Rəsmi nəşr Official publication


  Şəhər və rayonlar üzrə 2014/2015-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət vəYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə31/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   115

8.20 

Şəhər və rayonlar üzrə 2014/2015-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət və  

qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri  

State and non-state day general educational institutions at the  

beginning of 2014/2015 school years by towns and regions 

...sonu 


 

        ...end 

Ərazilərin adları

 

Əyaniümumi təhsil

 

müəssisələri 

onlarda


şagirdlərin sayı,

 

nəfər 

II və ya III növbədə

oxuyanların

 

xüsusi çəkisi1)

 

Title of territories

 

Day general

educational

 

institutions

 

number of pupils,

person

 

share of pupilseducated in II

 

and III shift1)

Salyan 55 

17959 

7,4 


Salyan 

Samux 35 

7817 

18,0 


Samukh 

Siyəzən 25 

5774 

13,8 


Siyazan 

Şabran 47 

7899 

17,2 


Shabran 

Şamaxı 72 

11836 

4,5 


Shamakhy 

Şəki 98 


23359 

14,0 


Sheki 

Şəmkir 80 

30857 

19,9 


Shamkir 

Şuşa 22 


2939 

15,0 


Shusha 

Tərtər 47 

9372 

7,2 


Terter 

Tovuz 86 

23077 

8,2 


Tovuz 

Ucar 45 


10324 

4,6 


Ujar 

Yardımlı 80 

7829 

10,4 


Yardymly 

Yevlax 58 

15719 

8,4 


Yevlakh 

Zaqatala 67 

16110 

1,1 


Zagatala 

Zəngilan 35 

4600 

11,6 


Zangilan 

Zərdab 43 

6825 

1,0 


Zardab 

 

1) sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər istisna olmaqla.   

1) 

excluding special schools for children with limited health. 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

234


8.21 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində 

müəllimlərin əsas ixtisaslar üzrə və təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü* 

(2014-cü il oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə)  Division of teachers of state and non-state day general educational 

institutions by main speciality and level of education* 

(for the state of 1st October 2014) 

 

 

Müəllimlərin sayı (əsas 

heyət), 


nəfər 

 

Number of teachers  

(key staff), 

person 

onlardan təhsili olanlar, faizlə  of which having an education, per cent 

 

ali  

 

higher 

natamam 


ali 

 

incomplete 

higher 

orta 


ixtisas 

 

specialized 

secondary 

Müəllimlərin 

ixtisasiarı: 

Specializations 

of teachers: 

ana dill və ədəbiyyat 

19638 

99,8 


0,1 

1,1 


native language and 

literature 

tarix 


10699 

99,4 


0,1 

0,5 


history 

fizika 


6819 

99,8 


0,1 

0,1 


physics 

informatika 

4224 

94,2 


0,1 

5,7 


information science 

riyaziyyat 

16986 

99,8 


0,1 

0,1 


mathematics 

kimya 


5153 

99,7 


0,0 

0,3 


chemistry 

coğrafiya 

6244 

99,5 


0,1 

0,4 


geography 

biologiya 

6736 

99,4 


0,1 

0,5 


biology 

rus dili və ədəbiyyat 

müəllimləri: 

 

  

 

teachers of russian language and 

literature: 

rus dilində dərslər 

keçirilən məktəblərdə 

(siniflərdə) 

1726 

99,1 


0,9 


in schools where       

lessons are 

conducted in 

Russian 

rus dilində dərslər 

keçirilməyən 

məktəblərdə 

(siniflərdə) 

5575 


96,8 

0,0 


3,2 

in schools (classes) 

where lessons are  

not conducted in 

Russian language 

gürcü dili və ədəbiyyatı 

müəllimləri 

79 


100,0 teachers of georgia 

language and 

literature 

ingilis dili 

14292 

81,9 


0,0 

18,1 


english 

başqa xarici dillər 

1122 

99,7 


0,3 


other foreign 

languages 

 

* sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri istisna olmaqla * excluding special and boarding schools for children with limited health

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

235


8.22 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində  

 müəllimlərin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü* 

(oktyabrın 1-i vəziyyətinə) Distribution of teachers ofstate and non-state day general educational 

institutions bylevel of education* (for the state of 1-st October) 

 

 Müəllim-

lərin sayı 

(əsas 

heyət), 


nəfər 

 

  

Number  

of teach-

ers (key 

staff), 

person 

onlardan təhsili olanlar, faizlə of which having an education, % 

Müəllimlərin 

ümumi 

sayında 


qadınların 

xüsusi çəkisi, 

faizlə 

 

 Share of 

women in 

total number 

of teachers

per cent 

 

ali natamam ali 

pedaqoji 

orta 

ixtisas 


qeyri-

pedaqoji 

orta 

ixtisas və tam orta 

 

higher incomp-leted 

higher 

pedago-

gical 

speciali-

zed 

seconda-

ry 

non-peda-

gogical 

speciali-

zed 

seconda-

ry and 

completed 

secondary

Bütün müəllimlər 

(məktəb rəhbərləri 

daxil olmaqla) -cəmi

 

  

 

  

All teachers 

(including heads 

of the schools), 

total 

2005 

170202 79,7 

1,1  18,7 

0,5 


71,2 

2005 

2010 

170911 80,5 

0,5  18,8 

0,2 


73,8 

2010 

2011 

161736 80,8 

0,3  18,7 

0,2 


75,5 

2011 

2012 

161653 81,2 

0,2  18,4 

0,2 


76,2 

2012 

2013 

161484 80,9 

0,2  18,7 

0,2 


76,2 

2013 

2014 

159304 80,8 

0,2  18,9 

0,1 


76,5 

2014 

o cümlədən:  

 

 

   

including: 

direktorlar 

 

  

 

  

directors 

ümumi orta 

məktəblərdə 

 

  

 

  

general 

secondary 

schools 

2005 

888 99,2 

0,1 

0,6 


0,1 

13,2 


2005 

2010 

855 97,7 

2,3 


15,3 


2010 

2011 

816 97,9 

2,1 


17,3 


2011 

2012 

814 98,3 

1,7 


19,4 


2012 

2013 

817 98,7 

1,3 


20,9 


2013 

2014 

788 98,2 

1,8 


21,1 


2014 

tam orta 

məktəblərdə 

 

  

 

  

completed        

secondary 

schools 

2005 

3242


100,0

- 

-

-

20,9


2005 

2010 

3292


99,9

- 0,1

0,0


26,5

2010 

2011 

3223


99,9

- 0,1

0,0


28,4

2011 

2012 

3242 100,0 

29,7 

2012 

2013 

3264 100,0 

30,3 

2013 

2014 

3202 100,0 

31,9 

2014 

 

 

  

 

  

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

236


8.22 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində  

 müəllimlərin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü* 

(oktyabrın 1-i vəziyyətinə) Division of teachers of state and non-state day general educational  

institutions by level of education* (for the state of 1-st October) 

...ardı...           

 

 

 

 

 

 

 

...continued... 

 

Müəllim-lərin sayı 

(əsas 


heyət), 

nəfər 


 

 

 Number  

of 

teachers 

(key 

staff), 

person 

onlardan təhsili olanlar, faizlə of which having an education, % 

Müəllimlərin 

ümumi 

sayında 


qadınların 

xüsusi çəkisi, 

faizlə 

 

 Share of 

women in 

total number 

of teachers, 

per cent 

 

ali natamam ali 

pedaqoji 

orta 

ixtisas 


qeyri-

pedaqoji 

orta 

ixtisas və tam orta 

 

higher incomp-leted 

higher 

pedago-

gical 

speciali-

zed 

seconda-

ry 

non-

pedagogi

cal 

speciali-

zed 

seconda-

ry and 

completed 

secondary

direktor 

müavinləri: 

 

  

 

  

deputy  directors: 

ümumi orta 

məktəblərdə 

 

  

 

  

general 

secondary 

schools 

2005 

721


96,9

- 3,1


-

28,8


2005 

2010 

699


93,1

- 6,9


-

29,9


2010 

2011 

694


93,2

0,2 6,6


-

31,6


2011 

2012 

677 93,1 

6,9 


33,7 


2012 

2013 

687 93,2 

6,8 


34,8 


2013 

2014 

667 94,6 

5,4 


36,7 


2014 

tam orta 

məktəblərdə 

 

  

 

  

completed 

schools 

2005 

6972


98,9

0,0 1,1


-

42,1


2005 

2010 

7126


98,7

0,0 1,2


0,1

45,8


2010 

2011 

7027


98,6

- 1,3


0,1

48,1


2011 

2012 

7023 98,5 

0,0 

1,5 


0,0 

48,1 


2012 

2013 

7033 98,5 

0,0 

1,5 


0,0 

49,3 


2013 

2014 

6928 98,4 

0,0 

1,6 


0,0 

50,9 


2014 

 

 

  

 

  

 

müəllimlər: 

 

  

 

  

teachers of: 

1-4-cü siniflərdə 

 

 

  

 

 1-4-grades 

2005 

41608


50,9

1,3 47,6


0,2

86,7


2005 

2010 

41748


53,5

0,5 45,9


0,1

88,6


2010 

2011 

39637


54,2

0,4 45,4


0,0

89,9


2011 

2012 

39310 54,5 

0,4  45,1 

0,0 


90,2 

2012 

2013 

39529 53,4 

0,2  46,1 

0,3 


89,9 

2013 

2014 

39435 53,3 

0,1  46,1 

0,5 


90,0 

2014 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

237


8.22 Dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində  

 müəllimlərin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü* 

(oktyabrın 1-i vəziyyətinə) Division of teachers of state and non-state day general educational  

institutions by level of education* (for the state of 1-st October) 

...sonu    

 

 

 

 

 

                     ...end 

 

Müəllim-lərin sayı 

(əsas 


heyət), 

nəfər 


 

 

 Number  

of 

teachers 

(key 

staff), 

person 

onlardan təhsili olanlar, faizlə of which having an education, % 

Müəllimlərin 

ümumi 

sayında 


qadınların 

xüsusi çəkisi, 

faizlə 

 

 Share of 

women in 

total number 

of teachers, 

per cent 

 

ali natamam ali 

pedaqoji 

orta 

ixtisas 


qeyri-

pedaqoji 

orta 

ixtisas və tam orta 

 

higher incomp-leted 

higher 

pedagogi

cal 

speciali-

zed 

seconda-

ry 

non-peda-

gogical 

speciali-

zed 

seconda-

ry and 

completed 

secondary

5-11-ci siniflərdə 

üzrə 

 

  

 

  

5-11-grades 

2005 

95127


95,8

1,1 2,8


0,3

71,9


2005 

2010 

95949


95,9

0,5 3,5


0,1

75,2


2010 

2011 

90363


96,2

0,3 3,5


0,0

77,3


2011 

2012 

91078 96,1 

0,3 

3,6 


0,0 

77,9 


2012 

2013 

90805 96,1 

0,1 

3,8 


0,0 

78,1 


2013 

2014 

89470 96,0 

0,1 

3,9 


0,0 

78,5 


2014 

musiqi və nəğmə, 

təsviri sənət, 

rəsmxət, bədən 

tərbiyəsi, əmək 

tədrisi üzrə 

müəllimlər  

 

  

 

 teachers of  

music and 

singing, art, 

drawing   

physical   

training, 

labour training 

2005 

21644


54,0

1,3 42,9


1,8

59,2


2005 

2010 

21242


53,8

0,5 44,4


1,3

58,9


2010 

2011 

19976


53,8

0,5 44,7


1,0

60,3


2011 

2012 

19509 54,8 

0,3  44,0 

0,9 


61,4 

2012 

2013 

19349 55,2 

0,1  43,5 

1,2 


60,4 

2013 

2014 

18814 55,1 

0,1  43,8 

1,0 


59,4 

2014 

 

* sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və intemat məktəbləri istisna olmaqla. 

* excluding special and boarding schools for children with limited health.

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

238


8.23 

İlk peşə-ixtisas təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə)  

 

Primary vocationai educationai institutions 

(at the beginning of the year) 

 

 

20062011

2012 

2013

2014

2015

 

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin sayı 

107

109

108 

108

112

113

Number of primary 

vocational educational 

institutions 

onlarda təhsil alanların 

sayı, nəfər 

22189


27330

28993  30664

29234

25414


number of students

person 

Qəbul olunanların sayı, 

nəfər 

12935


15743

16511  18394

16066

13225


Admitted, person 

Hazırlanmış ixtisaslı      

kadrların sayı, nəfər 

11095


13011

13789  15246

16708

15329


Number of qualified  

staff, person 

Müəllimlərin sayı               

(əsas heyət), nəfər 

1906


1969

1874 


1794

1804


1684

Number of teachers    

(key staff), person 

 

8.24

 

Dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri 

(tədris ilinin əvvəlinə) State and non-state secondary specialized educational institutions 

(at the beginning of school year) 

 

2005-2006 

2010- 

2011 

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Orta ixtisas təhsili 
Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə