Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   115

2013

Ölkə üzrə 

425,1

346,9

542,1

On country

o cümlədən: including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 217,9

179,2


290,1

Agriculture, forestry and fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 1516,3

1043,5

1985,3


Mining  

Emal sənayesi 439,3

505,3

415,6


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və  

təchizatı 

467,2

466,9


505,1

Electricity, gas and steam  

production, distribution and 

supply  

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

324,9


295,0

607,9


Water supply, waste treatment 

and disposal 

Tikinti 625,5

515,5

675,4


Construction 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin 

təmiri 363,8

187,5


365,8

Trade; repair of transport means 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 536,3

488,3

663,6


Transportation and storage  

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 444,6

467,0


443,9

Accommodation and public 

catering 

İnformasiya və rabitə 675,4

502,1

988,1


Information and communication 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 1126,4

1538,2

1075,9


Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 293,9

261,3


378,5 Real estate activities 

 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 667,1358,7

1410,7


Professional, scientific and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 

583,9


459,8

775,6


Administrative and support 

service activities 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə;  

sosial təminat 

455,0


480,3

163,4


State management and defence; 

social security 

Təhsil 293,6

291,5

395,6


Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 181,6

176,4


267,4

Human health and social work 

activities 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 220,6

201,3


514,8

Arts, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 377,6

283,0


389,8

Other  service activities 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

153


5.5  

Muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı (manat) 

 

Average monthly nominal wages and salaries of employees   (in manat) 

...sonu                                                                       

                                                         ...end 

Fəaliyyət 

növlərinin adı 

Cəmi 


o cümlədən: 

including: 

Name of kinds 

of activity 

Total 

dövlət 


state 

qeyri-dövlətnon-state 

2014

Ölkə üzrə 

444,5

355,7

571,1

On country

o cümlədən: including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 241,3

192,6


325,1

Agriculture, forestry and fishing 

Mədənçıxarma sənayesi 1753,8

1104,6

2316,0


Mining  

Emal sənayesi 495,4

542,4

483,0


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, bölüşdürülməsi və  

təchizatı 

489,3

487,7


618,0

Electricity, gas and steam  

production, distribution and 

supply  

Su təchizatı; tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

331,8


296,0

673,1


Water supply, waste treatment 

and disposal 

Tikinti 626,9

526,2

666,5


Construction 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin 

təmiri 374,0

232,4


375,4

Trade; repair of transport means 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 530,3

487,1

633,8


Transportation and storage  

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə 463,9

627,0


458,9

Accommodation and public 

catering 

İnformasiya və rabitə 735,0

541,3

1047,0


Information and communication 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 1198,8

1498,9

1158,9


Financial and insurance 

activities 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar 308,2

280,8


367,0 Real estate activities 

 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 669,7359,9

1306,3


Professional, scientific and 

technical activities 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin 

göstərilməsi 

566,6


482,7

675,9


Administrative and support 

service activities 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə;  

sosial təminat 

479,6


504,2

178,3


State management and defence; 

social security 

Təhsil 298,0

295,8

398,7


Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi 197,8

189,9


316,8

Human health and social work 

activities 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət 250,1

225,7


605,9

Arts, entertainment and 

recreation 

Digər sahələrdə xidmətlərin 

göstərilməsi 400,2

345,2


407,3

Other  service activities 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

154


5.6  

İqtisadi rayonlar üzrə dövlət qulluqçularının orta aylıq nominal əmək haqqı 

         

Average monthly nominal wages of civil servants by economic regions  

 

 manat 


manat 

 

20052010

2011

2012

2013

2014

 

Cəmi 181,6

425,7 448,3 446,7

464,0

617,6

Total 

onlardan: inzibati   

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 237,5

496,2 533,6 533,7

556,0


760,3

of which: officials 

according to 

administrative posts 

Bakı şəhəri 

Baku city

Cəmi 


267,3

572,1 610,6 598,7

621,5

782,0


Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 524,9

849,8 999,6 931,7

1004,3


1261,4

of which: officials 

according to 

administrative posts 

Abşeron iqtisadi rayonu

Absheron economic region 

Cəmi 


125,4

301,7 304,6 307,7

325,4

461,6


Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 174,3

434,7 440,9 435,3

427,1


611,7

of which: officials 

according to 

administrative  posts 

Gəncə-Qazax iqtisadi 

rayonu 

Ganja-Gazakh  

economic region 

Cəmi 


131,3

323,3 330,0 322,9

336,7

477,0


Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 157,9

387,3 388,8 386,2

398,8


572,0

of which: officials  

according to 

administrative  posts 

Şəki-Zaqatala iqtisadi 

rayonu 

Shaki-Zagatala  

economic region 

Cəmi 


121,4

314,9 322,4 318,1

329,7

489,6


Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 161,6

388,9 394,5 400,3

412,7


609,2

of which: officials 

according to 

administrative  posts 

 

 

Lənkəran iqtisadi 

rayonu 

Lankaran economic region 

Cəmi 


129,7

321,4 330,2 323,4

328,8

490,1


Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 154,6

386,9 403,1 407,2

412,8


593,2

of which: officials 

according to 

administrative  posts 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

155


5.6  

İqtisadi rayonlar üzrə dövlət qulluqçularının orta aylıq nominal əmək haqqı 

         

Average monthly nominal wages of civil servants by economic regions   

 

...ardı  

 

 

 

 

 

    

               ...continued 

 manat 


manat 

 

2005  20102011

2012

2013

2014  

Quba-Xaçmaz iqtisadi 

rayonu 

 

Guba-Khachmaz economic region

Cəmi 125,3 

317,6 321,5 317,0 328,2 474,2

Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 143,8 

397,9 399,0 382,6 391,2 577,1

of which: officials 

according to administrative 

posts 

Aran iqtisadi rayonu

 

Aran economic region 

Cəmi 

128,5 322,3 329,3 321,6 329,0 477,5Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 161,5 

396,4 400,5 398,8 408,6 595,6

of which: officials 

according to administrative  

posts 

Yuxarı Qarabağ iqtisadi 

rayonu 

 

Yukhari Garabagh economic region

Cəmi 


137,1 332,6 340,1 337,1 347,5 510,6

Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 165,9 

395,0 394,7 396,1 404,3 605,2

of which: officials 

according to administrative 

posts 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi 

rayonu 

 

Kalbajar-Lachin economic region 

Cəmi 


132,3 336,4 344,5 336,2 330,7 492,4

Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 161,4 

400,5 405,4 401,0 387,5 567,1

of which: officials 

according to administrative 

posts 

Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonu 

 

Daghlig Shirvan    economic region 

Cəmi 


124,4 321,3 323,2 320,9 327,9 482,9

Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 161,3 

388,8 396,9 391,1 407,5 609,2

of which: officials 

according to administrative 

posts 

Naxçıvan iqtisadi rayonu

 

Nakhchivan  economic region 

Cəmi 


167,2 389,4 393,9 410,0 418,1 541,6

Total 

onlardan: inzibati 

vəzifələr  

üzrə rəhbər işçilər 199,3 

506,5 525,7 526,3 530,6 720,2

of which: officials 

according to administrative 

posts 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

156


5.7 

Şəhər və rayonlar üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı 

(manat) Average monthly nominal wages and salaries of employees by towns and regions 

(in manat) 

Şəhər və 

 rayonlar 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Towns and          

regions 

Respublika üzrə 

cəmi 

123,6

331,5

364,2 398,4

425,1

444,5

Total on Republic 

o cümlədən:  including: 

Naxçıvan MR 

77,2

304,7


342,8 

360,7


376,1

390,9


Nakhchivan AR  

Bakı 


194,1

474,8


517,2 566,5

600,5


621,2

Baku 

Şirvan 145,7

304,7

337,2 


348,4

348,6


379,6

Shirvan 

Gəncə 78,6

212,8

241,4 


269,4

290,2


317,6

Ganja 

Mingəçevir 

80,2

227,9


241,0 243,3

271,5


285,8

Mingechevir 

Sumqayıt 78,5

249,1

274,8 


299,4

345,8


377,5

Sumgait 

Naftalan 67,6

199,2

199,4 


220,4

253,9


284,4

Naftalan 

Rayonlar: 

 

Regions: 

Abşeron 70,6

241,8

265,3 


284,3

325,3


352,9

Absheron 

Ağcabədi 65,9

192,0

209,0 


215,8

221,1


244,6

Agjabedi 

Ağdam 


53,4

181,1


208,3 208,4

222,1


232,5

Agdam 

Ağdaş 60,1

187,6

204,9 


216,8

231,8


240,8

Agdash 

Ağstafa 66,9

203,2

211,2 


213,4

228,1


244,1

Agstafa 

Ağsu 


68,0

208,8


225,7 236,9

245,6


267,5

Agsu 

Astara 63,7

210,3

228,6 


244,1

265,3


268,9

Astara 

Balakən 65,4

197,8

213,5 


223,1

251,1


254,9

Balaken 

Beyləqan 

66,6

188,3


217,8 219,2

223,3


242,0

Beylagan 

Bərdə 64,2

176,8

203,0 


224,0

227,0


240,3

Barda 

Biləsuvar 

66,3

203,7


237,6 249,7

269,0


283,5

Bilasuvar 

Cəbrayıl 53,0

218,2

223,0 


251,0

251,1


251,6

Jebrayil 

Cəlilabad 72,4

241,3

263,1 266,3275,0

282,7


Jalilabad 

Daşkəsən 

75,0

234,3


255,9 269,5

271,1


293,9

Dashkesen 

Füzuli 56,9

202,5

221,9 


233,5

245,7


254,7

Fizuli 

Gədəbəy 76,2

277,2

315,1 


326,9

349,8


361,1

Gedabey 

Goranboy 

65,2

209,9


210,1 232,0

243,5


259,5

Goranboy 

Göyçay 63,4

191,6

206,0 


236,0

246,3


255,1

Goychay 

Göygöl 64,9

187,0

204,3 


215,0

231,0


272,7

Goygol 

Hacıqabul 

71,2

218,3


255,2 255,3

262,2


288,2

Hajigabul 

Xaçmaz 73,3

235,5

288,5 


288,7

293,4


305,7

Khachmaz 

Xocalı 55,2

216,0

237,5 


242,5

247,1


262,7

Khojaly 

Xocavənd 

64,8

214,4


243,4 243,5

243,6


255,1

Khojavend 

Xızı 69,7

223,9

240,9 


241,0

241,0


255,6

Khyzy 

İmişli 71,1

240,2

259,7 


263,8

308,2


369,4

Imishly 

İsmayıllı 

67,2

204,8


221,1 221,2

224,5


261,0

Ismayilly 

Kəlbəcər 64,6

230,5

255,5 


271,3

272,6


274,9

Kelbajar 

Kürdəmir 65,3

199,9

219,2 


221,4

233,5


245,6

Kurdamir 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

157


5.7 

Şəhər və rayonlar üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı 

(manat) Average monthly nominal wages and salaries of employees by towns and regions 

(in manat) 

...ardı  

 

 

  

 

                                ...continued 

 

Şəhər və 

 rayonlar 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Towns and          

regions 

Qax 


60,9

179,4


172,2 199,6

222,0


233,6

Gakh 

Qazax 58,3

194,9

220,6 223,0232,3

255,3


Gazakh 

Qəbələ 70,4

218,5

233,7 


245,1

263,4


284,2

Gabala 

Qobustan 

78,5

226,6


246,5 256,3

256,3


277,0

Gobystan 

Quba 73,4

227,8

251,1 


269,8

274,9


291,6

Guba 

Qubadlı 72,9

225,3

253,3 


273,9

274,1


274,7

Gubadly 

Qusar 


68,6

208,8


223,0 232,9

245,3


277,7

Gusar 

Laçın 59,2

225,8

240,7 


243,6

244,5


244,9

Lachin 

Lerik 66,4

223,4

247,4 


268,8

269,0


274,1

Lerik 

Lənkəran 

65,8

200,0


223,4 232,1

248,9


261,3

Lankaran 

Masallı 75,7

222,1

235,3 


245,6

263,3


280,4

Masally 

Neftçala 79,4

209,0

239,5 


242,8

249,6


264,4

Neftchala 

Oğuz 


67,3

193,1


212,3 235,0

236,0


243,5

Oghuz 

Saatlı 69,4

223,9

237,0 


237,0

250,3


263,2

Saatly 

Sabirabad 75,3

223,6

240,0 


242,4

244,7


263,5

Sabirabad 

Salyan 


92,4

216,0


231,9 250,8

263,2


283,6

Salyan 

Samux 64,1

207,1

224,1 


232,7

238,8


252,7

Samukh 

Siyəzən 108,1

257,7

280,3 


307,5

348,4


362,7

Siyazan 

Şabran 


80,9

238,6


264,0 282,8

305,0


324,3

Shabran 

Şamaxı 63,5

208,3

222,9 


234,0

234,1


261,8

Shamakhy 

Şəki 


64,0

191,0


218,9 233,0

243,0


249,7

Sheki 

Şəmkir  


65,6

226,1


239,8 

254,9


259,7

282,4


Shamkir 

Şuşa 59,1

222,0

233,3 


263,6

264,8


286,0

Shusha 

Tərtər 


58,5

173,9


201,8 212,6

214,9


231,5

Terter 

Tovuz 62,3

201,9

223,1 


238,5

259,5


260,4

Tovuz 

Ucar 63,6

206,0

223,5 


229,7

249,2


252,5

Ujar 

Yardımlı 

73,3

239,4


209,2 241,9

285,0


294,0

Yardymly 

Yevlax 66,8

206,0

221,2 


237,6

259,1


267,7

Yevlakh 

Zaqatala 66,3

194,9

215,9 


241,7

245,7


251,4

Zagatala 

Zəngilan 

46,8

212,7


229,0 256,8

256,9


257,7

Zangilan 

Zərdab 64,0

196,3

210,0 


214,7

221,1


232,5

Zardab 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə