Rəsmi nəşr Official publication


  1 580  893  687  12,7  13,6  11,6  2006Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   115

2005 

1 580 


893 

687 


12,7 

13,6 


11,6 

2006 

1 882 


1 072 

810 


11,9 

12,6 


11,1 

2007 

1 756 


966 

790 


12,1 

12,6 


11,5 

2008 

1 715 


931 

784 


11,4 

11,6 


11,2 

2009 

1 731 


950 

781 


11,3 

11,5 


11,2 

2010 

1 843 


1 018 

825 


11,2 

11,5 


11,0 

2011 

1 903 


1 047 

856 


11,0 

11,2 


10,6 

2012 

1 884 


1 035 

849 


10,8 

11,1 


10,5 

2013 

1 862 


1 028 

834 


10,8 

11,1 


10,5 

2014 

1 655 


976 

679 


10,2 

10,9 


9,5 

 

1) Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən 

1) 

Based on data of Ministry of Health care 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

87

2.14 1 yaşa qədər ölən uşaqlar arasında ölümün əsas səbəbləri  

 

Main causes of infant mortality under 1 year 

 

Əsas səbəblər 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Main causes 

Nəfər 

 

Person

Bütün səbəblərdən        

1 yaşadək ölən körpələrin sayı 

1 580  1 843

1 903


1 884

1 862


1655

Main causes of infant 

mortality under 1 year 

onlardan: of them: 

tənəffüs orqanlarının 

xəstəliklərindən 809

 

581388

298


192

156


diseases of respiratory 

system 

perinatal dövrdə meydana 

çıxan  hallardan 

301


 367

627


937

1 142


1103

certain conditions 

originating in perinatal 

period 

bəzi infeksion və  parazitar 

xəstəliklərdən 123

 

113102

98

6744

some infectious  

and parasitic diseases 

anadangəlmə 

anomaliyalardan  

(inkişaf qüsurlarından) 138

 

327


297

214


126

116


congenital  

anomalies (developmental 

defects) 

travmalar, zəhərlənmələr və 

xarici səbəblərin təsirinin 

digər nəticələrindən 29

 

37

3321

20

13injuries, poisoning and 

some other results of 

impact of external reasons 

Hər 10000 nəfər diri 

doğulana 

 

Per 10000 live births 

Bütün səbəblərdən  

1 yaşadək  ölən körpələrin sayı 

126,9  112,5

109,6


108,0

107,9


102,5

Main causes of infant 

deaths under  

1 year 

onlardan: of them: 

tənəffüs orqanlarının 

xəstəliklərindən 

65,9


 36,1

28,4


19,6

14,1


10,1

diseases of respiratory 

system 

perinatal dövrdə meydana 

çıxan  hallardan 

21,3


 21,3

29,1


44,6

59,9


65,4

certain conditions 

originating in perinatal 

period 

bəzi infeksion və  parazitar 

xəstəliklərdən 

11,2


 7,4

6,3


5,7

4,7


3,2

some infectious  

and parasitic diseases 

anadangəlmə 

anomaliyalardan (inkişaf 

qüsurlarından) 

11,3

20,5


18,3

14,6


9,8

7,1


congenital  

anomalies (developmental 

defects) 

travmalar, zəhərlənmələr və 

xarici səbəblərin təsirinin 

digər nəticələrindən 

2,2

 1,8


2,0

1,5


1,2

1,0


injuries, poisoning and 

some other results of 

impact of external reasons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

88 


2.15 Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı)

 

 Life expectancy at birth (number of age) 

 

İllər 


Years 

Cəmi əhali Total population 

Kişilər 


Men 

Qadınlar Women 

2005 

72,4 69,6 75,1 2006 

72,4 69,6 75,1 2007 

73,0 70,1 75,8 2008 

73,4 70,8 76,1 2009 

73,5 70,9 76,1 2010 

73,6 70,9 76,2 2011 

73,8 71,2 76,5 2012 

73,9 71,3 76,6 2013 

74,2 71,6 76,8 2014 

74,2 71,6 76,8  

2.16     Rəsmi qeydə alınmış nikah və boşanmaların sayı və ümumi əmsalları 

 

Number and gross rate of officially registered marriages and divorces  

 

 

İllər Years 

 

Nikahların sayı 

Number of 

marriages 

Boşanmaların 

sayı 

Number of 

divorces 

Əhalinin hər 1000 nəfərinə Per 1000 population 

nikahlar marriages 

boşanmalar divorces 

2005 

71 643 


8 895 

8,5 


1,1 

2006 

79 443 


7 817 

9,4 


0,9 

2007 

81 758 


8 340 

9,5 


1,0 

2008 

79 964 


7 933 

9,2 


0,9 

2009 

78 072 


7 784 

8,8 


0,9 

2010 

79 172 


9 061 

8,9 


1,0 

2011 

88 145 


10 747 

9,7 


1,2 

2012 

79 065 


11 087 

8,6 


1,2 

2013 

86 852 


11 730 

9,3 


1,3 

2014 

84 912 


12 088 

9,0 


1,3 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

89

2.17    2014-cü ildə şəhər və  rayonlar üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər            Some demographic indicators in 2014 by townsc and  regions 

 

Şəhər və 

rayonlar

 

01.01.2015-ci il 

vəziyyətinə 

əhalinin sayı, 

min nəfər 

Population at 

the beginning 

of the 2015, 

thsd person

N ə f ə r Person

 

 

NikahlarMarriages

 

 

BoşanmalarDivorces 

 

Towns and regions 

təbii artım natural 

increase 

 

doğulanlarbirths 

 

 

 

ölənlər 


deaths 

 

 

 Respublika 

üzrə - cəmi 9593,0 

114855 

170503 

55648 

84912 

12088 

Total on Republic 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 of which: 

Naxçıvan MR  

439,8 

4765 


6623 

1858 


2767 

334 


Nakhchivan AR 

Bakı 2204,2 

22298 

34726 


12428 

19338 


4086 

   Baku 

Şirvan 82,9 

1022 

1562 


540 

750 


119 

Shirvan 

Gəncə


 

328,4 2351 4365 2014 2613  623    Ganja 

Mingəçevir 101,6 

1021 

1662 


641 

976 


227 

Mingechevir 

Sumqayıt 332,9 

3863 

5626 


1763 

3044 


542 

Sumgayit  

Naftalan 9,7 

119 

167 


48 

97 


17 

Naftalan 

Xankəndi 55,5 

65 

86 


21 

24 
Khankendi 

Rayonlar:     

 

   Regions: Abşeron  

202,8 


1865 

2668 


803 

1400 


219 

Absheron  

Ağcabədi  

130,3 

1896 


2643 

747 


1223 

117 


Agdjabadi  

Ağdam  


191,7 

2627 


3772 

1145 


1779 

378 


Aghdam  

Ağdaş  


105,5 

1032 


1746 

714 


1040 

125 


Agdash  

Ağstafa  

84,6 

1063 


1685 

622 


812 

71 


Aghstafa  

Ağsu  


76,3 

1121 


1598 

477 


694 

71 


Aghsu  

Astara  


103,9 

1404 


2041 

637 


910 

88 


Astara  

Balakən  

94,9 

1001 


1604 

603 


811 

100 


Balakan  

Beyləqan  

93,7 

1395 


1960 

565 


929 

99 


Beylagan  

Bərdə  


151,2 

1745 


2685 

940 


1555 

181 


Barda  

Biləsuvar  

97,4 

1759 


2220 

461 


956 

61 


Bilasuvar  

Cəbrayıl  

76,6 

927 


1333 

406 


603 

110 


Jabrail  

Cəlilabad  

209,3 

3957 


4937 

980 


2100 

89 


Jalilabad  

Daşkəsən  

34,1 

370 


585 

215 


303 

45 


Dashkasan  

Füzuli  


125,4 

1752 


2472 

720 


1170 

187 


Fuzuli  

Gədəbəy  

97,6 

883 


1636 

753 


853 

82 


Gadabay  

Goranboy  

100,2 

1241 


1957 

716 


1109 

103 


Goranboy  

Göyçay  


115,8 

1342 


2106 

764 


1124 

147 


Goychay  

Göygöl  


61,5 

809 


1207 

398 


564 

82 


Goygol   

Hacıqabul  

71,2 

1065 


1455 

390 


596 

78 


Hajigabul  

Xaçmaz  


171,2 

2414 


3521 

1107 


1554 

193 


Khachmaz  

Xocalı  


27,5 

225 


283 

58 


112 

32 


Khojaly  

          

Statistical yearbook of Azerbaijan 

90 


        2.17    2014-cü ildə şəhər və rayonlar üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər 

             Some demographic indicators in 2014 by towns and regions 

  ...


ardı 

  

  

 

           ...continued 

 

01.01.2015-ci 

il vəziyyətinə 

əhalinin sayı, 

min nəfər 

Population at 

the beginning 

of the 2015, 

thsd person

N ə f ə r Person

 

Nikahlar Marriages

 

BoşanmalarDivorces 

 

Towns and 

regions 

Şəhər və rayonlar 

təbii artım natural 

increase 

 

doğulanlarbirths 

 

 

 

ölənlər


deaths

 

 

Xocavənd  

42,9 

239 


286 

47 


102 

26 


Khojavand  

Xızı  


16,1 

221 


316 

95 


151 

16 


Khyzi  

İmişli  


123,6 

1809 


2509 

700 


1198 

103 


Imishli  

İsmayıllı  

84,0 

927 


1539 

612 


789 

95 


Ismayilly  

Kəlbəcər  

88,3 

1212 


1602 

390 


707 

142 


Kalbajar  

Kürdəmir  

111,6 

1528 


2154 

626 


1077 

61 


Kurdamir  

Qax  


55,2 

468 


900 

432 


498 

43 


Gakh  

Qazax  


93,7 

873 


1579 

706 


924 

102 


Gazakh  

Qəbələ  


101,5 

1511 


2123 

612 


925 

89 


Gabala  

Qobustan  

44,0 

822 


1082 

260 


430 

24 


Gobustan  

Quba  


163,9 

2323 


3334 

1011 


1530 

122 


Guba  

Qubadlı  

38,9 

449 


715 

266 


339 

69 


Gubadly  

Qusar  


93,8 

1218 


1844 

626 


822 

111 


Gusar  

Laçın  


74,1 

1012 


1456 

444 


636 

86 


Lachin  

Lerik  


80,8 

1300 


1733 

433 


763 

26 


Lerik  

Lənkəran  

220,8 

2679 


4029 

1350 


1881 

164 


Lankaran  

Masallı  

215,2 

3026 


4177 

1151 


1915 

140 


Masally  

Neftçala  

84,9 

917 


1457 

540 


822 

85 


Neftchala  

Oğuz  


42,6 

533 


806 

273 


382 

56 


Oguz  

Saatlı  


101,8 

1640 


2178 

538 


1015 

74 


Saatly  

Sabirabad  

167,5 

2884 


3824 

940 


1708 

95 


Sabirabad  

Salyan  


131,8 

1997 


2776 

779 


1438 

148 


Salyan  

Samux  


55,6 

654 


1071 

417 


596 

65 


Samukh  

Siyəzən  

40,5 

608 


851 

243 


383 

36 


Siyazan  

Şabran  


56,3 

742 


1110 

368 


569 

81 


Shabran  

Şamaxı  


99,7 

1550 


2174 

624 


845 

84 


Shamakhy  

Şəki  


181,0 

1979 


3216 

1237 


1594 

156 


Shaki  

Şəmkir  


207,0 

2996 


4284 

1288 


1993 

206 


Shamkir  

Şuşa  


32,1 

452 


610 

158 


227 

51 


Shusha  

Tərtər  


101,8 

781 


1284 

503 


677 

98 


Tartar  

Tovuz  


168,4 

2157 


3398 

1241 


1688 

289 


Tovuz  

Ucar  


84,1 

1200 


1789 

589 


839 

86 


Ujar  

Yardımlı  

63,3 

1072 


1402 

330 


642 

24 


Yardimly  

Yevlax  


124,6 1309 

2105 


796 

1022  153 Yevlakh  

Zaqatala  

124,7 1266 

2119 


853 

1130  134 Zagatala  

Zəngilan  

42,7 501 

783 


282 

358  76 


Zangilan  

Zərdab  


56,5 603 

957 


354 

491  58 


Zardab  

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

91

2.18  2014-cü ildə şəhər və rayonlar üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər   

         (əhalinin hər1000 nəfərinə) 

Some demographic indicators in 2014 by towns and regions  

(per 1000 population 

Şəhər və rayonlar 

Təbii artım

Natural 

increase 

DoğulanlarBirths 

Ölənlər 


Deaths 

Nikahlar Marriages 

BoşanmalarDivorces 

Towns and regions 

 Respublika üzrə -cəmi

12,2 18,1 

5,9  9,0  1,3 

Total on Republic 

           o cümlədən:        of which: 

Naxçıvan MR 

10,9 

15,1 


4,2 

6,3 


0,8 

Nakhchivan AR 

Bakı 10,1 

15,8 

5,7 


8,8 

1,9 


  Baku 

Şirvan 12,4 

19,0 

6,6 


9,1 

1,4 


 Shirvan 

Gəncə 7,1 

13,3 

6,2 


8,0 

1,9 


 Ganja 

Mingəçevir 10,1 

16,4 

6,3 


9,7 

2,2 


Mingechevir 

Sumqayıt 11,7 

17,0 

5,3 


9,2 

1,6 


Sumgayit  

Naftalan 12,4 

17,4 

5,0 


10,1 

1,8 


Naftalan  

Xankəndi 

5,4 7,2 

1,8 2,0 0,7 Khankendi  

Rayonlar:          Regions: 

Abşeron  

9,2 


13,2 

4,0 


6,9 

1,1 


Absheron 

Ağcabədi  

14,6 

20,4 


5,8 

9,4 


0,9 

Agdjabadi  

Ağdam  


13,9 

19,9 


6,0 

9,4 


2,0 

Aghdam  

Ağdaş  


9,8 

16,6 


6,8 

9,9 


1,2 

Agdash  

Ağstafa  

12,6 

20,0 


7,4 

9,7 


0,8 

Aghstafa  

Ağsu  


14,8 

21,1 


6,3 

9,2 


0,9 

Aghsu  

Astara  


13,6 

19,8 


6,2 

8,8 


0,9 

Astara  

Balakən  

10,6 

17,0 


6,4 

8,6 


1,1 

Balakan  

Beyləqan  

15,0 

21,1 


6,1 

10,0 


1,1 

Beylagan  

Bərdə  


11,6 

17,9 


6,3 

10,3 


1,2 

Barda  

Biləsuvar  

18,2 

23,0 


4,8 

9,9 


0,6 

Bilasuvar  

Cəbrayıl  

12,2 

17,5 


5,3 

7,9 


1,4 

Jabrail  

Cəlilabad  

19,1 

23,8 


4,7 

10,1 


0,4 

Jalilabad  

Daşkəsən  

11,0 

17,3 


6,3 

8,9 


1,3 

Dashkasan  

Füzuli  


14,1 

19,9 


5,8 

9,4 


1,5 

Fuzuli  

Gədəbəy  

9,1 

16,8 


7,7 

8,8 


0,8 

Gadabay  

Goranboy  

12,4 

19,6 


7,2 

11,1 


1,0 

Goranboy  

Göyçay  


11,7 

18,3 


6,6 

9,8 


1,3 

Goychay  

Göygöl  


13,3 

19,8 


6,5 

9,2 


1,3 

Goygol   

Hacıqabul  

15,1 

20,6 


5,5 

8,4 


1,1 

Hajigabul  

    Xaçmaz  

14,2 

20,7 


6,5 

9,1 


1,1 

Khachmaz  

Xocalı  


15,6 

19,6 


4,0 

7,7 


2,2 

Khojaly  

Xocavənd  

18,2 

21,8 


3,6 

7,8 


2,0 

Khojavand  

 Xızı  


13,8 

19,8 


6,0 

9,5 


1,0 

Khyzi  

İmişli  


14,7 

20,4 


5,7 

9,8 


0,8 

Imishli  

İsmayıllı  

11,1 18,4 

7,3  9,4  1,1 Ismayilly  

Kəlbəcər  

15,6 20,6 

5,0  9,1  1,8 Kalbajar  

Kürdəmir  

13,8 19,4 

5,6  9,7  0,6 Kurdamir  

Qax  


8,5 

16,4 


7,9 

9,1 


0,8 

Gakh  

Qazax  


9,3 

16,9 


7,6 

9,9 


1,1 

Gazakh  

Qəbələ  


15,0 

21,1 


6,1 

9,2 


0,9 

Gabala  


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə