Rəsmi nəşr Official publication


Siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlarYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115

Siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlar

 

Azərbaycanda siyasi partiyalar  

onlardan:  

Yeni Azərbaycan partiyası 

Ədalət partiyası 

Müsavat partiyası 

Kəndli partiyası 

Milli İstiqlal partiyası 

Demokratik Sahibkarlar partiyası 

Sosial-Demokrat partiyası Kommunist 

partiyası 

Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıı Azərbaycan Liberal partiyası 

Ana Vətən partiyası Azərbaycan Sosial Rifah partiyası 

Vətəndaş Həmrəyliyi partiyası Yurddaş partiyası 

Azərbaycan Demokrat partiyası                             

Sair 

Bundan başqa 5466 ictimai təşkilat fəaliyyət göstərir.  

POLITICAL SYSTEM 

State Leader: President.

 

      The President is elected by secret vote for five-years term.  Ilham Haydar Aliyev was elected as  The President of the Republic of Azerbaijan on 9 October 2013 after acquiring of votes of 3 126 113 persons or 84,54% 

electorates in the election. 

 

The Legislative Authority of the Republic of Azerbaijan is implemented by the National Assembly of the Republic of Azerbaijan (Milli Mejlis). The National Assembly of the Republic of Azerbaijan  consists of 125 

deputies. The fourth call an election to the National Assembly was held on November 7, 2010 . 

 

      125 deputies were selected to the National Assembly of the Republic of Azerbaijan in the 4-th call. 84.0% of them  or 105 persons were men, 16.0% or 20 persons are women.

 

 Political parties and social organisations

 

Political parties of Azerbaijan:   of which: 

 

New Azerbaijan Party                  Justice Party Equality Party                              Azerbaijan Peasant Party 

National Independence Party       Democratic Owners Party 

Social - Democracy Party            Communist Party 

Azerbaijan Popular Front Party  Azerbaijan Liberal Party 

Motherland Party 

Azerbaijan Social Prosperity Party 

Civic Solidarity Party 

Compatriot Party 

Azerbaijan Democratic Party 

Other 

Moreover, 5466 social organizations are functioned in the country 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

11

METEOROLOJİ MƏLUMATLAR 1)

 

METEOROLOGICAL DATA 

1)

 

 

Meteoroloji stansiyalar Meteorological stations 

Dövr 


Periods 

Bakı


Baku

Quba


Guba

Gəncə


Ganja

Yevlax


Yevlakh

Lənkəran Lenkaran 

Mingəçevir Mingachevir 

Havanın orta aylıq temperaturu,°C Average monthly air temperature, in centigrage 

2014 

 

      I 

5,3


1,0

4,3


4,0

5,4 5,4 


II 

4,0


0,0

3,0


3,7

3,9 4,2 


III 

8,2


5,8

9,4


10,4

9,3 10,0 IV 

12,6


10,4

13,9


15,3

12,6 15,1 21,3


19,0

21,8


23,9

20,9 22,7 VI 

24,6


21,2

24,6


26,7

23,2 26,6 VII 

26,9


23,2

26,8


28,4

26,0 29,0 VIII 

29,0


25,6

28,6


29,5

27,3 31,0 IX 

23,2


18,0

21,8


23,4

23,1 24,2 14,4


9,8

11,9


14,5

14,6 15,2 XI 

9,3


4,7

7,6


8,7

9,6 9,5 


XII 

7,4


3,1

6,0


6,4

7,4 7,3 


 

Yağıntının miqdarı, mm Precipitation, mm 

 

2014 

 

 48,0

38,5


12,1

8,6


77,0 25,7 

II 

19,3


24,3

6,5


12,9

54,7 6,9 III 

20,0


39,1

32,7


13,6

48,7 18,9 IV 

7,9


21,3

56,6


26,7

35,8 22,3 5,5


35,4

18,3


10,9

20,8 36,3 VI 

11,2


25,3

33,9


26,5

12,0 11,9 VII 

1,1


1,3

6,1


6,6

6,9 7,7 


VIII 

0,7


14,9

0,0


0,0

0,0 0,5 


IX 

24,7


77,7

81,0


14,0

132,1 15,5 63,6


68,6

23,0


19,7

425,3 36,4 XI 

70,4


59,5

22,7


41,2

315,7 42,1 XII 

12,8


16,3

12,6


5,1

82,3 10,3  

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

12 


METEOROLOJİ MƏLUMATLAR

 1)

 

METEOROLOGICAL DATA 

1)

 

… ardı … 

 

 

  

 

… continued... 

Meteoroloji stansiyalar 

Meteorological stations 

Dövr 


Periods 

Bakı


Baku

Quba


Guba

Gəncə


Ganja

Yevlax


Yevlakh

Lənkəran Lenkaran 

Mingəçevir Mingachevir 

Günəş parıltısının davamiyyəti, saat Sunshine, hours 

2014 

 

 I 

72,7


88,5

117,1


122,8

75,2 99,2 

II 101,4

137,9


126,8

121,2


77,6 

107,4 


III 180,7

171,9


138,3

168,6


152,2 

162,8 


IV 186,4

156,3


199,7

219,5


203,9 

204,3 


V 306,8

263,5


242,2

276,3


289,0 

254,6 


VI 223,5

271,3


297,6

284,3


278,3 

284,3 


VII 303,6

259,7


335,1

303,5


298,5 

308,8 


VIII 270,2

305,8


329,3

334,2


340,1 

329,0 


IX 147,7

128,0


213,9

229,4


195,7 

214,2 


X 68,4

120,6


108,0

124,4


76,7 

118,9 


XI 55,8

85,8


91,7

95,4


84,7 

100,5 


XII 70,7

124,3


112,3

101,1


86,9 

91,1 


 

İqlim

1) 

 

 

2014 

Orta illik temperatur 

13,4 


o

Yanvarda orta aylıq temperatur  2,8

oİyulda orta aylıq temperatur 

24,2


o

Orta illik yağıntını nmiqdarı 387,7 mm 

 

Climate

 1) 

 

 

2014 Annual average temperature 

13,4 

o

C 

Average temperature in January 

2,8

o

C 

Average temperature in July 24,2

o

C 

Annual average number of precipitation 

387,7 mm 

 

 

1)

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatlarına əsasən. 1)

Based on data of the National Hydrometeorological Department of the Ministry of  Ecology and Natural Resources

 

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

13

Müxtəlif 

 

 

Məişət şəbəkəsində elektrik gərginliyi 220  

 Telefonlar

 

Azərbaycanın beynəlxalq kodu 994 

Beynəlxalq rabitəyə çıxış 00 

Şəhərlərarası rabitəyə çıxış 0 

Yanğınsöndürmə xidməti 101 

Polis 

102 


Təcili tibbi yardım 103 

Qaz xidməti 

104 

Yerli vaxt 106 

Şəhərlərarası və beynəlxalq rabitəyə çıxış üçün sifariş 107 

İnformasiya xidməti 109 

 

  

Miscellaneous 

 

 Electric voltage  network  

220 v 

 

 

Phones

 

International codes of Azerbaijan  994 

Access to international communication 

00 

Long distance call 

0 

Fire alarm services 

101 

Police 

102 

First-aid 

103 

Gas services 

104 

Local time 

106 

Order for trunk calls 

107 

Information service (inquiry

109 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

14 


Azərbaycanın milli bayramları 

 

Yeni il bayramı 1-2 yanvar 

Beynəlxalq Qadınlar Günü 

      8 mart 

Novruz Bayramı 

20-24 mart 

Faşizm Üzərində Qələbə Günü 

       9 may 

Respublika Günü 

      28 may 

Milli Qurtuluş Günü 

      15 iyun 

Silahlı Qüvvələr Günü 

       26 iyun 

Dövlət Müstəqilliyi Günü 

   18 oktyabr 

Dövlət Bayrağı Günü 

     9 noyabr 

Konstitusiya Günü  

   12 noyabr 

Milli Dirçəliş Günü 

   17 noyabr 

Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü 

   31 dekabr 

Bunlardan əlavə dini bayramlar:

Qurban Bayramı - 2 gün 

  

Ramazan Bayramı - 2 gün   

 

 National holidays of Azerbaijan 

 

New Year 

January 1-2 

International Women’s Day 

March 8 

Novruz Holiday 

March 20-24 

The Day of Victory on fascism 

May 9 

The Day of Republic  

May 28 

The Day of Salvation  

June 15 

The Day of National Army   

June 26 

The State Independence Day of Azerbaijan  October 18 

National  Flag Day 

 November 9 The Day of Constitution  

November 12 

The National Revival Day 

November 17 

The Day of Solidarity of Azerbaijanians all over the world 

December 31 

Religious Holidays:

Gurban - 2 days 

Ramazan  - 2 days 

 

  

 


0.0 - 1,500.0

1,500.1 - 3,000.0

3,000.1 - 10,000.0

10,000.1 - 20,207.62014

2014

9

10

1112

13

20102011

2012

2013

2014

Körpə ölümü əmsalı (hər 1000 nəfər diri doğulana)

Infant mortality rate (per 1000 life birth)

25,6

22,0

49,6

0,5

2,1

0,2

Məşğul əhalinin mülkiyyət növləri üzrə bölgüsü, faizlə

Employment by kinds of property, in per cent 

2014

dövlət sektoru - state sector 

sərbəst məşğul əhali - self employed population

xüsusi - private

dinə xidmət edən şəxslər - religions persons

xarici investisiyalı və birgə müəsissələr - enterprises 

with foreign investment and joint enterprises            

bələdiyyə  - municipal

0

2000


4000

6000


8000

10000


12000

2011

2012

2013

2014

2015

Əhalinin sayı, ilin əvvəlinəmin nəfər

Number of population, at the beginning of year, thsdperson

cəmi - total

şəhər - urban

kənd - rural

kişilər - men

qadınlar - women60,8

28,3

10,9

2014-cü ilin əvvəlinə  pensiyaçıların tərkibinə görə strukturu, faizlə

Pensioners by category, for beginning of 2014in per cent

yaşa görə - old ages pension

əlilliyə görə - disability pension

ailə başçısının itirilməsinə görə  - for 

lossing head of family

Ticarət ;nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri -

Trade;repair of 

transport means

26.4%

Sair - Other10.5%

Təhsil  - Education 2.8%

Turistlərin 

yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə -

Accommodation food 

service activities

2.8%

Tikinti - Construction13.5%

İnformasiya və rabitə 

- Information and 

communication4.3%

Kənd, meşə təsərrüfatı 

və balıqçılıq  -

Agriculture, forestry 

and fishing

1.3%

Sənaye - İndustry21.1%

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı -

Transportation and 

storage

5.3%

Peşə,elmi və texniki 

fəaliyyət -

Professional, 

scientific and 

technical activities12.0%

Xarici və birgə müəssisələr, faizlə

Foreign and joint ventures, in per cent

2014

4400


4500

4600


4700

4800


4900

2010

2011

2012

2013

2014

İqtisadi fəal əhalinin sayı, min nəfər

Number of economically active populationthsd. person

133,0

137,6

141,5

134,0

125,9

100,0


110,0

120,0


130,0

140,0


150,0

2010

2011

2012

2013

2014

Əhalinin gəlirlərinin xərclərinə nisbəti, faizlə

Ratio of population income to expenditures, in per cent 

0

2040

60

80100

120


140

160


2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Təhsilin səviyyələri üzrə təhsillə əhatənin ümumi əmsalı, faizlə

Coverage with education by level, in per cent 

I səviyyə 6-9 yaş - I level  6-9 age

II səviyyə 10-14 yaş - II level 10-14 age

III səviyyə 15-16 yaş - III level 15-16 age

IV səviyyə 17 yaş - IV level 17 age

V və VI səviyyə 17-21 yaş - levels V and Vl 17-21 age9,1

7,6

6,0

5,3

5,0

0

1020

30

402010

2011

2012

2013

2014

Yoxsulluğun səviyyəsi, faizlə

Poverty level, in per cent

0

200


400

600


800

1000


1200

1400


2010

2011

2012

2013

2014r / 

pe

rson

Elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin 

sayında elmlər doktorları

Number of Research and Development workers 

with degree of Doctor of Science

Kişilər - Male

Qadınlar - Female

0

5001000

1500


2000

2500


3000

3500


4000

2010

2011

2012

2013

2014r / 

pe

rson

Elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin 

sayında fəlsəfə doktorları

Number of Research and Development workers 

with degree of  Philosophy Doctor

Kişilər - Male

Qadınlar - Female

0

50100

150


200

250


300

2010

2011

2012

2013

2014

Əhalinin hər 1000 nəfərinə muzey və teatrlara 

gələnlərin sayı

Attendance of muzeums and theaters per 1000 population 

Muzeylər - Museums

Teatrlar - Theatres


0

10

2030

40

5060

70

20112012

2013

2014

2015

Həkimlərin və orta tibb işçilərinin sayı, (ilin əvvəlinə, min nəfər)

Number of physicains and paramedical staff, 

(at the beginning of the year, thsd. person)

Orta tibb  işçilərinin sayı - Paramedic staff

Bütün ixtisasdan olan həkimlərin sayı - Number of physicians of all specializations

0,0


100,0

200,0


300,0

400,0


500,0

2010

2011

2012

2013

2014

Əhalinin 100 000 nəfərinə bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi

Cases of malignant neoplasms per 100 000 population 

Qeydiyyatda olan xəstələrin sayı - Number of registered cases

İlk dəfə diaqnozu müəyyən olunmuş xəstələrin sayı - Number of newly emerged cases

0

1020

30

4050

60

15-1920-24

45-64

65 +

Yaş qrupları üzrə siqaret çəkən əhalinin xüsusi çəkisi, faizlə 

Share of the smoking population by age groups, in per cent

2014

Bütün siqaret çəkən əhali - Smoking population

Siqaret çəkən kişilər - Smoking men


0

5

1015

20

2530

2010

2011

2012

2013

2014

Əhalinin 100 000 nəfərinə ilk dəfə alkoqolizm, narkomaniya və 

toksikomaniya diaqnozu müəyyən olunmuş xəstələrin sayı

Number of newly emerged cases of alcoholism, drug addiction and 

toxicomania per 100 000 persons

Narkomaniya və toksikomaniya - Drug addiction and toxicomania

Alkoqolizm və alkoqollu psixoz - Alcoholism and alcoholic psychosis

0

50100

150


200

250


300

2010

2011

2012

2013

2014

İstehsalatda bədbəxt hadisələr zamanı 

zərərçəkənlərin sayı, nəfər

Number of occupational injuries, person

Əmək qabiliyyətini itirən və ölənlərin sayı - Number of injuried persons lossing or resulting to death

o cümlədən ölənlərin sayı - of which number deathYüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə