Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə34/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   115

2005 

2010

2011 

2012

2013

2014

 

Dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirənlərin 

sayı - cəmi,   

min nəfər 

27,8 

26,4

26,1 

28,4

28,9

28,5

Number of graduates  

of state higher educational 

institutions - total, 

thsd.person 

onlardan təhsilin 

səviyyəsi üzrə diplom 

alanlar:  

 

including received 

diploma by level of 

education: 

bakalavr - cəmi,  

min nəfər 

24,0 

23,7

22,9 

25,2

25,7

25,0

bachelor - total,  

thsd. person 

       o cümlədən, 

 

 

including by fields        ixtisas qrupları            

       üzrə 

1)

 : 


 

 

                      groups of                       pecialities 

1)

təhsil ixtisasları qrupu 

-  

--

5,9


6,5

education 

humanitar və social 

ixtisaslar qrupu 

--

3,12,8

humanitarian and 

sosial 

mədəniyyət və incəsənət 

ixtisasları qrupu 

--

0,80,9

culture and art 

iqtisadiyyat və idarəetmə 

ixtisasları qrupu 

--

3,94,7

economics and 

management 

təbiət ixtisasları qrupu 

--

1,1


1,2

natural sciences 

texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupu 

--

5,06,0

technical and

 

technological 

kənd təsərrüfatı         

ixtisasları qrupu 

--

0,3


0,4

agriculture 

səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları qrupu 

--

0,61,3

helth, welfare and 

services 

       istiqamətlər üzrə: 

 

 

        by fields of          training: 

təbii elmlər 

2,4 

2,2


2,1 

2,5


0,2

0,0


natural scierıces 

humanitar və sosial 

7,5 

7,9


8,1 

8,3


2,1

1,1


humanitar and social 

maarif 


3,4 

3,2


2,7 

3,2


0,4

0,0


education 

iqtisadiyyat və idarəetmə

4,8 

5,1


4,3 

5,2


1,3

0,0


economics and 

management 

təbiət-texniki ixtisaslar 

0,3 

0,2


0,3 

0,6


0,1

0,0


natural and technical 

trends 

texniki istiqamətlər 

5,2 

4,7


4,9 

4,8


0,9

0,1


technical trends 

aqrar və balıq təsərrüfatı 

0,2 

0,2


0,3 

0,3


0,0

-

agriculture and fisheries 

ekologiya və təbiətdən  

istifadə 

0,2 


0,2

0,2 


0,3

0,0


-

ecology and use of 

nature 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

250


8.35       Dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin istiqamətlər                

              üzrə bölgüsü

 

              Graduates of state higher educational institutions by directions of  

training

 

...ardı                                                                                                                 ...continued  

 

2005 2010

2011 

2012

2013

2014

 

magistr - cəmi,  min nəfər 

3,8 

2,7

3,2 

3,2

3,2

3,5

magistr - total,  

thsd.person 

  o cümlədən: 

 

 

    

                including by fields 

       ixtisas qrupları            

       üzrə 

1)

 :  

 

    

                      groups of                

                      pecialities 

1)

təhsil ixtisasları qrupu 

-  

--

-

0,2education 

humanitar və social 

ixtisaslar qrupu 

--

-0,6

humanitarian and 

sosial 

mədəniyyət və incəsənət 

ixtisasları qrupu 

--

-0,1

culture and art 

iqtisadiyyat və idarəetmə 

ixtisasları qrupu 

--

-0,7

economics and 

management 

təbiət ixtisasları qrupu 

--

-

0,5natural sciences 

texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupu 

--

-0,4

technical and

 

technological 

kənd təsərrüfatı         

ixtisasları qrupu 

--

-

0,1agriculture 

səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları qrupu 

--

-0,1

helth, welfare and 

services 

       istiqamətlər üzrə: 

 

 

        by fields of          training: 

təbii elmlər 

0,4 

0,4


0,5 

0,6


0,5

0,1


natural sciences 

humanitar və sosial 

1,5 

0,9


1,0 

0,9


0,9

0,2


humanitar and social 

maarif 


0,1 

0,1


0,1 

0,1


0,2

0,1


education 

iqtisadiyyat və idarəetmə

1,1 

0,8


1,2 

1,2


1,1

0,3


economics and  

management 

təbiət-texniki ixtisaslar 

0,0 

0,1


0,1 

0,1


0,1

0,0


natural and technical  

trends 

texniki istiqamətlər 

0,7 

0,4


0,3 

0,3


0,4

0,1


technical trends 

aqrar və balıq təsərrüfatı 

0,0 

0,0


0,0 

0,0


0,0

0,0


agriculture and 

fisheries 

ekologiya və təbiətdən  

istifadə 

0,0 


0,0

0,0 


0,0

0,0


0,0

ecology and use of 

nature 

Əhalinin hər 10000 nəfərinə 

hesabı ilə dövlət ali təhsil 

müəssisələrini bitirmiş 

mütəxəssislərin sayı 

33 


29

29 


31

31

30Number of graduates 

 of state higher 

 educational institutions 

 per 10000 population 

1)

 İxtisas qrupları üzrə bitirənlərin sayı yeni Milli Təhsil Təsnifatına uyğun olaraq göstərilmişdir. 1)

 Number of graduates bygroups of specialities is indicated according to National Classification of Education. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

251


8.36 Qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin  

 istiqamətlər üzrə bölgüsü 

Graduates of non-state higher educational institutions by directions  

of training 

 

 

2005 2010

2011 

2012

2013

2014

 

Qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrini  

bitirənlərin sayı - cəmi,  

min nəfər 

4,7 

4,7

4,7 

6,7

4,9

4,3

Number of graduates of 

non- state higher 

educational  institutions - 

total, thsd.person 

onlardan təhsilin 

səviyyəsi üzrə diplom 

alanlar: 

 

 

including received diploma by level of 

education: 

bakalavr - cəmi,  

min nəfər 

4,5 

4,6

4,5 

6,3

4,7

3,9

bachelor - total,  

thsd. person 

o cümlədən, 

 

 

including by fields        ixtisas qrupları           

       üzrə 

1)

 : 


 

 

                      groups of                    pecialities 

1)

təhsil ixtisasları qrupu 

-  

--

0,8


0,8

education 

humanitar və social 

ixtisaslar qrupu 

--

0,60,5

humanitarian and 

sosial 

mədəniyyət və incəsənət 

ixtisasları qrupu 

--

0,00,0

culture and art 

iqtisadiyyat və idarəetmə 

ixtisasları qrupu 

--

1,61,8

economics and 

management 

təbiət ixtisasları qrupu 

--

0,0


0,0

natural sciences 

texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupu 

--

0,30,3

technical and

 

technological 

səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları qrupu 

--

0,1


0,2

helth, welfare and 

services 

       istiqamətlər üzrə: 

 

 

        by fields of          training: 

təbii elmlər 

0,1


0,0 

0,0


-

-

natural scierıces 

humanitar və sosial 

1,8 


2,3

2,1 


2,6

0,5


0,1

humanitar and social 

maarif 


1,1 

0,5


0,4 

0,6


0,2

0,1


education 

iqtisadiyyat və idarəetmə

1,2 

1,6


1,7 

2,6


0,5

0,1


economics and  

management 

təbiət-texniki ixtisaslar 

0,1 

0,0


0,0 

0,0


0,0

-

natural and technical trends 

texniki istiqamətlər 

0,3 

0,1


0,3 

0,5


0,1

0,0


technical trends 

aqrar və balıq təsərrüfatı 

0,0 

-

0,0 0,0

-

0,0agriculture and 

fisheries 

ekologiya və təbiətdən 

istifadə 

0,0 


-

0,00,0

-

ecology and use of nature 

magistr - cəmi,  

min nəfər 

0,2 

0,1

0,2 

0,4

0,2

0,4

magistr - total, 

thsd.person 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

252


8.36 Qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrini bitirən mütəxəssislərin  

 istiqamətlər üzrə bölgüsü 

Graduates of non-state higher educational institutions by directions  

of training 

 

...ardı                                                                                                              ...continued  

 

2005 2010

2011 

2012

2013

2014

 

o cümlədən,  

 

including by fields 

       ixtisas qrupları           

       üzrə 

1)

 : 


 

 

                      groups of                    pecialities 

1)

təhsil ixtisasları qrupu 

-  

--

-

0,0education 

humanitar və social 

ixtisaslar qrupu 

--

-0,1

humanitarian and 

sosial 

iqtisadiyyat və idarəetmə 

ixtisasları qrupu 

--

-0,2

economics and 

management 

təbiət ixtisasları qrupu 

--

-

0,0natural sciences 

texniki və texnoloji 

ixtisaslar qrupu 

--

-0,1

technical and

 

technological 

səhiyyə, rifah və xidmət 

ixtisasları qrupu 

--

-

0,0helth, welfare and 

services 

       istiqamətlər üzrə: 

 

 

        by fields of          training: 

təbii elmlər 

0,0


0,0 

0,0


0,0

0,0


natural sciences 

humanitar və sosial 

0,1 

0,0


0,1 

0,1


0,1

0,0


humanitar and social 

maarif 


0,0 

-0,0

-

-education 

iqtisadiyyat və idarəetmə

0,1 

0,1


0,1 

0,2


0,1

0,0


economics and 

manage- ment 

təbiət-texniki ixtisaslar 

0,0 

-0,0

0,0


-

natural and technical 

trends 

texniki istiqamətlər 

0,0 

0,0


0,0 

0,1


-

0,0


technical trends 

Əhalinin hər 10000 nəfərinə 

hesabı ilə qeyri-dövlət ali  

təhsil müəssisələrini bitirmiş 

mütəxəssislərin sayı 

57

55

Number of graduates of 

 non-state higher 

educational institutions per 

10000 population 

1)

 İxtisas qrupları üzrə bitirənlərin sayı yeni Milli Təhsil Təsnifatına uyğun olaraq göstərilmişdir. 1)

 Number of graduates bygroups of specialities is indicated according to National    

   Classification of Education. 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

253


8.37 Dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim  

 heyəti (tədris ilinin əvvəlinə, nəfər) 

Number of professor-teachers staff of state higher educational  

institutions (beginning of the academic year, person) 

 

 

2005- 2006 

2010-

2011

2011- 

2012 

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

 

Professor-müəllim heyətinin sayı (əsas heyət) - cəmi 

14352  14919 14650  15069 15222 15023

Number of teaching staff 

(main staff) - total 

onlardan: 

 

 

of which: elmi dərəcəsi olanlar: 

 

 scientific egre: 

elmlər doktoru 

1249 

1243


1243 

1356


1201

1166


doctor of science 

fəlsəfə doktoru 

5878 

5695


5869 

6035


6238

5828


doctor of philosohy 

elmi adı olanlar: 

 

 

academic rank: professor 

1174 


1267

1331 


1361

1212


1200

professor 

dosent 


4050 

4280


4170 

4292


4390

4130


senior lecurer 

Ali təhsili  müəssisələrində 

professor-müəllim heyətinin 

tərkibində qadınların sayı 

6200 

6886


7083 

7388


7187

7333


Total number of women 

teachers in higher 

educational institutions 

 

 8.38 Azərbaycan Respublikasında 2014-cü ildə əyani ümumi təhsil 

müəssisələrini bitirmiş və tam orta təhsil haqqında attestat alaraq  

həmin il ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrin  

cins üzrə bölgüsü 

Distribution of students of the Repubiic of Azerbaijan graduated day  

general educational schools and received school-leaving certificate  

and admitted to higher educational institutions in 2014 by sex 

 

 

qəbul olunanların sayı, nəfər  

onların attestat alanlara nisbəti, 

faizlə 

 

 number of admitted, person 

their ratio to persons receiving 

school-leave certificate, 

 per cent 

cəmi 


total 

o cümlədən 

cəmi 

total 

o cümlədən including 

including 

kişilər


qadınlar

kişilər


qadınlar

men

women

men

women

Azərbaycan 

Respublikası 

31501 

16464 

15037 

37,8 

35,7 

40,3 

Azerbaijan 

Republic 

o cümlədən:  

 

 

 

 

 

including: 

Naxçıvan MR 

1891 

1008 

883 

46,1 

44,6 

48,0 

Nakhchivan AR 

Bakı şəhəri 

10521 

5264 

5257 

48,2 

44,1 

53,1 

Baku city 

Şəhərlər: 

 

 

 

 

 

 

City: 

  Şirvan  

242 

117 


125 

36,1 


31,5 

41,8 


Shirvan 

Gəncə  


1407 

757 


650 

61,2 


62,6 

59,6 


Ganja 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

254


8.38 Azərbaycan Respublikasında 2014-cü ildə əyani ümumi təhsil 

müəssisələrini bitirmiş və tam orta təhsil haqqında attestat alaraq  

həmin il ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrin  

cins üzrə bölgüsü 

Distribution of students of the Republic of Azerbaijan graduated day  

general educational schools and received school-leaving certificate  

and admitted to higher educational institutions in 2014 by sex 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə