10,1 

10,3 


Poland 

Koreya 


Respublikası 

3,7 


3,6 

3,7 


3,4 

3,2 


... 

Republic 

of Korea 

ABŞ 


5,1 

9,3 


9,6 

8,9 


8,1 

7,4 


USA 

Tacikistan 

8,4

1)

 11,5 

... 


... 

... 


... 

Tajikistan 

Özbəkistan 

... 

5,0 


5,4 

5,0 


4,9 

4,9 


Uzbekistan 

Ukrayna 


7,2 

8,8 


8,1 

7,9 


7,5 

7,2 


Ukraine 

Finlandiya 

8,4 

8,2 


8,4 

7,8 


7,7 

8,2 


Finland 

Fransa 


9,3 

9,5 


9,3 

9,2 


9,8 

9,9 


France 

İsveçrə 


4,4 

4,1 


4,5 

4,0 


4,2 

4,4 


Switzerland 

İsveç 


7,7 

8,3 


8,6 

7,8 


8,0 

8,0 


Sweden 

Yaponiya 

4,4 

5,1 


5,1 

4,6 


4,4 

4,0 


Japan 

 

x) 2014-cü ildə - 4,9.  

   In 2014 - 4,9. 

1)

 2004. Statistical yearbook of Azerbaijan 

700


27.8 Qida 

məhsullarının istehlakı (il ərzində əhalinin hər nəfərinə, kiloqram) 

 

Qida 


məhsulları 

AzərbaycanAzerbaijan

         Rusiya  

Russia 

AvstraliyaAustralia

Avstriya


Austria

Ermənistan  

Armenia 

Belarus 


 

Belarus 


2014

x)

2013 

2011

2011

2013 

2013 

Ət və ətə 

çevirməklə ət 

məhsulları (piy  

və içalatı daxil 

etməməklə) 

33,8

69 


121

106


48 

91 


Süd və süd 

məhsulları  

(heyvan yağını 

daxil etməklə)  

südə 

çevirməklə 274,2

248 


230

238


233 

260 


Heyvan yağı 

(natura 


şəklində) 

...  


4,1 

3,8


5,4

... 


... 

Yumurta, ədəd 

158

269 


131

247


205 

304 


Balıq və balıq 

məhsulları 

7,2

... 


...

...


... 

... 


Şəkər 

30,6


40 

47

4827 

42 


Bitki yağı 

10,3


13,7 

24

2210 

18 


Kartof 

71,3


111 

50

5044 

179 


Tərəvəz və  

bostan  


məhsulları  

(təzə halda) 

106,4

109 


96

109


359 

146 


Meyvə və 

giləmeyvə  

(təzə halda;  

şərab emalına  

sərf olunanı  

daxil  


etmədən) 

77,2


64 

103


152

106 


69 

Çörək   


məmulatları  

(un hesabı ilə çörək 

və makaron 

məmulatı, un,  

yarma və 

paxlalılar) 

139,8

118 


...

78

1)192 

85 


 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

701


Consumption of food items (per capita/per year, kg) 

 

Böyük


 

Britaniya

 

United

 

Kingdom 

Macarıstan

Hungary

Almaniya


Germany

GürcüstanGeorgia

DanimarkaDenmark

İtaliya


Italy

QazaxıstanKazakhstan

Food items 

2011 

2012

2011

2007

2011

  2011

2013

83 


56

88

15,675

87

66Meat and meat 

products calcu- 

lated as meat 

(excluding fat 

and offal) 

241 


189

255


71,1

282


260

239


Milk and milk 

products 

(including 

butter) 

calculated 

as milk 

3,1 


1,4

5,5


-

2,0


2,2

...


Butter (in 

natupe) 

191 


215

233


98,6

278


213

211


Eggs, plece 

... 


...

...


4,1

...


...

...


Fish and fish 

products 

40 


28

48

20,153

29

411)

Sugar 

18 


19

17

......

28

22Vegetable oil 

101 


62

71

-60

39

111Potatoes 

94 


94

3)

94127,1

122


145

198


Vegetables and 

market garden 

crops (recount 

to new) 

128 


...

87

31,2104

149


60

Fruit and 

berries (recount 

to new; 

excluding wine 

produc tion) 

... 


85

...


145,7

...


...

119


Cereal products 

(bread and 

macaroni cal- 

culated as flour

groats, 

leguminuous) 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

702


27.8 Qida 

məhsullarının istehlakı (il ərzində əhalinin hər nəfərinə, kiloqram) 

...ardı   

 

 

  

 

        

Qida 


məhsulları 

QırğızıstanKyrqyzstan

Moldova


Moldova

NiderlandNetheriands

Polşa


Poland

ABŞ


USA

Tacikistan

 

 

Tajikistan

 

20132013                 2011 

2011

    2011             2008 

Ət və ətə çevirməklə 

ət məhsulları (piy  

və içalatı daxil 

etməməklə) 

34

4673

67

11814 

Süd və süd 

məhsulları  (heyvan 

yağını daxil etməklə) 

südə çevirməklə 

215


166

349


289

271


130 

Heyvan yağı 

(natura şəklində) 

...


...

0,4


4,1

2,4


... 

Yumurta, ədəd 

83

165


285

140


242

10 


Balıq və balıq 

məhsulları 

...

...


...

...


...

... 


Şəkər 

21

...46

43

58... 

Bitki yağı 

13

...


14

13

3)31

... 


Kartof 

99

5394

111


58

28 


Tərəvəz və  

bostan məhsulları  

(təzə halda) 

149


86

84

103113

97 


Meyvə və giləmeyvə 

(təzə halda; şərab 

emalına sərf olunanı 

daxil etmədən) 

27

42

16746

99

... Çörək  məmulatları  

(un hesabı ilə çörək 

və  makaron 

məmulatı, un, yarma 

və paxlalılar) 

135


2)

106


...

108


...

155 


 

x)

 Ev təsərrüfatlarının tədqiqatları əsasında.     Based on households budget survey.  

1)

 2007.  2)

 2012. 


3)

 2011. 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

703


Consumption of food items (per capita/per year, kg) 

      …continued

 

Ukrayna


 

 

Ukraine 

FinlandiyaFinland

Fransa


 

 

France 

Çexiya


Czech

Yaponiya


Japan

Food items 

2013 

2012

2011 

2011

2010

56 


77

89 


79

49

Meat and meat products calcu- lated as meat 

(excluding fat and offal) 

221 


460

250 


178

89

Milk and milk products (including 

butter) calculated 

as milk 

... 


4,2

7,9 


5,0

0,6


Butter (in natupe) 

309 


193

227 


254

302


Eggs, plece 

... 


...

... 


...

...


Fish and fish products 

37 


30

38 


39

19

Sugar 

13 

10

21 16

13

Vegetable oil 

135 

67

3)55 

70

21Potatoes 

163 


88

104 


85

91

Vegetables and market garden crops (recount 

to new) 

56 


97

3)

114 79

53

Fruit and berries (recount to new; 

excluding wine 

production) 

108 


...

... 


108

90

Cereal products (bread and macaroni cal- 

culated as flour, groats, 

leguminuous) 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

704


27.9 Ümumi 

daxili 

məhsulun indeksi (daimi qiymətlərlə 2005=100)  

Index of Gross Domestic Product (in constant prices 2005=100) 

 

Ölkələr 


 

Cəmi 


Total 

 

  

Hər nəfərə  Per capita 

 

  

Countries 

2006

2010

2011  2012

2013

2006

2010

2011

2012

2013

Azərbaycan

x)

 

135214

214 


219

231


133

200


198

199


208

Azerbaijan

x)

 

Rusiya 108

119


124 

128


130

108


119

124


128

208


Russia 

Avstraliya 

103

115


118 

122


124

101


105

106


109

111


Australia 

Avstriya 

104

107


110 

111


111

103


105

107


108

108


Austria 

Argentina 

108

139


151 

154


...

107


132

142


144

...


Argentina 

Ermənistan 

113

121


126 

136


140

113


119

124


133

...


Armenia 

Belarus 


110

142


150 

152


154

111


145

153


156

157


Belarus 

Belçika 


103

106


108 

108


108

102


102

103


102

101


Belgium 

Bolqarıstan 

107

114


116 

117


118

107


117

123


124

125


Bulgaria 

Braziliya 

104

124


128 

129


132

103


118

122


122

...


Brazil 

Böyük 


Britaniya 

103


103

104 


104

106


102

99

9999

99

United Kingdom 

Macarıstan 

104

99

101 99

99

104100

102


100

102


Hungary 

Almaniya 

104

107


110 

111


112

104


108

111


112

112


Germany 

Danimarka 

103

99

101 101

101


103

98

9898

98

Denmark 

Hindistan 

110


152

161 


169

177


108

141


149

153


...

India 

İtaliya 


102

99

99 97

95

10296

96

93...

Italy 

Qazaxıstan 

111

135


145 

153


162

110


125

133


138

144


Kazakhstan 

Qırğızıstan 

103

124


132 

131


145

103


120

125


123

133


Kyrgyzstan 

Moldova 


105

117


125 

124


135

105


118

126


125

136


Moldova 

Kanada 


103

107


109 

111


113

102


100

102


102

103


Canada 

Çin 


113

170


186 

200


216

112


166

181


194

208


China 

Meksika 


105

109


113 

118


119

104


101

102


104

104


Mexico 

Niderland 

103

107


108 

107


106

103


105

106


104

103


Netherlands 

Norveç 


102

104


105 

108


109

101


98

98

10199

Norway 

Polşa 


106

126


131 

134


136

106


125

130


133

135


Poland 

Koreya 


Respublikası 

105


121

125 


128

132


105

118


120

123


127

Republic 

of Korea 

Rumıniya 

108

114


116 

117


121

108


115

118


119

123


Romania 

ABŞ 


103

104


105 

108


111

102


99

100


102

103


USA 

Tacikistan 

107

138


148 

159


171

105


124

130


137

143


Tajikistan 

Özbəkistan 

108

150


163 

176


190

106


138

145


155

165


Uzbekistan 

Ukrayna 


108

105


111 

111


111

108


108

114


115

115


Ukraine 

Türkiyə 


107

117


127 

130


136

106


115

124


125

129


Turkey 

Finlandiya 

104

104


107 

107


105

104


102

105


104

101


Finland 

Fransa 


103

103


105 

105


105

102


100

101


101

101


France 

İsveç 


104

108


112 

113


114

104


104

107


107

108


Sweden 

Yaponiya 

102

102


101 

103


104

102


101

101


103

104


Japan 

 

x) ÜDM:  2014-cü il -237,9;  hər nəfərə - 211,3 

   GDP:  237,9  in 2014; per capita – 211,3 


1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə