Rəsmi nəşr Official publication


   2014-cü ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə gəlirlərYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   115

6.11  

2014-cü ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə gəlirlər 

(ayda hər nəfərə, manatla) Income by sex of household head in 2014 

(per capita per month, manat) 

 

 Ev təsərrüfatı başçısının cinsi 

Sex of household head 

 

kişi men

qadın  


women

 Gəlirlər-cəmi 

228,6 

239,5 

 Total income 

  Məşğulluqdan 

74,2 

78,8 


  Income from employment 

  Özüməşğulluqdan 

63,0 

49,2 


  Income from self employment 

  Kənd təsərrüfatından 

31,1 

27,1 


  Income from agriculture 

  İcarədən 

1,6 

2,1 


  Income from rent 

  Əmlakdan 

0,5 

0,6 


  Income from property 

  Alınmış cari transferlər 

35,7 

44,1 


  Current transfers received 

  pensiyalar 

29,6 

40,0 


     pensions 

  müavinət və sosial yardımlar 

4,0 

2,9 


     benefits and social contributions 

  naturada sosial transferlər 

2,1 

1,2 


     social tranfers in    kind 

  Digər gəlirlər 

22,5 

37,6 


  Other income 

  digər ailələrdən alınmış gəlirlər 

18,0 

22,0 


     income from other households 

  ölkə xaricindən göndərilən pul 

4,5 

15,6 


     money received from abroad 

6.12  

2014-cü ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə gəlirlərin quruluşu 

(faizlə) Income structure by sex of household head in 2014 (in per cent) 

 

Ev təsərrüfatı başçısının cinsi Sex of household head 

 

kişi  men

qadın        women

 Gəlirlər-cəmi 

100 

100 

 Total income 

  Məşğulluqdan 

32,5 

32,9    Income from employment   Özüməşğulluqdan 

27,6 


20,5    Income from self employment 

  Kənd təsərrüfatından 

13,6 

11,3    Income from agriculture   İcarədən 

0,7 


0,9    Income from rent 

  Əmlakdan 

0,2 

0,3    Income from property   Alınmış cari transferlər 

15,5 


18,4    Current transfers received 

  pensiyalar 

12,9 

16,7       pensions   müavinət və sosial yardımlar 

1,7 


1,2       benefits and social contributions 

  naturada sosial transferlər 

0,9 

0,5       social tranfers in kind   Digər gəlirlər 

9,9 


15,7    Other income 

  digər ailələrdən alınmış gəlirlər 

7,9 

9,2       income from other households   ölkə xaricindən göndərilən pul 

2,0 


6,5       money received from abroad 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

176


6.13  

2014-cü ildə yaşayış yerləri üzrə ev təsərrüfatının əhalinin hər 

nəfərinə düşən gəlirə görə bölgüsü (faizlə) 

Distribution of the households by income per capita and living place in 2014 

(in per cent) 

 

 

Cəmi   

Total 

Şəhər yerləriUrban 

households

Kənd yerləriRural 

households

 

Bütün ev təsərrüfatları 100 

100

100 All households 

95 manata qədər 

-up to 95 manats 

95,1 - 100,0 

0,0

0,1


-

95,1 - 100,0 

100,1 - 105,0 

0,2

0,2


0,1

100,1 - 105,0 

105,1 - 110,0 

0,2

0,2


0,2

105,1 - 110,0 

110,1 - 115,0 

0,7

0,6


0,7

110,1 - 115,0 

115,1 - 120,0 

1,1

1,1


1,1

115,1 - 120,0 

120,1 - 125,0 

2,0

2,1


1,8

120,1 - 125,0 

125,1 - 130,0 

2,6

2,7


2,6

125,1 - 130,0 

130,1 - 135,0 

3,3

3,2


3,4

130,1 - 135,0 

135,1 - 140,0 

3,8

3,5


4,1

135,1 - 140,0 

140,1 - 145,0 

4,4

3,9


4,9

140,1 - 145,0 

145,1 - 150,0 

4,9

4,5


5,4

145,1 - 150,0 

150,1 - 160,0 

10,2

9,1


11,6

150,1 - 160,0 

160,1 - 170,0 

9,5

8,3


10,9

160,1 - 170,0 

170,1 - 180,0 

9,1

8,3


10,2

170,1 - 180,0 

180,1 - 190,0 

7,5

7,0


8,1

180,1 - 190,0 

190,1 - 200,0 

7,2

7,1


7,3

190,1 - 200,0 

200,1 - 225,0 

11,9

12,4


11,3

200,1 - 225,0 

225,1 - 250,0 

7,6

8,7


6,1

225,1 - 250,0 

250,1 - 300,0 

7,8

9,2


6,3

250,1 - 300,0 

300 və çox 

6,0

7,8


3,9

300 and more 

 

6.14 Əhalinin istehlak xərcləri (faizlə) 

Consumption expenditures of population (per cent) 

 

İstehlak 

xərcləri 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Consumption  

expenditures 

Cəmi 

100 

100 

100 

100 

100 

100

Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 of which: 

  ərzağa 

53,7 

48,2 


47,6 

43,2 


41,5 

40,7 


food 

  qeyri-ərzaq 

  məhsullarının 

  alınmasına 

15,6 

15,2 


14,4 

16,2 


17,1 

17,4 


non-food commodities 

  alkoqollu içkilərə 

0,6 

0,5 


0,5 

0,5 


0,5 

0,5 


alcoholic  beverages 

  xidmətlərə 

30,1 

36,1 


37,5 

40,1 


40,9 

41,4 


services 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

177


6.15  

Yaşayış yerləri üzrə istehlak xərcləri 

(ayda hər nəfərə, manat) Consumption expenditures by living place 

(per capita per month, manat) 

 

 

Cəmi Total 

Şəhər yerləri Urban households 

Kənd yerləri Rural households 

 

20132014

2013

2014

2013

2014

İstehlak xərcləri,  

cəmi 

221,35

234,90

230,19

242,97

211,34

225,69

Consumption  

expenditure, total 

Ərzaq 


məhsullarına 

91,84


95,65

93,07


97,48

90,45


93,56   Food expenditure 

Alkoqola 

1,06

1,24


1,11

1,26


1,02

1,21   Alcohol beverages 

Tütün məmulatına 

2,19


2,54

2,26


2,59

2,12


2,48   Tobacco 

Paltar və 

ayaqqabıya 

15,89


16,26

16,40


17,02

15,30


15,40

   Clothes and footwear  

   expenditure 

Su, işıq, qaz və 

digər yanacaq 

növlərinə 

16,99

17,30


17,62

17,71


16,28

16,83


   Housing, water,  

   electricity, gas and   

  other fuels expenditure 

Ev əşyalarına, 

məişət texnikası 

və evə gündəlik 

qulluğa 

19,75


22,14

20,07


22,37

19,39


21,88

   Furnishings, household  

   equipment and routine  

   maintenance of the  

   house 

Səhiyyə  

xidmətlərinə 

10,28


11,45

10,58


11,66

9,95


11,22    Health expenditure 

Nəqliyyat xərcləri 

14,25

14,72


15,62

15,91


12,69

13,37   Transport expenditures 

Rabitə xərcləri 

6,81


7,69

7,78


8,52

5,71


6,75

   Communications  

   expenditures 

İstirahət və 

mədəniyyət 

xərcləri 

9,27

10,29


10,71

11,42


7,65

9,01


   Recreation and culture  

   expenditures 

Təhsil xərcləri 

4,31

4,62


4,96

5,06


3,57

4,13   Education expenditures 

Mehmanxana, 

kafe,  restoran və 

yeməkxanaya 

18,73


20,31

19,52


20,74

17,84


19,82

   Restaurants, cafes and  

   accommodation  

   expenditures 

Digər mal və  

xidmətlərə 

9,98


10,69

10,49


11,23

9,37


10,03

   Miscellaneous goods   

  and services   

  expenditures 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

178


6.16  

2014-cü ildə yaşayış yerləri üzrə istehlak xərclərinin quruluşu (faizlə) 

Structure of consumption expenditures by living place in 2014 (in per cent) 

 

 

CəmiŞəhər yerləri

Kənd 


yerləri

 

 Total

Urban 

households

Rural 

households

 

İstehlak xərcləri, cəmi 100

100

100  Consumption expenditure,  total 

Ərzaq məhsullarına 

40,7

40,1


41,5     Food expenditure 

Alkoqola 

0,5

0,5


0,5     Alcohol beverages 

Tütün məmulatına 

1,1

1,1


1,1     Tobacco 

Paltar və ayaqqabıya 

6,9

7

6,8    Clothes and footwear  

   expenditure 

Su, işıq, qaz və digər yanacaq 

növlərinə 

7,4


7,3

7,5 


   Housing, water, electricity,  

   gas and other fuels  

   expenditure 

Ev əşyalarına, məişət texnikası 

və evə gündəlik qulluğa 

9,4


9,2

9,7 


   Furnishings, household  

   equipment and routine  

   maintenance ofthe house 

Səhiyyə xidmətlərinə 

4,9

4,8


5     Health expenditure 

Nəqliyyat xərcləri 

6,3

6,5


5,9     Transport expenditures 

Rabitə xərcləri 

3,3

3,5
   Communications  

   expenditures 

İstirahət və mədəniyyət xərcləri 

4,4

4,7
   Recreation and culture  

   expenditures 

Təhsil xərcləri 

2

2,1


1,8     Education expenditures 

Mehmanxana, kafe,  restoran və 

yeməkxanaya 

8,6


8,5

8,8 


   Restaurants, cafes and ac- 

commodation expenditures 

Digər mal və xidmətlərə 

4,5

4,7


4,4 

   Miscellaneous goods and  

   services expenditures 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

179


6.17  

2014 -cü ildə ev təsərrüfatlarının tipinə görə istehlak xərclərinin quruluşu 

(faizlə) Structure of consumption expenditures by type of households in 2014 (in 

percent) 

 

 

Ev təsərrüfatlarının tipi  Type of household 

 

Uşaqlı ev  təsərrüfatları 

Hoseholds with 

children 

Uşaqsız ev 

təsərrüfatları 

Households with-

out child

İstehlak xərcləri, cəmi 

100 

100 Consumption expenditure, total 

Ərzaq məhsullarına 

42,1

37,5   Food expenditure Alkoqola 

0,5


0,5   Alcohol beverages 

Tütün məmulatına 

1,1

1,1   Tobacco Paltar və ayaqqabıya 

6,7


7,5   Clothes and footwear expenditure 

Su, işıq, qaz və digər yanacaq 

növlərinə 

7,2


7,8

   Housing, water, electricity, gas  

   and other fuels expenditure 

Ev əşyalarına, məişət texnikası 

və evə gündəlik qulluğa 

9,1


10,3

   Furnishings, household equipment 

   and routine maintenance of the  

   house 

Səhiyyə xidmətlərinə 

4,7

5,2   Health expenditure Nəqliyyat xərcləri 

6,1


6,6   Transport expenditures 

Rabitə xərcləri 

3

3,8   Communications expenditures İstirahət və mədəniyyət xərcləri

4,3


4,5

   Recreation and culture  

   expenditures 

Təhsil xərcləri 

2,4

0,9   Education expenditures Mehmanxana, kafe,  restoran 

və yeməkxanaya 

8,3

9,5


   Restaurants, cafes and ac-  

   commodation expenditures 

Digər mal və  

xidmətlərə 

4,5


4,8

   Miscellaneous goods and services  

   expenditures 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

180


6.18  

2014 -cü ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə istehlak xərcləri 

(ayda hər nəfərə, manat) Consumption expenditures by households size in 2014 

(per capita per month, manat) 

 

 

Ev təsərrüfatı ibarətdir  Hosehold consist of 

 

1 nəfər-


dən

1 person

2 nəfər-


dən

2 person

3 nəfər- 

dən 

3 person 

4 nəfər-


dən

4 person

5 nəfər-


dən

5 person

6 və çox


6 and over

İstehlak xərcləri,  

cəmi 

397,2

322,0

281,1

246,4

228,4

219,3

Consumption 

expenditure, total 

Ərzaq məhsullarına 

122,4

107,7


102,7

98,6


95,2

92,5   Food expenditure 

Alkoqola 

0,9


1,2

1,5


1,3

1,2


1,2   Alcohol beverages 

Tütün məmulatına 

1,5

3,1


3,2

2,8


2,5

2,3   Tobacco 

Paltar və ayaqqabıya

37,8


26,7

21,3


17,6

15,6


14,4

   Clothes and   

   footwear expenditure 

Su, işıq, qaz və digər 

yanacaq növlərinə 

38,4


28,1

22,1


18,0

16,7


15,6

   Housing, water,  

   electricity, gas and  

   other fuels  

   expenditure 

Ev əşyalarına, məişət 

texnikası və evə 

gündəlik qulluğa 

43,0

31,1


27,1

21,9


20,6

21,6


   Furnishings,  

   household  

   equipment and  

   routine maintenance  

   of the house 

Səhiyyə  

xidmətlərinə 

28,9


20,5

14,5


11,1

10,5


10,9    Health expenditure 

Nəqliyyat xərcləri 

25,2

21,7


19,0

15,8


14,2

13,4


   Transport  

   expenditures 

Rabitə xərcləri 

19,0

13,9


11,2

9,1


7,5

6,2


   Communications  

   expenditures 

İstirahət və 

mədəniyyət xərcləri 

21,2


14,9

12,6


10,5

9,4


10,0

   Recreation and  

   culture expenditures 

Təhsil xərcləri 

0,2

1,3


3,5

5,6


4,9

4,6


   Education  

   expenditures 

Mehmanxana, kafe,  

restoran və 

yeməkxanaya 

35,1

34,2


28,3

22,6


20,0

17,2


   Restaurants, cafes  

   and accommodation  

   expenditures 

Digər mal və  

xidmətlərə 

23,6


17,6

14,1


11,5

10,1


9,4

   Miscellaneous     

   goods  and services   

   expenditures 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

181


6.19  

2014 -cü ildə ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə istehlak xərclərinin quruluşu 

(faizlə) Structure of consumption expenditures by households size in 2014 

(in per cent) 

 

 

Ev təsərrüfatı ibarətdir  Hosehold consist of  

1 nəfər-


dən

1 person

2 nəfər-


dən

2 person

3 nəfər- 

dən 

3 person 

4 nəfər-


dən

4 person

5 nəfər-


dən

5 person

6 və çox


6 and over

İstehlak xərcləri,  

cəmi 

100

100

100 

100

100

100

Consumption 

expenditure, total 

Ərzaq məhsullarına 

30,8

33,4


36,5

40,0


41,7

42,2     Food expenditure 

Alkoqola 

0,2


0,4

0,5


0,5

0,5


0,5     Alcohol beverages 

Tütün məmulatına 

0,4

1,0


1,1

1,2


1,1

1,1     Tobacco 

Paltar və ayaqqabıya

9,5


8,3

7,6


7,1

6,8


6,6 

   Clothes and  

   footwear  

   expenditure 

Su, işıq, qaz və digər 

yanacaq növlərinə 

9,7


8,7

7,9


7,3

7,3


7,1 

   Housing, water,  

   electricity, gas and 

   other fuels  

   expenditure 

Ev əşyalarına, məişət 

texnikası və evə 

gündəlik qulluğa 

10,8

9,6


9,7

8,9


9,0

9,8 


   Furnishings,  

   household  

   equipment and  

   routine 

maintenance  

   of the house 

Səhiyyə  

xidmətlərinə 

7,3


6,4

5,2


4,5

4,6


5,0     Health expenditure 

Nəqliyyat  

xərcləri 

6,3


6,8

6,8


6,4

6,2


6,1 

   Transport  

   expenditures 

Rabitə  


xərcləri 

4,8


4,3

4,0


3,7

3,3


2,8 

   Communications  

   expenditures 

İstirahət və 

mədəniyyət xərcləri 

5,3


4,6

4,5


4,3

4,1


4,5 

   Recreation and  

   culture   

  expenditures 

Təhsil xərcləri 

0,1

0,4


1,2

2,3


2,1

2,1 


   Education  

   expenditures 

Mehmanxana, kafe,  

restoran və 

yeməkxanaya 

8,8

10,6


10,0

9,2


8,8

7,8 


   Restaurants, cafes  

   and  

  accommodation  

   expenditures 

Digər mal və  

xidmətlərə 

6,0


5,5

5,0


4,6

4,5


4,4 

   Miscellaneous   

   goods  and  

  services  

   expenditures 

 
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə