Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   115

Müəllimlərin sayı                  

(əsas heyət), min nəfər 

171 

171

162 

162 

162 

160 

Number of teachers         

(key staff), thsd.person 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

221


8.9  

Qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə) 

Non-state day general educational institutions (at the begining of school year) 

 

 

2005- 2006

2010- 

2011

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

 

Əyani ümumi təhsii müəssisəiərinin sayı - cəmi 

1)

 

12 

 

17 

 

18 

 

20 

 

28 

 

20 

Number of day general  

education institution -total 

1)

 

o cümlədən:  

 

  

 

 including: 

ibtidai 


primary 

ümumi orta general secondary 

tam orta 

12 

14 


15 

17 


26 

17 


completed secondary 

onlardan: 

 

 

of which: liseylər 

12 


14 

15 


10 

17 
liceums 

gimnaziyalar gymnasums 

Şagirdlərin sayı - cəmi, nəfər 5049

6441

6583 

7250  8196 

6508 

Number of pupils - total, 

person

o cümlədən: 

 

including: 

ibtidai məktəblərdə 

218 primary schools 

ümumi orta məktəblərdə -

255 


342 

357 


261 

235 


generai secondary 

schools 

 

tam orta məktəblərdə  

5049 


 

6186 


 

6241 


 

6893 


 

7935 


 

6055 


completed secondary 

schools 

onlardan: 

 

of which: 

liseylərdə 

5049 

6186 


6241 

4633  4754 

2284 

liceums 

gimnaziyalarda 

690 

714 
gymnasums 

Müəllimlərin sayı                

(əsas heyət), nəfər 

818

1144

1113 

1213  1236 

1056 

Number of teachers             

(key staff), person 

 

1) Bundan başqa 2013/2014-cü ilə kimi 6 filial fəaliyyət göstərib. 

1)

 Moreover, there were 6 branches before 2013/2014. 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

222


8.10  

Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində sinif qrupları üzrə 

şagirdlərin sayı (tədris ilinin əvvəlinə, min nəfər)  

 

Number of pupils in state and non-state day general educational institutions 

according to class groups (at the begining of school year, thsd. person) 

 

 

2005- 2006 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014

2014-

2015

 

Şagirdlərin sayı - cəmi 1584 

1325 

1291 

1285 

1289

1322

Number of pupils - total 

o cümlədən: including: 

şəhər yerlərində 

834 

728 


717 

722 


736

768


urban localities 

kənd yerlərində 

750 

597 


574 

563 


553

554


rural localities 

hazırlıq və                          

1-4-cü siniflərdə - cəmi 

535 

480 

489 

508 

528

562

preparation and                

1-4 grades - total 

o cümlədən: including: 

şəhər yerlərində 

274 

263 


272 

288 


304

332


urban localities 

kənd yerlərində 

261 

217 


217 

220 


224

230


rural localities 

5-9-cu siniflərdə - cəmi 

796 

635 

604 

586 

573

571

5-9 grades - total 

o cümlədən: including: 

şəhər yerlərində 

420 

344 


331 

324 


324

328


urban localities 

kənd yerlərində 

376 

291 


273 

262 


249

243


rural localities 

10-11-ci siniflərdə - cəmi

246 

203 

191 

184 

182

183

10-11 grades - total 

o cümlədən: including: 

şəhər yerlərində 

133 

114 


107 

103 


102

102


urban localities 

kənd yerlərində 

113 

89 


84 

81 


80

81

rural localities sağlamlıq imkanları  

məhdud uşaqlar üçün  

xüsusi məktəblər,  

internat məktəblərində  

və siniflərdə - cəmi 

6

6

special schools, boarding 

schools and grades for 

children with limited  

health - total 

o cümlədən: including: 

şəhər yerlərində 

6

6urban localities 

kənd yerlərində 

-

-rural localities 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

223


8.11  

Dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində sinif qrupları üzrə 

şagirdlərin sayı (tədris ilinin əvvəlinə, min nəfər) 

Number of pupils in state day general educational institutions  

according to class groups (at the begining of school year, thsd. person) 

 

 

2005- 2006 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

 

Şagirdlərin sayı - cəmi 1579 

1318 

1285 

1278 

1281 

1316 

Number of pupils - total 

o cümlədən: 

 

including: 

şəhər yerlərində 

829 

722 


711 

715 


728 

762 


urban localities 

kənd yerlərində 

750 

596 


574 

563 


553 

554 


rural localities 

hazırlıq və                          

1-4-cü siniflərdə - cəmi 

534 

479 

488 

506 

525 

559 

preparation and                

1-4 grades - total 

o cümlədən: 

 

including: 

şəhər yerlərində 

273 

262 


271 

286 


302 

329 


urban localities 

kənd yerlərində 

261 

217 


217 

220 


223 

230 


rural localities 

5-9-cu siniflərdə - cəmi 

793 

631 

600 

582 

569 

568 

5-9 grades - total 

o cümlədən: 

 

including: 

şəhər yerlərində 

417 

340 


327 

321 


320 

325 


urban localities 

kənd yerlərində 

376 

291 


273 

261 


249 

243 


rural localities 

10-11-ci siniflərdə - cəmi

245 

201 

190 

183 

181 

183 

10-11 grades - total 

o cümlədən: 

 

including: 

şəhər yerlərində 

132 

113 


106 

101 


100 

102 


urban localities 

kənd yerlərində 

113 

88 


84 

82 


81 

81 


rural localities 

sağlamlıq imkanları  

məhdud uşaqlar üçün  

xüsusi məktəblər,  

internat məktəblərində  

və siniflərdə - cəmi 

special schools, boarding 

schools and grades for 

children with limited  

health – total 

o cümlədən: 

 

including: 

şəhər yerlərində urban localities 

kənd yerlərində rural localities 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

224


8.12       Qeyri-dövlət əyani ümumi təhsii müəssisələrində sinif qrupları üzrə 

şagirdlərin sayı (tədris ilinin əvvəlinə, nəfər) 

Number of pupils in non-state day general educational institutions according 

to class groups (at the begining of school year, person) 

 

 

2005-

2006

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013

-

2014

2014

-

2015

 

Şagirdlərin sayı – cəmi5049

6441

6583

7250

8196

6508

Number of pupiis total 

o cümlədən: including: 

  şəhər yerlərində 

5049

6441


6583

7250


8196

6276


urban localities 

  kənd yerlərində 

-

-

--

-

232rural localities 

hazırlıq və                 

1-4-cü siniflərdə 

1156

1469

1537

1868

2380

3147

preparation and                 

1-4 classes 

o cümlədən: including: 

  şəhər yerlərində 

1156

1469


1537

1868


2380

3055


urban localities 

  kənd yerlərində 

-

-

--

-

92rural localities 

5-9-cu siniflərdə 

2878

3648

3668

3886

4242

2836

5-9 classes 

o cümlədən: including: 

  şəhər yerlərində 

2878

3648


3668

3886


4242

2696


urban localities 

  kənd yerlərində 

-

-

--

-

140rural localities 

10-11-ci siniflərdə 

1015

1324

1378

1496

1574

525

10-11 classes 

o cümlədən: including: 

  şəhər yerlərində 

1015

1324


1378

1496


1574

525


urban localities 

  kənd yerlərində 

-

-

--

-

-rural localities 

 

 8.13 Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və 

internat məktəbləri (tədris ilinin əvvəlinə) 

Special schools and boarding schools for children with limited health 

(at the begining of school year) 

 

 

Məktəblərin sayı Number of schools 

onlarda şagirdlər, nəfər pupils, person 

 

 2010-

2011

2012-

2013

2013-

2014

2014- 

2015 

2010-

2011

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Sağlamlıq imkanları məhdud  

uşaqlar üçün 

xüsusi məktəblər  

və internat 

məktəbləri - cəmi 19

18 

17

16 

6154

6283

5638

5496

Special schools and 

boarding schools 

for children with 

limited health - total 

o cümlədən:  

 

including: 

xüsusi 


məktəblər 7

53381


3558

2985


3013

special 

schools 

xüsusi 


internat 

məktəbləri 12

11 

12

11 2773

2725


2653

2483


special         

boarding schools 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

225


8.13 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və  

 internat 

məktəbləri (tədris ilinin əvvəlinə) 

Special schools and boarding schools for children with limited  

health (at the begining of school year) 

 

...ardı 


               ...continued 

 

Məktəblərin sayı Number of schools 

onlarda şagirdlər, nəfər pupils, person 

 

 2010-

2011

2012-

2013 

2013-

2014

2014- 

2015 

2010-

2011

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlar üçün 

xəstəliyin növləri  

üzrə xüsusi 

məktəblər və 

internat 

məktəbləri:  

Special schools 

and boarding 

schools for 

children with 

limited  health by 

types of diseases: 

əqli zəiflər 

üçün 8

9

93230


3534

3590


3429

for mentally 

impaired 

gözdən əlillər 

üçün 2

2

2287


273

269


274

for blinds 

karlar və lallar 

üçün 2

1

1713


683

645


660

for deafs and 

dumbs 

zəif eşidən və 

sonradan kar 

olanlar üçün 

1

1

1134


139

137


141

for weakly 

hearing children 

and who later 

become deaf 

poliomielit və 

serebral iflic 

uşaqlar üçün 

1

1

1114


139

142


140

for children with 

poliomyelitis and 

cere bral 

paralysis 

nitq qüsuru 

olan uşaqlar 

üçün 2


2

2555

521


507

492


for children 

with serious 

disturbances of 

speech 

sair 3


2

11121

994


348

360


others 

Bundan əlavə 

ümumtəhsil 

məktəblərində 

sağlamlıq imkan-

ları məhdud olan 

uşaqlar üçün təşkil 

edilmiş siniflərdə 

şagirdlər 

-

--

 641


702

714


631

Besides, pupils in 

classes for children 

with limited health, 

organized at the 

general 

educational 

schools 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

226


8.14 2014/2015-ci 

tədris ilinin əvvəlinə regionlar üzrə sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri  

Special schools and boarding schools for children with limited health  

at the beginning of 2014/2015 school years by regions 

 

Ərazilərin adları 

Xüsusi 

məktəblərin sayıonlarda şagirdlərin 

sayı, nəfər

1)

 

Şagirdlərin ümumi sayından qızlar, nəfər

Title of territories 

Number of 

special schools 

of which number   

of pupils,         

person 

1)

Number of girls in 

total number of 

pupils, person

Azərbaycan 

Respublikası 

16

6127

2207 

Azerbaijan Republic 

o cümlədən: including: 

Naxçıvan MR 

(Naxçıvan şəhəri) 1

7Nakhchivan AR 

(Nakhchivan city) 

Bakı şəhəri 

11

4772

1719 

Baku city 

o cümlədən: including: 

Binəqədi rayonu 

-

49

22 Binagadi region 

Qaradağ rayonu 

1

374


139 

Garadagh region 

Xəzər rayonu 

4

555


155 

Khazar region 

Sabunçu rayonu 

1

416


159 

Sabunchu region 

Nərimanov rayonu 

1

267


77 

Narimanov region 

Nəsimi rayonu 

2

1837


665 

Nasimi region 

Nizami rayonu 

2

1206


474 

Nizami region 

Xətai rayonu 

-

68

28 Khatai region Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə