Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə108/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   115

 

 

Məqsəd 6.İİV/QİÇS, malyariya və digər xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmaq  

Goal 6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases  

 

28.19 

 

 2008

2009 2010 2011 2012  2013  2014

 

QİÇS xəstəliyi ilə bağlı ölənlərin sayı

*)

, nəfər43

23

3936

 

4935

47

AIDS deaths*)

, persons

 

QİÇS səbəbindən yetim qalan uşaqların sayı, 

nəfər


 

30

4171

64

 73

70

117Children orphaned by AIDS, 

persons

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, *)məlumatlar dəqiqləşdirilmişdir  Source-.Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, *)data was precised

 

 28.20

 

  

2006

 

 

 kişilər 15-24 yaş 

male 15-24 years

 

 Yüksək riskli son cinsi əlaqə zamanı 

prezervativlərdən istifadə edənlərin xüsusi çəkisi, 

faizlə

 

31,1Condom use at last high-risk sex, per 

cent

 

 Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DSS 2006) 

 Data source: Demographic and Health Survey, (DHS 2006)

 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

740


28.21

 

  

 

 2011

 

 cəmi

total

şəhər


urban

kənd


rural

 

15-49 yaşlı qadınlar üzrə kontraseptivlər arasında 

prezervativlərdən istifadə 

edənlərin xüsusi çəkisi, faizlə

2,6


3,3

1,8


Female 15-49years old, 

condom use rate of the 

contraceptive prev- 

alence rate, per cent

 

15-49 yaşlı qadınlar arasında bütün metodlar üzrə 

kontraseptivlərdən istifadə 

edənlərin xüsusi çəkisi, faizlə

54,9


55,3

54,2


Female 15-49years old, 

contraceptive prev- 

alence rate - any method, 

per cent

 

15-49 yaşlı qadınlar arasında kontraseptivləin müasir 

metodlarından istifadə edənlərin 

xüsusi cəkisi, faizlə

 

13.916.1

11.4


Female 15-49years oid, 

contraceptive prev- 

aience rate - modern 

methods, per cent

 

Mənbə:Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 2011-ci ildə keçirilmiş Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələrinə əsasən, (DSS 2011) 

Data source: Based on results of the DHS 2011 carried out by the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan  

 

 28.22 

 

2006 

 

şəhər 


urban 

kənd 


rural 

 

15-24 yaşlı kişi əhalisi arasında İİV/QİÇS -ə dair ətraflı məlumata malik 

olanların xüsusi çəkisi, faizlə 

6,8 

3,5 


Male population 15-24 year-olds who 

have comprehensive correct knowl- edge 

of HIV/AIDS, per cent 

15-24 yaşlı qadın arasında İİV/QİÇS -ə 

dair ətraflı məlumata malik olanların 

xüsusi cəkisi. faizlə 

7,0 

2,1 


Female population 15-24 year-olds who 

have comprehensive correct knowledge 

of HIV/AIDS, per cent 

 

Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DSS 2006) Data source: Demographic and Health Survey, (DHS 2006) 

 

28.23

 

 2006

 

kişilər 

male

 

qadınlarfemale

15-24 yaşlı əhali arasında prezervativin 

İİV-in qarşısını ala biləcəyini bilənlərin 

xüsusi çəkisi, faizlə

 

40,4


 

27,4


Population 15-24 year-olds who have 

know condom can prevent HIV, per cent

 

15-24 yaşlı əhali arasında sağlam görünüşlü bir insanın belə İİV-ə 

yoluxmuş ola bilməsini bilənlərin xüsusi 

çəkisi, faizlə

 

43,3 

38,0


Population 15-24 year-olds who have 

know a heality-looking person can 

transmit HIV, per cent

15-24 yaşlı əhali arasında İİV/QİÇS -ə 

dair ətraflı məlumata malik olanların 

xüsusi cəkisi, faizlə

 

5,3


 

4,8


Population 15-24 year-olds who have 

comprehensive correct knowledge of 

HIV/AIDS, per cent

 

Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DSS 2006) 

Data source: Demographic and Health Survey, (DHS 2006)

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

741


28.24 

 

20082009

2010  2011

2012 

2013 

2014   

İİV-lə yaşayan əhalinin 

xüsusi cəkisi. faizlə 

0,02 


0,03 

0,03 


0,03 

0,04 


0,04 

0,05 


People living with 

HIV, per cent 

 

 28.25 

 

 2008

2009

2010  2011

2012  2013  2014 

 

Paytaxt klinikalarında   müayinə olunan 15-24 yaşlı 

hamilə qadınlar arasında 

İİV-nin yayılma səviyyəsi,  

faizlə 


0,01 

0,01 


0,01 

0,01 


0,01 

0,01 


0,01 

HIV prevalence rate 

among 15-24 years old 

pregnant women, 

attending antenatal 

care in clinics in 

capital cities, per cent 

 

28.26 

 

 

İİV-nin yayılma səviyyəsinin xüsusi çəkisi, faizlə 

HIV prevalence rate, per cent 

 

 kişilər 

15-49 yaş men 

15-49 

years

qadınlar 

15-49 yaş 

women 

15-49 

years

 

2008 0,053 

0,009   


2009 

0,065 


0,012   

2010 


0,078 

0,015   


2011 

0.091 


0.019   

2012 


0,103 

0,024   


2013 

0,113 


0,031   

2014 


0,125 

0,038   


 

28.27 

 

  

 

  

2006 

 

 cəmi, 10-14 yaş 

total, 10-14yr. 

qızlar 


girls 

oğlanlar boys 

 

Yetim uşaqların məktəb davamiyyətinin yetim olmayan 

uşaqların məktəb 

davamiyyətinə olan nisbəti, 

faizlə 


0,1 

0,1 


0,2 

Ratio of school attendance 

of orphans to school 

attendance of non-orphans, 

per cent 

 

 Mənbə: Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun nəticələri, (DSS 2006) Data source: Demographic and Health Survey, (DHS 2006) 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

742


28.28 Malyariya 

xəstəliyinin yayılması  

Prevalence of malaria 

 

hər 100 000 nəfərə per per 100 000 population 

 

hər 100 000 nəfərə 

per 100 000 population 

1990 


0,3 

 

2003 5,9 

1991 


1,6 

 

2004 4,7 

1992 


0,3 

 

2005 2,9 

1993 


0,3 

 

2006 1,7 

1994 


8,9 

 

2007 1,2 

1995 


37,9 

 

2008 0,8 

1996 


171,8 

 

2009 0,9 

1997 


128,4 

 

2010 0,6 

1998 


63,7 

 

2011 0,1 

1999 


29,4 

 

2012 0,03 

2000 


19,4 

 

2013 2001 


13,0 

 

2014 2002 


6,2 

 

  

 

28.29  

Malyariya xəstəliyi ilə bağlı ölüm əmsalı  

Death rate associated with malaria 

 

hər 100 000 nəfərə per 

per 100 000 population 

 

5 yaşadək uşaqların hər 100 000 nəfərə under 5 years old, per 100 000 population 

1990 


 

1990 1995 


0,1 

 

1995 1996 


 

1996 1997 


0,1 

 

1997 1998 


0,1 

 

1998 1999 


0,1 

 

1999 2000 


0,1 

 

2000 2001 


0,1 

 

2001 2002 


0,1 

 

2002 2003 


 

2003 2004 


 

2004 2005 


 

2005 2006 


 

2006 2007 


 

2007 2008 


 

2008 2009 


 

2009 2010 


 

2010 2011 


 

2011 2012 


 

2012 2013 


 

2013 2014 


 

2014 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

743


28.30  

Vərəm xəstəliyinin yayılması  

Prevalence of tuberculosis

 

 hər 100 000 nəfərə  

per 100 000 population 

 

hər 100 000 nəfərə 

per 100 000 population 

1990 


173,2

 

2003 164,6

 

1991 167,5

 

2004 78,1

 

1992 168,2

 

2005 63,1

 

1993 167,5

 

2006 80,1

 

1994 168,4

 

2007 89,9

 

1995 158,6

 

2008 106,5

 

1996 164,7

 

2009 121,4

 

1997 177,5

 

2010 138,7

 

1998 187,2

 

2011 126,2

 

1999 175,9

 

2012 123,2 

2000 


178,6

 

2013 122,4 

2001 


181,3

 

2014 103,0 

2002 


176,1

 

  

 

28.31

 

Vərəm xəstəliyinin qeydə alınma əmsalı, hər il üzrə  Tuberculosis incidence rate, per year 

 

hər 100 000 nəfərə  

per 100 000 population 

 

hər 100 000 nəfərə 

per 100 000 population 

1990 


35,5

 

2003 47,8

 

1991 37,6

 

2004 44,4

 

1992 37,5

 

2005 43,7

 

1993 40,1

 

2006 43,0

 

1994 37,7

 

2007 43,2

 

1995 39,5

 

2008 48,8

 

1996 48,7

 

2009 49,9

 

1997 55,7

 

2010 53,7

 

1998 55,9

 

2011 53,4

 

1999 58,4

 

2012 50,3 

2000 


64,5

 

2013 48,7 

2001 


60,7

 

2014 46,6 

2002 


54,1

 

  

Statistical yearbook of Azerbaijan 

744


28.32  

Vərəm xəstəliyi ilə bağlı ölüm əmsalı, hər il üzrə  

Death rate associated with tuberculosis

 

 hər 100 000 nəfərə  

per 100 000 population 

 

hər 100 000 nəfərə 

per 100 000 population 

1990 


7,4

 

2003 11,6

 

1991 7,2

 

2004 10,0

 

1992 9,7

 

2005 10,0

 

1993 10,3

 

2006 8,9

 

1994 11,8

 

2007 9,2

 

1995 15,3

 

2008 8,5

 

1996 15,0

 

2009 8,4

 

1997 14,6

 

2010 7,9

 

1998 14,1

 

2011 6,4

 

1999 16,0

 

2012 4,1 

2000 


14,9

 

2013 4,1 

2001 


13,8

 

2014 4,0 

2002 


13,1

 

  

 

28.33 

 

 

20072008

2009

2010

2011 2012 

2013  2014 

 

"DOTS" proqramı  əsasında vərəm hallarının 

aşkar edilməsinin nisbəti, 

faizlə

 

36,634,1

31,4


44,4

55,0


55,9

58,2


52,9

Tuberculosis 

detection  

rate under DOTS, 

per cent

 

"DOTS" proqramı  əsasında vərəm xəstəliyindən 

müalicə edliməsinin nisbəti, 

faizlə

 

59,657,8

58,5


62,0

76,6


77,8

81,6


81,1

Tuberculosis 

treatment success 

rate under DOTS, 

per cent

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

745


Məqsəd 7. Ətraf mühitin davamlılığını təmin etmək  

Goal 7.      Ensure environmental sustainability  

 

28.34  

Meşə örtüyü olan torpaq sahəsi  

Land area covered by forest

 

 İllər 

Years 

faizlə

per cent

 

İllər 

Years 

faizlə 

per cent 

1990 


12

 

2003 12

 

1991 12

 

2004 12

 

1992 12

 

2005 12

 

1993 12

 

2006 12

 

1994 12

 

2007 12

 

1995 12

 

2008 12

 

1996 12

 

2009 12

 

1997 12

 

2010 12

 

1998 12

 

2011 12

 

1999 12

 

2012 12 

2000 


12

 

2013 12 

2001 


12

 

2014 12 

2002 


12

 

  

 

28.35 Qorunan ərazilərin ümumi əraziyə olan nisbəti  

Protected area to total surface area

 

 İllər 

Years 

faizlə

per cent

 

İllər 

Years 

faizlə 

per cent 

1999


 

5,0


 

2007


8,1

 

2000 

5,0


 

2008


8,5

 

2001 

5,0


 

2009


10,1

 

2002 

5,0


 

2010


10,2

 

2003 

6,5


 

2011


10,2

 

2004 

6,8


 

2012 


10,3 

2005 


7,0

 

201310,3 

2006 


8,1

 

2014 10,3 

 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarına əsasən  Based on data of the Ministry of Ecology and Natural Resources

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

746


28.36

 

Bioloji müxtəlifliyin saxlanılması üçün mühafizə olunan torpaq sahəsi         Area protected to main-tain biological diversity 

İllər 

Years 

kv.km 

sq.km 

2000 


4298,6 

2001 


4298,6 

2002 


4298,6 

2003 


5659,7 

2004 


5923,7 

2005 


6038,2 

2006 


6987,0 

2007 


6981,3 

2008 


7343,9 

2009 


8760,3 

2010 


8807,7 

2011 


8807,7 

2012 


8925,5 

2013 


8925,5 

2014 


8925,5 

 

 

28.37 

 

2011 

 

Bərk yanacaq istifadə edən əhali, faizlə 6,4 

Population using soild fuels, per cent 

 

 Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 2011-ci ildə keçirilmiş Demoqrafiya və 

Sağlamlıq Sorğusunun nəticələrinə əsasən, (DSS 2011) 

Data source: Based on results of the DHS 2011carried out by the Ministry of Healthcare of the Republic of 

Azerbaijan  

 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

747


28.38 

İstilik effekti yaradan qazların atılması (CO

2

 ekvivalentində)  

Carbon dioxide emissions 

İllər 

Years 

hər nəfərə, ton 

per capita, metric tons 

2000 


5,1 

2001 


5,1 

2002 


5,0 

2003 


5,3 

2004 


5,5 

2005 


5,8 

2006 


5,7 

2007 


5,4 

2008 


6,1 

2009 


5,4 

2010 


5,3 

2011 


5,4 

2012 


5,6 

2013 


5,4 

2014 


5,5 

 

28.39  

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 

 

İstilik effekti 

yaradan qazların 

atılması, (CO

2

   


ekvivalentində),  

milyon ton 

49,5

49,4


47,1

53,9


48,5

48,2


49,8

51,8


50,7

52,0 


Carbon 

dioxide 

emissions 

million 

tons

 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarına əsasən  Based on data of the Ministry of Ecology and Natural Resources

 

 


1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə