Rəsmi nəşr Official publication


Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən kiçik müəssisələrin işiYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   115

4.3 Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən kiçik müəssisələrin işi  

 

Activities of small business enterprises 

 

 

...ardı...                                                                                                               ...continued… 

 

 

  

        Sahələr 

 

 

  

Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

Number of operated   

enterprises 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

number of employees

person 

Orta aylıq 

əmək haqqı, 

manat 


 

 

Average monthly wage 

and salaries,  

manat 

Məhsulun (işin 

və xidmətin) 

həcmi, min 

manat  

 

Volume of products (works 

and services), 

thsd.manat 

 

  

 

Branch 

 

 

  

2012 

Cəmi 

13658

95503 263,3 

2404439,7 

Total 

Sənaye 1821 

17881 

297,2 


243710,1 

Industry 

Tikinti 1028 

12052 

261,3 


936860,0 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 1522 

5253 


134,0  63540,6 

Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 6390 37129 184,8 

610950,6 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

272 


1670 

344,9 


86082,0 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 311 

1893  444,8 62535,2 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 250 

1803 

156,6 


18922,1 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 201 

1030  263,3  10432,2 Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 102 

1319 

204,5 


36016,8 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 105 

872 

229,8 


2993,6 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 532 

4213 


797,0 

153073,2 Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 204 

1788 

161,3 


8589,3 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 432 

2391 

224,7 


40580,6 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 488 

6209 

332,3 


130153,4 

Other service  

activities 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

131


4.3 Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən kiçik müəssisələrin işi  

 

Activities of small business enterprises 

 

 

...ardı...                                                                                                                  ...continued… 

 

 

  

        Sahələr 

 

 

  

Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

Number of operated   

enterprises 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

number of employees

person 

Orta aylıq 

əmək haqqı, 

manat 


 

 

Average monthly wage 

and salaries,  

manat 

Məhsulun (işin 

və xidmətin) 

həcmi, min 

manat  

 

Volume of products (works 

and services), 

thsd.manat 

 

  

 

Branch 

 

 

  

2013 

Cəmi 

14461 108976 303,5 

3139761,1 

Total 

Sənaye 1804 

20192 

351,9 


294251,6 

Industry 

Tikinti 1012 

15435 

285,0 


1375852,5 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 1663 

5550 


153,5  195538,2 

Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 6405 37616 214,3 

642174,0 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

286 


2124 

351,8 


115809,5 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 354 

2391  501,9 91785,9 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 249 

2266 

175,2 


10643,7 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 226 

1601  359,2  18003,4 Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 121 

1614 

309,4 


7729,3 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 155 

1293 

188,1 


4855,0 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 734 

5800 


746,8 

220732,9 Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 256 

2453 

178,8 


12505,3 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 483 

2899 

255,4 


39472,1 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 713 

7742 

359,5 


110407,7 

Other service  

activities 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

132


4.3 Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən kiçik müəssisələrin işi  

 

Activities of small business enterprises 

 

 

...sonu                                                                                                                            ...end 

 

 

  

        Sahələr 

 

 

  

Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

Number of operated   

enterprises 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

number of employees

person 

Orta aylıq 

əmək haqqı, 

manat 


 

 

Average monthly wage 

and salaries,  

manat 

Məhsulun (işin 

və xidmətin) 

həcmi, min 

manat  

 

Volume of products (works 

and services), 

thsd.manat 

 

  

 

Branch 

 

 

  

2014 

Cəmi 

14398 115035 348,0 

2547200,8 

Total 

Sənaye 1721 

17362 

419,7 


386344,4 

Industry 

Tikinti 997 

12504 

323,5 


367968,8 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 1786 

5869 


186,9  226795,2 

Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 6100 38661 248,5 

651964,8 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

301 


2502 

409,6 


125046,3 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 455 

3117  467,0 131752,4 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 352 

4220 

248,5 


16685,2 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 274 

1787  347,6  30751,0 Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 142 

2393 

835,2 


9872,0 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 198 

1993 

225,5 


7256,8 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 761 

7843 


820,4 

334924,7 Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 305 

2993 

303,0 


21288,2 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 311 

4209 

505,5 


68346,2 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 695 

9582 

385,8 


168204,8 

Other service  

activities 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

133


4.4 

Xarici və birgə müəssisələrin fəaliyyəti    

           Activities of foreign and joint enterprises 

 

Sahələr 


Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

onlarda 

işləyənlərin sayı, 

nəfər 

Orta aylıq əmək haqqı, 

manat 


Məhsulun (işin 

və xidmətin) 

həcmi, min 

manat 


 

Branch 

Number of 

operated  

enterprises 

number of 

employees

person 

Average 

monthly wage 

and salaries,  

manat 

Volume of 

products 

(works and 

services), 

thsd.manat 

2005 

Cəmi 

796

58413

672,7

7081457

Total

Sənaye 208

23574

688,3


5172275

Industry 

Tikinti 71

15200

534,3


820701,5

Construction 

Kənd təsərrüfatı 

ovçuluq, meşəçilik 

və balıqçılıq 4

291

40,6


1656,9

Agriculture hunting 

forestry and fishery 

Topdan və 

pərakəndə satış: 

avtomobillərin, 

məişət mallarının və 

şəxsi əşyaların 

təmiri 234

4 216


160,6

64233,3


Retail and 

wholesale: repair  of  

cars, subsistence 

goods and private 

things 

Mehmanxanalar və 

restoranlar 22

1438


318,1

46231,6


Hotels and  

restaurants 

Nəqliyyat, anbar 

təsərrüfatı və rabitə 81

3797


429,8

502253,3


Transport, stock 

holdings and  com-

munication 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliy-

yatlar, icarə və 

kommersiya 

fəaliyyəti 128

7292

1609,0


455003,6

Leasing and       

commercial activity 

in connection of    

real estate operation 

Təhsil 23

1224

119,6


5831,0

Education 

Səhiyyə və sosial 

xidmətlər 14

779


274,1

3600,0


Health care and    

social services 

Digər kommunal, 

sosial və fərdi 

xidmətlər 11

602

127,1


9670,3

Other public utilities

social and individual 

services 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

134


4.4     

Xarici və birgə müəssisələrin fəaliyyəti   

 

         Activities of foreign and joint enterprises 

 

...ardı... 

       

                         ...continued... 

Sahələr 


Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

Orta aylıq əmək haqqı, 

manat 


 

 

Məhsulun (işin və xidmətin) 

həcmi, min 

manat 

 

Branch Number of 

operated  

enterprises 

number of 

employees

person 

Average 

monthly wage 

and salaries,  

manat 

Volume of 

products (works 

and services), 

thsd.manat 

2010 

Cəmi 

1091

55936 

1008,0

24011939,7

Total 

Sənaye 218 

21859 

1128,8 


19767854,2 

Industry 

Tikinti 111 

7479 

918,6 


1225239,3 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və 

balıqçılıq  

286 


161,9 

5802,3 


Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 311  7397 399,1 

123973,3 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

62 


5033 

748,5 


2037314,8 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 34 

2406  1205,5 385302,9 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 23 

1647 

530,5 


48742,4 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 9 

211  679,0  8800,6 Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində 

fəaliyyət 8 

280 

336,5 


3191,4 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 32 

1298 

233,3 


14923,1 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 189 

5382 


1871,0 

339254,6 Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 21 

582 

358,4 


5217,9 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibatı və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 28 

1690 

1863,6 


36518,8 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 39 

386 

861,5 


9804,1 

Other service  

activities 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

135


4.4     Xarici və birgə müəssisələrin fəaliyyəti    

          Activities of foreign and joint enterprises 

 

...ardı... 

       

                         …continued... 

Sahələr 


Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

Orta aylıq əmək haqqı, 

manat 


 

 

Məhsulun (işin və xidmətin) 

həcmi, min 

manat 

 

Branch Number of 

operated  

enterprises 

number of 

employees

person 

Average 

monthly wage 

and salaries,  

manat 

Volume of 

products (works 

and services), 

thsd.manat 

2011 

Cəmi 

899

63918 

1117,2

29651157,1

Total 

Sənaye 213 

21337 

1349,5 


25222041,0 

Industry 

Tikinti 107 

12676 

1061,4 


1312119,3 

Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə

təsərrüfatı və 

balıqçılıq  

321 


226,5 

1868,4 


Agriculture,  

forestry and 

fishing 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 236  9213  357,7 

156886,4 Trade; repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı  

56 


5282 

820,2 


2040944,4 

Transportation  

and storage 

İnformasiya və rabitə 30 

2561  1273,1 419688,6 

Information and 

communication 

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 24 

2089 

548,3 


50796,1 

Accommodation 

and food service 

activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 6 

219  693,8  10039,2 Real estate  

activities 

İstirahət, əyləncə  

və incəsənət sahəsində

fəaliyyət 7 

340 

588,2 


1844,0 

Art, entertainment 

and recreation 

Təhsil 35 

1377 

265,0 


20036,4 

Education 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 98 

5350 


2190,2 

344208,1 Professional, 

scientific and 

technical activities 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin 

göstərilməsi 15 

618 

422,7 


6036,4 

Human health  

and social 

work activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi 28 

1566 

2216,2 


35229,2 

Administrative  

and support 

service activities 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi 40 

969 

916,0 


29419,6 

Other service  

activities 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

136


4.4     Xarici və birgə müəssisələrin fəaliyyəti    

          Activities of foreign and joint enterprises 

 

...ardı... 

       

                          ...continued... 

Sahələr 


Fəaliyyət 

göstərən 

müəssisə- 

lərin sayı 

 

onlarda 


işləyənlərin 

sayı, nəfər 

 

 

Orta aylıq əmək haqqı, 

manat 


 

 

Məhsulun (işin və xidmətin) 

həcmi, min 

manat 

 

Branch Number of 

operated  

enterprises 

number of 

employees

person 

Average 

monthly wage 

and salaries,  

manat 

Volume of 

products (works 

and services), 

thsd.manat Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə