Rəsmi nəşr Official publication


  İbtidai təhsildə xalis qeydiyyat əmsalıYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə107/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   115

28.6 

İbtidai təhsildə xalis qeydiyyat əmsalı 

Net enrolment ration in primary education 

 

İllərYears

cəmi 

total 

qızlar

qirls

oğlanlar 

boys 

1990


84,2 

83,8


84,5 

1991


86,4 

86,1


86,7 

1992


90,3 

89,0


90,6 

1993


93,4 

93,1


93,7 

1994


96,2 

95,9


96,5 

1995


99,0 

98,8


99,2 

1996


99,0 

98,8


99,2 

1997


99,1 

98,9


99,3 

1998


99,1 

98,9


99,3 

1999


99,1 

98,9


99,3 

2000


99,2 

99,0


99,3 

2001


99,2 

99,0


99,3 

2002


99,2 

99,0


99,3 

2003


99,3 

99,1


99,4 

2004


99,3 

99,1


99,4 

2005


99,3 

99,1


99,4 

2006


99,4 

99,2


99,5 

2007


99,4 

99,3


99,5 

2008


99,5 

99,3


99,6 

2009


99,5 

99,5


99,6 

2010


99,7 

99,6


99,7 

2011


99,7 

99,6


99,7 

2012


99,8 

99,7


99,8 

2013


99,8 

99,7


99,8 

2014


99,8 

99,7


99,8 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

732


28.7 

İbtidai təhsili bitirmə əmsalı  

Pimary completion rate 

 

İllər

Years

cəmi 

 

total 

qızlar

girls

oğlanlar 

 

boys 

1990


86,9 

87,0


86,8 

1991


87,5 

87,6


87,4 

1992


88,7 

88,5


88,8 

1993


88,3 

88,3


88,3 

1994


89,6 

89,5


89,7 

1995


89,2 

89,1


89,2 

1996


90,6 

90,4


90,7 

1997


90,9 

90,8


90,9 

1998


91,5 

91,4


91,6 

1999


91,7 

91,5


91,8 

2000


92,8 

92,7


92,9 

2001


93,9 

93,8


94,0 

2002


94,6 

94,6


94,7 

2003


95,8 

95,7


95,9 

2004


96,5 

96,5


96,6 

2005


97,7 

97,6


97,8 

2006


98,2 

98,1


98,3 

2007


99,8 

99,7


99,8 

2008


100,0 

99,9


100,0 

2009


100,0 

99,9


100,0 

2010


100,0 

99,9


100,0 

2011


100,0 

99,9


100,0 

2012


100,0 

99,9


100,0 

2013


100,0 

99,9


100,0 

2014


100,0 

99,9


100,0 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

733


28.8 Təhsilini 1-ci sinifdən başlamaqla 5-ci sinifə qədər başa vurmuş  

şagirdlərin xüsusi çəkisi, faiziə 

Proportion of pupils starting grade 1 who reach grade 5, per cent 

 

İllərYears

cəmi 

 

total 

qızlar

girls

oğlanlar 

 

boys 

1990


98,7 

98,6


98,7 

1991


98,5 

98,4


98,6 

1992


98,2 

98,1


98,3 

1993


98,0 

98,0


97,9 

1994


97,9 

98,0


97,7 

1995


97,7 

97,8


97,5 

1996


97,4 

97,5


97,3 

1997


97,2 

97,3


97,0 

1998


97,0 

96,9


97,1 

1999


96,9 

96,6


96,6 

2000


96,8 

96,6


96,9 

2001


96,8 

96,7


96,9 

2002


97,2 

96,9


97,4 

2003


97,6 

97,4


97,7 

2004


97,3 

97,2


97,4 

2005


98,0 

98,0


98,1 

2006


98

,4 


98,4

98,5 


2007

98,7 


98,5

98,9 


2008

99,5 


99,0

99,8 


2009

99,5 


99,2

99,8 


2010

99,7 


99,4

99,9 


2011

99,8 


99,6

99,9 


2012

99,8 


99,6

99,9 


2013

99,9 


99,7

99,9 


2014

99,9 


99,7

99,9 


 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

734


Məqsəd 3. Gender bərabərliyini təmin etmək və qadınlara səlahiyyət vermək  

Goal 3.      Promote gender eguality and empower women  

28.9  

İbtidai, orta və üçüncü dərəcəli təhsildə gender bərabərliyi indeksi, nisbət  

Ratios of girls to boys in primary, secondary and tertiary education, ratio 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

İbtidai təhsiidə gender 

bərabərliyi indeksi 

0,97 


0,97 

0,96 


0,98 

0,97 


0,97 

0,98 


Gender Parity index 

in pri- mary level 

enrolment 

Orta təhsildə gender 

bərabərliyi indeksi 

0,98 


0,97 

0,97 


0,99 

0,98 


1,01 

1,01 


Gender Parity index 

in secondary level 

enrolment 

Üçüncü dərəcəli 

təhsildə gender 

bərabərliyi indeksi 

0,98 

0,97 


1,01 

1,04 


1,03 

1,04 


1,04 

Gender Parity index 

in ter- tiary level 

enrolment 

28.10  

Qeyri-aqrar sektorda muzdla işləyən qadınların payı  

Share of women in wage employment in the non-agricuitural sector 

İllər 

Years 

faizlə 

per cent

İllər 

Years 

faizlə 

per cent

 

İllər 

Years 

faizlə 

per cent

1990 


40,5

1999 


47,5

2008 


43,6 

1991 


41,8

2000 


47,6

2009 


44,0 

1992 


42,0

2001 


47,0

2010 


43,9 

1993 


43,5

2002 


46,6

2011 


44,4 

1994 


44,7

2003 


46,2

2012 


42,7 

1995 


45,3

2004 


44,9

2013 


42,6 

1996 


46,4

2005 


46,6

2014 


43,0 

1997 


48,3

2006 


46,1

1998 


49,9

2007 


44,6

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

735


28.11 Milli 

Məclisdə qadınlar tərəfindən tutulmuş yerlərin xüsusi çəkisi, faizlə  

Proportion of seats held by women in national parliament, per cent 

 

İllər 

Years 

cəmi 

total 

1995 


12,1 

1996 


12,1 

1997 


12,1 

1998 


12,1 

1999 


12,1 

2000 


10,7 

2001 


10,7 

2002 


10,7 

2003 


10,5 

2004 


10,5 

2005 


11,2 

2006 


11,2 

2007 


11,2 

2008 


11,2 

2009 


11,2 

2010 


16,0 

2011 


16,0 

2012 


15,4 

2013 


15,6 

2014 


15,6 

 

28.12 

 

 

1999 2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

15-24 yaşlı savadlı  qadınların eyni yaşlı 

savadlı kişilərə nisbətl 

100,0

100,0  100,0100,0

100,0


100,0

100,0


100,0

Women to men parity 

index, as ratio of 

literacy rates,  

15-24 years old 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

736


Məqsəd 4. Uşaq ölümü hallarını azaltmaq  

Goal 4. Reduce child mortality  

 

28.13  

Körpə ölümü əmsalı, hər 1000 diri doğulana  

Infant mortality rate, deaths per 1000 live births 

 

İllər Years 

cəmi

total

qızlar

girls

oğlanlar

boys

şəhər

urban

kənd 

rural 

1990 


23,0

20,6


25,1

19,3


26,3 

1991 


25,3

22,7


27,0

21,5


28,7 

1992 


25,5

24,0


27,8

19,5


30,9 

1993 


28,2

26,0


31,0

22,6


33,2 

1994 


25,2

24,4


27,8

21,5


28,5 

1995 


23,3

22,2


26,2

21,8


24,7 

1996 


19,9

19,7


21,8

18,2


21,4 

1997 


19,6

18,3


20,7

18,5


20,5 

1998 


16,6

15,0


18,0

15,8


17,2 

1999 


16,5

15,7


17,3

15,6


17,2 

2000 


16,4

15,5


17,2

16,0


16,7 

2001 


16,6

15,8


17,3

15,8


17,3 

2002 


16,7

16,1


17,3

14,8


18,4 

2003 


15,5

14,7


16,1

14,1


16,5 

2004 


14,4

13,3


15,4

14,6


14,3 

2005 


12,7

11,6


13,6

13,5


12,0 

2006 


11,9

11,1


12,6

13,8


10,3 

2007 


12,1

11,5


12,6

14,7


9,7 

2008 


11,4

11,2


11,6

14,2


8,8 

2009 


11,3

11,2


11,5

14,4


8,4 

2010 


11,2

11,0


11,5

14,5


8,1 

2011 


11,0

10,6


11,2

16,2


5,9 

2012 


10,8

10,5


11,1

17,8


4,1 

2013 


10,8

10,5


11,1

17,3


4,4 

2014 


10,2

9,5


10,9

16,5


4,2 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi  Data source: Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

737


28.14 

5 yaşadək uşaq ölümü əmsalı, hər 1000 diri doğulana  

Under-five mortality rate, deaths per 1000 live births 

 

İllər Years 

cəmi

total

qızlar

girls

oğlanlar

boys

şəhər

urban

kənd 

rural 

1990 


40,5

37,2


43,5

26,5


52,8 

1991 


40,1

37,3


42,9

27,8


51,1 

1992 


41,7

38,8


44,4

26,6


54,9 

1993 


44,4

41,2


47,3

30,1


56,9 

1994 


45,2

42,7


47,6

30,8


57,8 

1995 


43,2

40,3


45,9

31,4


53,1 

1996 


39,3

37,6


40,9

29,0


47,1 

1997 


37,5

34,8


40,0

28,3


44,5 

1998 


33,2

30,6


35,4

25,3


39,1 

1999 


31,7

30,4


32,9

23,9


37,5 

2000 


30,5

29,1


31,7

23,0


36,0 

2001 


29,3

28,1


30,3

22,0


34,9 

2002 


28,0

27,2


28,6

20,8


33,8 

2003 


24,1

23,5


24,6

17,7


29,2 

2004 


20,7

19,6


21,6

15,3


25,1 

2005 


17,6

16,5


18,6

12,9


21,5 

2006 


16,2

15,4


16,8

11,5


20,2 

2007 


16,1

15,3


16,8

14,2


17,9 

2008 


14,9

14,3


15,4

16,5


13,4 

2009 


14,4

13,9


14,8

16,7


12,2 

2010 


14,2

13,7


14,6

16,9


11,6 

2011 


13,5

13,0


13,9

18,1


9,1 

2012 


13,0

12,9


13,1

19,8


6,4 

2013 


12,9

12,8


13,0

19,8


6,1 

2014 


12,6

13,5


11,6

19,7


5,8 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi  Data source: Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

738


28.15 

Qızılçaya qarşı peyvənd olunmuş 18-29 aylıq uşaqların xüsusi çəkisi, faizlə  

Children 18-29 months old immunized against measles, per cent 

 

İllər

 

cəmi

qızlar

oğlanlar

şəhər

 

kənd

 

Years

 

totalgirls

boys

urban

 

rural

 

2006*)

 

74,4

69,1

79,0

87,2

 

66,6

 

*) Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DSS 2006)

 

*) Data source: Demographic and Health Survey, (DHS 2006)

 

 28.16   Qızılçaya qarşı peyvənd olunmuş 1 yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi, faizlə

 

Children 1 year-old immunized against measles, per cent

 

 

İllər 

Cəmi

 

lllərCəmi

 

lllərCəmi

 

Years

 

total

 

Yearstotal

 

Yearstotal

 

1990 

82,5


 

1999


98,5

 

200895,2

 

1991 

70,1


 

2000


98,2

 

200995,5

 

1992 

87,5


 

2001


98,9

 

201093,1

 

1993 

84,0


 

2002


98,9

 

201197,8

 

1994 

91,0


 

2003*)


 

97,3


 

2012 


97,3 

1995


 

93,3


 

2004


96,4

 

        2013 98,1 

1996


 

99,0


 

2005


94,3

 

2014 98,1 

1997


 

96,5


 

2006


95,8

 

  

1998


 

96,9


 

2007


97,0

 

  

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Data source:Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan 

*) 2003-cü ildən başlayaraq qızılçaya, məxmərəyə, epidemik paroditə qarşı birləşdirilmiş peyvənd edilir  *) Combined vaccination against measeis, rubelia, epidemic parotiditis made since 2003 

 

Məqsəd 5. Ana sağlamlığını yaxşılaşdırmaq  

Goal 5. Improve maternal health

 

 28.17  

Ana ölümü əmsalı, hər 100 000 diri doğulana  

Maternal mortality ratio, deaths per 100 000 live births 

 

İllər

 

Cəmi

 

lllər

Cəmi

 

lllərCəmi

 

Years

 

total

 

Yearstotal

 

Yearstotal

 

1990 

9,3


 

1999


43,4

 

200826,3

1991


 

10,5


 

2000


37,6

 

200924,3

1992


 

17,6


 

2001


25,4

 

201015,7

1993


 

34,4


 

2002


19,9

 

201115,3

1994


 

43,8


 

2003


18,5

 

2012 14,9

1995


 

37,0


 

2004


25,8

 

2013 14,5

1996


 

44,1


 

2005


28,9

 

2014 14,6

1997


 

31,0


 

2006


34,2

 

 1998

 

41,1 

2007


35,5

 

  

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, hamiləlik, doğuş və zahılıq 

dövründə ölən analar  

Data source: accordind to the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, mothers died during pregnancy, 

giving birth and after confinement/

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

739


28.18  

İxtisaslı tibb işçilərinin iştirakı ilə keçirilmiş doğuşların sayı, ümumi doğuşların sayına 

nisbəti, faizlə  

Births attended by skilled health personnel, per cent 

 

İllər Years 

cəmi 

total 

 

lllər 

Years 

cəmi 

total 

1995 


91,5  

2005 


94,4 

1996 


87,9  

2006 


95,8 

1997 


90,4  

2007 


93,0 

1998 


91,5  

2008 


98,0 

1999 


92,4  

2009 


99,8 

2000 


92,1  

2010 


99,4 

2001 


94,0  

2011 


99,7 

2002 


94,0  

2012 


99,8 

2003 


95,8  

2013 


99,9 

2004 


95,9  

2014 


99,9 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə