Rəsmi nəşr Official publication


  Əhaliyə təcili tibbi yardımın göstərilməsiYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə41/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   115

9.13 

Əhaliyə təcili tibbi yardımın göstərilməsi  

 

Provision of population with acute care 

 

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Təcili yardım 

stansiyalarının 

(şöbələrinin) sayı 

68

72

7275

75

77Number of 

emergency stations 

(sections) 

Ambulator yardımı  

və çağırış zamanı 

yardım göstərilmiş 

şəxslərin sayı: 

Number of persons 

receiving  

ambulatory care: 

min nəfər 

962,2

1244,4


1365,2 

1457,4


1554,2

1557,2


thsd, persons 

əhalinin 1000  

nəfərinə 

114,8


139,3

150,8 


158,8

167,2


165,4

per 1000  

population 

 

 

9.14 İstehsalatda zədələnmələr  

 Occupational 

injuries 

 

 2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

İstehsalatda bədbəxt 

hadisələr zamanı 

əmək qabiliyyətini 

itirən və ölənlərin 

sayı, cəmi, nəfər 

189

264


261

212


183

269


Number of persons 

lossing workability or 

dead in the result of 

occupational injuries - 

total, person 

hər 1000 nəfər 

işləyənə 

0,2


0,2

0,1


0,1

0,1


0,2

per 1000 employees 

İstehsalatda bədbəxt 

hadisələr zamanı 

ölənlərin sayı, cəmi, 

nəfər 

54

6887

79

6688

Number of death cases 

in the result of 

occupational injuries -

total, person 

hər 1000 nəfər 

işləyənə 

0,1


0,05

0,06


0,05

0,04


0,06

per 1000 employees 

Əməyin mühafizəsi 

tədbirlərinə çəkilən 

xərclər, min manat 

24265,2

31596,6


33573,8

50507,2


50800,7

53428,7


Expenditures for pro-

tection of activities 

relating with labor 

thsd.manats 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

295


9.15 

İlk dəfə əlil hesab edilən şəxslərin sayı  

 

Persons newly recognized as disabled 

 

 

2008

2010

2011

2012

2013

2014

 

İlk dəfə sağlamlıq 

imkanları məhdud 

hesab edilən 18 

yaşadək uşaqların 

sayı, min nəfər 

6,9

5,8

8,5

1)

8,8

8,9

11,2

Number of children un-

der 18 years old newly 

recognized with limited 

health, thsd,persons 

18 yaşadək uşaqların 

hər 1000 nəfərinə 

2,6


2,3

3,3


3,5

3,5


4,4

Per 1000 children under 

18 years old 

İlk dəfə əlil hesab 

edilən 18 və yuxarı 

yaşda olanların sayı -

cəmi, min nəfər 

24,8

20,4

20,8

22,7

38,6

1)

31,0

Number of persons aged 

18 years old and over 

newly recognized as 

disabled- total, 

thsd, persons 

18 və yuxarı yaşda 

olan əhalinin hər 1000 

nəfərinə 

4,0

3,1


3,1

3,4


5,6

4,4


per 1000 persons aged 18 

years old and over 

Əlillərin ümumi 

sayına nisbətən, 

faizlə: 

 

As per cent to total number of disabled: 

I qrup əlillər 

5,8

7,3


7,5

6,0


6,0

8,1 invalids of 1 group 

II qrup əlillər 

80,9


79,3

77,2


78,9

76,1


71,9 invalids of ii group 

III qrup əlillər 

13,3

13,4


15,3

15,1


17,9

20,0 invalids of III group İlk dəfə əlil hesab 

edilən 18 və yuxarı 

yaşda olan şəxslərin 

ümumi sayından: 

Total number of persons 

newly recognized as 

disabled aged 18 years 

old and over: 

əmək qabiliyyətli  

yaşda olan əlillərin 

sayı, min nəfər 

24,0

20,1


20,4

22,3


38,0

30,3


disabled persons at 

working age, thsd, per- 

sons 

əlillərin ümumi sayına 

nisbətən, faizlə 

96,8


98,5

98,1


98,2

98,3


97,8

as per cent to total 

number of disabled 

1)

Əvvəlki ildə müraciət etmiş şəxslərin əlilliyinin rəsmiləşdirilməsi hesabat ilində aparıldığından ilkin əlillərin sayı artmışdır,

 

1) Number of persons recognized as disabled for the first time was increased in previous year since the registration 

of disabled persons appealed in the reporting year, 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

296


9.16 

İlk dəfə əlil hesab edilən 18 və yuxarı yaşda olan şəxslərin yaş  

 qrupları və əsas xəstəliklər üzrə bölgüsü  

 

Distribution of children under 18 years old newly recognized as  

 

disabled by age and main diseases groups 

 

Xəstəliklər Əlillərin sayı- 

cəmi, nəfər 

o cümlədən yaş qrupları üzrə 

including by age groups 

18 və yuxarı 

yaşda olan 

əhalinin hər 

1000 nəfərinə

Diseases 

18-29 yaşda 

30-35 yaşda

Total invalids, 

person 

18-29

30-35

Per 1000 per- 

sons aged 18 

years old and 

over

 

2012 Cəmi 

22687

2735

2526

3,4

Total 

   onlardan: 

 

   of which: 

vərəm 


1116

220


173

0,2


tuberculosis 

bədxassəli şişlər 

1667

111


82

0,3


malignant 

neoplasms 

ruhi pozuntular və 

davranış pozuntuları

1806


441

337


0,3

mental diseases 

əsəb sisteminin 

xəstəlikləri 

2178


282

232


0,3

diseases of the 

nervous system 

göz və gözün  əlavə 

aparatının xəstəliyi 

1397


257

195


0,2

diseases of the 

eye and  adnexa 

qulağın və 

məməyəbənzər 

çıxıntının xəstəliyi 

242

75

500,04

diseases of the 

ear and mastoid 

process 

qan dövranı 

sisteminin 

xəstəlikləri 

5030

260


319

0,7


diseases of the 

circulatory sys- 

tem 

travmalar, 

zəhərlənmələr və 

xarici səbəblərin 

təsirinin digər 

nəticələri 

1821

287


261

0,3


injuries, poiso-

ning and some 

other results of 

external reasons 

peşə xəstəlikləri 

6

-

10,001

 occupational 

injuries 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

297


9.16 

İlk dəfə əlil hesab edilən 18 və yuxarı yaşda olan şəxslərin yaş  

 qrupları və əsas xəstəliklər üzrə bölgüsü  

 

Distribution of children under 18 years old newly recognized as  

 

disabled by age and main diseases groups 

 

...ardı…   

 

 

  

                                      …continued… 

Xəstəliklər 

Əlillərin sayı- 

cəmi, nəfər 

o cümlədən yaş qrupları üzrə including by age groups 

18 və yuxarı 

yaşda olan 

əhalinin hər 

1000 nəfərinə

Diseases 

18-29 yaşda 

30-35 yaşda

Total invalids, 

person 

18-29

30-35

Per 1000 per- 

sons aged 18 

years old and 

over

2013 

Cəmi 

38626


4465

4776


5,6 Total 

   onlardan: 

 

 

  

   of which: 

vərəm 


1836

353


321

0,3 tuberculosis 

bədxassəli şişlər 

3384


160

297


0,5

malignant 

neoplasms 

ruhi pozuntular və 

davranış pozuntuları

2930


685

517


0,4 mental diseases 

əsəb sisteminin 

xəstəlikləri 

4167


589

636


0,6

diseases of the 

nervous system 

göz və gözün  əlavə 

aparatının xəstəliyi 

2845


452

397


0,4

diseases of the 

eye and  adnexa 

qulağın və 

məməyəbənzər 

çıxıntının xəstəliyi 

370

112


81

0,1


diseases of the 

ear and mastoid 

process 

qan dövranı 

sisteminin 

xəstəlikləri 

8604

378


617

1,3


diseases of the 

circulatory sys- 

tem 

travmalar, 

zəhərlənmələr və 

xarici səbəblərin 

təsirinin digər 

nəticələri 

2535

446


411

0,4


injuries, poiso-

ning and some 

other results of 

external reasons 

   peşə xəstəlikləri 

6

-

-0,001

   occupational 

  injuries 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

298


9.16 

İlk dəfə əlil hesab edilən 18 və yuxarı yaşda olan şəxslərin yaş  

 qrupları və əsas xəstəliklər üzrə bölgüsü  

 

Distribution of children under 18 years old newly recognized as  

 

disabled by age and main diseases groups 

 

…sonu     

 

 

  

                                                    …end 

Xəstəliklər 

Əlillərin sayı- 

cəmi, nəfər 

o cümlədən yaş qrupları üzrə including by age groups 

18 və yuxarı 

yaşda olan 

əhalinin hər 

1000 nəfərinə

Diseases 

18-29 yaşda 

30-35 yaşda

Total invalids, 

person 

18-29

30-35

Per 1000 per- 

sons aged 18 

years old and 

over

2014 

Cəmi 

30992


4247

4098


4,4 Total 

   onlardan: 

 

 

  

   of which: 

vərəm 


1284

222


195

0,2 tuberculosis 

bədxassəli şişlər 

3235


194

320


0,5

malignant 

neoplasms 

psixi pozuntular və 

davranış pozuntuları 

 

2160608

386


0,3 mental diseases 

sinir sisteminin

 

xəstəlikləri 3439

531


463

0,5


diseases of the 

nervous system 

göz və gözün  əlavə 

aparatının xəstəliyi 

2941


584

422


0, 4

diseases of the 

eye and  adnexa 

qulağın və 

məməyəbənzər 

çıxıntının xəstəliyi 

260

78

430,04

diseases of the 

ear and mastoid 

process 

qan dövranı 

sisteminin 

xəstəlikləri 

6296

354


581

0,9


diseases of the 

circulatory sys- 

tem 

travmalar, 

zəhərlənmələr və 

xarici səbəblərin 

təsirinin digər 

nəticələri 

2223

459


386

0,3


injuries, poiso-

ning and some 

other results of 

external reasons 

   peşə xəstəlikləri 

8

-

-0,001

    occupational 

   injuries 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

299


9.17 Ahıllar, əlillər və sağlamlıq imkanları məhdud olan  uşaqlar üçün internat 

evləri və digər müəssisələr (ilin əvvəlinə) 

Care homes and other institutions for older people, disabled persons and children 

with limited health abilities (at the beginning of the year) 

 

 

2006 

2011 

2012

*)

 

2013 

2014 

2015 

 

Ahıllar və əlillər üçün 

internat evlərinin və 

digər müəssisələrin sayı 

 

Number of care homes 

and other institutions for 

older people and 

disabled persons  

 

   onlarda:  

 

  

 

   of which: 

yerlərin sayı 

1012 

1012 


812 

 

812962 

1162 


number of places 

yaşayanların sayı, nəfər 

797 

816 


732 

740 


698 

817 


number of residents

person 

Sağlamlıq imkanları 

məhdud olan uşaqlar 

üçün internat evlərinin 

sayı 

Number of boarding 

homes for mentally 

retarded children 

   onlarda: 

 

 

  

 

    of which: 

yerlərin sayı 

605 

605 


370 

370 


370 

370 


number of places 

yaşayanların sayı, nəfər 

298 

267 


300 

310 


297 

314 


number of residents, 

person 

 

*) İnternat evlərində yerlərin sayının azalması təmir və yenidənqurma işləri ilə əlaqədardır. 

*)

 Decrease of number of places in boarding schools is connected with repair and reconstruction works. 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

300


9.18 2015-ci 

ilin 

əvvəlinə şəhər və rayonlar üzrə səhiyyənin əsas  

göstəriciləri  

Main indicators of health care by towns and regions at the  

beginning of 2015 

 

Şəhər və 

rayonların  adları 

Həkim- 


lərin 

sayı, 


nəfər 

 

 

 

 

Number 

of physi- 

cians, 

person 

əhalinin 

hər 

10000 


nəfərinə 

 

 

 

 

per 

10000 

popula- 

tion 

Orta tibb 

işçilərinin 

sayı,  nəfər 

 

 

 

 

Para- 

medical 

staff, per- 

son 

əhalinin 

hər 

10000 


nəfərinə 

 

 

 

 

per 

10000 

popu- 

lation 

Xəstə- 


xanala- 

rın sayı


 

 

 

 

 

Num- 

be rof 

hospi- 

tals 

Xəstə- 


xana 

çarpayı- 

larının 

sayı, 


ədəd 

 

 

Number  of 

hospital 

beds 

əhalinin 

hər 

10000 


nəfərinə 

 

 

 

 

per 

10000 

population

Əhaliyə 


ambulator-

poliklinika 

yardımı 

göstərən 

müalicə müəs- 

sisələrinin sayı 

 

Number of 

outpatient 

depart- 

ments 

Towns and regions 

Respublika 

üzrə, cəmi 

32756

34,6

56148

59,3

566

46432

49,0

1746 

Republic,total 

o cümlədən: 

 

of which:  

Naxçıvan MR 

785

17,8


2521

57,3


43

3082


70,1

119 


Nakhchivan AR 

Şəhərlər: 

Bakı 

19982


90,7

21045


95,5

149


18551

84,2


293 

Towns: 

Baku 

Şirvan 


301

36,3


612

73,8


5

420


50,7Shirvan 

Gəncə 

1246


37,9

2317


70,6

19

221967,6

32 


Ganja 

Mingəçevir 

443

43,6


992

97,7


8

1135


111,8

12 


Mingechevir 

Sumqayıt 

1454

43,7


2702

81,2


19

2651


79,6

35 


Sumgait 

Naftalan 

21

21,6


54

55,6


1

50

51,5

Naftalan 

Xankəndi 

...

...


...

...


...

...


...

...


Khankendi 

Rayonlar: 

Abşeron 

300


14,8

406


20,0

4

1617,9

18 


Regions: 

Absheron 

Ağcabədi 

181

13,9


625

48,0


8

455


34,9

27 


Agjabedi 

Ağdam 


261

13,6


1159

60,5


20

1590


83,0

47 


Agdam 

Ağdaş 


145

13,7


627

59,5


3

370


35,1

16 


Agdash 

Ağstafa 


124

14,6


430

50,8


2

191


22,6

20 


Agstafa 

Ağsu 


78

10,2


262

34,4


2

195


25,6

18 


Agsu 

Astara 


97

9,3


479

46,1


5

186


17,9

16 


Astara 

Balakən 


148

15,6


431

45,4


2

212


22,3

16 


Balaken 

Beyləqan 

127

13,6


417

44,5


4

185


19,7

21 


Beylagan 

Bərdə 


328

21,7


990

65,5


10

466


30,8

40 


Barda 

Biləsuvar 

100

10,3


300

30,8


3

225


23,1

17 


Bilasuvar 

Cəbrayıl 

23

3,0


174

22,7


9

545


71,2

20 


Jebrajil 

Cəlilabad 

238

11,4


628

30,0


9

385


18,4

38 


Jalilabad 

Daşkəsən 

33

9,7


125

36,7


3

110


32,3Dashkesen 

Füzuli 

157


12,5

598


47,7

17

118094,1

44 


Fizuli 

Gədəbəy 


87

8,9


263

26,9


6

196


20,1

25 


Gedabey 

Goranboy 

157

15,7


476

47,5


3

215


21,5

23 


Goranboy 

Göyçay 


209

18,1


554

47,9


3

250


21,6

19 


Goychay 
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə