Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   115

2013 

2014 2013

2014

Xızı 


33,0 

32,2 


2106,5

2016,5


Khizy 

İmişli 236,8 

256,0 

1957,6


2085,3

Imishly 

İsmayıllı 178,5 

188,0 

2157,4


2250,0

Ismayilly 

Kürdəmir 381,6 

407,9 

3486,8


3680,3

Kurdamir 

Qax 133,0 

132,7 

2436,0


2413,2

Gakh 

Qazax 210,9 

208,2 

2282,8


2233,4

Gazakh 

Qəbələ 


189,6 

191,5 


1909,3

1899,6


Gabala 

Qobustan 

68,4 

68,7 


1596,0

1575,8


Gobustan 

Quba 


435,8 

438,6 


2717,7

2696,2


Guba 

Qusar 


198,1 

199,2 


2151,8

2137,4


Gusar 

Lerik 


117,1 

114,5 


1479,2

1426,6


Lerik 

Lənkərən 

504,6 

507,8 


2325,5

2313,8


Lankaran 

Masallı 


475,6 

475,1 


2259,9

2224,9


Masally 

Neftçala 

218,2 

223,0 


2609,3

2638,8


Neftchala 

Oğuz 


91,4 

91,5 


2182,2

2162,7


Oghuz 

Saatlı 


219,2 

225,8 


2204,2

2234,6


Saatly 

Sabirabad 

298,3 

312,0 


1827,8

1879,0


Sabirabad 

Salyan 


245,1 

270,3 


1900,7

2066,0


Salyan 

Samux 


128,0 

127,6 


2288,3

2281,5


Samukh 

Siyəzən 


89,3 

90,3 


2252,0

2246,6


Siyazan 

Şabran 100,6 

101,4 

1827,4


1813б5

Shabran 

Şamaxı 


268,4 

289,3 


2750,7

2922,3


Shamakhy 

Şəki 


442,4 

451,9 


2480,8

2509,8


Sheki 

Şəmkir 


463,9 

478,0 


2289,1

2326,4


Shamkir 

Tərtər 


188,6 

190,0 


2432,5

2425,6


Terter 

Tovuz 


451,9 

463,5 


2732,5

2769,8


Tovuz 

Ucar 


161,3 

174,7 


1959,1

2092,3


Ujar 

Yardımlı 

81,0 

82,1 


1306,8

1306,7


Yardymly 

Yevlax 


399,9 

412,9 


3254,1

3328,1


Yevlakh 

Zaqatala 

235,1 

235,3 


1912,6

1897,1


Zagatala 

Zərdab 


87,2 

87,7 


1567,4

1562,1


Zardab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

147


5.3 

Əhalinin banklardakı əmanətləri (mlyn. manat) 

 

Population savings in banks (mln. manats) 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014  

Əhalidən cəlb olunmuş 

əmanətlər 

494,5

3029,8

4119,8

5113,4 6395,8 7188,4

Savings attracted from 

population 

ondan: 


of which: 

milli  


valyuta ilə 55,8

1409,9


2281,7

2963,8 3888,3 4422,4  national currency 

xarici  


valyuta ilə 438,7

1619,9


1838,1

2149,6 2507,5 2766,0  foreing currency 

Əmanətlərin artım sürətı, 

faizlə 122,7

129,8


136,0

124,1


125,1

112,4


Increasing of savings, in 

per cent 

 

 

5.4 

İqtisadiyyatda işləyənlərin orta aylıq əmək haqqları və istehlak qiymətləri 

indeksinin dəyişməsi                                                    

Changes of average monthly wages and salaries of employed in economy and index 

of consumer prices 

 

 Hesablanmış orta aylıq əmək haqqı Gross average monthly wages and

 

salaries

İstehlak qiymətləri indeksi 

Consumer price index 

 

2005-ci  ilə 

nisbətən, faizlə 

Əvvəlki ilə nisbətən

faizlə 

2005-ci  ilə  nisbətən, faizlə 

Əvvəlki ilə nisbətən,  faizlə 

Per cent of 2005

As per cent of the 

previous year 

Per cent of 2005 

As per cent of the 

 previous year 

2005

 

100,0124,3

 

100,0109,6

 

2006

 

120,6


120,6

 

108,3108,3

 

2007

 

174,6


144,8

 

126,4116,7

 

2008

 

222,0


127,2

 

152,7120,8

 

2009

 

241,1


108,6

 

154,9101,5

 

2010

 

268,2


111,2

 

163,8105,7

 

2011

 

294,7


109,9

 

176,7107,9

 

2012 

322,3 109,4 

178,6 


101,1 

2013 

343,9 106,7 

182,9 

102,4 


2014 

359,6 104,6 

185,4 

101,4 


 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

148


5.5  

Muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı (manat) 

 

Average monthly nominal wages and salaries of employees  

 

(in manat)  

                                                             

          

Fəaliyyət 

növlərinin adı 

Cəmi 


o cümlədən: 

including: 

Name of kinds 

of activity 

Total 

dövlət 


state 

qeyri-dövlətnon-state 

2005

Ölkə üzrə 

123,6

89,1

191,9 On country

o cümlədən: including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 41,6

41,8


41,2

Agriculture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 507,3

233,6

1368,6 Mining  Emal sənayesi 

115,9


117,1

114,8 Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı 134,6

120,1


235,9

Electricity, gas and steam  

production, distribution and 

supply 

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 64,4

63,6


87,7

Water supply, waste treatment 

and disposal 

Tikinti 


233,3

130,6


331,2 Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 120,0

83,7


121,0

Trade; repair of transport 

means 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

124,6

121,1


149,9

Transportation and  

storage  

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 157,9

58,7


166,6

Accommodation  and public 

catering 

İnformasiya və rabitə 204,8

231,0

160,7


Information and 

communication 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 311,7

186,2

383,1


Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 56,3

41,0


96,9 Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 324,4

103,1


1063,8

Professional, scientific and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 448,5

96,3


1571,3

Administrative and support 

service activities 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə; sosial təminat 133,9

169,3


43,0

State management and defence

social security 

Təhsil 66,0

65,6

102,1 Education Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 45,2

42,8

147,2


Human health and social work 

activities 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 51,4

49,8


93,9

Arts, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 75,8

66,0


80,6 Other  service activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

149


5.5  

Muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı (manat) 

 

Average monthly nominal wages and salaries of employees  

 

(in manat) 

...ardı...          

 

                                                                                       ...continued… 

Fəaliyyət 

növlərinin adı 

Cəmi 


o cümlədən: 

including: 

Name of kinds 

of activity 

Total 

dövlət 


state 

qeyri-dövlətnon-state 

2010

Ölkə üzrə 

331,5

276,4

423,9 On country

o cümlədən: including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 160,3

145,1


189,8 Agriculture, forestry and fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 1004,7

670,6

1436,4 Mining  Emal sənayesi 320,5

337,0


309,5 Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və  

təchizatı 349,4

347,3

381,8


Electricity, gas and steam  

production, distribution and 

supply  

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 197,7

189,1


275,4

Water supply, waste treatment 

and disposal 

Tikinti 505,8

362,0

626,8 Construction Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin 

təmiri 282,8

255,5

283,2 Trade; repair of transport means Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 395,1

350,8


533,9 Transportation and storage  

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 333,7

379,0


332,5

Accommodation and public 

catering 

İnformasiya və rabitə 531,3

363,5

854,7 Information and communication Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 990,2

732,4


1017,9

Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 168,1

141,1


280,4 Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 592,2

300,6

1244,1


Professional, scientific and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 526,7

407,0


773,8

Administrative and support 

service activities 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə;  

sosial təminat 376,5

423,3


141,1

State management and defence; 

social security 

Təhsil 271,8

272,2

248,7 Education Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 155,2

151,7

244,8


Human health and social work 

activities 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 208,4

165,9


992,6

Arts, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 280,3

231,6


293,1 Other  service activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

150


5.5  

Muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı (manat) 

 

Average monthly nominal wages and salaries of employees   (in manat) 

...ardı...          

 

                                                                                            ...continued… Fəaliyyət 

növlərinin adı 

Cəmi 

o cümlədən: including: 

Name of kinds 

of activity 

Total 

dövlət 


state 

qeyri-dövlətnon-state 

2011

Ölkə üzrə 

364,2

303,3

466,7

On country

o cümlədən: including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 196,4

167,6


254,8

Agriculture, forestry and fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 1180,4

783,6

1688,3


Mining  

Emal sənayesi 354,5

440,2

304,3


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və  

təchizatı 

413,4

413,1


439,4

Electricity, gas and steam  

production, distribution and 

supply  

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

231,9


216,0

352,0


Water supply, waste treatment 

and disposal 

Tikinti 519,4

407,0

598,9


Construction 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin 

təmiri 335,2

275,0


336,1

Trade; repair of transport means 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 446,8

397,6

606,5


Transportation and storage  

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 385,0

544,1


380,1

Accommodation and public 

catering 

İnformasiya və rabitə 576,6

408,0

938,8


Information and communication 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 1004,5

1248,7

967,8


Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 228,3

195,0


386,0 Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 600,0

297,3

1454,4


Professional, scientific and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 535,1

408,0


746,7

Administrative and support 

service activities 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə;  

sosial təminat 402,7

450,2


145,2

State management and defence; 

social security 

Təhsil 283,4

283,1

307,2


Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 164,0

157,9


325,1

Human health and social work 

activities 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 211,0

195,7


500,0

Arts, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 331,8

217,3


359,4

Other  service activities 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

151


5.5  

Muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı (manat) 

 

Average monthly nominal wages and salaries of employees (in manat) 

...ardı...                                                                                                                              ...continued… 

Fəaliyyət 

növlərinin adı 

Cəmi 

o cümlədən: including: 

Name of kinds 

of activity 

Total 

dövlət 


state 

qeyri-dövlətnon-state 

2012

Ölkə üzrə 

398,4

332,9

500,3

On country

o cümlədən: including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 201,1

170,6


259,6

Agriculture, forestry and fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 1402,0

1007,1

1837,4


Mining  

Emal sənayesi 398,8

496,3

349,1


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və  

təchizatı 

443,7

443,4


472,4

Electricity, gas and steam  

production, distribution and 

supply  

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

274,8


251,8

450,3


Water supply, waste treatment 

and disposal 

Tikinti 587,5

478,0

652,4


Construction 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin 

təmiri 343,7

185,7


345,6

Trade; repair of transport means 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 511,5

469,9

632,4


Transportation and storage  

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 404,6

491,2


401,8

Accommodation and public 

catering 

İnformasiya və rabitə 621,9

462,7

920,2


Information and communication 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 1055,5

1438,1

1002,9


Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 255,6

223,8


397,4 Real estate activities 

 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 620,7348,2

1365,1


Professional, scientific and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 

563,2


446,2

773,4


Administrative and support 

service activities 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə;  

sosial təminat 

452,6


494,3

157,9


State management and defence; 

social security 

Təhsil 287,3

286,1

361,4


Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 175,1

170,4


267,2

Human health and social work 

activities 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 211,3

196,3


458,6

Arts, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 367,6

230,1


391,4

Other  service activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

152


5.5  

Muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı (manat) 

 

Average monthly nominal wages and salaries of employees   (in manat) 

...ardı…                                                                       

                                            ...continued… 

Fəaliyyət 

növlərinin adı 

Cəmi 


o cümlədən: 

including: 

Name of kinds 

of activity 

Total 

dövlət 


state 

qeyri-dövlətnon-state 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə