Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

40 


1.1 

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

1

 

 

…ardı... Göstəricilər

2005 

2006

2007

2008 

2009 

Ümumi yığım, mlyn. manat 

5201,2 

5597,5


6104,6

7503,1 


6746,0 

Sənaye məhsulu

2)

,  


mlyn. manat 

9308,8 


15544,0

22495,6


29773,3 

22563,6 


Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 

məhsulu, mlyn.manat 

1867,7 

2141,7


2952,3

3541,3 


3895,2 

Əsas fondların istifadəyə verilməsi, 

mlyn.manat 4780,7 

5402,5


6035,2

8342,4 


6032,3 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, 

mlyn.manat 5769,9 

6234,5


7471,2

9944,2 


7724,9 

Yaşayış evlərinin istifadəyə verilmiş

ümumi sahəsi, min kv.m 

1593 


1583

1616


1845 

1501 


Nəqliyyat sektorunda yük 

daşınması, mlyn.ton 

128,3 

145,6


167,5

183,1 


190,4 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin  

daşınması, mlyn. sərnişin 1000,3 

1063,3


1148,3

1242,2 


1328,1 

İnformasiya və rabitə xidmətləri, 

mlyn. manat  

480,8 


590,0

723,1


950,6 

1081,9 


Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, 

mlyn.manat 4548,2 

5654,1

7423,9


10585,4 

11493,4 


İaşə dövriyyəsi, mlyn.manat 

74,0 


106,2

167,5


290,6 

335,1 


Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər, 

mlyn.manat 960,7 

1400,7

2348,3


3393,0 

4088,2 


Dövlət büdcəsinin gəlirləri: 

mlyn. manat 

2055,2 

3868,8


6006,6

10762,7 


10325,9 

ümumi daxili məhsulda, faizlə 16,4 

20,6

21,2


26,8 

29,0 


Dövlət büdcəsinin xərcləri:   

mlyn.manat 2140,7 

3790,1

6086,2


10774,2 

10503,9 


ümumi daxili məhsulda, faizlə  

17,1 


20,2

21,5


26,8 

29,5 


Dövlət büdcəsinin kəsiri:

3)     


 

mlyn.manat -85,5 

78,7

-79,6


-11,5 

-178,0 


ümumi daxili məhsulda, faizlə  

-0,7 


0,4

-0,3


-0,03 

-0,5 


İqtisadiyyatda mənfəət, mlyn.manat

2133,1 


2741,3

14070,2


22829,8 

13933,9 


Geniş mənada pul kütləsi, 

mlyn.manat 1841,8 

3440,5

5897,3


8494,2 

8469,2 


Təyin olunmuş aylıq pensiyaların 

orta məbləği, manat 

28,5 

41,1


62,9

95,8 


100,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

41

Main socio-economic indicators1

 

 

 

  

 

  

 

     … continued 

2010 

2011

2012

2013

2014

Indicators 

7669,0 10555,9

12217,0

14928,3


15192,3

Total stocks, mln.manats 

27978,2 35026,9

34565,0

33898,1


32110,3

Industrial products

2),

 

 mln. manat 

3968,1 


4685,0

5037,1             5446,0

5432,1

Products of agriculture, forestry  

and fishing , mln.manats 

5961,3 10624,1

10194,1

11143,1


9336,3

Fixed assets submitted into use,  

mln. manat 

9905,7 12799,1

15407,3

17850,8


17618,6

Investments directed  

to fixed capital, mln. manats 

2049 2033

2147

2403


2197

Total floor area of completed  

residental buildings, thsd. m

2

 

196,5 


203,6

210,9             218,0

222,0

Cargo transportation by transport 

sector, mln.tons 

1387,3 1491,9

1617,3

1746,1


1828,3

Passenger conveyance in 

transport sector, mln. passenger 

1179,6 1272,9

1439,7

1528,1


1623,6

Information and communication  

services, mln.manats 

13261,7 15880,3

17559,1

19655,9


22001,7

Retail trade turnover  

mln. manats 

417,8 565,5

680,0

800,1


956,0

Catering turnover, mln.manats 

4724,5 


5332,4

5828,1            6527,3 

7016,4

Provision of population with all 

kind of paid services, mln. manats 

11403,0 15700,7

17281,5

19496,3


18400,6

 

Revenue of the state budget: 

mln. manats 

26,9 30,1

31,6

33,5


31,2

as per cent to GDP 

11765,9 15397,5

17416,5

19143,5


18709,0

Expenditure of the state budget: 

mln. manats 

27,7 29,6

31,8

33,9


31,7

as per cent to GDP 

-362,9 303,2

-135,0

352,8


308,4

Deficit of the state budget:

3), 

 

mln. manats 

-0,9 0,6


-0,2

0,6


0,5

as per cent to GDP 

19112,1 26364,2

26462,6

25636,5


23210,0

Profit in economy, mln. manats 

10527,5 13903,2

16775,3

19289,4


21566,4

Broad money supply , 

mln. manats 

112,9 145,1

152,0

170,5


173,4

Average amount of fixed monthly  

pensions, manat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

42 


1.1 

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

1

 

 

… sonu 


Göstəricilər

2005 

2006

2007

2008 

2009 

Kredit qoyuluşları (ilin sonuna), 

mlyn. 

manat 


1440,9 2362,7

4681,8


7191,3 8407,5 

o cümlədən:  

 

 

qısamüddətli 913,2 1142,0

1649,5


2295,9 2359,9 

uzunmüddətli 527,7 

1220,7

3032,3


4895,4 6047,6 

Statistika məlumatı

4):

 

  

Xarici ticarət dövriyyəsi,  

mlyn. ABŞ dolları 

- -


-

- - 


o cümlədən:  

 

 Ixrac 

- -


-

- - 


Idxal 

- -


-

- - 


Gömrük məlumatı

5):

 

  

Xarici ticarət dövriyyəsi,  

mlyn. ABŞ dolları 

8558,4 11638,9

11771,7

54926,0 20824,5 o cümlədən:  

 

   ixrac 

4347,2 


6372,2

6058,2


47756,0 

14701,4 


idxal 

4211,2 5266,7

5713,5

7170,0 6123,1 İstehlak mallarının və  

xidmətlərin  qiymət və 

tarif  indeksləri:  

 

 əvvəlki ilə nisbətən 

109,6 108,3

116,7

120,8 101,5 Sənaye məhsulunuın  

istehsalçı  qiymət indeksi  

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 117,3 

110,1


117,7

123,4 


80,6 

 x

   Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasına əsasən (rəsmi işsiz statusu alan şəxslər də daxildir). 

xx 


MHS 93 metodologiyası əsasında. 

1)

   Dəyər ifadəsində olan məlumatlar fəaliyyətdə olan faktiki qiymətlərlə verilmişdir.

 

 

2)  

Məlumatlar müvafiq illərin struktur və metodologiyası əsasında verilmişdir.  3)

   


(+) işarəsi gəlirlərin xərclərdən çox olmasını (profisit) göstərir.   

4)

  Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən        xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla. 

 5) 


 

Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə  

     sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii  

     qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

43

Main socio-economic indicators1

 

 

 

  

 

  

 

  

…end 

2010 

2011

2012

2013

         2014 

Indicators

9163,4 


9850,3

 12243,7


15422,9

 18542,6 Credit investments (end of 

the year),mln. manats 

 

                including: 

2567,1 2951,2

3508,3

3335,4


 

3931,4 


short-term 

6596,3 6899,1

8735,4

12087,5


14611,2  long-term 

 

 Data of Statistics

4):

 

33160,7 


44161,7

43813,5


43554,1

    39462,1 External trade turnover, 

mln. US dollars 

 

                 including: 

26560,1 34405,7

34160,6

32841,6


30274,4 

Export 

6600,6 9756,0

9652,9

10712,5


9187,7  Import 

 

 Data of Customs

5):

 

27960,8 


36326,9

33560,9


34687,9

     31016,3 External trade turnover, 

mln. US dollars 

 

                  including: 

21360,2 26570,9

23908,0

23975,4


21828,6  export 

6600,6 


9756,0

9652,9


10712,5

  9187,7 import 

 

 Price and tariff indeces of 

consumer goods and 

services: 

105,7 107,9

101,1

102,4


101,4 

as % to previous year 

130,5 


133,5

104,5


96,1

        94,9  

PPI  of industrial 

production 

(as % to previous year) 

 x

  

Based on International Labour Organizations' methodology (including officially registered unemloyed).   xx

 

Data are based on SNA 93 methodology. 

1)

  

Value data are indicated in actual prices.  

2)  


Information are given according to the structure and methodology of appropriate years.  

3)

 (+) means that incomes are higher than expenditures (profit).   

4)

 Taking into account volume and estimated statistical value of factual exported crude oil and natural gas      crossed  country border but not made official inthe customs committee in the reporting period. 

5) 

 

Because of the fact that date of customs making official on crude oil and natural gas export does not coincide 

    with date (date of country border cross) of these products actual export, data on volume of exported crude  

    oil and natural gas made official in the customs authorities during the reporting period were included 

    in the reporting period were included in the volume of country total export. 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

44 


1.2 

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

 

Göstəricilər

2005

2006

2007

2008 

2009 

Əhalinin sayı, (ilin sonuna) 

101,3

101,3


101,3

101,3 


101,1 

 

İqtisadi fəal  əhalinin sayı1)

 100,3


100,5

100,9


100,8 

101,2 


Məşğulluq xidmətlərində işsiz 

statusu verilmiş şəxslərin sayı 100,7

95,6

94,0


87,8 

92,4 


Ümumi daxili məhsul 126,4

134,5


125,0

110,8 


109,3 

Sənaye məhsulu 133,5

136,6

124,0


106,0 

108,6 


Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 

məhsullarının ümumi həcmi 107,5

100,9

104,0


106,1 

103,5 


Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 117,2

108,1


119,8

131,8 81,6 

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması

109,4


113,5

115,1


109,3 104,0 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin 

daşınması 104,8

106,3


108,0

108,2 


106,9 

İnformasiya və rabitə  

xidmətləri 138,1

123,0


127,3

129,8 


113,5 

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 113,0

113,2

114,9


115,5 

108,7 


İaşə dövriyyəsi 126,1

128,3


135,7

134,9 


117,1 

Əhaliyə göstərilən pullu  

xidmətlər 126,1

142,1


133,8

129,7 


112,5 

Sərəncamda qalan real gəlirlər 

112,6

115,5


122,6

120,2 


109,6 

Əhalinin gəlirləri

2)

 

122,3126,5

142,7


142,4 

109,0 


Son istehlak  xərcləri

3)

 117,8

124,2


136,4

141,7 


113,3 

Orta aylıq nominal  

əmək haqqı 124,3

120,6


144,8

127,2 


108,6 

Statistika məlumatı:

 

 İxrac (cari qiymətlərlə) -

-

-İdxal (cari qiymətlərlə) --

-

Gömrük məlumatı:

 

 İxrac (cari qiymətlərlə) 120,2

146,6


95,1

788,3 


30,8 

İdxal (cari qiymətlərlə) 119,8

125,1

108,5


125,5 

85,4 


 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

45

Main socio-economic indicators (according to the previous year, per cent)   

2010 

2011

2012

2013

2014 

Indicators 

101,3 101,4

101,3

101,3


101,2 

Population size (end of the year) 

101,2 100,8

101,3

101,5


101,7 

Number of economically  active 

population

1)

 

94,8 98,4

96,0

98,4


79,2 

Officially registered unemployed (end of  

the year 

105,0 100,1

102,2

105,8


102,8 

Gross domestic product 

102,6 95,0

97,7

101,8


99,3 

Industrial production 

97,8 


105,8

106,6


104,9          97,4 

Agriculture, forestry and  

fishing products 

121,2 127,3

118,5

115,1


98,3 Investment directed to fixed capital 

103,2 103,6

103,6

103,4


101,9 

Cargo transportation by transport sector  

104,5 107,5

108,4

108,0


104,7 

Passenger transportation  

in transport sector 

129,7 113,3

115,9

110,7


115,1 

Information and communication  

services 

108,8 110,2

109,6

109,9


110,0 

Retail trade turnover  

116,3 122,6

118,8

116,0


118,2 

Catering turnover 

110,8 107,8

108,0

108,2


107,2 

Provision of population with all kind of 

paid services 

108,1 110,5

113,1

104,7


103,6 

Real incomes at disposal 

113,3 119,2

113,9

108,0


104,8 

Income of population

2) 

 

109,8 116,3

111,3

112,9


112,1 

Final consumption expenditure

3) 

 

111,2 109,9

109,4

106,7


104,6 

Average nominal monthly wages and  

salaries 

 

 Data of Statistics: 

106,9


4)

 92,6


4)

95,1


4)

100,7


4)

99,2


4)

 

Export (at current prices) 

105,0

4)

 145,34)

96,9


4)

109,1


4)

85,4


4)

 

Import (at current prices) 

 

 

Data of Customs: 125,3

4)

 88,74)

86,2


4)

105,1


4)

98,0


4)

 

Export (at current prices) 

105,0

4)

 145,34)

96,9


4)

109,1


4)

85,4


4)

 

Import (at current prices) 

1)   

 Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasına əsasən bütün işsizlər nəzərə alınmaqla hesablanmışdır.                 All unemployed persons based on ILO’s methodology.  

2)

  MHS 93 metodologiyasına əsasən. Based on SNA 93 methodology. 

3)

   Ev təsərrufatlarının son istehlak xərcləri göstərilmişdir. 

      Final consumption expenditures of households. 

 4)


   

Müqayisəli qiymətlərlə. Comparable prices.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

46 


1.3 2014-cü 

ildə MDB ölkələri üzrə əsas sosial-iqtisadi göstəricilər* 

 

(əvvəlki ilə nisbətən faizlə; dəyər ifadəsində göstəricilər daimi qiymətlərlə)  

Göstəricilər 

Azərbaycan

 

Azerbaijan

Ermənistan  

Armenia 

Belarus 


 

Belarus 

Qazaxıstan  

Kazakhstan 

Qırğızıstan  

Kyrgyzstan 

Moldova 


 

Moldova 

Əhalinin sayı  

(ilin sonuna) 

101,2 


99,9

100,1


101,5

102,1 100,0 

İqtisadi fəal əhalinin sayı 101,7 

102,1


98,7

100,7


100,8 

99,7 


Məşğulluq xidmətlərində işsiz 

statusu verilmiş şəxslərin sayı (ilin

sonuna) 79,2 

110,3


95,3

97,8


99,2 

99,3 


Ümumi daxili məhsul 102,8 

103,4


101,6

104,3


103,6 

104,6 


Sənaye məhsulu 99,3 

102,7


101,9

100,2


98,4 

107,3 


Sənaye məhsulu istehsalçılarının 

qiymət indeksi 

94,9 

108,5


112,8

109,5


101,5 

105,5 


Kənd, meşə və balıqçılıq 

təsərrüfatı məhsulları 97,4 

107,2

103,1


100,8

99,4 


108,2 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər

98,3 95,7

91,5


103,9

121,6 


102,1 

Nəqliyyat sektorunda yük 

daşınması (boru kəmərləri istisna 

olmaqla) 100,3 

79,7

101,3


104,0

103,8 


104,2 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin 

daşınması 104,7 

93,6


91,8

106,5


103,2 

99,8 


Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 110,0 

99,5


106,6

112,1


109,1 

112,0 


Əhaliyə göstərilən  

pullu xidmətlər 107,2 

....

100,1


… 

110,2 İstehlak qiymətlərinin indeksi 

101,4 


103,0

118,1


106,7

107,5 


105,1 

Əhalinin sərəncamda qalan real 

pul gəlirləri 103,6 

...


100,1

...


... 

... 


Əhalinin gəlirləri 104,8 

...


118,0

...


... 

... 


Orta aylıq nominal  

əmək haqqı 104,6 

108,3

118,4


110,9

108,8 


110,8 

Orta aylıq real əmək haqqı 103,2 

105,6

100,3


103,9

101,2 


105,4 

İxrac (cari qiymətlərlə) 98,0

x

 102,7


97,8

92,4


93,7 96,3 

İdxal (cari qiymətlərlə) 85,4

x

 100,4


 

94,8


84,4

95,7 96,8 1.3-1.30 cədvəllərinin mənbəyi MDB ölkələrinin Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən

.    Sourses of table 1.3-1.30 are Statistical Committee of CIS countries.


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə