Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   115

Qadınların cəmdə 

xüsusi çəkisi 

49,1

48,2

46,6

50,9

54,6

Percentage of 

women 

Öz sağlamlığını 

qiymətləndirirlər: 

Attitude to own 

health condition: 

  yaxşı 


74,4

94,4


89,7

67,9


24,3    good 

  qənaətbəxş 

22,8

5,4


9,6

29,9


61,2    satisfactory 

  pis 


2,8

0,2


0,7

2,2


14,5    poor 

Uşaq doğmuş 

qadınlar 

74,4


2,4

64,3


92,6

96,2


Percent of 

childbirth women 

Birinci uşağı 

doğulan zaman 

qadının orta yaşı 

23,2

17,8


22,4

23,9


23,2

Average age of 

women when  their 

first child  was born 

 

 

 

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

197


7  

Əhalinin mənzil şəraiti  

Housing conditions of population 

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents

Səhifə 


Page 

7.1 


Mənzil fondu  

Dwelling stocks 

198 


7.2 

Mənzil fondunun özəlləşdirilməsi  Privatization of the dwelling stocks 

199 


7.3 

Əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması  Improvement of the housing conditions 

199 


7.4 

Mənzil fondunun abadlığı  Improvement of dwelling stocks 

200 


7.5 

      Mənzillərin qazlaşdırılması  

 Gas supply to dwellings 

200 


7.6 

Əhalinin su və istilik enerjisi ilə təmin edilməsi  Provision of population with waterand heat 

201 


7.7 

Şəhər və rayonlar üzrə özəlləşdirilmiş mənzillər  Privatized dwellings by towns and regions 

202 


 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

198


7.1 Mənzil fondu (ilin əvvəlinə, milyon kvadrat metr, ümumi və yaşayış sahəsi)  

 

Dwelling stocks (mln.sq.m, of living space and general floor area to at   

the beginning of the year) 

 

 

20112014 

2015

 

ümumi sahə

general

floor

area

yaşayış 


sahəsi

living

space

ümumi 


sahə 

 

general 

floor 

area 

yaşayış 


sahəsi

living

space

ümumi 


sahə

general

floor

area

yaşayış 


sahəsi

living

space

Bütün mənzil fondu 

159,6


106,7

166,4 


112,2

168,9


114,0 Total dwelling  stocks 

   o cümlədən: 

 

   including: 

dövlət mülkiyyəti 

9,2

6,3


9,9 

6,8


10,0

6,8


state property 

qeyri-dövlət 

mülkiyyəti 

150,4


100,4

156,5 


105,4

158,9


107,2

non-state 

property 

ondan əhalinin şəxsi 

mülkiyyəti 

149,0


99,7

154,7 


104,8

157,0


106,4

of which private property 

of the population 

orta hesabla hər bir 

sakinə düşən mənzil 

sahəsi,   kv.m 

17,7

11,9


17,8 

12,0


17,8

12,0


average floor area per 

resident, sq.m 

Şəhər mənzil  fondu - 

cəmi 

84,2


56,8

88,6 


59,6

90,1


60,6

Total dwelling stocks in 

urban localities 

     o cümlədən: 

 

     including: 

dövlət mülkiyyəti 

8,4

5,8


8,8 

6,0


9,0

6,1


state property 

qeyri-dövlət 

mülkiyyəti 

75,8


51,0

79,8 


53,6

81,1


54,5

non-state 

property 

ondan əhalinin şəxsi 

mülkiyyəti 

74,6


50,5

78,2 


53,0

79,4


53,8

of which private property 

of the population 

orta hesabla hər bir 

sakinə düşən mənzil 

sahəsi,   kv.m 

17,7

11,9


17,8 

12,0


17,9

12,0


average floor area per 

resident, sq.m 

Kənd mənzil   fondu - 

cəmi 

75,4


49,9

77,8 


52,6

78,8


53,4

Total dwelling stocks in 

rural localities 

    o cümlədən: 

 

    including: 

dövlət mülkiyyəti 

0,8

0,5


1,1 

0,8


1,0

0,7


state property 

qeyri-dövlət 

mülkiyyəti 

74,6


49,4

76,7 


51,8

77,8


52,7

non-state 

property 

    


 

   

Ondan əhalinin şəxsi 

mülkiyyəti 

74,4


49,2

76,5 


51,8

77,6


52,6

of which private property 

of the population 

orta hesabla hər bir 

sakinə düşən mənzil 

sahəsi,   kv.m 

17,8

11,8


17,8 

12,0


17,7

12,0


average floor area per 

resident, sq.m 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

199


7.2

Mənzil fondunun özəlləşdirilməsi  

 

Privatization of the dwelling stocks 

 

 2005

2010

2011 2012

2013

2014 

 

Özəlləşdirilmiş mənzillərin sayı, 

min ədəd 16,2 

10,5 

8,8 


 

 

 6,4 

 

  

7,0 6,8 


Number of privatized 

dwellings,  thsd. unit 

ümumi sahəsi, min 

kv.m. 1015,3 

804,6 


428,0 

 

 414,5 

 

 389,3 391,4 

Total floor area, 

thsd.m

2

 

  

7.3  

Əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması  

Improvement of the housing conditions 

 

 2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Yaşayış sahəsi alan və yaşayış şəraitini 

yaxşılaşdırmış  

ailələrin sayı 

1343


743

788


413

661


1001

Families who bought floor 

spase and improved their 

housing conditions, number of 

persons involved 

Böyük Vətən Müharibəsi  

iştirakçıları, əlilləri,  

həlak olan hərbi xidmətçilər 

və onlarla eyni hüquqlu 

olanlar 


18

5

2715

15

19Participants, invalids of Great 

Patriotic War, military 

personnel killed in the war 

and other persons 

Qarabağ müharibəsi 

iştirakçılarına, əlillərinə, 

həlak olanların və həqiqi 

hərbi xidmətdə olanların 

ailələrinə 

292

397


625

 

201239

336


Families of the participants, 

invalids of Garabakh War and 

famiiies of the persons being 

in military service 

Gənc ailələr 

86

6

1412

46

194Young families 

Çoxuşaqlı ailələr 

145

3

1916

36

 360

Families having many 

children

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

200


7.4. Mənzil fondunun abadlığı (ilin əvvəlinə)  

 

Improvement ofdwelling stocks 

(at the beginning of the year) 

 

 

2006

2011

2012

2013

2014

2015

 

Dövlət,ictimai mənzil 

fondunun və mənzil 

tikinti kooperativləri 

fondunun 

aşağıdakılarla təchiz 

edilmiş mənzil 

sahəsinin xüsusi 

çəkisi, faizlə 

Ratio of state, public 

and housing 

cooperatives and 

dwelling stocks 

having the facilities, 

of per cent: 

su kəməri ilə 

92,4

87,2


87,3

87,3


87,1

87,0


piped water 

kanalizasiya ilə 

90,6

84,6


84,9

84,9


85,1

85,2


sewerage 

mərkəzi istilik sistemi 

ilə 

72,6


64,6

64,6


64,6

64,8


64,6

central heating 

system 

qazla 


92,5

85,0


85,9

85,9


92,1

91,9


piped gas 

isti su ilə 

16,9

4,7


5,2

5,8


8,8

6,7


piped heat water 

vanna ilə 

78,4

71,9


72,0

72,0


72,8

75,6


bath tub 

elektrik plitəsi ilə 

1,6

0,9


0,8

0,8


0,7

0,6


electrical heating 

devise 

 

 7.5. Mənzillərin qazlaşdırılması (ilin əvvəlinə) 

 

Gas supply to dwellings (at the beginning of the year) 

 

 2006

2011

2012

2013

2014

2015

 

Küçə qaz şəbəkəsinin birtərəfli  (tək) 

uzunluğu - cəmi, km 

28325

32822

33778

36179

37052

42501

Single length of the 

street gas network-

total, km 

     o cümlədən:     including: 

     şəhər yerlərində 

12111

14033


14893

15513


15543

17615


    in urban area 

     kənd yerlərində 

16214

18789


18885

20666


21509

24886


     in rural area 

Təbii qaz çəkilmiş   

mənzillər, min vahid 

1236,0

1484,6

1585,5

1620,7

1752,5

1836,1

Natural gas supply to 

dwellings, thsd. units 

     o cümlədən:     including: 

     şəhər yerlərində 

901,5

1120,0


1190,2

1187,0


1276,3

1331,8


    in urban area 

     kənd yerlərində 

334,5

364,6


395,3

433,7


476,2

504,3


    in rural area 

 

  

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

201


7.6 

Əhalinin su və istilik enerjisi ilə təmin edilməsi  

 

Water and heat supple of the population 

 

 

2005 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Orta hesabla gün ərzində əhalinin hər 

nəfərinin 

ehtiyaclarına 

buraxılmış su, litr: 

 

 Average daily water 

supply  of the 

population, litres: 

Cəmi 

151,5

95,7

68,3 

56,9

60,4

63,2

Total 

şəhər yerlərində 

...

164,9


117,1 

94,4


99,3

107,6


in urban area 

kənd yerlərində 

...

17,5


13,2 

14,4


16,0

12,8


in rural area 

Əhaliyə və 

kommunal məişət 

ehtiyaclarına 

buraxılmış istilik 

enerjisinin hər nəfər 

hesabı ilə, Qkal: 

 

  

Volume of heat 

supply  

of population and 

communal   

and personal needs, 

Gcal: 

şəhər yerlərində 

0,3

0,2


0,3 

0,2


0,2

0,3


in urban area 

 

 

  

Statistical yearbook of Azerbaijan 

202


7.7 

Şəhər və rayonlar üzrə özəlləşdirilmiş mənzillər  

 

Privatizated dwellings by towns and regions 

 

Şəhər və 

rayonlar 

2013 

2014 

Towns and regions 

Özəlləşdirilmiş mənzillərPrivatizated dwellings

Özəlləşdirilmiş mənzillərPrivatizated dwellings

Cəmi, ədəd 

onların ümumi 

sahəsi, kv.m 

Cəmi, ədəd 

onların ümumi 

sahəsi, kv.m 

Total, 

unit 

total area,  

m

2

 

Total, unit 

total area, 

m

2

 

Respublika üzrə, cəmi 

6951 

389258 

6768

391377

Total on 

Republic 

o cümlədən: 

 

 

of which: Naxçıvan MR 

211 


15192 

273


15985

Nakhchivan AR 

Bakı 


3569 

178489 


3240

193297


Baku 

Şirvan 


162 

9941 


190

11975


Shirvan 

Gəncə 


440 

27367 


468

27176


Ganja 

Mingəçevir 

226 

15583 


189

12105


Mingechevir 

Sumqayıt 

1289 

75716 


1336

74780


Sumgait 

Naftalan 

587 


-

-

Naftalan 

Rayonlar: 

 

 Regions: 

Abşeron 


278 

21983 


245

9143


Absheron 

Ağcabədi 

10 

578 


6

361


Agjabedi 

Ağdaş 


30 

1879 


39

2315


Agdash 

Ağstafa 


274 


-

-

Agstafa 

Ağsu 317 1

67

Agsu 

Astara 

-

-

Astara 

Balakən 

10 


497 

14

651Balaken 

Beyləqan --

Beylagan 

Bərdə 


54 

3830 


48

3273


Barda 

Biləsuvar 

154 


13

794


Bilasuvar 

Cəlilabad --

Jalilabad 

Daşkəsən 

13 

667 


17

876


Dashkesen 

Füzuli 


--

Fizuly 

Gədəbəy 


--

Gedabey 

Goranboy --

Goranboy 

Göyçay 


32 

1558 


57

2855


Goychay 

Göygöl 


11 

666 


20

1463


Goygol 

Hacıqabul 

19 

932 


35

2266


Hajigabul 

Xaçmaz 


51 

3278 


41

2300


Khachmaz 

Xızı 


--

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

203


7.7 

Şəhər və rayonlar üzrə özəlləşdirilmiş mənzillər  

 

Privatizated dwellings by towns and regions  

 

...ardı    

 

  

 

             ...continued 

Şəhər və 

rayonlar 

2013 

2014 

Towns and regions 

Özəlləşdirilmiş mənzillərPrivatizated dwellings

Özəlləşdirilmiş mənzillərPrivatizated dwellings

Cəmi, ədəd 

onların ümumi 

sahəsi, kv.m 

Cəmi, ədəd 

onların ümumi 

sahəsi, kv.m 

Total, 

unit 

total area,  

m

2

 

Total, Unit 

total area, 

m

2

 

İmişli 39 

1802 


38

1731


Imishly 

İsmayıllı 

585 


12

700


Ismayilly 

Kürdəmir --

Kurdamir 

Qax 


372 


8

534


Gakh 

Qazax 


31 

1827 


27

1551


Gazakh 

Qəbələ 


343 


12

712


Gabala 

Qobustan 

75 


-

-

Gobustan 

Quba 

39 


2046 

50

2708Guba 

Qusar 


426 


9

504


Gusar 

Lerik 


--

Lerik 

Lənkəran --

Lankaran 

Masallı 


556 


3

118


Masally 

Neftçala 

52 

3055 


30

1668


Neftchala 

Oğuz 


--

Oghuz 

Saatlı 


13 

708 


10

632


Saatly 

Sabirabad 

18 

1101 


27

1654


Sabirabad 

Salyan 


43 

2816 


43

2495


Salyan 

Samux 


10 

740 


9

357


Samukh 

Siyəzən 


24 

1279 


17

878


Siyazan 

Şabran 


409 


8

430


Shabran 

Şamaxı 


--

Shamakhy 

Şəki 


47 

2933 


31

1783


Sheki 

Şəmkir 


317 


21

1088


Shamkir 

Tərtər 


22 

1092 


24

1137


Terter 

Tovuz 


31 

1657 


24

1320


Tovuz 

Ucar 


24 

1232 


27

1442


Ujar 

Yardımlı 

 

            43 3

182


Yardymly 

Yevlax 


30 

1536 


33

1794


Yevlakh 

Zaqatala 

40 

2676 


57

3584


Zagatala 

Zərdab 


144 


13

693


Zardab 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə