Rəsmi nəşr Official publication


  Əhalinin ayrı-ayrı infeksion və parazitar xəstəliklərə tutulmasıYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə40/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   115

9.4 

Əhalinin ayrı-ayrı infeksion və parazitar xəstəliklərə tutulması 

(xəstəliklərin sayı) Morbidity of popuiation by various infectious and parasitic diseases 

(number of cases) 

 

2005

2010

2012

2013

2014  

Ümumi kəskin 

bağırsaq 

infeksiyaları 

10520 

13551 


 

13923 


     13476 

14496 


Acute intestinal 

infections 

Qarın yatalağı və 

paratif A,B,C 

11 


     -

Typhoid fever and 

paratyphoid fever 

A,B,C 

Salmonelyoz 

infeksiyaları 

570 


301 

406 


     673 

515 


Saimonella 

infections 

Viruslu hepatitlər 

1691 

1233 


665 

    524 


435  Virus hepatitis 

Yuxarı tənəffüs 

yollarının kəskin 

infeksiyası və qrip 

352077 

343328 


380788 

      400280 

400163 

Influenza and  

acute respiratory 

infections 

Skarlatin 

52 

144 


200 

188 


236  Scarlet fever 

Difteriya 

-  Diphteria 

Göyöskürək 

14 18 

 

4-  Whooping cough 

Tetanus 
9  Tetanus 

Qızılca 

1238 


102 1  Measles 

Əhalinin hər 

100 000 nəfərinə   

 

  

 

  Per 100 000 population 

Ümumi kəskin 

bağırsaq infeksiyaları

125,5 


151,7 

151,7 


145,0 

154,0 


Acute intestinal 

infections 

Qarın yatalağı və 

paratif A,B,C 

0,1 


0,1 

-

Typhoid fever and 

paratyphoid fe- ver 

A,B,C 

Salmonelyoz 

infeksiyaları 

6,8 


3,4 

4,4 


7,2 

5,5 


Salmonella 

infections 

Viruslu hepatitlər 

20,2 

13,8 


7,2 

5,6 


4,6  Virus hepatitis 

Yuxarı tənəffüs 

yollarının kəskin 

infeksiyası və qrip 

4201,2 

3842,8 


4149,9 

4305,6 


4250,2 

Influenza and acute 

respiratory 

infections 

Skarlatin 

0,6 

1,6 


2,2 

2,0 


2,5  Scarlet fever 

Difteriya 

-  Diphteria 

Göyöskürək 

0,02 


0,2 

 

0,2 0,04 

-  Whooping cough 

Tetanus 

0,03 0,1 

0,1 


0,1  Tetanus 

Qızılca 


14,8 1,1 

0,01  Measles 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

289


9.5 

Əhalinin bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi  

 

Cases of malignant neoplasms 

 

Xəstələnmə halları 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Cases 

İlk dəfə diaqnozu  

müəyyən olunmuş 

xəstələrin sayı, nəfər 

6277

7626

8672 

8645

9064

9543

Number of newly emerged 

cases, person 

əhalinin hər 100 000 

nəfərinə 

74,9


85,4

95,8 


94,2

97,5


101,4

per 100 000 population 

Müalicə-profilaktika 

müəssisələrində 

qeydiyyatda olan 

xəstələrin sayı, nəfər

23088

28052

29585  32285

34 681

37932

Number of registered pa- 

tients in medical-prophy- 

lactic institutions, person 

əhalinin hər 100 000 

nəfərinə 

273,8


312,0

324,6 


349,5

370,6


400,4

per 100 000 population 

 

9.6 Əhalinin alkoqolizm, narkomaniya və toksikomaniya ilə xəstələnməsi  

 

Morbidity of popuiation with alcoholism, drugs addiction and  

 drug 

abuse 

 

Xəstələnmə halları 

2005

2010

2012

2013

2014

Cases 

İlk dəfə diaqnozu müəyyən 

olunmuş xəstələrin sayı, nəfər

Number of newly emerged 

cases, person

alkoqolizm və alkoqol psixozu: alcoholism and alcoholic psy- 

chosis: 

nəfər 


601

548


948

879


881

person 

əhalinin hər 100 000 nəfərinə 

7,2

6,1


10,3

9,5


9,4

per 100 000 population 

narkomaniya və toksikomaniya:drug addiction and drug  abuse: 

nəfər 


1300

2353


1888

1512


1257

person 

əhalinin hər 100 000 nəfərinə 

15,5

26,3


20,6

16,3


13,4

per 100 000 population 

Tibb müəssisələrində 

qeydiyyatda olan  xəstələrin 

sayı: 

Number of persons registered 

by medical institutions with 

diagnosis:

alkoqolizm və alkoqol psixozu: alcoholism and alcoholic psy- 

chosis: 

nəfər 


19403 19921 21103 21584 22278

person 

əhalinin hər 100 000 nəfərinə 

230,1

221,6


228,5

230,7


235,2

per 100 000population 

narkomaniya və toksiko- 

maniya: 

drug addiction and psychoac- 

tive toxicomania: 

nəfər 


17838  25005 28044 28506 28796

person 

əhalinin hər 100 000 nəfərinə 

211,5

278,1


303,6

304,6


304,0

per 100 000 population 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

290


9.7 

Əhalinin cins üzrə zöhrəvi xəstəliklərlə xəstələnməsi  

 

Morbidity of patients with venerial diseases by sex  

 

 

20102012 

2013

2014

 

Diaqnozu ilk dəfə qoyulmuş sifilislə xəstələnənlərin sayı, 

cəmi nəfər: 

294 

391 

463 

546 

Number of newly emerged 

cases with syphilis diagnosis, 

total persons: 

     o  cümlədən  

   kişilər 

191 

 

242 


302 

340 


     of which  

   male 

   qadınlar 

103 

149 


161 

206 


   female 

Əhalinin 10000 nəfərinə hesabı 

ilə 

0,3 

0,4 

0,5 

      0,6 

Per 10000 population 

   kişilər 

0,4 

 

0,5   

0,7 


0,7 

  male 

   qadınlar 

0,2 

0,3 


0,3 

0,4 


  female 

Müalicə-profilaktika  

müəssisələrində qeydiyyatda 

olan sifilislə xəstələnənlərin 

sayı-cəmi, nəfər 

770 

774 

813 

1024 

Number of patients registered 

in medical-preventive 

institutions with syphilis - 

total, person

     o cümlədən  

   kişilər 

472 

501 

520 


639 

    of which  

  male 

   qadınlar 

298 

273 


293 

385   female 

Diaqnozu ilk dəfə qoyulmuş 

qonokokk infeksiyası ilə 

xəstələnənlərin sayı -cəmi 

nəfər: 

1213 

678           563 

698 

Number of newly emerged 

cases with gonorrhea diag-

nosis – total,persons: 

     o cümlədən  

   kişilər 

821 

522 

454 


555 

    of which 

   male 

   qadınlar 

392 

156 


109 

143 


   female 

Əhalinin 10000 nəfərinə hesabı 

ilə 

1,4 

0,7 

0,6 

0,7 

Per 10000 population 

kişilər 

1,9 

1,1 


1,0 

1,2 


male 

qadınlar 

0,9 

0,3 


0,2 

0,3 


female 

Müalicə-profilaktika  

müəssisəiərində qeydiyyatda 

olan qonokokk infeksiyası ilə 

xəstələnənlərin sayı -cəmi, nəfər

224 

222 

164 

148 

Number of patients regis- 

tered in medical-preventive 

institutions with  gonorrhea - 

total, person

      o cümlədən 

    kişilər 

161 

170 

134 


118 

    of which  

  male 

   qadınlar 

63 

52 


30

30 


  female 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

291


9.8 Abort 

və doğuşlar

1)

 

 

Abortions and births

1) 

 

İllər Abortların sayı,  

min 


Doğuşların say,  

min 


15-49 yaşında hər 1000 qadına 

 per 1000 females aged 15-49 years old 

Hər 100 doğuşa 

düşən abortlar Years 

Abortions, thsd, 

Births , thsd 

Abortların sayı Abortions 

Doğuşların sayı  Births 

Abortion per 100 

births 

2005 

19,6 


115,8 

7,8 


46,0 

16,9 


2010 

26,8 


145,8 

9,9 


54,0 

18,4 


2011 

27,8 


146,2 

10,3 


54,1 

19,0 


2012 

31,0 


150,3 

11,5 


55,7 

20,6 


2013 

27,9 


146,6 

10,4 


54,4 

19,0 


2014 

27,2 


145,6 

10,1 


54,2 

18,7 


 

1) 


2012-ci ilədək Səhiyyə Nazirliyi sistemi üzrə, 2012-ci ildən başlayaraq digər nazirlik, komitə və təşkilatların 

nəzdində olan tibb müəssisələrin məlumatları da daxil edilmişdir, 1)

 By the system of Ministry of Health care till 2012, since 2012 the data of medical institutions attached to other ministries, committees and organizations were also included 

 

 

9.9 

Əhalinin profilaktik müayinəsi 

 Preventive 

examination of population

 

 

20102011

2012 

2013

2014 

 

Müayinə olunanların sayı-cəmi, min nəfər: 

3352,9 3308,6 3442,5  3492,3  3636,9 

Number of examined- total,  

thsd, persons:

     o cümlədən: 

 

 

  

 

   including: 

18 yaşadək uşaqlar: 

2369,1  2341,2  2371,0  2379,4 

 

2416,5


Children under age of 18 years 

old: 

   onlardan: 

 

 

  

 

   of which: 

    0-13 yaşda 

1874,3  1851,4  1905,1  1921,5  1958,0      0-13year 

    14-17 yaşda 

494,8 

489,8 


465,9 

457,9 


458,5 

    14-17 years 

18-29 yaşda olanlar 

270,6 

266,1   285,2 257,8 

283,5 


18-29 years 

30 və yuxarı yaşda olanlar 

713,2 

701,3 


786,3 

855,1 


936,9 

Persons aged 30 years old and 

over 

Müayinə olunanların müayinə 

olunmalı əhalinin ümumi 

sayına nisbəti, faiziə:

95,9 

95,4 

96,4 

96,6 

 

95,8

As per cent to total number of 

persons subjected to 

examination:

   o cümlədən: 

 

 

  

 

   including: 

18 yaşadək uşaqlar: 

97,5 


97,9 

97,6 


97,3 

96,9 


Children under age of 18 years 

old: 

   onlardan: 

 

 

  

 

   of which: 

    0-13 yaşda 

97,6 


98,0 

 97,9 


97,4 

96,9 


    0-13 years 

    14-17 yaşda 

97,2 

97,5 


96,5 

97,2 


96,5 

   14-17 years 

18-29 yaşda olanlar 

85,4 

88,5 


 88,3 

91,8 


92,2 

18-29 years 

30 və yuxarı yaşda olanlar 

95,3 

95,0 


96,0 

96,2 


94,4 

Persons aged 30 years old and 

over 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

292


9.10  

Uşaqların profilaktik müayinəsinin nəticələri

1)

 

Preventive examination of children

1) 

 

 2005

2010

2012

2013

2014

 

Müayinə olunmuş uşaqların sayı- cəmi, 

min nəfər 

1983,0

2369,1

2371,0

2379,4

2416,5

Examined children - 

total, thsd,persons 

müayinə zamanı aşkar 

edilmiş: 

of them: 

eşitmə qabiliyyəti   zəif

olan uşaqlar  cəmi, min

nəfər 


2,6

3,1


3,3

3,3


4,2

reduction of hearing- 

total, thsd,persons 

müayinə olunmuş 

uşaqların ümumi sayına 

nisbətən, faizlə: 

0,1

0,1


0,1

0,1


0,2

as per cent to total 

number of examined 

children 

görmə qabiliyyəti    zəif 

olan uşaqlar - cəmi, 

min nəfər 

11,9

15,6


17,6

19,5


18,3

defect of visual acute 

total, thsd,persons 

müayinə olunmuş 

uşaqların ümumi sayına 

nisbətən, faizlə: 

0,6

0,7


0,7

0,8


0,8

as per cent to total 

number of examined 

children 

danışıqda qüsuru  olan 

uşaqlar cəmi, min nəfər

6,1


6,8

6,5


6,4

6,1


defects of speech 

total, thsd,persons 

müayinə olunmuş 

uşaqların ümumi sayına 

nisbətən, faizlə: 

0,3

0,3


0,3

0,3


0,3

as per cent to total 

number of examined 

children 

skoliozlu uşaqlar cəmi, 

min nəfər 

1,8


3,2

3,8


4,1

3,5


scoliosis total, thsd, 

persons 

müayinə olunmuş 

uşaqların ümumi sayına

nisbətən, faizlə: 

0,1

0,1


0,2

0,2


0,1

as per cent to to tal 

number of examined 

children 

qaməti pozulmuş 

uşaqlar cəmi,  

min nəfər 

4,3

4,7


5,5

6,1


3,0

disturbanse of 

bearing total,  

thsd, person 

müayinə olunmuş 

uşaqların ümumi sayına 

nisbətən, faizlə: 

0,2

0,2


0,2

0,3


0,1

as per cent to total 

number of examined 

children 

 

1) 2005-ci ildə 0-14 yaşda, sonrakı illərdə 0-17 yaşda olan uşaqlar 

1)

 Children aged 0-14 years in 2005; children aged 0-17 during the following years 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

293


9.11 

2014-cü ildə profilaktik peyvəndlə əhatə olunmuş uşaqlar (faizlə) 

Childrens coverage by prophylactic inoculations in 2014 (percent) 

 

VaksinasiyaVaccination

RevaksinasiyaRevaccination 

 

 Yaş 

 

 

Age 

Peyvənd edilmiş 

uşaqların xüsusi 

çəkisi  


Share of inocu -

lated children per 

cent 

Yaş 


 

 

Age 

Peyvənd edilmiş 

uşaqların xüsusi 

çəkisi  


Share of inocu -

lated children, per 

cent 

 

Peyvənd edilmişdir: 

 

  

 

Inoculated against: 

vərəmə 


qarşı 

1 yaşa qədər  under 1 year 

97,8 


- 

- 

tuberculosis 

 

difteriyaya, göyöskürəyə, 

tetanusa ,B tipli 

hemofil 

influenza, 

hepatit B qarşı

 

1 yaşa qədər  under 1 year 

94,2 


18 ay, month 

97,1


1)

 

diphtheria, whooping 

cough, 

tetanus, 

haemophilus 

influenza type 

B,hepatitis B 

poliomielitə 

qarşı 

1 yaşa qədər  under 1 year 

96,8 


18 ay, month 

98,0 


poliomyelitis 

qızılcaya, 

məxmərəyə və 

epidemik parotitə 

qarşı 

 

  

1-2 yaşa qədər  under 1-2 year

98,1 


6 yaş, years old 

98,0 


measles, rubella, 

epidemic 

parotiditis 

B hepatitinə 

qarşı 

doğuşdan sonra 12 saat ərzində   

during 12 hours 

after birth 

99,2 
B hepatitis 

1)

 AGDT 


1)

 DTP 

 

9.12 

Əhaliyə stomatoloji yardım

1)

 

Stomatological aid rendered to population

1) 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Müstəqil stomatoloji poliklinikaların sayı 

44

2827 

28

23 

19

Number of independent stomatological 

polyclinics 

Stomatoloji şöbəyə 

(kabinetlərə) malik olan 

müəssisələrin sayı 

658

728


721 

759


728

777


Number of 

establishments with 

stomatological 

departments (ward) 

Ağız boşluğunun 

sanasiyası keçirilmiş 

şəxslərin əhalinin ümumi 

sayında xüsusi çəkisi, 

faizlə 


7,4

8,1


8,0 

8,6


8,1

8,9


Share of persons 

receiving stomatological 

aid in total number of 

population, per cent 

 

1) 2012-ci ilədək Səhiyyə Nazirliyi sistemi üzrə, 2012-ci ildən başlayaraq digər nazirlik, komitə və təşkilatların 

nəzdində olan tibb müəssisələrin məlumatları da daxil edilmişdir, 1)

 By the system of Ministry of Health care till 2012, since 2012 the data of medical institutions attached to other  ministries, committees and organizations were also included 
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə