Rəsmi nəşr Official publication


 Elmi-tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclərin sektorlar üzrəYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə38/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   115

 

8.56 Elmi-tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclərin sektorlar üzrə  

 bölgüsü 

Distribution of domestic expenditures on research and development  

works by sectors 

 

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014 

 

Tədqiqat və işləmələrə 

çəkilən daxili xərclər, 

milyon manat 

27,5

92,1


109,8

117,3


122,0 

126,6 


Domestic expendi- 

tures for research 

works, mln. manats 

o cümlədən: 

 

including: 

dövlət 


20,0

67,6


79,5

98,0


104,3 

107,1 


state sector 

sahibkarlıq 

5,7

18,0


19,5

14,2


12,8 

10,1 


private sector 

ali təhsil müəssisələri

1,8

6,5


10,8

5,1


4,9 

9,4 


higher 

educational 

institutions 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

274


C            Mədəniyyət  

Culture 

 

8.57 Kütləvi kitabxanalar və klub müəssisələri (ilin sonuna)   

Public libraries and clubs (at the end of the year) 

 

 2005

2010

2011 

2012

2013 2014 

 

Şəhər və kənd yerləri - cəmi 

 

 Urban and rural  localities - 

total

Kütləvi kitabxanaların 

sayı 

4004

3947

3883 

3389

3320

3291

1)

Number of public libraries 

onlarda kitabxana fondu

1) of which library stock

1)

: 

      milyon nüsxə 

36,6

36,1


35,9 

34,6


33,5

33,2


1)

    million copies 

      əhalinin hər 1000            

nəfərinə, nüsxə 

4340


4012

3885 


3751

3580 3501     per1000 population

   copy 

  oxucuların sayı, min nəfər

2400

2467


2615 

2564


2631 2677 

number of readers  

thsd. person 

Klub müəssisələrinin sayı 

2763

2772


2767 

2747


2731 2729 

Number of clubs 

Şəhər yerləri 

 

 Urban

Kütləvi kitabxanaların sayı

624

642

617 

528

495

479 

Number of public libraries 

onlarda kitabxana fondu: 

 

 

of which library stock:       milyon nüsxə 

17,9


17,8

17,6 


17,2

16,5


16,3 

     million copies 

      əhalinin hər 1000            

nəfərinə, nüsxə 

3921


3676

3596 


3472

3278 3241      per1000 population, 

    copy 

oxucuların sayı, min nəfər 

1222

1136


121 

1322


1441 1474 

number of readers 

thsd.person 

Klub müəssisələrinin sayı 

393

412


406 

399


391

393 


Number of clubs 

Kənd yerləri 

 

 Rural

Kütləvi kitabxanaların 

sayı 

3380

3305

3266 

2861

2825 2812 

Number of public  

libraries

onlarda kitabxana fondu: 

 

 

of which library stock:       milyon nüsxə 

18,7


18,3

18,3 


17,4

17,0


16,9 

      million copies 

      əhalinin hər 1000 

nəfərinə, nüsxə 

4690


4280

4210 


3964

3826 3796       per1000 population, 

      copy 

oxucuların sayı, min nəfər 

1178

1331


1353 

1242


1190 1203 

number of readers 

thsd.person 

Klub müəssisələrinin sayı 

2370

2360


2361 

2348


2340 2336 

Number of clubs 

 

1) Kütləvi kitabxanaların və kitabxana fondunun azalması kitabxana sistemində mərkəzləşdirmənin həyata 

keçirilməsi və strukturun təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədardır. 1)

 Decreasing of public libraries and library funds is related with carried out  centralization and improvement of the 

structure of library system. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

275


8.58  

Muzeylər və teatrlar (ilin sonuna) 

Museums and theatres (at the end of the year) 

 

 2005

2010

2011 

2012

2013

2014 

 

Muzeylərin sayı 163 

226 

227 

227 

    228 

233 

Number of 

museums 

Muzeylərə 

gələnlərin sayı: 

 

  

 

  

Number of 

museums 

visitors: 

    min nəfər 

1477 

1804 


1846 

2084 


      2212 

2531 


   thsd. person 

    əhalinin hər 1000 

    nəfərinə 

176 


202 

204 


227            238 

269 


   per 1000 

   population 

Peşəkar teatrların 

sayı 

30 

28 

28 

28 

28 

28 

Number of 

theatres 

professional 

Teatrlara 

gələnlərin sayı: 

 

  

 

  

Number of 

attendees of  the 

theatres: 

    min nəfər 

544 

540 


528 

582 


661 

728 


  thsd. person 

    əhalinin hər 1000 

    nəfərinə 

65 


61 

58 


63 

71 


77 

  per 1000 

 population 

 

8.59  Kinoteatrlar (ilin sonuna) 

 Movie 

theatres 

(at the end of the year) 

 

 2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Dövlət və qeyri-dövlət 

kinoteatrlarınn sayı 

21 10 

9            10 Number of state 

and non-state 

moves 

     onlarda yerlərin sayı

11896 

3378 


3376 

3666 


  

5312 


3691 

     number of seats 

Kinoseanslara 

gələnlərin sayı, min 

nəfər 


115,4 

83,4 


76,9 

69,3 


183,9 

235,8 


Number of 

attendees, thsd 

person 

      əhalinin hər 1000 

      nəfərinə 

14 
       20 

25 


 per 1000 

population, 

 total 

 

8.60  2014-cü ildə regionlar üzrə kinoteatrlar (ilin sonuna) 

 

Movie theatres by regions in 2014 (at the end of the year) 

 

Ərazilərin adları Kinoteatrların  

sayı 


Kinoseanslara gələnlərin 

sayı, min nəfər Title of territories 

Number of 

movie theatres 

Number of atten- 

dees,  thsd person 

Azərbaycan Respublikası 7 

235,8 

Azerbaijan Republic 

Naxçıvan MR 

14,8 


  Nakhichevan AR 

   


Bakı şəhəri 5 

221,0 


  Baku city 

 

  

 

  

 

 

    


Statistical yearbook of Azerbaijan 

276


8.61 

2014-cü ilin sonuna şəhər və rayonlar üzrə kütləvi kitabxanalar və klub 

müəssisələri 

Public libraries and clubs by towns and regions at the end of 2014 

 

Ərazilərin 

adları 

Kitabxanaların  sayı 

 

Number of 

libraries 

onlarda kitabxana 

fondu, min nüsxə 

 

library stock, thsd copies 

Klub müəssisə- 

lərininin sayı 

 

Number of clubs 

Title of 

territories 

Respublika üzrə,  

cəmi 

3291 

33167,5 

2729 

Total on  

Republic 

o cümlədən: 

 

 

 of which: 

Naxçıvan MR 

237 

2158,9 


229 

Nakhchivan AR 

Bakı 


107 

9727,9 


60 

Baku 

Şəhərlər: 

 

 

 Towns: 

Gəncə 


28 

408,9 


15 

Ganja 

Mingəçevir 

13 

255,6 
Mingechevir 

Sumqayıt 

18 

602,3 


16 

Sumgait 

Xankəndi 

163 

1677,1 


153 

Khankendi 

Naftalan 

34,3 
Naphtalan 

Şirvan 


147,1 


12 

Shirvan 

Rayonlar: 

 

 

 Regions: 

Abşeron 


15 

233,4 


13 

Absheron 

Ağcabədi 

48 

320,4 


42 

Agjabedi 

Ağdam 


56 

133,4 


33 

Agdam 

Ağdaş 


75 

402,6 


58 

Agdash 

Ağstafa 


39 

336,0 


38 

Agstafa 

Ağsu 


38 

225,3 


30 

Agsu 

Astara 


53 

393,2 


51 

Astara 

Balakən 


31 

159,3 


34 

Balaken 

Beyləqan 

39 

350,0 


35 

Beylagan 

Bərdə 


57 

538,2 


112 

Barda 

Biləsuvar 

30 

319,6 


20 

Bilasuvar 

Cəbrayıl 

25 

69,7 


18 

Jebrayil 

Cəlilabad 

63 

523,6 


44 

Jalilabad 

Daşkəsən 

46 

426,2 


44 

Dashkesen 

Füzuli 


43 

40,2 


23 

Fizuli 

Gədəbəy 


75 

344,4 


49 

Gedabey 

Goranboy 

68 

469,8 


64 

Goranboy 

Göyçay 


44 

317,4 


30 

Goychay 

Göygol 


42 

310,9 


31 

Goygol 

Hacıqabul 

27 

155,8 


19 

Hajigabul 

Xaçmaz 


73 

616,3 


57 

Khachmaz 

Xızı 


14 

74,6 
Khyzy 

Xocalı 


15 

50,7 


14 

Khojaly 

Xocavənd 

42,0 


20 

Khojavend 

İmişli 


49 

344,8 


34 

Imishly 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

277


8.61 

2014-cü ilin sonuna şəhər və rayonlar üzrə kütləvi kitabxanalar və klub 

müəssisələri 

Public libraries and clubs by towns and regions at the end of the 2014 

...ardı


 

 

  

 

  

 

              ...continued 

Ərazilərin 

adları 

Kitabxanaların  sayı 

 

Number of 

libraries 

onlarda kitabxana 

fondu, min nüsxə 

 

library stock, thsd copies 

Klub müəssisə- 

lərininin sayı 

 

Number of clubs 

Title of 

territories 

Ismayıllı 

49 

398,4 


33 

Ismayilly 

Kəlbəcər 

89 

93,9 
Kelbajar 

Kürdəmir 

50 

283,2 


33 

Kurdamir 

Qax 


48 

322,2 


38 

Gakh 

Qazax 


43 

513,9 


45 

Gazakh 

Qəbələ 


27 

138,2 


36 

Gabala 

Qobustan 

19 

156,6 


21 

Gobustan 

Quba 


91 

617,7 


87 

Guba 

Qubadlı 


25,7 
Gubadly 

Qusar 


49 

324,4 


63 

Gusar 

Laçın 


110 

250,1 


82 

Lachin 

Lerik 


64 

299,7 


66 

Lerik 

Lənkəran 

74 

887,9 


79 

Lankaran 

Masallı 


52 

407,7 


44 

Masally 

Neftçala 

53 

248,6 


34 

Neftchala 

Oğuz 


27 

173,4 


27 

Oghuz 

Saatlı 


57 

354,9 


28 

Saatly 

Sabirabad 

58 

475,7 


41 

Sabirabad 

Salyan 


49 

503,6 


48 

Salyan 

Samux 


26 

157,8 


19 

Samukh 

Siyəzən 


15 

84,0 


11 

Siyazan 

Şabran 


44 

279,1 


22 

Shabran 

Şamaxı 


43 

402,2 


34 

Shamakhy 

Şəki 


65 

574,9 


70 

Sheki 

Şəmkir 


75 

426,4 


62 

Shamkir 

Şuşa 


20 

37,0 


23 

Shusha 

Tərtər 


42 

187,0 


29 

Terter 

Tovuz 


72 

602,7 


52 

Tovuz 

Ucar 


40 

263,7 


26 

Ujar 

Yardımlı 

45 

303,5 


26 

Yardymly 

Yevlax 


46 

469,5 


41 

Yevlakh 

Zaqatala 

57 

395,7 


58 

Zagatala 

Zəngilan 

8,6 
Zangilan 

Zərdab 


41 

289,7 


23 

Zardab 

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

278


 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

281


9  

Sağlamlığın qorunması 

Health care 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

9.1 Səhiyyənin əsas göstəriciləri

 

Main indicators of health care 

283 


9.2 

Əsas xəstəlik sinifləri üzrə əhalinin xəstələnməsi

 

Morbidity by main groups of diseases 284 

9.3 18 


yasadək uşaqların əsas xəstəlik sinifləri üzrə xəstələnməsi

 

Mordidity of children aged under 18 years old by main disease groups 286 

9.4 

Əhalinin ayrı-ayrı infeksion və parazitar xəstəliklərə tutulmasıMordidity of population by various infectious and parasitic diseases 288 

9.5 


Əhalinin bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi

 

Cases of malignant neoplasms 289 

9.6 

Əhalinin aikoqolizm, narkomaniya və toksikomaniya ilə xəstələnməsiMorbidity of population with alcoholism, drugs addiction and

 

toxicomania 289 

9.7 

Əhalinin cins və yaş qrupları üzrə zöhrəvi xəstəliklərlə xəstələnməsi  Morbidity of population with venerial diseases by sex and age groups 290 

9.8 Abort 

və doğuşlar

Abortions and births 291 

9.9 


Əhalinin profilaktik müayinəsi

 

Preventive examination of population 291 

9.10 Uşaqların profilaktik müayinəsinin nəticələri

 

Preventive examination ofchildren 292 

9.11 2014-cü 

ildə profilaktik peyvəndlə əhatə olunmuş uşaqlar Children coverage by prophylactic inoculation in 2014 293 

9.12 


Əhaliyə stomatoloji yardım

 

Stomatological aid rendered to population 293 

9.13 

Əhaliyə təcili tibbi yardımın göstərilməsi 

Provision of population with acute care 294 

9.14 


İstehsalatda zədələnmələr 

Occupational injuries 294 

9.15 


İik dəfə əlil hesab edilən şəxslərin sayı

 

Persons newly recognized as disabled 295 

9.16 

İik dəfə əlil hesab edilən 18 və yuxarı yaşda olan şəxslərin yaş qrupları və əsas xəstəlik sinifləri üzrə bölgüsü

 

Distribution ofchildren under 18 years old newly recognized as disabled

 

by age and main diseases groups 296 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

282


…ardı      

 

  

 

  

              …continued  

 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

9.17 


Ahıllar, əlillər və sağlamlıq imkanları məhdud olan  uşaqlar üçün internat evləri və 

digər müəssisələr  Care homes and other institutions for older people, disabled persons and children 

with limited health abilities  

299 


9.18 2015-ci 

ilin 


əvvəlinə şəhər və rayonlar üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri  

Main indicators of health care by towns and regions at the beginning of 2015 

300 


9.19 

İdman qurğuları

 

Sport establishments 303 

9.20 Ölkənin idmançıları tərəfindən qazanılmış medallar

 

Medals earned by sportsmen 303 

9.21 2014-cü 

ildə idmanla məşğul olanların və siqaret çəkənlərin xüsusi çəkisi  

Persons engaged in sport and smokers in 2014 304 

9.22 2014-cü 

ildə əhalinin cins və yaş üzrə orta çəkisi və boyu

 

Body weight index of popuiation by age and sex in 2014 305 

9.23 2014-cü 

ildə əhalinin cins və yaş üzrə bədənin çəkisinin orta əmsalları

 

Body mass index of population by age and sex in 2014 306 

 

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə