Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə104/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   ...   115

               2012 

2012

2013

 2013

2013

2012

2012

7,8 


35,9

2,0 


...

75,1


42,6

13,0


Vegetable oil

1)

 

... ...

... 


...

...


...

1,8


Margarine

2)

 

... 141,2

3,9 


...

...


...

7,7


Salt (unprocessed)

1)

 

249,5 1144,6

169 


252

1392


1130

92,6


Gereals

 

78,2 196,7

114 


222

492


634,1

6,7


of which market

 

37,1 61,1

138 


69

491


99,8

19,6


Potatoes

 

59,2 55,6

62 


10364

63

122,924,1

Fruits, berries, 

grapes and citrus 

plants

 

89,9 114,5

246 


308

235


88,7

89,0


Vegetables and 

market

 

5,2 134,8

11 


32

53

89,525,6

Meat (garden crops)

 

102,9 289,5

103 


246

254


391,5

59,8


Milk

 

2,8 2,7

0,0 


...

2,4


6,7

0,5


Butter

 

54 294

43 


130

433


223

328


Eggs, unit

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

714


27.13 Kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcm indeksi 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) Gross volume index of agricultural production 

(as per cent to previons year) 

Ölkələr 


 

Cəmi


Total

 

Hər nəfərəPer capital

 

 Countries 

2006

2010

2011

2012 

2006 2010

2011     2012 

Azərbaycan

x)

 

100,997,8

105,8


106,6 

99,6 96,6

104,4

105,2 


Azerbaijan

x)

 

Rusiya 103,0

88,7


123,0

95,2 


103,4 88,7

122,9


  95,0 

Russia 

Avstraliya 

86

98

109109 

84

97107

107 


Australia 

Avstriya 

97

100


109

108 


96

100


111

91 


Austria 

Argentina 

101

120


99

92 


100

119


99

91 


Argentina 

Ermənistan 

100,4

86,4


113,9

109,5 


...

...


...

... 


Armenia 

Belarus 


105,9

102,5


106,6

106,6 


...

...


...

... 


Belarus 

Belçika 


98

88

10195 

97

88101

95 


Belgium 

Bolqarıstan 

113

109


103

95 


113

110


104

95 


Bulgaria 

Braziliya 

104

105


105

97 


103

104


104

97 


Brazil 

Böyük 


Britaniya 

100


102

102


95 

100


101

102


94 

United 

Kingdom 

Macarıstan 

99

85

11089 

99

86111

89 


Hungary 

Almaniya 

98

98

101101 

98

98101

101 


Germany 

Danimarka 

96

98

10399 

96

98102

99 


Denmark 

Hindistan 

106

109


106

99 


104

107


104

98 


India 

İtaliya 


96

95

10091 

95

95100

90 


Italy 

Qazaxıstan 

104,5

88,3


126,8

82,2 


...

...


...

... 


Kazakhstan 

Qırğızıstan 

101,8

97,4


102,0

101,2 


...

...


...

... 


Kyrgyzstan 

Tacikistan 

105,6

106,8


107,9

110,4 


...

...


...

... 


Tajikistan 

Özbəkistan 

106,7

106,9


106,6

107,0 


...

...


...

... 


Uzbekistan 

Ukrayna 


102,5

98,5


119,9

95,5 


...

...


...

... 


Ukraine 

Kanada 


99

99

100100 

98

9899

99 


Canada 

Çin 


103

102


103

103 


102

102


102

102 


China 

Litva 


90

88

103112 

92

89104

113 


Lithuania 

Meksika 


105

102


101

104 


104

101


100

103 


Mexico 

Moldova 


98,9

107,9


105

77,7 


...

...


...

... 


Moldova 

Niderland 

101

103


102

98 


100

102


102

98 


Netherlands 

Norveç 


101

101


96

104 


100

100


95

103 


Norway 

Polşa 


102

103


104

109 


102

96

101105 

Poland 

Koreya 


Respublikası 

101


102

100


103 

101


93

98

102 Republic 

of Korea 

Rumıniya 

100

101


111

92 


100

101


110

83 


Romania 

ABŞ 


100

109


106

105 


99

100


96

98 


USA 

Türkiyə 


102

105


106

123 


101

103


104

105 


Turkey 

Finlandiya 

99

92

9591 

98

92104

95 


Finland 

Fransa 


97

99

101100 

96

99102

99 


France 

İsveç 


97

95

9594 

97

9799

98 


Sweden 

Yaponiya 

98

99

98100 

98

9799

103 


Japan 

x) 2013-ci il cəmi – 104,9;  hər nəfərə - 103,5  

   2014-ci il cəmi – 97,4;  hər nəfərə - 96,2 

   In 2013  total  - 104,9 ;  per capita – 103,5  

   In 2014  total  - 97,4 ;  per capita – 96,2  Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

715


27.14 2012-ci 

ildə dənli və paxlalı bitkilərin əkin sahələri (milyon hektar)  

Arable land of cereals and legumes in 2012 (million ha) 

 

Cəmi o cümlədən 

of which 

 

 Total 

buğda 


grain 

çovdar 


rye 

düyü 


rice 

arpa 


barley 

yulaf 


oats 

qarğıdalı maize 

 

Azərbaycanx)

 

1001,4 609,9 

0,1 


1,1 

338,8 


1,5 

37,7 


Azerbaijan 

x)

 

Rusiya1)

 

45,8 25,1 

1,8 


0,2 

9,0 


3,3 

2,4 


Russia

1)

 

Avstraliya 22,0 

13,9 


0,1 

0,1 


3,7 

0,7 


0,1 

Australia 

Avstriya 

0,8 

0,3 


0,1 

0,0 


0,2 

0,0 


0,2 

Austria 

Argentina 

10,2 

3,0 


0,0 

0,2 


1,7 

0,2 


3,7 

Argentina 

Belçika 


0,3 

0,2 


0,0 

0,0 


0,0 

0,0 


0,1 

Belgium 

Bolqarıstan 

1,9 

1,1 


0,0 

0,0 


0,2 

0,0 


0,5 

Bulgaria 

Braziliya 

22,3 

1,9 


0,0 

2,4 


0,1 

0,2 


14,2 

Brazil 

Böyük 


Britaniya 

3,3 


2,0 

0,0 


0,0 

1,0 


0,1 

0,0 


United 

Kingdom 

Macarıstan 

2,8 

1,1 


0,0 

0,0 


0,3 

0,1 


1,2 

Hungary 

Almaniya 

6,6 

3,1 


0,7 

0,0 


1,7 

0,1 


0,6 

Germany 

Danimarka 

1,5 

0,6 


0,1 

0,0 


0,7 

0,1 


0,0 

Denmark 

Hindistan 

122,4 

29,9 


0,0 

42,5 


0,8 

0,0 


8,4 

India 

İtaliya 


3,5 

1,7 


0,0 

0,2 


0,3 

0,1 


1,0 

Italy 

Kanada 


16,6 

9,4 


0,1 

0,0 


2,1 

1,1 


1,4 

Canada 

Çin 


95,9 

24,1 


0,2 

30,6 


0,6 

0,2 


35,0 

China 

Litva 


1,2 

0,6 


0,1 

0,0 


0,2 

0,1 


0,0 

Lithuania 

Meksika 


11,5 

0,6 


0,0 

0,0 


0,3 

0,1 


6,9 

Mexico 

Niderland 

0,2 

0,2 


0,0 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 

Netherlands 

Norveç 


0,3 

0,1 


0,0 

0,0 


0,2 

0,1 


0,0 

Norway 

Polşa 


7,9 

2,1 


1,1 

0,0 


1,2 

0,5 


0,5 

Poland 

Koreya 


Respublikası 

0,9 


0,0 

0,0 


0,8 

0,0 


0,0 

0,0 


Republic 

of Korea 

Rumıniya 

5,5 

2,0 


0,0 

0,0 


0,4 

0,2 


2,7 

Romania 

ABŞ 


61,5 

19,8 


0,1 

1,1 


1,3 

0,0 


35,4 

United States of 

America 

Türkiyə 


12,2 

7,5 


0,1 

0,1 


2,7 

0,1 


0,6 

Turkey 

Finlandiya 

1,0 

0,2 


0,0 

0,0 


0,5 

0,3 


0,0 

Finland 

Fransa 


9,7 

5,3 


0,0 

0,0 


1,7 

0,1 


1,7 

France 

İsveç 


1,0 

0,4 


0,0 

0,0 


0,4 

0,2 


0,0 

Sweden 

Yaponiya 

2,0 

0,2 


0,0 

1,6 


0,1 

0,0 


0,0 

Japan 

 

x)  2014-cü il, min hektar.  

   Thousand ha in 2014. 

1)

 2013. 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

716


27.15 Tikilmiş mənzillərin sayı  

Number of dwellings 

 

 

Min mənzil  thsd. dwellinas 

 

Əhalinin 10000 nəfərinə per 10000 of population

 

  

2010

2012

2013 

2010

2012

2013  

Azərbaycan

x)

 

17,619,9

21,1 


20,0

22,0


23,0

Azerbaijan

x)

 

Rusiya 717

838


929 

50

5965

Russia 

Avstraliya 

157

146


... 

71

64...

Australia 

Ermənistan 

4

311

11

7Armenia 

Belarus 


85

57

64 89

60

67Belarus 

Belçika


1)

 

4843

... 


44

39

...Belgium

1)

 

Bolqarıstan 16

10

... 21

14

...Bulgaria 

Böyük 


Britaniya 

137


144

... 


22

23

...United 

Kingdom 

Macarıstan 

21

1121

11

7Hungary 

Almaniya 

160

201


... 

20

25...

Germany 

Danimarka 

11

17

12 20

30

22Denmark 

İspaniya 

257

120


... 

56

26...

Spain 

Qazaxıstan 

55

59

58 34

35

34Kazakhstan 

Qırğızıstan 

8

914

16

16Kyrgyzstan 

Litva 


4

5

... 11

17

...Lithuania 

Moldova 


5

514

14

15Moldova 

Niderland 

56

37

... 34

22

...Netherlands 

Norveç 


18

26

29 37

53

56Norway 

Polşa 


136

153


... 

35

40...

Poland 

Rumıniya 

49

44

... 23

21

...Romania 

ABŞ


2)

 

648648

768 


21

21

...USA

2)

 

Tacikistan 19

13

14 25

16

17Tajikistan 

Özbəkistan 

75

82

84 25

27

28Uzbekistan 

Ukrayna 


77

91

102 17

20

23Ukraine 

Finlandiya 

26

31

... 49

58

...Finland 

Fransa


1)

 

346347

332 


55

55

52France

1)

 

İsveçrə 40

47

... 51

59

...Switzerland 

İsveç 


17

19

24 18

20

...Sweden 

Yaponiya


1)

 

813...

... 


64

...


...

Japan

1)

 

 x) 

2014 -cü il – 17,4 min mənzil; əhalinin 10000 nəfərinə - 19     17,4  thsd. dwellings in 2014; per 10000 of population – 19  

1)

 Başlanmış tikintilər.       Started constructions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

717


27.16 Dəmir yol nəqliyyatının yük dövriyyəsi (milyard ton-kilometr)  

Cargo turnover of railway transport (bill. ton-km) 

 

20052010

2011

2012

2013  

Azərbaycan

x)

 

9,68,2

7,8


8,2

8,0


Azerbaijan

x)

 

Rusiya 1858

2011


2128

2222


2196

Russia 

Avstriya 

19,0

19,8


20,3

19,5


...

Austria 

Ermənistan 

0,7

0,7


0,8

0,9


0,9

Armenia 

Belarus 


43,6

46,2


49,4

48,4


43,8

Belarus 

Belçika 


8,1

7,5


7,6

7,3


...

Belgium 

Bolqarıstan 

5,2

3,1


3,3

2,9


...

Bulgaria 

Böyük 


Britaniya 

21,4


18,6

21,0


21,4

...


United 

Kingdom 

Macarıstan 

9,1

8,8


9,1

9,2


...

Hungary 

Almaniya 

95,4

107,3


113,3

110,1


...

Germany 

Qazaxıstan 

171,9

213,2


223,6

235,9


231,3

Kazakhstan 

Qırğızıstan 

0,7

0,7


0,8

0,9


1,0

Kyrgyzstan 

Moldova 


3,1

1,0


1,2

1,0


1,2

Moldova 

Tacikistan 

1,1

0,8


0,7

0,6


0,4

Tajikistan 

Türkmənistan 

9,7

10,9


9,2

10,7


12,4

Turkmenistan 

Özbəkistan 

18,1

22,3


22,5

22,7


22,9

Uzbekistan 

Ukrayna 


224,0

218,1


243,9

237,7


224,4

Ukraine 

Danimarka 

2,0

2,2


2.6

2,3


...

Denmark 

Hindistan 

442

626


669

700


...

India 

İtaliya 


22,8

18,6


19,8

20,2


...

Italy 

Çin 


2073

2764


2947

2919


...

China 

Litva 


12,5

13,4


15,1

14,2


...

Lithuania 

Meksika 


72,2

78,8


79,7

79,4


...

Mexico 

Niderland 

5,9

5,9


6,4

6,2


...

Netherlands 

Norveç 


3,1

3,5


3,6

3,5


...

Norway 

Polşa 


50,0

48,7


53,7

48,9


...

Poland 

Koreya 


Respublikası 

10,1


9,5

10,0


10,3

...


Republic of 

Korea 

Rumıniya 

16,6

12,4


14,7

13,5


...

Romania 

ABŞ 


2730

2469


2525

2500


...

USA 

Türkiyə 


9,1

11,3


11,3

11,2


...

Turkey 

Özbəkistan 

18,1

22,3


22,5

22,7


22,9

Uzbekistan 

Finlandiya 

9,7

9,8


9,4

9,3


...

Finland 

Fransa 


40,7

30,0


34,2

32,6


...

France 

İsveç 


21,7

23,5


22,9

22,0


Sweden 

Yaponiya 

22,8

20,4


20,0

20,5


20,5

Japan 

 

x) 2014-cü ildə - 7,4 

   In 2014- 7,4 


1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə