Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə30/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   115

Şəhərlər: 

Towns: 

Gəncə 


1

270


87 

Ganja 

Mingəçevir 

-

17Mingechevir 

Sumqayıt 

2

717


281 

Sumgait 

Rayonlar: 

Regions: 

Göyçay 


-

135


41 

Goychay 

Lənkəran 

1

113


36 

Lankaran 

Şəki 


-

45

16 Shaki 

Tovuz 


-

51

21 Tovuz 

1)

 Bakının Binəqədi və Xətai rayonlarında, Mingəçevir şəhərində, Göyçay, Şəki, Tovuz rayonlarında əyani      ümumtəhsil məktəblərində təşkil olunmuş sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün siniflərdə oxuyanlar. 

1)

 Enrolments educated in classes for children with limited health in day general educational schools in Binagadi  

   and Khatai districts of Baku city, Mingachevir city, Tovuz, Shaki  and Goychay regions. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

227


8.15  

Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində dərslərin  

 növbəliyi (sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər,  

 internat 

məktəbləri və siniflər istisna olmaqla; tədris ilinin əvvəlinə) 

Order of lessons in state and non-state day general educational  

institutions (excluding special schools for children with limited health;  

at the beginning of school year) 

 

 

2005- 2006 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Əyani ümumi təhsii müəssisələrinin sayı - cəmi 

4529 

4513 

4497 

4490

4488

4459

Number of day general 

education institutions - 

total

       onlarda dərs keçirilir: 

 

 

 conductng lessons 

in: 

bir növbədə 

1755 

2582 


2748 

2950


3077

3159


1 shift     

iki və ya üç növbələrdə 

2774 

1931 


1749 

1540


1411

1300


2 and 3 shift 

Müəssisələrin ümumi  

sayına nisbətən, faizlə: 

 

  

As per cent to total 

number of institutions: 

bir növbədə 

38,8 

57,2 


61,1 

65,7


68,6

70,8


1 shift     

iki və ya üç növbələrdə 

61,2 

42,8 


38,9 

34,3


31,4

29,2


2 and 3 shift 

Şagirdlərin sayı - cəmi,  

min nəfər 

1576,6   1317,8   1284,7  1277,9 1282,9 1316,1

Number of pupils - total, 

thsd. person 

        onlardan təhsil alanlar: 

 

 

 of them studying: 

birinci növbədə 

1100,3   1059,3   1042,7  1067,5 1089,3 1119,6

1 shift     

ikinci və ya üçüncü  

növbələrdə 

476,3 


258,5 

242,0 


210,4

193,6


196,5

2 and 3 shift 

Şagirdlərin ümumi sayına 

nisbətən, faizlə: 

 

 

 

As per cent to total 

number pupils: 

birinci növbədə 

69,8 

80,4 


81,2 

83,5


84,9

85,1


1 shift     

ikinci və ya üçüncü  

növbələrdə 

30,2 


19,6 

18,8 


16,5

15,1


14,9

2 and 3 shift 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

228


8.16 

Dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində dərslərin növbəliyi 

(sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər,  

internat məktəbləri və siniflər istisna olmaqla; tədris ilinin əvvəlinə) 

Order of lessons in state day general educational institutions 

(excluding special schools for children with limited heaith; at the  

beginning of school year) 

 

 

2005-2006

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Əyani ümumi təhsii 

müəssisələrinin sayı - cəmi

4517

4496

4479 

4470

4460

4439

Number of day general 

education institutions - 

total

       onlarda dərs keçirilir: 

 

conductng lessons 

in: 

bir növbədə 

1743

2566


2731 

2931


3050

3140


1 shift     

iki və ya üç növbələrdə

2774

1930


1748 

1539


1410

1299


2 and 3 shift 

Müəssisələrin ümumi   

sayına nisbətən, faizlə: 

 

As per cent to total number of institutions: 

bir növbədə 

38,6

57,1


61,0 

65,6


68,4

70,7


1 shift     

iki və ya üç növbələrdə

61,4

42,9


39,0 

34,4


31,6

29,3


2 and 3 shift 

Şagirdlərin sayı - cəmi,  

min nəfər 

1571,6

1311,3

1278,1  1270,6

1274,7

1309,5

Number of pupils - total, 

thsd. person 

        onlardan təhsil 

alanlar: 

 

of them studying: 

birinci növbədə 

1095,2  1052,8

1036,2  1060,2

1081,1


1113,1

1 shift     

ikinci və ya üçüncü  

növbələrdə 

476,4


258,5

241,9 


210,4

193,6


196,4

2 and 3 shift 

Şagirdlərin ümumi sayına 

nisbətən, faizlə: 

 

As per cent to total number pupils: 

birinci növbədə 

69,7

80,3


81,1 

83,4


84,8

85,0


1 shift     

ikinci və ya üçüncü  

növbələrdə 

30,3


19,7

18,9 


16,6

15,2


15,0

2 and 3 shift 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

229


8.17 

Qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində dərslərin növbəliyi 

(sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər, internat 

məktəbləri və siniflər istisna olmaqla; tədris ilinin əvvəlinə)  

Order of lessons in state and non-state day general educational 

institutions (excluding special schools for children with limited health; at 

the beginning of school year) 

 

 

2005-2006

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Əyani ümumi təhsii 

müəssisələrinin sayı - 

cəmi 

1)

 

12 

17 

18 

20

28 

20 

Number of day general 

education institutions –

total 

1)

 

       onlarda dərs keçirilir:      conductng  lessons 

in:

bir növbədə 

12 

16 


17 

19

27 19 

1 shift     

iki və ya üç növbələrdə

12 and 3 shift 

Müəssisələrin ümumi   

sayına nisbətən, faizlə: 

As per cent to total 

number of institutions: 

bir növbədə 

100,0 

94,1 


94,4 

95,0


96,4 

95,0 


1 shift     

iki və ya üç növbələrdə

5,9 


5,6 

5,0


3,6 

5,0 


2 and 3 shift 

Şagirdlərin sayı - cəmi,  

nəfər 

5049 

6441 

6583 

7250

8196 

6508 

Number of pupils - 

total, person 

        onlardan təhsil 

alanlar:

of them studying: 

birinci növbədə 

5049 

6395 


6545 

7211


8139 

6466 


1 shift     

ikinci və ya üçüncü  

növbələrdə 

46 38 

39

57 42 

2 and 3 shift 

Şagirdlərin ümumi sayına

nisbətən, faizlə: 

As per cent to total 

number pupils: 

birinci növbədə 

100,0 

99,3 


99,4 

99,5


99,3 

99,4 


1 shift     

ikinci və ya üçüncü  

növbələrdə 

0,7 0,6 

0,5


0,7 

0,6 


2 and 3 shift 

 

1) Bundan başqa 2013/2014-cü ilə kimi 6 filial fəaliyyət göstərib. 

1)

 Moreover, there were 6 branches before 2013/2014. 

 

8.18 Qiyabi 

ümumtəhsil məktəbləri (tədris ilinin əvvəlinə)  

 

Coppespondence general educational schools (at the beginning of school year) 

 

 

2005-2006

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Məktəblərin sayı 

9

77

7

7Number of schools 

Şagirdlərin sayı - cəmi,  

min nəfər 

2,6


3,0

2,7 


2,7

3,0


2,8

Number of pupils - total, 

thsd. person 

o cümlədən: 

 

including: 

10-11-ci siniflərdə  

təhsil alanlar 

2,2


2,7

2,5 


2,5

2,7


2,5

enrollments of  

10-11 classes 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

230


8.19        Ümumi təhsil müəssisələrini bitirən şagirdlərin sayı 

              Graduates of general educational institutions 

 

İllər 


Ümumi orta 

məktəbi  

(9-cu sinifi) 

bitirənlərin  

sayı - cəmi 

o cümlədən 

əyani  

məktəbi 


onlardan 

kənd 


yerlərində 

Tam orta 

məktəbi 

bitirənlərin  

sayı - cəmi 

o cümlədən 

əyani  

məktəbi 


onlardan 

kənd 


yerlərində 

Years 

Number of 

graduates  

of general 

secondary 

schools  

(9 class) -  

total 

of which day 

schools 

of which in 

rural localities

Number of 

graduates of 

completed 

secondary 

schools -  

total 

of which day 

schools 

of which in rural 

localities 

Dövlət və qeyri-dövlət ümumi təhsil müəssisələrini bitirən şagirdlərin sayı (min nəfər)  

Graduate of state and non-state general educational institutions (thsd. person) 

 

2005 

152,7 


152,5 

71,8 


124,2 

123,5 


56,1 

2009 

150,4 


150,2 

68,5 


108,6 

108,4 


49,1 

2010 

127,4 


127,3 

54,5 


98,6 

98,3 


45,0 

2011 

130,3 


130,1 

59,3 


97,5 

97,2 


43,3 

2012 

120,2 


120,0 

52,9 


88,9 

88,6 


38,4 

2013 

121,5 


121,3 

55,4 


89,1 

88,5 


40,0 

2014 

114,0 


114,0 

50,3 


84,4 

83,9 


36,5 

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrini bitirən şagirdlərin sayı (min nəfər) 

Graduate of state general educational institutions (thsd.person) 

2005 

152,1 


151,9 

71,8 


123,7 

123,0 


56,1 

2009 

149,5 


149,3 

68,5 


108,0 

107,7 


49,1 

2010 

126,5 


126,4 

54,5 


98,1 

97,8 


45,0 

2011 

129,3 


129,1 

59,3 


96,9 

96,6 


43,3 

2012 

119,3 


119,2 

52,9 


88,3 

87,9 


38,4 

2013 

120,4 


120,3 

55,4 


88,3 

87,8 


40,0 

2014 

113,6 


113,6 

50,3 


84,1 

83,6 


36,5 

Qeyri-dövlət ümumi təhsil müəssisələrini bitirən şagirdlərin sayı (nəfər)  

Graduate of non-state general educational institutions (person) 

 

2005 

576 


576 

- 

464 


464 

- 

2009 

913 


913 

- 

628 


628 

- 

2010 

896 


896 

- 

510 


510 

- 

2011 

955 


955 

- 

587 


587 

- 

2012 

833 


833 

688 


688 2013 

1041 


1041 

743 


743 2014 

389 


389 

245 245 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

231


8.20 

Şəhər və rayonlar üzrə 2014/2015-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət və  

qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri  

State and non-state day general educational institutions at the  

beginning of 2014/2015 school years by towns and regions 

 

Ərazilərin adları 

Əyani


ümumi təhsil

 

müəssisələri 

onlarda


şagirdlərin sayı,

 

nəfər 

II və ya III növbədə

oxuyanların

 

xüsusi çəkisi1)

 

Title of territories

 

Day general

educational

 

institutions

 

number of pupils,

person

 

share of pupilseducated in II

 

and III shift1)

Azərbaycan 

Respublikası 4475 

1322182 

14,9 

Azerbaijan 

Republic 

o cümlədən: 

 

 

  including: Naxçıvan MR 

216 44212 

1,0 

Nakhchivan AR 

Şəhərlər: 

 

   City: 

Bakı 


369 375247 

19,3 


Baku 

Şirvan 


16 11287  15,8 

Shirvan 

Gəncə 


49 37846 

9,1 


Ganja 

Mingəçevir 

22 13272  18,2 

Mingechevir 

Naftalan 

3 1076 Naftalan Sumqayıt 

51 44988  20,5 Sumqait 

Xankəndi 

- - - 

Khankendi 

Rayonlar: 

 

   Regions: 

Abşeron 


38 36918  36,2 

Absheron 

Ağcabədi 

62 19754 

8,7 


Agjabedi 

Ağdam 


135 19023  15,6 

Agdam 

Ağdaş 


69 14068  12,7 

Agdas 

Ağstafa 


39 10506 

6,9 


Agstafa 

Ağsu 


68 8433  6,7 

Agsu 

Astara 


63 16547 

8,1 


Astara 

Balakən 


49 11880 

4,7 


Balaken 

Beyləqan 

54 12290 

6,7 


Beylagan 

Bərdə 


75 21112 

9,6 


Barda 

Biləsuvar 

37 13554  18,6 

Bilasuvar 

Cəbrayıl 

44 8428  26,7 

Jebrayil 

Cəlilabad 

125 27403  22,8 

Jalilabad 

Daşkəsən 

44 3328  12,3 

Dashkesen 

Füzuli 


81 12473  10,4 

Fizuli 

Gədəbəy 


83 10268  12,6 

Gadabay 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

232


8.20 

Şəhər və rayonlar üzrə 2014/2015-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət və  

qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri  

State and non-state day general educational institutions at the  

beginning of 2014/2015 school years by towns and regions 

...ardı    

 

 

  

 

             ...continued 

Ərazilərin adları

 

Əyani


ümumi təhsil

 

müəssisələri 

onlarda


şagirdlərin sayı,

 

nəfər 

II və ya III növbədə

oxuyanların

 

xüsusi çəkisi1)

 

Title of territories

 

Day general

educational

 

institutions

 

number of pupils,

person

 

share of pupilseducated in II

 

and III shift1)

Goranboy 79 

13907 

5,7 


Goranboy 

Göyçay 57 

15288 

11,6 


Goychay 

Göygol 50 

8912 

7,4 


Goygoi 

Hacıqabul 33 

9624 

14,9 


Hajigabul 

Xaçmaz 123 

26209 

18,9 


Khachmaz 

Xızı 15 


2080 

1,7 


Khyzy 

Xocalı 13 

1388 

27,2 


Khojaly 

Xocavənd 17 

1886 

10,2 


Khojavend 

İmişli 63 

15223 

19,1 


Imishly 

İsmayıllı 80 

11377 

12,7 


Ismayilly 

Kəlbəcər 114 

12158 

13,8 


Kelbajar 

Kürdəmir 58 

14577 

17,1 


Kurdamir 

Qax 54 


6811 Gakh 

Qazax 47 

11329 


2,2 

Gazakh 

Qəbələ 68 

16131 

3,5 


Gabala 

Qobustan 30 

4817 

19,1 


Gobustan 

Quba 137 

24644 

24,2 


Guba 

Qubadlı 32 

7591 

34,4 


Gubadly 

Qusar 86 

13901 

10,9 


Gusar 

Laçın 118 

10804 

31,7 


Lachin 

Lerik 107 

7677 

12,5 


Lerik 

Lənkəran 89 

29505 

14,9 


Lankaran 

Masallı 99 

26983 

8,9 


Masally 

Neftçala 51 

9509 

6,8 


Neftchala 

Oğuz 34 


5897 

1,4 


Oghuz 

Saatlı 49 

12850 

10,3 


Saatly 

Sabirabad 85 

24895 

8,1 


Sabirabad 

 

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə