Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə33/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   115

 

 

2005- 2006 

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Ali təhsil müəssisələrinin sayı 

47 

51

51 

52

52

53

Number of higher 

educational institutions 

Onlarda tələbələrin sayı - 

cəmi, min nəfər 

129,9  140,2

143,1  145,6

151,3


158,2

Of which number of 

student - total, thsd. 

person 

o cümlədən təhsilalma 

formaları üzrə: 

 

 including on 

getting 

education forms: 

əyani 


97,0  112,9

116,1  120,6

128,9

137,9


day 

qiyabi 


32,9 

27,3


27,0 

25,0


22,4

20,3


correspondence 

Əhalinin 10000 nəfərinə 

hesabı ilə tələbələrin sayı 

154 


156

157 


158

160


167

Number of students per 

10000 population 

Ali təhsil müəssisələrinə 

qəbul olan tələbələrin sayı: 

 

 Number of students of 

higher educational 

institutions: 

bakalavriata - cəmi,  

min nəfər 

28,7 


29,9

31,2 


33,3

35,4


35,8

bachelor - total, 

 thsd. person 

o cümlədən 

təhsilalma formaları 

üzrə: 


 

 

including on getting 

education forms: 

əyani 


24,3 

26,4


27,5 

31,1


33,5

33,7


day 

qiyabi 


4,4 

3,5


3,7 

2,2


1,9

2,1


correspondence 

magistraturaya - cəmi,  

min nəfər 

3,2 


3,7

4,2 


4,7

5,5


4,9

magistry - total, 

thsd. person 

o cümlədən 

təhsilalma formaları 

üzrə: 


 

 

including on getting 

education forms: 

əyani 


2,3 

2,7


3,1 

3,0


4,2

4,9


day 

qiyabi 


0,9 

1,0


1,1 

1,7


1,3

-

correspondence 

Ali təhsil müəssisələrini 

bitirən mütəxəssislərin ümumi

sayından təhsilin səviyyəsi 

üzrə diplom alanlar - cəmi, 

min nəfər 

32,5 


31,1

30,8 


35,1

33,8


32,8

Students received diploma 

from total number of 

graduates of higher 

educational institutions –

total, thsd. person 

o cümlədən: 

 

 

including: bakalavr - cəmi,  

min nəfər 

28,5 

28,3


27,4 

31,5


30,4

28,9


bachelor - total, thsd. 

person 

magistr - cəmi, min nəfər

4,0 

2,8


3,4 

3,6


3,4

3,9


magistr - total, thsd. 

person 

 

  

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

245


8.32  

Dövlət ali təhsil müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə) 

State higher educational institutions (at the beginning of school year) 

 

 

2005- 

2006 

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Dövlət ali təhsil 

müəssisələrinin sayı 

32 

36

36 

37

37

39

Number of state higher      

educational institutions 

Onlarda tələbələrin sayı - 

cəmi, min nəfər 

106,0   120,5

123,5  125,7

131,4


136,6

Of which number of 

student - total, thsd. 

person

o cümlədən təhsilalma 

formaları üzrə: 

 

 including on 

getting 

education forms: 

əyani 


80,5 

96,2


99,1  102,8

110,5


117,6

day 

qiyabi 


25,5 

24,3


24,4 

22,9


20,9

19,0


correspondence 

Əhalinin 10000 nəfərinə 

hesabı ilə tələbələrin sayı 

126 


134

135 


136

139


144

Number of students per 

10000 population 

Dövlət ali təhsil 

müəssisələrinə qəbul olan 

tələbələrin sayı: 

 

 

Number of students of state higher educational 

institutions: 

bakalavriata - cəmi,  

min nəfər 

23,3 


26,7

27,0 


28,7

30,3


31,1

bachelor - total, 

 thsd. person 

o cümlədən 

təhsilalma formaları 

üzrə: 


 

 

including on getting 

education forms: 

əyani 


19,6 

23,3


23,4 

26,7


28,6

29,0


day 

qiyabi 


3,7 

3,4


3,6 

2,0


1,7

2,1


correspondence 

magistraturaya - cəmi,  

min nəfər 

3,1 


3,3

3,8 


4,3

4,9


4,4

magistry - total, 

thsd. person 

o cümlədən 

təhsilalma formaları 

üzrə: 


 

 

including on getting 

education forms: 

əyani 


2,2 

2,3


2,7 

2,6


3,6

4,4


day 

qiyabi 


0,9 

1,0


1,1 

1,7


1,3

-

correspondence 

Dövlət ali təhsil 

müəssisələrini bitirən 

mütəxəssislərin ümumi 

sayından təhsilin səviyyəsi 

üzrə diplom alanlar - cəmi, 

i

f27,8 

26,4


26,1 

28,4


28,9

28,5


Students received diploma 

from total number of 

graduates of state higher 

educational institutions –

total, thsd. person 

o cümlədən: 

 

 

including: bakalavr - cəmi,  

min nəfər 

24,0 

23,7


22,9 

25,2


25,7

25,0


bachelor - total, thsd. 

person 

magistr - cəmi, min nəfər

3,8 

2,7


3,2 

3,2


3,2

3,5


magistr - total, thsd. 

person 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

246


8.33  

Qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri (tədris ilinin əvvəlinə) 

Non-state higher educational institutions (at the beginning of school year) 

 

 

2005- 

2006 

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Qeyri-dövlət ali təhsil 

müəssisələrin sayı 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

Number of non-state higher 

education institutions 

Onlarda tələbələrin sayı - 

cəmi, min nəfər 

23,9 


19,7 

19,6 


19,9 

19,9 


21,6 

Of which number of 

student - total, thsd. 

person

o cümlədən təhsilalma 

formaları üzrə: 

 

  

 

  

including on getting 

education forms: 

əyani 


16,5 

16,7 


17,0 

17,8 


18,4 

20,3 


day 

qiyabi 


7,4 

3,0 


2,6 

2,1 


1,5 

1,3 


correspondence 

Əhalinin 10000 nəfərinə 

hesabı ilə tələbələrin sayı 

28 


22 

22 


22 

23 


24 

Number of students per  

10000 population 

Qeyri-dövlət ali təhsil 

müəssisələrinə qəbul olan 

tələbələrin sayı: 

 

 

  

 

 Number of students of 

non-state higher  

educational institutions: 

bakalavriata - cəmi,  

min nəfər 

5,4 


3,2 

4,2 


4,6 

5,1 


4,7 

bachelor - total, 

 thsd. person 

o cümlədən 

təhsilalma formaları 

 

  

 

  

including on getting 

education forms: 

əyani 


4,7 

3,1 


4,1 

4,4 


4,9 

4,7 


day 

qiyabi 


0,7 

0,1 


0,1 

0,2 


0,2 

0,0 


correspondence 

magistraturaya - cəmi,  

min nəfər 

0,1 


0,4 

0,4 


0,4 

0,6 


0,5 

magistry - total, 

thsd. person 

o cümlədən 

təhsilalma formaları 

üzrə:


 

 

  

 

 including on getting 

education forms: 

əyani 


0,1 

0,4 


0,4 

0,4 


0,6 

0,5 


day 

qiyabi 


0,0 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0 correspondence 

Qeyri-dövlət ali təhsil 

müəssisələrini bitirən 

mütəxəssislərin ümumi  

sayından təhsilin səviyyəsi 

üzrə diplom alanlar - cəmi,  

min nəfər: 

4,7 

4,7 


4,7 

6,7 


4,9 

4,3 


Students received 

diploma from total 

number of graduates of 

state higher educational 

institutions - total,thsd. 

person: 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

bakalavr - cəmi, min 

nəfər 

4,5 


4,6 

4,5 


6,3 

4,7 


3,9 

bachelor - total, thsd. 

person 

magistr - cəmi, min nəfər

0,2 

0,1 


0,2 

0,4 


0,2 

0,4 


magistr - total, thsd. 

person 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

247


8.34 Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin  

 istiqamətlər üzrə bölgüsü 

Graduates of state and non-state higher educational institutions by  

directions of training 

 

 

2005 2010 

2011 

2012

2013

2014

 

Ali təhsil müəssisələrini bitirənlərin sayı - cəmi,   

min nəfər 

32,5 

31,1 

30,8 

35,1

33,8

32,8

Number of graduates of 

higher educational 

institutions - total, 

thsd.person 

onlardan təhsilin 

səviyyəsi üzrə diplom 

alanlar: 

 

 

 including received 

diploma by level of 

education: 

bakalavr - cəmi,  

min nəfər 

28,5 

28,3 

27,4 

31,5

30,4

28,9

bachelor - total,  

thsd. person 

  o cümlədən: 

 

 

    

 

                including by fields 

       ixtisas qrupları           

       üzrə 

1)

 : 


 

 

    

 

                      groups of                                  pecialities 

1)

təhsil ixtisasları qrupu 

-

6,7


7,3

education 

humanitar və social 

ixtisaslar qrupu -

3,73,3

humanitarian and 

sosial 

mədəniyyət və incəsənət 

ixtisasları qrupu -

0,80,9

culture and art 

iqtisadiyyat və idarəetmə 

ixtisasları qrupu -

5,56,5

economics and 

management 

təbiət ixtisasları qrupu 

-

1,1


1,2

natural sciences 

texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupu -

5,36,3

technical and

 

technological 

kənd təsərrüfatı         

ixtisasları qrupu 

-

0,3


0,4

agriculture 

səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları qrupu -

0,71,5

helth, welfare and 

services 

       istiqamətlər üzrə: 

 

 

         by fields of  

        training: 

təbii elmlər 

2,4 

2,3 


2,1 

2,5


0,2

0,0


natural scierıces 

humanitar və sosial 

9,3 

10,2 


10,2 

10,9


2,6

1,2


humanitar and social 

maarif 


4,5 

3,7 


3,1 

3,8


0,6

0,1


education 

iqtisadiyyat və idarəetmə

6,0 

6,7 


6,0 

7,8


1,8

0,1


economics and 

management 

təbiət-texniki ixtisaslar 

0,4 

0,2 


0,3 

0,6


0,1

0,0


natural and 

technical trends 

texniki istiqamətlər 

5,5 

4,8 


5,2 

5,3


1,0

0,1


technical trends 

aqrar və balıq təsərrüfatı 

0,2 

0,2 


0,3 

0,3


0,0

0,0


agriculture and 

fisheries 

ekologiya və təbiətdən  

istifadə 

0,2 


0,2 

0,2 


0,3

0,0


-

ecology and use 

ofnature 

magistr - cəmi,  

min nəfər 

4,0 

2,8 

3,4 

3,6

3,4

3,9

magistr - total,  

thsd.person 

  o cümlədən: 

 

 

    

 

                including by fields 

       ixtisas qrupları           

       üzrə 

1)

 : 


 

 

    

 

                      groups of                                  pecialities 

1)

 

  

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

248


8.34        Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin

 

               istiqamətlər üzrə bölgüsü 

     

Graduates of state and non-state higher educational institutions by  

 directions of training 

 

…ardı                                                                                                                     ...continued  

 

2005 2010 

2011 

2012

2013

2014

 

təhsil ixtisasları qrupu 

-

-

0,2education 

humanitar və social 

ixtisaslar qrupu -

-0,7

humanitarian and 

sosial 

mədəniyyət və incəsənət 

ixtisasları qrupu -

-0,1

culture and art 

iqtisadiyyat və idarəetmə 

ixtisasları qrupu -

-0,9

economics and 

management 

təbiət ixtisasları qrupu 

-

-

0,5natural sciences 

texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupu -

-0,5

technical and

 

technological 

kənd təsərrüfatı         

ixtisasları qrupu 

-

-

0,1agriculture 

səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları qrupu -

-0,1

helth, welfare and 

services 

       istiqamətlər üzrə: 

 

 

         by fields of  

        training: 

təbii elmlər 

0,4 

0,4 


0,5 

0,6


0,5

0,1


natural sciences 

humanitar və sosial 

1,6 

0,9 


1,1 

1,0


1,0

0,2


humanitar and social 

maarif 


0,1 

0,1 


0,1 

0,1


0,2

0,1


education 

iqtisadiyyat və idarəetmə

1,2 

0,9 


1,3 

1,4


1,2

0,3


economics and  

management 

təbiət-texniki ixtisaslar 

0,0 

0,1 


0,1 

0,1


0,1

0,0


natural and 

technical  

trends 

texniki istiqamətlər 

0,7 

0,4 


0,3 

0,4


0,4

0,1


technical trends 

aqrar və balıq təsərrüfatı 

0,0 

0,0 


0,0 

0,0


0,0

0,0


agriculture and 

fisheries 

ekologiya və təbiətdən  

istifadə 

0,0 


0,0 

0,0 


0,0

0,0


0,0

ecology and use 

ofnature 

Əhalinin hər 10000 nəfərinə 

hesabı ilə ali təhsil 

müəssisələrini bitirmiş 

mütəxəssislərin sayı 

39 


35 

34 


38

36

35Number ofgraduates  

of higher educational  

institutions per 10000 

population 

1)

 İxtisas qrupları üzrə bitirənlərin sayı yeni Milli Təhsil Təsnifatına uyğun olaraq göstərilmişdir. 1)

 Number of graduates bygroups of specialities is indicated according to National Classification of Education. 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

249


8.35 Dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin istiqamətlər  

 üzrə bölgüsü 

Graduates of state higher educational institutions by directions of  

training 

 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə