Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə32/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   115

müəssisələrinin sayı 

60 

62 

59

59

58

61

Number of state 

secondary specialized 

educational institutions 

Onlarda tələbələrin sayı - 

cəmi, min nəfər 

57,9 


53,5 

54,5


56,0

63,3


60,5

Of which number of 

student - total,          

thsd. person 

o cümlədən təhsilalma 

formaları üzrə: 

 

 including on 

getting education 

forms: 

əyani 


45,6 

42,8 


43,1

44,3


51,0

49,7


day 

qiyabi 


12,3 

10,7 


11,4

11,7


12,3

10,8


correspondence 

Əhalinin 10000 nəfərinə  

hesabı ilə tələbələrin sayı 

69 


59 

60

6167

64

Number of students per 10000 population 

Orta ixtisas təhsili 

müəssisələrinə qəbul 

olunanların sayı, min nəfər 

17,3 

15,9 


16,8

18,6


21,3

14,3


Number of new 

enrollments at the first 

grade, thsd.person 

o cümlədən təhsilalma 

formaları üzrə: 

 

 including on 

getting education 

forms: 

əyani 


14,6 

13,2 


13,5

15,2


19,1

13,2


day 

qiyabi 


2,7 

2,7 


3,3

3,4


2,2

1,1


correspondence 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

239


8.25  

Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə) 

State secondary specialized educational institutions 

(at the beginning of school year) 

 

 2005- 

2006 

2010- 

2011 

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015  

Dövlət orta ixtisas təhsili 

müəssisələrinin sayı

56 

58 

58

58

57

60

Number of state 

secondary specialized 

educational institutions 

Onlarda tələbələrin sayı - 

cəmi,  min nəfər 

55,0 


51,7 

53,2


54,5

61,2


57,7

Of which number of 

student - total, thsd. 

person 

o cümlədən təhsilalma 

formaları üzrə:

 

 including on 

getting education 

əyani 


43,3 

41,5 


42,2

43,2


49,3

47,5


day 

qiyabi 


11,7 

10,2 


11,0

11,3


11,9

10,2


correspondence 

Əhalinin 10000 nəfərinə  

hesabı ilə tələbələrin sayı 

65 


57 

58

5965

61

Number of students per 10000 population 

Dövlət orta ixtisas təhsili 

müəssisələrinə qəbul  

olunanların sayı, min nəfər 

16,1 

15,0 


16,8

17,7


20,2

13,2


Number of students 

admitted to state 

specialized secondary 

educational institutions 

- total, thsd. person 

o cümlədən təhsilalma 

formaları üzrə:

 

 including on 

getting education 

əyani 


13,6 

12,5 


13,5

14,4


18,1

12,3


day 

qiyabi 


2,5 

2,5 


3,3

3,3


2,1

0,9


correspondence 

 

8.26  

Qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə) 

Non-state secondary specialized educational institutions 

(at the beginning of school year) 

 

 

2005-2006

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015  

Qeyri-dövlət orta ixtisas 

təhsili müəssisələrinin sayı 

4

1

1

1

Number of non-state 

secondary specialized 

educational institutions 

Onlarda tələbələrin sayı -  cəmi, 

nəfər 

2868


1770 

1220 


1519

2109


2729

Of which number of student 

- total, person 

o cümlədən təhsilalma 

formaları üzrə: 

 

 including on getting 

education forms: 

əyani 


2249

1256 


818 

1104


1690

2160


day 

qiyabi 


619

514 


402 

415


419

569


correspondence 

Qeyri-dövlət orta ixtisas  

təhsili müəssisələrinə qəbul 

olunanların sayı - cəmi, nəfər 

1251

929 


921


1107

1168


Number of students 

admitted to non-state 

specialized secondary 

educational institutions - 

total, person 

o cümlədən təhsilalma 

formaları üzrə: 

 

 including on getting 

education forms: 

əyani 


1025

741 


740


951

922


day 

qiyabi 


226

188 


181


156

246


correspondence 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

240


8.27 

Dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirən  

 mütəxəssislərin istiqamətlər üzrə bölgüsü 

Graduates of state and non-state specialized secondary educational  

institutions by directions of training 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Orta ixtisas təhsili müəssisəiərini bitirənlərin 

sayı - cəmi, min nəfər 

15,8

14,6

14,7 

15,9

12,6

14,8

Number of graduates of 

specialized secondary 

educational institutions - 

total, thsd. person 

  o cümlədən, 

 

   


    

                including by fields 

       ixtisas qrupları           

       üzrə 

1)

 :  

   


                      groups of            

                      specialities 

1)

təhsil ixtisasları qrupu

-

-0,4

1,2


4,7

 

specialities on 

humanitar və sosial 

ixtisaslar qrupu 

-

-0,0


0,1

0,2


humanitarian  

and sosial 

mədəniyyət və incəsənət 

ixtisasları qrupu 

-

-0,4 

0,1


0,7

1,8


culture and art 

iqtisadiyyat və idarəetmə 

ixtisasları qrupu 

-

-1,0


2,5

3,0


economics and 

management 

texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupu 

-

-0,2


1,0

2,5


technical and 

technological 

kənd təsərrüfatı              

ixtisasları qrupu 

-

--

0,00,2

agriculture 

səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları qrupu 

-

-0,5


1,3

2,3


helth, welfare and 

services 

       istiqamətlər üzrə: 

 

        by fields of  

        training: 

təbii elmlər 

0,1

0,3


0,3 

0,2


0,0

-

natural sciences 

humanitar və sosial 

6,2


5,8

5,9 


6,2

2,1


0,1

humanitar and social 

maarif 


4,8

4,3


3,3 

3,5


2,9

0,0


education 

iqtisadiyyat və 

idarəetmə 

2,4


2,0

2,2 


1,5

0,1


0,0

economics and     

management 

təbiət-texniki ixtisaslar 

0,1

0,3


0,1 

0,0


0,0

-

natural and technical  trends 

texniki istiqamətlər 

2,1

1,9


2,4 

2,2


0,7

0,0


technical trends 

aqrar və balıq  

təsərrüfatı 

0,1


0,0

0,1 


0,1

0,0


-

agriculture and 

fisheries 

ekologiya və təbiətdən 

istifadə 

-

0,00,0 

0,0


-

-

ecology and use of nature 

Əhalinin hər 10000 nəfərinə 

hesabı ilə orta ixtisas təhsili 

müəssisələrini bitirmiş 

mütəxəssislərin sayı 

19

1616 

17

1316

Number of graduates of 

specialized secondary 

educational institutions     

per 10000 population 

 

1) İxtisas qrupları üzrə bitirənlərin sayı yeni Milli Təhsil Təsnifatına uyğun olaraq göstərilmişdir. 

1)

 Number of graduates bygroups of specialities is indicated according to National Classification  of Education. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

241


8.28 Dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin  

 istiqamətlər üzrə bölgüsü  

 

Graduates of state specialized secondary educationai institutions  

 

by directions of training 

 

 

2005 2010

2011

2012

2013

2014

 

Dövlət orta ixtisas  

təhsili müəssisələrini 

bitirənlərin sayı - cəmi  

min nəfər 

15,3 

13,8

14,1 

15,3

12,2

14,4

Number of graduates       

of state specialized 

secondary educational 

institutions - total,          

thsd. person 

  o cümlədən, 

 

 

       

             including by fields 

       ixtisas qrupları           

       üzrə 

1)

 :  

 

                     groups of              

                 specialities 

1)

:        

təhsil ixtisasları qrupu

-0,4

1,1


4,7

 

specialities on  

education 

humanitar və sosial 

ixtisaslar qrupu 

-0,0


0,1

0,2


humanitarian  

and sosial 

mədəniyyət və incəsənət 

ixtisasları qrupu 

-0,4 

0,1


0,7

1,8


culture and art 

iqtisadiyyat və idarəetmə 

ixtisasları qrupu 

-0,7


2,2

2,7


economics and 

management 

texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupu 

-0,2


1,0

2,4


technical and 

technological 

kənd təsərrüfatı              

ixtisasları qrupu 

--

0,00,2

agriculture 

səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları qrupu 

-0,5


1,3

2,3


helth, welfare and 

services 

       istiqamətlər üzrə: 

 

 

        by fields of          training: 

təbii elmlər 

0,0 

0,3


0,2 

0,1


0,0

-

natural sciences 

humanitar və sosial 

6,0 


5,6

5,8 


6,1

2,1


0,1

humanitar and social 

maarif 


4,6 

4,1


3,3 

3,5


2,9

0,0


education 

iqtisadiyyat və 

idarəetmə 

2,4 


1,6

1,9 


1,4

0,1


0,0

economics and     

management 

təbiət-texniki ixtisaslar 

0,1 

0,3


0,1 

0,0


0,0

-

natural and technical  trends 

texniki istiqamətlər 

2,1 

1,9


2,3 

2,2


0,7

0,0


technical trends 

aqrar və balıq 

təsərrüfatı 

0,1 


0,0

0,1 


0,1

0,0


-

agriculture and 

fisheries 

ekologiya və təbiətdən 

istifadə 

0,00,0 

0,0


-

-

ecology and use of nature 

Əhalinin hər 10000 nəfərinə 

hesabı ilə orta ixtisas təhsili 

müəssisələrini bitirmiş 

mütəxəssislərin sayı 

18 


15

16 


17

13

15Number of graduates of 

specialized secondary 

educational institutions    

per 10000 population 

1)

 İxtisas qrupları üzrə bitirənlərin sayı yeni Milli Təhsil Təsnifatına uyğun olaraq göstərilmişdir. 1)

 Number of graduates bygroups of specialities is indicated according to National    

   Classification of Education. 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

242


8.29 Qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin  

 istiqamətlər üzrə bölgüsü  

 

Graduates of non-state specialized secondary educational institutions  

 

by directions of training 

 

 

2005 2010

2011 

2012

2013

2014

 

Qeyri-dövlət orta ixtisas  təhsili müəssisələrini 

bitirənlərin sayı - cəmi, 

nəfər 

494 

743

556 

595

428

356

Number of graduates          

of non-state specialized 

secondary educational 

institutions - total, person 

        o cümlədən, 

 

 

             including by fields 

       ixtisas qrupları           

       üzrə 

1)

 :  

 

                groups of                 

             specialities 

1)

:              

təhsil ixtisasları qrupu

--

42

45specialities on  

education 

iqtisadiyyat və idarəetmə 

ixtisasları qrupu 

-318


317

259


economics and 

management 

texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupu 

-12

4829

technical and 

technological 

səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları qrupu 

-10

1523

helth, welfare and 

services 

       istiqamətlər üzrə: 

 

 

        by fields of          training: 

təbii elmlər 

26

76 45

1

-naturai sciences 

humanitar və sosial 

259 

146


104 

69

4-

humanitar and social 

maarif 


193 

213


-

1-

education 

iqtisadiyyat və 

idarəetmə 

38 


308

327 


141

-

-economics and 

management 

təbiət-texniki 

ixtisaslar 

5-

--

natural and technical  

trends 

texniki istiqamətlər 

45

49 -

-

-technical trends 

1)

 İxtisas qrupları üzrə bitirənlərin sayı yeni Milli Təhsil Təsnifatına uyğun olaraq göstərilmişdir. 1)

 Number of graduates bygroups of specialities is indicated according to National    

   Classification of Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

243


8.30 Dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələrində  

 professor-müəllim heyəti (tədris ilinin əvvəlinə, nəfər) 

Number of teaching staff of state and non-state secondary  

specialized institutions (beginning of the academic year, person) 

 

 

2005- 2006 

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Professor-müəllim  heyətinin sayı  

(əsas heyət) - cəmi 

6813 

7126

6639 

6260

6096

6008

Number of teaching staff 

(key staff) - total 

onlardan: 

 

 

of which: elmi dərəcəsi olanlar: 

 

 scientific degre: 

elmlər doktoru 

15

15 8

1

18doctor of science 

fəlsəfə doktoru 

150 

79

70 87

85

86doctor of philosohy 

elmi adı olanlar: 

 

 

academic rank: professor 

45

56

professors 

dosent 


29 

18

13 17

16

27senior lecturer 

Orta ixtisas təhsili 

müəssisələrində professor-

müəllim heyətinin  

tərkibində qadınların sayı 

4611 


5248

4848 


4844

4727


4513

Total number of women 

teachers in specialized 

secondary educational 

institutions 
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə