Rəsmi nəşr Official publication


Azərbaycanın statistik göstəriciləri  167 6.1Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   115

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

167


6.1  

Ev təsərrüfatlarının sayı və ölçüsü 

(əhalinin 2009-cu il siyahıyaalınmasının məlumatlarına əsasən)  Number and size of households (2009 population census) 

 

 

Cəmi Şəhər əhalisi 

Kənd əhalisi   

 

Total 

Urban 

population 

Rural      

population 

 

Ev təsərrüfatı üzvlərinin sayı (əhali) 

8922447 


4739123 

4183324 


Number of household 

members (population) 

Ev təsərrüfatlarının sayı 

1895941 

1041173 


854768 

Number of households 

     onlardan üzvlərinin sayına  

     görə: 

 

  

     of which by number of  

     members: 

  1 üzvü olan 

128286 

76561 


51725 

 With 1 member 

  2 üzvü olan 

153132 

95963 


57169 

 With 2 member 

  3 üzvü olan 

242456 

147971 


94485 

 With 3 member 

  4 üzvü olan 

464107 

261058 


203049 

 With 4 member 

  5 üzvü olan 

383215 

199069 


184146 

 With 5 member 

  6 üzvü olan 

221954 

111089 


110865 

 With 6 member 

  7 üzvü olan 

117519 

56974 


60545 

 With 7 member 

  8 üzvü olan 

64940 

32187 


32753 

 With 8 member 

  9 üzvü olan 

40766 

19938 


20828 

 With 9 member 

 10 və daha çox üzvü olan 

79566 

40363 


39203 

 With 10 and more 

memders 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

168


6.2  

2014-cü ildə tədqiq olunan ev təsərrüfatlarının orta ölçüsü  

Average size of households by regions in 2014 

 

 

Ev təsərrüfat- 

larının orta 

ölçüsü 

o cümlədən: including: 

 

18 yaşdan yuxarı 

kişilərin orta 

sayı 

18 yaşdan yuxarı 

qadınların 

orta sayı 

18 yaşadək 

cəmi 

uşaqların sayı 

Average 

size of 

household

Average 

number of 

men over 

18 year in 

the house- 

hold 

Average 

number of 

women over

18 year in 

the house- 

hold 

Average 

number of 

all 

childrens 

under 18 

Bütün ev təsərrüfatları 

4,73

1,67

1,84

1,22 All households 

o cümlədən: 

  

  

    

including: 

      şəhər yerləri 

4,56

1,62


1,83

1,11


urban 

      kənd yerləri 

4,93

1,73


1,85

1,35


rural 

iqtisadi rayonlar üzrə: 

  

    

  

by economic regions: 

  Naxçıvan MR 

4,76


1,87

1,98


0,91

Nakhchivan AR 

  Abşeron 

4,87

1,69


1,91

1,27


Abcheron 

  Gəncə-Qazax 

4,84

1,62


1,85

1,37


Ganja-Gazakh 

  Şəki-Zaqatala 

4,95

1,70


1,93

1,32


Sheki-Zagatala 

  Lənkəran 

4,97

1,68


1,85

1,44


Lankaran 

  Quba-Xaçmaz 

4,91

1,65


1,86

1,40


Guba-Khachmaz 

  Aran 


4,94

1,76


1,90

1,28


Aran 

  Yuxarı Qarabağ 

4,88

1,70


1,73

1,45


Yukhary Garabagh 

  Daglıq Şirvan 

4,82

1,76


1,78

1,28


Daghlyg Shirvan 

  Kəlbəcər-Laçın 

4,61

1,52


1,72

1,37


Kalbajar-Lachin 

  Bakı səhəri 

4,27

1,58


1,76

0,93


Baku city 

 

6.3  

Ev təsərrüfatlarının əhalinin hər nəfərinə düşən aylıq gəlirləri 

(ev təsərrüfatı büdcələrinin tədqiqatı məlumatlarının əsasında, manatla)  Monthly income of households per capita 

(based on the recearch results of the household budgets survey, manat) 

 

 

20052010 

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi gəlirlər 64,4 

144,2 

166,0 

190,9 

214,7 

230,0   Money income total 

    o cümlədən: 

 

 

  

 

including: 

əmək gəlirləri 

34,5 


86,3 

96,6 


110,7 

125,9 


136,0   earned incomes 

sosial transferlər 

7,5 

21,8 


27,5 

32,2 


34,6 

36,7   social transfers 

bütün növ satışdan 

gəlirlər 

12,0 

20,1 


23,3 

26,3 


29,8 

30,6


   incomes from all       

   types of sales 

digər pul gəlirləri 

10,4 

16.0 


18,6 

21,7 


24,4 

26,7   other money revenues Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

169


6.4  

Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin quruluşu (faizlə)  

Structure of households income (percent) 

 

 

20052010 

2011

2012

2013

2014 

Gəlirlər 

100 

100 

100 

100

100

100

Incomes 

        o cümlədən: 

 

 

  

 

 

including: 

 əmək gəlirləri 

53,6 

59,8 


58,2 

58,0


58,6

59,1


earned incomes 

 sosial transferlər 

11,6 

15,1 


16,6 

16,9


16,1

16,0


social transfers 

 kənd təsərrüfatı məhsulları 

və s. satışından gəlir 

18,6 


14,0 

14,1 


13,8

13,9


13,3

incomes from sale of 

agriculture products 

and etc. 

 digər gəlirlər 

16,2 

11,1 


11,1 

11,3


11,4

11,6


other incomes 

 

 6.5  

Yaşayış yerləri üzrə gəlirlər 

(ayda hər nəfərə, manat)  Income by living place 

(per capita per month, manat) 

 

 

Cəmi Total 

Şəhər yerləri Urban households 

Kənd yerləri Rural households 

 

20132014

2013 

2014

2013

2014

 Gəlirlər-cəmi 

214,67

229,99

221,37 

236,51

207,09

222,57 Total income 

  Məşğulluqdan 

70,73

74,79


96,23 

98,26


41,83

48,03


  Income from   

  employment 

  Özüməşğulluqdan 

55,21

61,16


60,18 

66,14


49,59

55,49


  Income from self  

  employment 

  Kənd təsərrüfatından

29,78

30,59


6,22 

6,41


56,49

58,17


  Income from  

  agriculture 

  İcarədən 

1,60

1,66


2,05 

2,13


1,08

1,13  Income from rent 

  Əmlakdan 

0,48


0,51

0,67 


0,72

0,28


0,28  Income from property 

  Alınmış cari  

  transferlər 

34,56


36,75

33,78 


37,10

35,45


36,34

  Current transfers  

  received 

  pensiyalar 

29,32

30,95


29,56 

32,50


29,06

29,19      pensions 

  müavinət və sosial  

  yardımlar 

3,39

3,85


2,85 

3,09


4,01

4,71


      benefits and social    

     contributions 

  naturada sosial  

  transferlər 

1,85


1,95

1,37 


1,51

2,38


2,44

      social tranfers in     

     kind 

  Digər gəlirlər 

22,31

24,53


22,24 

25,75


22,37

23,13  Other income 

  digər ailələrdən  

  alınmış gəlirlər 

16,47

18,54


16,61 

19,93


16,29

16,95


     income from other  

     households 

  ölkə xaricindən  

  göndərilən pul 

5,84


5,99

5,63 


5,82

6,08


6,18

     money received from  

     abroad 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

170


6.6  

2014-cü ildə yaşayış yerləri üzrə gəlirlərin quruluşu (faizlə) 

Structure of income by living place in 2014 (in per cent) 

 

 

Cəmi Şəhər yerləri 

Kənd yerləri 

 

 

Total Urban          

households 

Rural          

households 

 

 Gəlirlər-cəmi 100

100

100  Total income 

  Məşğulluqdan 

32,5

41,5


21,6  Income from employment 

  Özüməşğulluqdan 

26,6

28,0


24,9  Income from self employment 

  Kənd təsərrüfatından 

13,3

2,7


26,1  Income from agriculture 

  İcarədən 

0,7

0,9


0,5  Income from rent 

  Əmlakdan 

0,2

0,3


0,1  Income from property 

  Alınmış cari transferlər 

16,0

15,7


16,3  Current transfers received 

  pensiyalar 

13,5

13,7


13,1     pensions 

  müavinət və sosial yardımlar 

1,7

1,4


2,1

     benefits and social  

    contributions 

  naturada sosial transferlər 

0,8

0,6


1,1     social tranfers in  kind 

  Digər gəlirlər 

10,7

10,9


10,5  Other income 

  digər ailələrdən alınmış gəlirlər

8,1

8,4


7,7

     income from other  

    households 

  ölkə xaricindən göndərilən pul 

2,6

2,5


2,8     money received from abroad 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

171


6.7  

2014-cü ildə əhalinin hər nəfərinə düşən orta aylıq gəlirlərin səviyyəsinə 

görə bölgüsü 

Distribution of average monthly per capita income of population in 2014 

 

 

min nəfər     thsd. person 

faizlə      percent 

 

Cəmi əhali 9535,1 

100,0  Total population 

o cümlədən hər nəfərə gəlirlər, 

manatla 

 

 including income  

per capita, manat 

95 manata qədər 

0,6

0,0


up to 95 manats 

95,1 - 100,0 

1,5

0,0


95,1 - 100,0 

100,1 - 105,0 

6,9

0,1


100,1 - 105,0 

105,1 - 110,0 

22,8

0,2


105,1 - 110,0 

110,1 - 115,0 

37,3

0,4


110,1 - 115,0 

115,1 - 120,0 

91,6

1,0


115,1 - 120,0 

120,1 - 125,0 

132,9

1,4


120,1 - 125,0 

125,1 - 130,0 

201,6

2,1


125,1 - 130,0 

130,1 - 135,0 

259,8

2,7


130,1 - 135,0 

135,1 - 140,0 

307,9

3,2


135,1 - 140,0 

140,1 - 145,0 

361,0

3,8


140,1 - 145,0 

145,1 - 150,0 

435,7

4,6


145,1 - 150,0 

150,1 - 160,0 

930,1

9,8


150,1 - 160,0 

160,1 - 170,0 

962,6

10,1


160,1 - 170,0 

170,1 - 180,0 

898,7

9,4


170,1 - 180,0 

180,1 - 190,0 

837,3

8,8


180,1 - 190,0 

190,1 - 200,0 

734,4

7,7


190,1 - 200,0 

200,1 - 225,0 

1320,1

13,8


200,1 - 225,0 

225,1 - 250,0 

786,2

8,2


225,1 - 250,0 

250,1 - 300,0 

738,5

7,8


250,1 - 300,0 

300 və çox 

467,6

4,9


300 and more 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

172


6.8  

2014-cü ildə ev təsərrüfatlarının tipinə görə gəlirlərin quruluşu (faizlə) 

Structure of income by type of households in 2014 (in per cent) 

 

 

Ev təsərrüfatlarının tipi  Type of household 

 

Uşaqlı ev təsərrüfatları 

Household with 

children 

Uşaqsız ev 

təsərrüfatları 

Household with- 

out children 

 Gəlirlər-cəmi 

100 

100   Total income 

  Məşğulluqdan 

30,2 

37,8   Income from employment   Özüməşğulluqdan 

26,7 


26,3   Income from self employment 

  Kənd təsərrüfatından 

14,8 

9,9   Income from agriculture   İcarədən 

0,8 


0,5   Income from rent 

  Əmlakdan 

0,2 

0,2   Income from property   Alınmış cari transferlər 

15,5 


17,0   Current transfers received 

  pensiyalar 

12,9 

14,8      pensions   müavinət və sosial yardımlar 

1,8 


1,3

     benefits and social  

    contributions 

  naturada sosial transferlər 

0,8 

0,9      social tranfers in kind   Digər gəlirlər 

11,8 


8,3   Other income 

  digər ailələrdən alınmış 

gəlirlər 

9,0 


6,0      income from other households 

  ölkə xaricindən göndərilən pul 

2,8 

2,3      money received from abroad  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

173


6.9  

2014-cü ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə gəlirlər 

(ayda hər nəfərə, manatla) Income by households size in 2014 (per capita per month, manat

 

 

Ev təsərrüfatı ibarətdir:  Hosehold consist of:  

1 nəfər-


dən

1 person

2 nəfər-


dən

2 person

3 nəfər- 

dən 

3 person 

4 nəfər-


dən

4 person

5 nəfər-


dən

5 person

6 və çox


6 and

over

 Gəlirlər-cəmi 

375,9

318,7

278,6 

239,9

222,4

215,4 Total income 

  Məşğulluqdan 

128,6

110,7


105,7 

93,0


74,9

59,8


  Income from  

  employment 

  Özüməşğulluqdan 

40,3

55,5


77,3 

69,8


60,4

56,7


  Income from self  

  employment 

  Kənd təsərrüfatından 

17,8

24,6


27,0 

25,8


28,5

35,1


  Income from  

  agriculture 

  İcarədən 

8,4

2,0


2,2 

1,5


1,3

1,8   Income from rent 

  Əmlakdan 

3,1


0,7

0,7 


0,7

0,3


0,5   Income from property 

  Alınmış cari  

   transferlər 

122,7


88,0

40,9 


25,6

33,4


37,3

  Current transfers re-  

  ceived 

  pensiyalar 

117,9

82,0


35,4 

19,1


26,8

32,4      pensions 

  müavinət və sosial  

  yardımlar 

3,4

3,5


3,4 

4,3


4,2

3,5


     benefits and social  

    contributions 

  naturada sosial  

  transferlər 

1,4


2,5

2,1 


2,2

2,4


1,4

     social tranfers in   

     kind 

  Digər gəlirlər 

55,0

37,2


24,8 

23,5


23,6

24,2   Other income 

  digər ailələrdən 

alınmış gəlirlər 

39,5

23,7


16,9 

18,2


18,3

18,5


     income from other  

    households 

  ölkə xaricindən 

göndərilən pul 

15,5


13,5

7,9 


5,3

5,3


5,7

    money received from  

    abroad 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

174


6.10 

 2014-cü ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə gəlirlərin quruluşu 

(faizlə) Structure of income by households size in 2014 (in per cent) 

 

 

Ev təsərrüfatı ibarətdir:  Hosehold consist of:  

1 nəfər-


dən

1 person

2 nəfər-


dən

2 person

3 nəfər- 

dən 

3 person 

4 nəfər-


dən

4 person

5 nəfər-


dən

5 person

6 və çox


6 and

over

 Gəlirlər-cəmi 

100

100

100 

100

100

100   Total income 

  Məşğulluqdan 

34,2

34,7


37,9 

38,8


33,7

27,8 


  Income from 

employment 

  Özüməşğulluqdan 

10,7

17,4


27,8 

29,1


27,2

26,3 


  Income from self   

  employment 

  Kənd təsərrüfatından 

4,7

7,7


9,7 

10,7


12,8

16,3 


  Income from  

  agriculture 

  İcarədən 

2,2

0,6


0,8 

0,6


0,6

0,8    Income from rent 

  Əmlakdan 

0,8


0,2

0,2 


0,3

0,2


0,2    Income from property 

  Alınmış cari  

  transferlər 

32,7


27,7

14,7 


10,7

15,0


17,3 

  Current transfers re-  

  ceived 

  pensiyalar 

31,4

25,7


12,7 

8,0


12,0

15,0     pensions 

  müavinət və sosial  

   yardımlar 

0,9

1,1


1,2 

1,8


1,9

1,6 


   benefits and social  

  contributions 

  naturada sosial   

  transferlər 

0,4


0,9

0,8 


0,9

1,1


0,7     social tranfers in kind 

  Digər gəlirlər 

14,7

11,7


8,9 

9,8


10,5

11,3    Other income 

  digər ailələrdən  

  alınmış gəlirlər 

10,6

7,5


6,1 

7,6


8,1

8,6 


   income from other  

   households 

  ölkə xaricindən  

  göndərilən pul 

4,1


4,2

2,8 


2,2

2,4


2,7 

   money received from  

   abroad 
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə