Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   115

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

158


5.8 Pensiyaçıların sayı (ilin əvvəlinə, nəfər)  

 

Number of pensioners (at the beginning of  year, person) 

 

  

20102011

2012 

2013

2014 2015 

 

Pensiyaçıların sayı-cəmi 

1308432 1292155 1277596 

 

1272136 1277053

 

1290882 

Number of pensioners-

total

    o cümlədən:      

 

 

      of which: yaşa görə 

858659 831122 812771 

 

800547 791263  

785068 


old-age pension 

əlilliyə görə 

311849 324745 331586 

 

338213 349095  

365750 


disability pension 

ailə başçısını 

itirməyə görə 

137924 136288 133239 

 

133376 136695  

140064 


loss of family head   

 

 

5.9 Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği (ilin əvvəlinə, manat)  

 

Average amount of fixed monthly pensions(at the beginning of year, manat) 

 

  

20102011

2012

2013 2014 2015   

Təyin olunmuş aylıq 

pensiyaların orta  

məbləği- cəmi 100,4 

112,9 

145,1 


 

 

152,0 170,5  

 

173,4 Average amount of fixed 

montly pensions, total 

yaşa görə 

104,4 117,6  160,1 

 

168,5    187,8 

 

192,4 old-age pension 

əlilliyə görə 

98,5 110,7 126,1 

 

129,8 148,4  

149,4 


disability pension 

ailə başçısını 

itirməyə görə 

80,1 89,2 101,0 

 

109,2 126,2  

130,0 


loss of family head  

 

 

5.10    Dövlət tərəfindən əhaliyə verilən ayrı-ayrı müavinətlər 

           (Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun  məlumatlarına əsasən) 

            Different compensations provided by the goverment to population 

           (Based on information of the State Social Protection Fund) 

 

 

20102011

2012

2013

2014 

 

Uşağın anadan olmasına görə 

birdəfəlik müavinət: 

One time allowance due to 

the birth of a child: 

şəxslərin sayı, min nəfər 38,6

40,4

45,5


49,0

49,8


number of persons,thsd. 

person 

məbləğ, min manat 

2673,9

3239,2


3620,0

4153,5 4419,2 amount, thsd.manats 

3 yaşına çatanadək uşaqlara 

qulluqla əlaqədar müavinət: Allowance for care of 

children under 3 years old: 

şəxslərin sayı, min nəfər 35,6

39,3

41,8


38,7

38,2


 number of persons,thsd.   

 person 

məbləği, min manat 

5026,9

5086,6


5182,5

5805,0 7371,8 amount, thsd. manats 

Dəfn üçün müavinət: 

Allowance for  funeral: 

şəxslərin sayı, min nəfər 41,5

40,2

39,9


39,5

41,5


  number of persons, thsd.  

  person 

məbləğ, min manat 

9380,6 10027,7

9934,8


10278,4 12199,0 amount, thsd.manats 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

159


5.11     Dövlət tərəfindən əhaliyə verilən sosial müavinətlər (ilin əvvəlinə) 

            (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən) 

             Social benefits allocated by government for population (at the beginning of year)  

           (Based on data of the Ministry of Labour and Social Protection of Population) 

 

 

20142015

 

 Sosial 

müavinət təyin

olunmuş 

şəxslərin sayı, 

nəfər

 

 Number of 

persons 

received social 

benefits, 

person

Bir nəfərə 

düşən orta 

aylıq məbləğ, 

manat

 

  

Average 

amount of 

per capita 

monthly

 

benefit, manat

 

Sosial müavinəttəyin     

olunmuş 


şəxslərin 

sayı, nəfə

 

Number of persons 

received social 

benefits, person

Bir nəfərə 

düşən orta 

aylıq məbləğ, 

manat

 

  

Average 

amount of  per 

capita monthly 

benefit, manat

Sosial müavinətlər 

316361 49,6  338231  50,6 

    Social  benefits 

o cümlədən: 

 

 

  

including: 

yaşa görə 13356 

60,0 

13067 


60,0 

      age 

əlilliyə görə 

118198 49,5  129888  49,4  disability 

ailə başçısını itirməyə 

görə ailə üzvlərinə 38125 55,0 39741 55,0 

to family members  due to 

loss of family head 

sağlamlıq imkanları 

məhdud olan 18 

yaşadək uşaqlara 62860 

67,0 

65482 


67,0 

children under 18 years 

old with limited health 

dövlət qulluqçularına  

(ömürlük) 

 

50 34,6  43  41,9 life allowance granted to 

state employees 

kommunal, nəqliyyat 

və digər xidmətlərə 

görə 55516 

36,1 

55160 


43,9 

communal, transport and 

other services 

özəlləşdirilən və 

idarəetməyə verilən 

dövlət müəssisələrinin 

istehsalat qəzası və 

yaxud peşə xəstəliyi 

nəticəsində sağlamlığı 

pozulmuş işçisinə və ya

bu səbəbdən həlak 

olmuş işçinin ailə 

üzvlərinə və 

himayəsində olan digər 

şəxslərə 965 

49,8 


947 

49,9 


employee losses health in 

the result of occupational 

injuries in the privatized 

or family members and 

other dependants of the 

person dead in the  

result of injuries 

əmək xəsarəti və ya 

peşə xəstəliyi nəticə- 

sində zərərcəkənlərə  

aylıq kompensasiya 

508 


209,6 

487 


212,6 

monthliy compensation 

because of occupational 

injuries or labor injuries 

uşaqlı ailələrə  

(aylıq)-uşaqların sayı  

19455 


12,5 

18819 


12,5 

families having many 

children (monthly) 

1 yaşadək uşağı olan 

ailələrə 6775 

45,0 


5331 

45,0 


families having children 

under 1 year 

beşdən çox uşağı olan 

qadınlara - 

8794 30,0 

for women with more than 

5 children 

valideynlərini itirmiş və

valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş 

uşaqların qəyyumlarına

553 50,0  472  50,0 allowance granted to 

guardians of orphan and 

children deprived of 

parental care 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

160


5.11 Dövlət tərəfindən əhaliyə verilən sosial müavinətlər (ilin əvvəlinə) 

              (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən) 

      Social benefits allocated by government for population  

    (at the beginning of year)  

              (Based on data of the Ministry of Labour and Social Protection of Population) 

     ...ardı   

 

  

 

                               ...continued 

 

 

20142015

 

 Sosial 

müavinət təyin

olunmuş 

şəxslərin sayı, 

nəfər

 

 Number of 

persons 

received social 

benefits, 

person

 

Bir nəfərə düşən orta 

aylıq məbləğ, 

manat

 

  

Average 

amount of 

per capita 

monthly

 

benefit, manat

 

Sosial 


müavinət təyin 

olunmuş 


şəxslərin 

sayı, nəfə

 

Number of persons 

received social 

benefits, 

person

 

Bir nəfərə düşən orta 

aylıq məbləğ, 

manat

 

  

Average 

amount of  per 

capita monthly 

benefit, manat

Birdəfəlik müavinətlər 

120839116195 Lump sum allowance - total 

        o cümlədən:  

 

 

      including: uşağın doğulmasına görə:  

 

 due to child birth: 

   ailələrə 

10165797885 

   famlilies 

   uşaqlara 107869

81,2 

104574 


86,9 

   children 

radiasiya qəzasının 

nəticəsində əlil olmuş 

şəxslərə müalicə üçün (illik)

      4785 

176,7 


4694 

195,0 


for treatment  of  persons 

disabled in radiation  

accident (annual)   

penitensianar müəssisələrin-

də cəza çəkməkdən azad  

edilmiş şəxslərə 

        6205 

375,9 


4565 

417 


persons left  prison 

dəfn üçün  

         1980 

112,1 


2362 

120,0 


funeral benefit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

161


5.12   

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri (ilin əvvəlinə) 

 

(Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən)  

 Grants of the President of the Republic  of Azerbaijan (at the beginning of year) 

              (Based on data of the Ministry of Labour and Social Protection of Population) 

 

20142015

 

 Sosial 

müavinət 

təyin      

olunmuş 


şəxslərin 

sayı, nəfərNumber of 

persons 

received 

social 

benefits, 

person

Bir nəfərə 

düşən orta 

aylıq məbləğ, 

manat

 

  

Average 

amount of 

per capita 

monthly

 

benefit, manat

Sosial 

müavinət təyin     

olunmuş 


şəxslərin 

sayı, nəfəNumber of 

persons 

received 

social 

benefits, 

person

Bir nəfərə 

düşən orta 

aylıq məbləğ, 

manat

 

  

Average 

amount of  per 

capita monthly 

benefit, manat

Təqaüdlər-cəmi 

   34981

134,5

51618

125,8 Grants-total 

       o cümlədən: including: 

 

Azərbaycan Respublikası 

qarşısında xüsusi xidmətlər 

göstərmiş səxslərə 34981

134,5

35142

156,7

Grants assigned to persons 

rendered great services for 

the Republic of Azerbaijan 

       onlardan:              of which: 

Azərbaycan Respublikasının fəxri 

adlarına görə   

For honorary title of  the  

Republic of Azerbaijan 

      o cümlədən: of which: 

"Xalq"  


     159

100,0


216

100,0


"Khalg" 

"Əməkdar"   

       1762

60,0


1985

60,0


"Amakdar"  

Azərbayca Respublikası 

Prezidentinin təqaüdləri: 

Grants allocated by the 

President of  the Republic 

of Azerbaijan: 

Fərdi təqaüdlər 

      434

   1000,0

419

1000,0


Individual pension 

Şəhid ailələrinə 

 

13053


 

178,7


12779

178,1


Families of martyr 

Milli Qəhrəman adı verilmiş 

şəxslərə  

       182

  986,3

182


980,8

Persons conferred on  

“Azerbaijan’s Natinal Hero 

 

1990-cı ilin 20 yanvar                      faciəsi zamanı şəhid olanların 

ailələrinə 

        125

268,9


119

269,4


Families of   martyrs 

deceased on 20 January  

1941-1945-ci illərdə Böyük 

Vətən müharibəsi iştirakçılarına 

          667

55,0

551


100,0

Participants of Great 

Patriotic War,1941-1945 

     


    1990-cı ilin 20 yanvar                     

hadisələri ilə əlaqədar əlil olanlara

       318

121,2


327

120,9


Disabled becanee of events 

of 20 Yanvar 1990 

Müharibə əlillərinə 18281

83,6

18564


127,4

Invalids of  war 

         o cümlədən: of which: 

   Azərbaycan Respublikasının  

müdafiəsi zamanı əlil olanlara 

11912


82,6

11994


126,3

   Became invalid on     

defence of the Republic 

of Azerbaijan         

 

    Hərbi xidmət vəzifələrini             yerinə yetirərkən əlil   olanlara  

 

250482,2

3119


127,0

    Military service 

 

   Böyük Vətən Müharibəsi   əlillərinə 1057

94,1


664

137,5


   Great Patriotic War 

    


 

       Çernobıl AES-də hərbi   xidmətlə

əlaqədar əlil olanlar 

2808


84,8

2787


129,9

   Military service at             

the Chernobyl  APP 

 

 

  

Sosial müavinət alan I qrup          

əlillərə 

-

-

16476

60,0

First group                           

invalids receiving social 

allowances 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

162


5.13       Aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial yardımı (ilin əvvəlinə)  

 

(Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən)  

Addressed public social aid granted to poor families (at the beginning of   year) 

 

(Based on data of the Ministry of Labour and Social Protection of Population) 

 

 

20102011

2012 

2013 2014 2015 

 

Ünvanlı dövlət sosial 

yardımı alan ailə 

üzvlərinin sayı, nəfər 657317 552514 541989

 

 

589922 625808 

 

415198Number of families 

received addressed public 

social aid,

 

persons 

1 nəfərə düşən orta aylıq 

ünvanlı dövlət sosial 

yardımının məbləği, 

manat 

25,0 24,1 23,7  

 

25,8 28,8  

 

 33,3 

Amount of monthly 

addressed public social 

aid - per capita, manat 

 

 

5.14 Yoxsulluq 

həddi və yoxsulluğun səviyyəsi 

 

Poverty line and poverty level 

 

  

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014  

Yoxsulluq həddi, 

manat 

42,6


89,5

98,7


 107,2

 

119,3125,2

129,6


Poverty line,            

manat 

Yoxsulluq səviyyəsi, 

faizlə 

29,3


10,9

9,1


7,6

 

6,05,3

5,0


Poverty level,  

per cent 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

165


6  

Ev təsərrüfatlarının büdcəsi  

Budget of households 

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

6.1 


Ev təsərrüfatlarının sayı və ölçüsü  

(əhalinin 2009-cu il siyahıyaalınmasının məlumatlarına əsasən)

 

Number and size of households (2009 population census) 

 

 167 

6.2 


2014-cü ildə tədqiq olunan ev təsərrüfatlarının orta ölçüsü 

Average size of households by regions in 2014 

 

168 6.3 

Ev təsərrüfatlarının əhalinin hər nəfərinə düşən aylıq gəlirləri Monthly income of households per capita 

 

168 6.4 

Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin quruluşu Structure of households  income 

 

169 6.5 Yaşayış yerləri üzrə gəlirlər 

Income by living place 

 

169 6.6 2014-cü 

ildə yaşayış yerləri üzrə gəlirlərin quruluşu Structure of income by living place in 2014 

 

170 6.7 2014-cü 

ildə əhalinin hər nəfərinə düşən orta aylıq gəlirlərin səviyyəsinə görə bölgüsü Distribution of average monthly per capita income in 2014 

 

171 6.8 2014-cü 

ildə ev təsərrüfatlarının tipinə görə gəlirlərin quruluşu Structure of income by type of households in 2014 

 

172 6.9 

2014-cü ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə gəlirlər Income by households  size in 2014 

 

173 6.10 

2014-cü ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə gəlirlərin quruluşu Structure of income by households  size in 2014 

 

174 6.11 

2014-cü ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə gəlirlər Income by sex of household head in 2014 

 

175 6.12 

2014-cü ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə gəlirlərin quruluşu Income structure by sex of household head in 2014 

 

175 6.13 

2014-cü ildə yaşayış yerləri üzrə ev təsərrüfatlarının əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirə 

görə bölgüsü 

Distribution of the households by income per capita and living place in 2014 

 

 176 

6.14 


Əhalinin istehlak xərcləri 

Consumption expenditures of population 

 

176 6.15 Yaşayış yerləri üzrə istehlak xərcləri 

Consumption expenditures by living place 

 

177 6.16 2014-cü 

ildə yaşayış yerləri üzrə istehlak xərclərinin quruluşu Structure of consumption expenditures by living place in 2014 

 

178 6.17 2014-cü 

ildə ev təsərrüfatlarının tipinə görə istehlak xərclərinin quruluşu Structure of consumption expenditures by type of households in 2014 

 

179 6.18 2014-cü 

ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə istehlak xərcləri  Consumption expenditures by households  size in 2014 

 

180 6.19 2014-cü 

ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə istehlak xərclərinin quruluşu Structure of consumption expenditures by households size in 2014 

 

181 6.20 2014-cü 

ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə istehlak xərcləri  Consumption expenditures by sex of household head in 2014 

 

182 6.21 

2014-cü ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə istehlak xərclərinin quruluşu Structure of consumption expenditures by sex of households head in 2014 

 

183  

 

  

Statistical yearbook of Azerbaijan 

166


...ardı                                                                                                                    ...continued 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

6.22 2014-cü 

ildə yaşayış yerləri üzrə ev təsərrüfatının əhalinin hər nəfərinə düşən istehlak 

xərclərinə görə bölgüsü  Distribution of household by consumption expenditure per capita and living place in 

2014 

184 


6.23 

Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti, kiloqramla  Purchasing capacity of per capita population income, kg 185 

6.24 2014-cü 

ildə istehlak olunmuş ərzaq məhsullarının kimyəvi tərkibi və kaloriliyi 

Chemical structure and calories of consumed food products in 2014 186 

6.25 2014-cü 

ildə ev təsərrüfatlarının yaşadığı mənzillərin ölçüsü və otaqların sayına görə 

bölgüsü 


Distribution of households by size of dwellings and number of rooms in 2014 186 

6.26 2014-cü 

ildə ailə üzvlərinin sayına görə ev təsərrüfatının yaşadığı mənzillərin ölçüsü və 

mülkiyyət formasına görə bölgüsü  Distribution of household by size of dwelling and property forms in 2014 188 

6.27 2014-cü 

ildə ev təsərrüfatlarının abadlıq şəraiti və təchizatı 

Distribution of households by amenities in 2014 189 

6.28 2014-cü 

ildə yaşayış evlərinin tipinə görə ev təsərrüfatlarının mənzil şəraiti 

Dwelling condition of households by amenities in 2014 190 

6.29 2014-cü 

ildə yaşayış yerləri üzrə ev təsərrüfatlarında uzun müddət istifadə olunan 

əşyaların mövcudluğu Availability of durable goods used in households by living places in 2014 191 

6.30 2014-cü 

ildə yaşayış yerləri üzrə ev təsərrüfatlarının torpaq sahələrinin xarakteristikası 

Distribution of households by access to land and living places in 2014 192 

6.31 2014-cü 

ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə torpaq sahələrinin xarakteristikası 

Access to land by average size of households in 2014 193 

6.32 2014-cü 

ildə ev təsərrüfatları üzvlərinin sağlamlıq vəziyyətinin xarakteristikası 

Distribution of households members  by health state in 2014 194 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə