Rəsmi nəşr Official publication


   2014-cü ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə istehlak xərcləriYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   115

6.20  

2014-cü ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə istehlak xərcləri 

(ayda hər nəfərə, manat) Consumption expenditures by sex of household head in 2014 

(per capita per month, manat) 

 

 

Ev təsərrüfatı başçısının cinsi Sex of household head 

 

kişi  men

qadın  


women

İstehlak xərcləri, cəmi 

233,8 

242,2 

Consumption expenditure, total 

Ərzaq məhsullarına 

95,4 

97,0 


   Food expenditure 

Alkoqola 

1,3 

0,9 


   Alcohol beverages 

Tütün məmulatına 

2,7 

1,7 


   Tobacco 

Paltar və ayaqqabıya 

16,0 

17,7 


   Clothes and footwear expenditure 

Su, işıq, qaz və digər yanacaq 

növlərinə 

17,0 


19,0 

   Housing, water, electricity, gas and  

  other fuels expenditure 

Ev əşyalarına, məişət texnikası və 

evə gündəlik qulluğa 

22,1 


22,7 

   Furnishings, household equipment  

   and routine maintenance of the    

   house 

Səhiyyə xidmətlərinə 

11,2 

12,9 


   Health expenditure 

Nəqliyyat xərcləri 

14,8 

14,4 


   Transport expenditures 

Rabitə xərcləri 

7,6 

8,3 


   Communications expenditures 

İstirahət və mədəniyyət xərcləri 

10,2 

10,9 


   Recreation and culture expenditures 

Təhsil xərcləri 

4,6 

4,6 


   Education expenditures 

Mehmanxana, kafe,  restoran və 

yeməkxanaya 

20,3 


20,7 

   Restaurants, cafes and ac-  

   commodation expenditures 

Digər mal və xidmətlərə 

10,6 

11,4 


   Miscellaneous goods and services  

   expenditures 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

183


6.21  

2014-cü ildə ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə istehlak xərclərinin 

quruluşu (faizlə) 

Structure of consumption expenditures by sex of head of household in 2014 

(in per cent) 

 

 

Ev təsərrüfatı başçısının cinsi Sex of household head 

 

kişi  men

qadın  


women

İstehlak xərcləri, cəmi 

100 

100 

Consumption expenditure, total 

Ərzaq məhsullarına 

40,8 

40,0 


   Food expenditure 

Alkoqola 

0,6 

0,4 


   Alcohol beverages 

Tütün məmulatına 

1,1 

0,7 


   Tobacco 

Paltar və ayaqqabıya 

6,9 

7,3 


   Clothes and footwear expenditure 

Su, işıq, qaz və digər yanacaq 

növlərinə 

7,3 


7,8 

   Housing, water, electricity, gas and  

   other fuels expenditure 

Ev əşyalarına, məişət texnikası və 

evə gündəlik qulluğa 

9,4 


9,4 

   Furnishings, household equipment  

   and routine maintenance of the  

  house 

Səhiyyə xidmətlərinə 

4,8 

5,3 


   Health expenditure 

Nəqliyyat xərcləri 

6,3 

6,0 


   Transport expenditures 

Rabitə xərcləri 

3,3 

3,4 


   Communications expenditures 

İstirahət və mədəniyyət xərcləri 

4,4 

4,5 


   Recreation and culture expenditures 

Təhsil xərcləri 

2,0 

1,9 


   Education expenditures 

Mehmanxana, kafe,  restoran və 

yeməkxanaya 

8,7 


8,5 

   Restaurants, cafes and ac-    

   commodation expenditures 

Digər mal və xidmətlərə 

4,4 

4,8 


   Miscellaneous goods and services  

   expenditures 

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

184


6.22  

2014-cü ildə yaşayış yerləri üzrə ev təsərrüfatlarının əhalinin hər  

nəfərinə düşən istehlak xərclərinə görə bölgüsü (faizlə)  

Distribution of the households by consumption expenditure per  

capita and living place in 2014 (in per cent) 

 

 

CəmiŞəhər yerləri

Kənd yerləri  

 

Total

Urban 

households

Rural 

households

 

Bütün ev təsərrüfatları 100 

100 

100 

All households 

95 manata qədər 

0,0 

0,0 
up to 95 manats 

95,1 - 100,0 

0,0 

0,0 
95,1 - 100,0 

100,1 - 105,0 

0,1 

0,1 


0,1 

100,1 - 105,0 

105,1 - 110,0 

0,3 

0,3 


0,3 

105,1 - 110,0 

110,1 - 115,0 

0,5 

0,4 


0,5 

110,1 - 115,0 

115,1 - 120,0 

1,1 

1,1 


1,2 

115,1 - 120,0 

120,1 - 125,0 

1,7 

1,5 


1,8 

120,1 - 125,0 

125,1 - 130,0 

2,5 

2,3 


2,7 

125,1 - 130,0 

130,1 - 135,0 

3,1 

2,6 


3,7 

130,1 - 135,0 

135,1 - 140,0 

3,7 

3,4 


4,1 

135,1 - 140,0 

140,1 - 145,0 

4,1 

3,6 


4,8 

140,1 - 145,0 

145,1 - 150,0 

5,0 

4,5 


5,5 

145,1 - 150,0 

150,1 - 160,0 

10,2 

8,6 


12,3 

150,1 - 160,0 

160,1 - 170,0 

10,4 

8,7 


12,6 

160,1 - 170,0 

170,1 - 180,0 

9,5 

8,7 


10,4 

170,1 - 180,0 

180,1 - 190,0 

8,5 

8,5 


8,5 

180,1 - 190,0 

190,1 - 200,0 

7,4 

7,8 


6,9 

190,1 - 200,0 

200,1 - 225,0 

12,8 

14,3 


11,0 

200,1 - 225,0 

225,1 - 250,0 

7,4 

9,0 


5,5 

225,1 - 250,0 

250,1 - 300,0 

6,8 

8,1 


5,2 

250,1 - 300,0 

300 və çox 

4,9 

6,5 


2,9 

300 and more 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

185


6.23  

Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti, kiloqramla

1)

  

(ev təsərrüfatlarının seçmə tədqiqatının məlumatları əsasında) Purchasing capacity ofper capita population income, kg

1)

 

(on the base of HBS) 

 

 

20052)

  2007

2)

  2008

2)

  2009

2)

  2010

2) 

2011

2)

  2012

2)

 

2013

2)

2014

2)

 

Buğda unu 172 

226 


218 

236 


233 

279 


298 

311 


383  Wheat flour 

Buğda çörəyi 

158 

220 


218 

231 


262 

266 


294 

316 


338  White bread 

Düyü 


83 

126 


109 

79 


92 

106 


122 

130 


141  Rice 

Makaron 


məmulatı 

91 


147 

136 


92 

99 


126 

145 


147 

167 


Macaroni 

foods 

Kartof 


185 

220 


272 

266 


229 

244 


281 

286 


288  Potatoes 

Kələm 


188 

294 


272 

266 


262 

263 


294 

298 


338  Cabbage 

Xiyar 


133 

267 


218 

139 


153 

168 


193 

195 


230  Cucumber 

Pomidor 


110 

220 


218 

98 


94 

121 


139 

141 


185  Tomato 

Meyvə, 


giləmeyvə 

65 


110 

109 


91 

93 


95 

110 


111 

121  Fruits, berries 

Mal əti 

16 


21 

22 


22 

25 


27 

27 


28 

30  Beef 

Qoyun əti 

15 


20 

18 


19 

22 


24 

24 


25 

26  Mutton 

Toyuq əti 

22 


32 

29 


34 

40 


41 

47 


50 

58  Chicken meat 

Təzə balıq 

32 


40 

44 


34 

29 


30 

35 


37 

39  Fresh fish 

Süd, litr 

159 


220 

218 


176 

153 


200 

227 


244 

261  Milk, litre 

Xama və 

qaymaq 


25 

44 


42 

34 


35 

37 


42 

43 


46 

Sour cream 

and cream 

Mal-qara yağı 

18 

29 


22 

25 


26 

28 


32 

35 


36  Animal oil 

Pendir 


30 

44 


50 

31 


35 

42 


48 

48 


51  Cheese 

Yumurta, ədəd 

597 

881 


838 

962 


1030 

1038 


1091 

1130 


1278  Eggs, unit 

Qənd-şəkər 

tozu 

101 


126 

136 


123 

134 


141 

159 


185 

198 


Sugar-

granulated 

sugar 

Bitki yağı 

34 

55 


47 

60 


72 

75 


79 

86 


91  Vegetable oil 

Marqarin 

34 

55 


54 

50 


49 

67 


73 

79 


83  Marqarine 

 

1) hər nəfərə düşən orta aylıq pul gəlirlərinin əmtəə ilə ekvivalenti 

1)

 average monthly of per capita cash income by commodity equivalent  

2)

 ev təsərrüfatlarının tədqiqatı zamanı ailələrin satın aldıqları faktiki qiymətlər əsasında 2)

 on the base of actual prices of purchased products offamilies during the household survey 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

186


6.24  

2014-cü ildə istehlak olunmuş ərzaq məhsullarının kimyəvi tərkibi və kaloriliyi        

                

(sutkada hər nəfərə) Chemical structure and calories of consumed food products in 2014 

(per capita, per day) 

 

 

Cəmi  Şəhər yerləri Kənd yerləri   

 

Total Urban 

households 

Rural 

households 

 

Zülallar, qram 77,0

77,5


76,5 Protein, gram 

Heyvan mənşəli zülallar, qram 

30,5

30,2


30,7 Animal protein, gram 

Yağlar, qram 

78,2

79,1


77,3 Fat, gram 

Heyvan mənşəli yağlar, qram 

39,8

40,2


39,2 Animal fat, gram 

Karbohidratlar, qram 

460,7

460,3


461,1 Carbohydrate, gram 

Heyvan mənşəli karbohidratlar, 

qram 

6,6


6,1

7,1 Animal carbohydrate, gram 

Qidanın kaloriliyi, Kkal 

2 784,3


2 791,1

2 776,6 Kilocalories, Kcal 

Heyvan mənşəli kalorilər, Kkal 

510,6


512,2

508,9 Animal kilocalories, Kcal 

 

 

6.25  

2014-cü ildə ev təsərrüfatlarının yaşadığı mənzillərin ölçüsü və  

otaqların sayına görə bölgüsü (faizlə)  

Distribution of households by size of dwellings and number of rooms in 2014 

(in per cent) 

 

 

Cəmi  Şəhər yerləri Kənd yerləri   

 

Total Urban 

households 

Rural 

households 

 

Orta hesabla bir nəfər sakinə düşən ümumi sahənin ölçüsünə 

görə bölgü 

100 

100 

100 

Distribution of households 

by total place per household 

member 

Cəmi 

 

  

Total 

10 m


2

 -ə qədər 

10,4

14,7 


4,9 

Less than 10 m

2

 

10,1-20,0 m

2

 

46,251,8 

39,2 


10,1-20,0 m

2

 

20,1-30,0 m

2

 

25,620,3 

32,4 


20,1-30,0 m

2

 

30,1 m


2

 çox 


17,8

13,2 


23,5 

More than 30,1 m

2

 

Bir nəfər sakinə düşən  

yaşayış sahəsinin  

ölçüsünə görə bölgü 

100 

100 

100 

Distribution of households 

by living place  

per household member 

Cəmi 

 

  

Total 

10m


2

 -ə qədər 

33,7

41,0 


24,6 

Less than 10 m

2

 

10,1-20,0 m

2

 

47,144,5 

50,5 


10,1-20,0 m

2

 

20,1-30,0 m

2

 

12,89,7 

16,5 


20,1-30,0 m

2

 

30,1 m


2

 çox 


6,4

4,8 


8,4 

More than 30,1 m

2

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

187


6.25  

2014-cü ildə ev təsərrüfatlarının yaşadığı mənziilərin ölçüsü və  

otaqların sayına görə bölgüsü (faizlə)  

Distribution of households by size of dwellings and number of rooms in 

2014 (in per cent)  

...ardı         

 

 

 

 

 

 

...continued 

 

 

Cəmi  Şəhər yerləri Kənd yerləri   

 

Total Urban 

households 

Rural 

households 

 

Otaqların sayına görə bölgü 

 

 

  Number of rooms in dwelling Cəmi 

100

100 

100

Total 

1 otaqlı 

3,2

4,7


1,3

1 rooms 

2 otaqlı 

22,6

25,2


19,3

2 rooms 

3 otaqlı 

41,4

41,0


42,1

3 rooms 

4 otaqlı 

22,3

20,5


24,6

4 rooms 

5 və çox otaqlı 

10,4

8,6


12,7

5 rooms and more 

Yaşayış evlərinin tipinə görə 

bölgü 

 

   Type of accommodation 

Cəmi 

100

100 

100

Total 

ayrıca mülk 

67,7

49,2


90,4

separate house 

ayrıca mülkün blr hissəsi 

1,8

2,2


1,4

part ofseparate house 

çoxmənzilli evdə mənzil 

26,9

46,5


2,8

shared apartment 

yataqxana 

2,8

2,0


3,9

hostel 

digər 


0,8

0,1


1,5

other 

Mülkiyyət formasına görə bölgü 

 

   Who owns dwelling 

Cəmi 

100

100 

100

Total 

şəxsi mülkiyyət 

94,2

92,2


96,8

private propert 

yerli hakimiyyət 

2,9

3,6


2,0

local authorities 

müəssisə, təşkilat 

1,0

1,4


0,4

enterprise, organization 

xüsusi şəxsdən kirayə edir 

1,1

1,9


0,1

rent at the private    

person 

qohum, tanış evi 

0,8

0,9


0,7

relatives, friends 

 

  

 

  

Statistical yearbook of Azerbaijan 

188


6.26  

2014-cü ildə ailə üzvlərinin sayına görə ev təsərrüfatlarının yaşadığı 

mənzillərin ölçüsü və mülkiyyət formasına görə bölgüsü (faizlə)  

Distribution of household by size of dwelling and property forms in 2014 

 (in per cent) 

 

 

Ev təsərrüfatı ibarətdir  Hosehold consist of  

1 nə-


fərdən

1 per-

son

2 nə-


fərdən

2 per-

son

3 nə-


fər dən

3 per-

son

4 nə-


fərdən

4 per-

son

5 nə-


fərdən

5 per-

son

6 və


çox

6 and

over

Orta hesabla bir nəfər sakinə 

düşən ümumi sahənin 

ölçüsünə görə bölgü 

Distribution of households 

by total place per household 

member 

Cəmi 

100

100

100

100

100

100

Total 

10m


2

 qədər 


-

-

2,75,3

9,8


20,0 Less than 10m

2

 

10,1-20,0m

2

 

-11,1

29,8


47,3

54,0


56,6 10,1-20,0 m

2

 

20,1-30,0 m

2

 

9,425,5

31,2


31,6

28,1


19,2 20,1-30,0 m

2

 

30,1 m


2

 çox 


90,6

63,4


36,3

15,8


8,1

4,2 More than 30,1 m2

 

Bir nəfər sakinə düşən 

yaşayış sahəsinin  ölçüsünə 

görə bölgü 

 

  

 

  

Distribution of households 

by living place 

per household  member 

 

  

 

  

 

  

 

  

Cəmi 

100

100

100

100

100

100

Total 

10m


2

 qədər 


0,1

8,7


15,7

27,5


38,6

48,2 Less than lOm2

 

10,1-20,0m

2

 

23,428,7

48,5


53,4

51,3


45,6 10,1-20,0 m

2

 

20,1-30,0 m

2

 

17,228,4

22,5


15,1

10,1


6,2 20,1-30,0 m

2

 

30,1 m


2

 çox 


59,3

34,2


13,3

4,0


-

More than 30,1 m

 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə