Rəsmi nəşr Official publication


Statistical yearbook of Azerbaijan  204Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə27/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   115

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

204


 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

207


8  

Təhsil, elm və mədəniyyət  

Education, science and culture 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

A Təhsil 

Education 

 

8.1 Əhalinin təhsil səviyyəsi

 

Educational attainment of the population 

211 

8.2 Məktəbəqədər təhsil müəssisələri 

Preschool educational institutions 212 

8.3 Uşaqlar üçün internat müəssisələri

 

Boarding institutions for children 215 

8.4 


İnternat müəssisələrində tərbiyə alan valideynini itirmiş və valideyn 

himayəsindən məhrum olan uşaqlar  

Orphans and children deprived of parental care breeding up in  

boarding schools 216 

8.5 Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi  Adoption and cancellation of adoption 217 

8.6 Təhsil növləri üzrə şagirdlərin və tələbələrin sayı  Number of pupils and students by types of education 

218 


8.7 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri  

State and non-state day general educational institutions 219 

8.8 Dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri  State day general educational institutions 

220 


8.9 Qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri

 

Non-state day general educational institutions 221 

8.10 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində sinif qrupları üzrə 

şagirdlərin sayı  Number of pupils in state and non-state day general educational institutions 

according to class groups 222 

8.11 Dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində sinif qrupları üzrə 

şagirdlərin sayı  

Number of pupils in state day general educational institutions  

according to class groups 223 

8.12 Qeyri-dövlət əyani ümumi təhsii müəssisələrində sinif qrupları üzrə 

şagirdlərin sayı

 

Number of pupils in non-state day general educational institutions

 

according to class groups 224 

8.13 Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri  Special schools and boarding schools for children with limited health 

224 


8.14 2014/2015-ci 

tədris ilinin əvvəlinə regionlar üzrə sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri

 

Special schools and boarding schools for children with limited health  

at the beginning of 2014/2015 school years by regions 226 

8.15 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində dərslərin növbəliyi 

 

Order of lessons in state and non-state day general educational  institutions 

227 


8.16 Dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində dərslərin növbəliyi

 

Order of lessons in state day general educational institutions 228 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

208


…ardı      

 

  

 

  

             …continued  

 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

8.17 Qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində dərslərin növbəliyi

 

Order of lessons in non-state day general educational institutions 

229 


8.18 Qiyabi 

ümumtəhsil məktəbləri  

Coppespondence general educational schools 229 

8.19 Ümumi 

təhsil müəssilərini bitirən şagirdlərin sayı  

Graduates of general educational institutions 

230 


8.20 

Şəhər və rayonlar üzrə 2014/2015-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət və  

qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri

 

State and non-state day general educational institutions at the  

beginning of 2014/2015 school years by towns and regions 

231 


8.21 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində 

müəllimlərin əsas ixtisaslar üzrə və təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü

 

Division of teachers of state and non-state day general educational institutions by 

main speciality and level of education 

234 


8.22 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində  

müəllimlərin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü Distribution of teachers ofstate and non-state day general  

educational institutions bylevel of education 

235 


8.23 

İlk peşə-ixtisas təhsil müəssisələri  Primary vocationai educationai institutions 

238 


8.24 Dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri

 

State and non-state secondary specialized educational institutions 

238 


8.25 Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri

  

State secondary specialized educational institutions 

239 

8.26 Qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri  

Non-state secondary specialized educational institutions 

239 


8.27 Dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirən  

mütəxəssislərin istiqamətlər üzrə bölgüsü 

Graduates of state and non-state specialized secondary educational  

institutions by directions of training 

240 


8.28 Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin  

istiqamətlər üzrə bölgüsü 

Graduates of state specialized secondary educationai institutions  

by directions of training 

241 


8.29 Qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin  

istiqamətlər üzrə bölgüsü  Graduates of non-state specialized secondary educational institutions  

by directions of training 

242 


8.30 Dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrində  

professor-müəllim heyəti  Number of teaching staff of state and non-state secondary specialized institutions 243 

8.31 Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri  State and non-state higher educational institutions 

244 


8.32 Dövlət ali təhsil müəssisələri

 

State higher educational institutions 

245 


8.33 Qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri  

Non-state higher educational institutions 

246 


 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

209


…ardı      

 

  

 

  

 

…continued  

 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

8.34 Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin istiqamətlər 

üzrə bölgüsü 

Graduates of state and non-state higher educational institutions by  

directions of training 

247 


8.35 Dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin istiqamətlər  

üzrə bölgüsü Graduates of state higher educational institutions by directions of training 249 

8.36 Qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin istiqamətlər 

 üzrə bölgüsü 

Graduates of non-state higher educational institutions by directions of training 

251 


8.37 Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyəti

  

Number of professor-teachers staff of state higher educational institutions 

253 


8.38 Azərbaycan Respublikasında 2014-cü ildə əyani ümumi təhsil 

müəssisələrini bitirmiş və tam orta təhsil haqqında attestat alaraq  

həmin il ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrin  

cins üzrə bölgüsü Distribution of students of the Repubiic of Azerbaijan graduated day  

general educational schools and received school-leaving certificate  

and admitted to higher educational institutions in 2014 by sex 

253 


8.39 Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrində təhsil alan xarici  

vətəndaşların sayı 

Number of foreign citizens studying at the state and non-state higher  

educational institutions

256 


8.40 Xarici 

ölkələrdə dövlət xətti ilə təhsil alan tələbələrin sayı  Number of students studying in foreign countries by state line 

258 


B Elm

 

Science

 

8.41 Fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramını həyata keçirən müəssisələrin sayı 

Number of organizations carried out PhD program 259 

8.42 Fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı

 

Number of persons studying on PhD program 259 

8.43 Elmin 

sahələri bölgüsündə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil 

alanların sayı

 

Number of persons studying on PhD program by fields of science 259 

8.44 Fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramının əsas göstəriciləri

 

Main indicators of PhD proqram 262 

8.45 Elmin 

sahələri üzrə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramına qəbul

 

Admission on PhD program by fields of science 263 

8.46 Elmin 

sahələri üzrə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramından il ərzində 

buraxılış

 

Graduates on PhD program by fields of science 265 

8.47 Elmin 

sahələri üzrə dissertasiya müdafiə etməklə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması 

proqramından buraxılış

 

Graduates defended PhD thesis by fields of science 267 

8.48 Elmlər doktorlarının hazırlanması proqramını həyata keçirən müəssisələrin sayı

 

Number of organizations carried out DSc program 269  

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

210


…sonu     

 

  

 

  

 

         …end   

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

8.49 Elmlər doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı

 

Number of persons studying on DSc program 

269 


8.50 Elmlər doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə əsas göstəricilər

 

Main indicators on DSc program 269 

8.51 2014-cü 

ildə elmin sahələri üzrə elmlər doktorlarının hazırlanması proqramına qəbul 

və buraxılış

 

Admission and graduates on DSc program byfields of science in 2014 270 

8.52 Elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən təşkilatların sayı

 

Number of organizations engaged in research and development works 271 

8.53 Elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin sayı

 

Employees engaged in research and development works 271 

8.54 Dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclər

 

Science expenditures from the state budget

273 

 

  

8.55 Elmi-tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclərin maliyyə mənbələri  Financial sources of domestic expenditures on research and development

 

works 

273 

8.56 

Elmi-tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclərin sektorlar üzrə bölgüsü Distribution ofdomestic expenditures on research and development works

 

by sectors 

273 

C Mədəniyyət

 

Culture

 

8.57 Kütləvi kitabxanalar və klub müəssisələri 

Pubiic libraries and clubs 274 

8.58 Muzeylər və teatrlar

 

Museums and theatres 275 

8.59 Kinoteatrlar

 

Movie theatres 275 

8.60 2014-cü 

ildə regionlar üzrə kinoteatrlar

 

Movie theatres by regions in 2014 275 

8.61 

2014-cü ilin sonuna şəhər və rayonlar üzrə kütləvi kitabxanalar və klub müəssisələri 

Pubiic libraries and clubs by towns and regions at the end of 2014 276 

 

  

 

 

 

  

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

211


A  

Təhsil  

Education 

8.1  

Əhalinin təhsil səviyyəsi (ilin əvvəlinə)  

Educational attainment of the population (at the beginning of year)

 

 

Təhsil 


səvıyyəsı 

 

15 və yuxarı yaşlı əhalinin hər 1000 nəfərinə  per 1000 population of age 15 years  

old and over 

Education 

level 

 

20062011   2012

2013

2014

2015

 

Ali və orta (tam və ümumi) təhsili olan 15 və 

yuxarı yaşlı bütün əhali 

946

968

969

969

971

971

Population age 15 years old 

and over  having (completed 

and general) higher and 

secondary education 

o cümlədən: of which: 

   ali 


118

124


125

125


126

126


  higher 

   orta ixtisas 

93

85

8585

85

85  secondary specialzed     

 education

   tam orta 

601

628


629

629


630

630


  secondary  generai 

   ümumi orta 

134

131


130

130


130

130


  incompleted secondary   

  education 

 

Qeyd: 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının məlumatlarına görə ölkədə savadlılıq səviyyəsi 99,8 faiz təşkil 

etmişdir. 

Note: Literacy level of the population made 99,8 % based on result of population census 2009. 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

212


8.2  

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə) 

Preschool educational institutions (at the beginning of the year) 

 

 

20062011

2012 

2013

2014 

2015 

 

Şəhər və kənd yerləri - cəmi 

Urban and rural 

localities - total 

Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinin  sayı - 

cəmi 

1764

1638

1666 

1677

1680

1706

Number of preschool 

educational intitutions - 

total

o cümlədən: including: 

   dövlət 

1761

1623


1629 

1637


1639

1650


   state 

   qeyri-dövlət 

3

15

37 40

41

56   non-state 

Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrində 

uşaqların sayı - cəmi, 

min nəfər 

110,0


112,9

113,5 


111,1

107,7


116,0

Number of children in 

prechool educational 

instituions - total, 

thsd.person 

o cümlədən: 

 

including: 

   dövlət 

109,9

112,1


112,3 

109,6


106,1

113,8


   state 

   qeyri-dövlət 

0,1

0,8


1,2 

1,5


1,6

2,2


   non-state 

Hər 100 yerə düşən 

uşaqların sayı 

77

8889 

86

8989

Number of children per 

100 place 

o cümlədən: 

 

including: 

   dövlət 

77

88

90 86

89

90   state 

   qeyri-dövlət 

78

74

66 75

76

78   non-state 

Uşaqların 

məktəbəqədər təhsil 

müəssisələri ilə 

əhatəliliyi (1-5 yaşlı 

uşaqların ümumi  sayına 

nisbətən, faizlə) 

19,6


17,2

16,3 


14,8

13,3


14,2

Provision of children 

with preschool  

educational institutions 

(as % to total number  

of children at age          

of 1-5 years) 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

213


8.2  

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə) 

Preschool educational institutions (at the beginning of the year) 

 

…ardı…     

 

  

 

       …continued…  

 

20062011

2012 

2013

2014 

2015 

 

Şəhər yerləri Urban localities 

Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinin  sayı - 

cəmi 

1012 

920 

941 

948 

947 

972 

Number of preschool 

educational              

intitutions - total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

   dövlət 

1009 

905 


904 

908 


906 

917 


   state 

   qeyri-dövlət 

15 


37 

40 


41 

55 


   non-state 

Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrində 

uşaqların sayı - cəmi, 

min nəfər 

78,2 


82,2 

82,5 


80,2 

76,8 


86,6 

Number of children in 

prechool educational 

instituions - total, 

thsd.person 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

   dövlət 

78,1 

81,4 


81,3 

78,7 


75,2 

84,4 


   state 

   qeyri-dövlət 

0,1 

0,8 


1,2 

1,5 


1,6 

2,2 


   non-state 

Hər 100 yerə düşən 

uşaqların sayı 

74 


86 

88 


84 

87 


88 

Number of children per 

100 place 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

   dövlət 

74 

86 


88 

84 


87 

89 


   state 

   qeyri-dövlət 

78 

74 


66 

75 


76 

78 


   non-state 

Uşaqların 

məktəbəqədər təhsil 

müəssisələri ilə 

əhatəliliyi (1-5 yaşlı 

uşaqların ümumi  sayına 

nisbətən, faizlə) 

27,0 


25,2 

23,9 


21,8 

19,2 


21,5 

Provision of children 

with preschool  

educational institutions 

(as % to total number  

of children at age          

of 1-5 years) 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

214


8.2  

Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə) 

Preschool educational institutions (at the beginning of the year) 

 

…sonu      

 

  

 

  

     …end  

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə