Rəsmi nəşr Official publication


Ölkəyə gələn xarici vətəndaşların və xarici ölkələrə gedən AzərbaycanYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə45/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   115

10.14 Ölkəyə gələn xarici vətəndaşların və xarici ölkələrə gedən Azərbaycan  

 

vətəndaşlarının səfərlərin məqsədi üzrə bölgüsü* 

Breakdown of foreign citizens arrived to Azerbaijan and Azerbaijan citizens  

departured abroad by purpose of trip* 

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

min nəfər 

thsd. person

Azərbaycana gələn 

xarici ölkə vətəndaş-

larının sayı - cəmi 

1282,1

1962,9

2239,2

2484,1

2 508,9

2297,8

Number of foreign 

citizens arrived to 

Azerbaijan - total 

o cümlədən 

səfərlərin məqsədləri 

üzrə: 


 

 

including purpose of trip: 

turizm məqsədilə 

692,7

1279,8


1561,9

1985,9


2 129,5

2159,7    tourism 

     onlardan: 

 

    of  which: 

istirahət, əyləncə      

turizmi 

404,5


661,7

519,8


687,8

705,2


709,9

leisure, recreation 

işgüzar turizm 

261,8

547,6


591,9

595,3


648,9

670,5


business 

müalicə turizmi 

7,6

14,1


33,3

43,0


46,2

46,3


treatment 

dini turizm 

4,2

10,2


10,5

13,2


13,7

13,7


religious 

qohumların, dostların 

ziyarəti 

...


...

374,7


607,8

673,7


677,1

visiting friends 

and relatives 

digər turizm        

məqsədilə 

14,6


46,2

31,7


38,8

41,8


42,2

other tourism pur- 

pose 

digər məqsədlə 

589,4

683,1


677,3

498,2


379,4

138,1    other purpose Xarici ölkələrə gedən 

Azərbaycan vətəndaş-

larının sayı - cəmi 

1829,8

3175,6

3550,2

3874,4

4 284,7

4 244,3

Number of 

Azerbaijan citizens 

departured abroad 

-total 

o cümlədən 

səfərlərin məqsədləri 

üzrə: 


 

 

including purpose of trip: 

  turizm məqsədilə 

886,9

1819,6


2308,2

2828,9


3 306,7

3 319,4    tourism 

     onlardan: 

 

     of which: 

istirahət, əyləncə      

turizmi 

331,7


729,3

513,1


897,6

1 053,9


1 014,7

leisure, recreation 

işgüzar turizm 

511,7

986,3


1150,3

1172,3


1 290,9

1 277,8


business 

müalicə turizmi 

23,1

43,7


92,6

116,5


169,0

169,8


treatment 

dini turizm 

15,0

41,3


64,0

66,2


82,5

117,8


religious 

qohumların, dostların 

ziyarəti 

...


...

344,1


443,5

579,9


565,0

visiting friends 

and relatives 

digər turizm        

məqsədilə 

5,4


19,0

144,1


132,8

130,5


174,3

other tourism pur- 

pose 

digər məqsədlə 

942,9

1356,0


1242,0

1045,5


978,0

924,9    other purpose 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

323


10.14 Ölkəyə gələn xarici vətəndaşların və xarici ölkələrə gedən 

Azərbaycan vətəndaşlarının səfərlərin məqsədi üzrə bölgüsü*  

Breakdown of foreign citizens arrived to Azerbaijan and Azerbaijan  

citizens departured abroad by purpose of trip* 

 

...ardı   

 

 

  

 

             ...continued 

 

2005

2010 

2011

2012

2013

2014  

 

əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 

according to the previous year, in per cent

Azərbaycana gələn      

xarici vətəndaşların       

sayı - cəmi 

100,2

107,2 

114,1

110,9

101,0

91,6

Number of foreign 

citizens arrived to 

Azerbaijan - total 

o cümlədən səfərlərin 

məqsədləri üzrə: 

 

 

 

including purpose of 

trip: 

   turizm məqsədilə 

96,0

127,3 


122,0

127,1


107,2

101,4     tourism purpose 

    onlardan: 

 

  

   of  which: 

istirahət, əyləncə 

turizmi 

97,7


112,7 

78,6


132,3

102,5


100,7

leisure, recreation 

işgüzar turizm 

93,5

144,1 


108,1

100,6


109,0

103,3


business 

müalicə turizmi 

95,7

127,0 


236,2

129,1


107,4

100,2


treatment 

dini turizm 

97,0

170,0 


102,9

125,7


103,8

100,0


religious 

qohumların, dostların   

ziyarəti 

...


... 

...


162,2

110,8


100,5

visiting friends and 

relatives 

digər turizm 

məqsədilə 

95,7


219,0 

68,6


122,4

107,7


101,0

other tourism pur 

pose 

   digər məqsədlə 

105,7

82,8 


99,2

73,6


76,2

36,4


other purpose 

Xarici ölkələrə gedən 

Azərbaycan vətəndaş-

larının sayı - cəmi 

124.2

134,4 

111,8

109,1

110,6

99,1

Number of 

Azerbaijan citizens 

departured abroad-

total 

o cümlədən səfərlərin 

məqsədləri üzrə: 

 

  

including purpose of 

trip: 

    turizm məqsədilə 

124,2

158,9 


126,9

122,6


116,9

100,4


tourism purpose 

     onlardan: 

 

 

     of which: 

istirahət, əyləncə 

turizmi 

124,2


170,3 

70,4


174,9

117,4


96,3

leisure, recreation 

işgüzar turizm 

124,2

149,3 


116,6

101,9


110,1

99,0


business 

müalicə turizmi 

124,2

146,6 


211,9

125,8


145,1

100,5


treatmen 

dini turizm 

124,0

212,9 


155,0

103,4


124,6

142,8


religious 

qohumların, dostların   

ziyarəti 

...


... 

...


128,9

130,8


97,4

visiting friends and 

relatives 

digər turizm 

məqsədilə 

123,3


275,4 

758,4


92,2

98,3


133,6

other tourism pur 

pose 

    digər məqsədlə 

124,2

111,4 


91,6

84,2


93,5

94,6


other purpose 

* 2005-2013-cü illərin məlumatları "Ölkə sərhəddini keçən Azərbaycan və xarici ölkə vətəndaşları üzrə statistik      

müayinə"nin nəticələrinə görə aparılmış hesablamalar əsasında müəyyənləşdirilmişdir 

* Data for 2005-2013 has beer determined on the basis of calculations conducted according to the results of 

“Survey on Azerbaijani and foreign country citizens crossing country’s border" 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

324


10.15 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların ölkələr üzrə sayı (nəfər) 

Number of foreign citizens arrived to Azerbaijan by countries (person) 

 

 

Ölkələr 

2007

2010 

2011

2012

2013

2014

Countries 

Cəmi 

1332701 1962906  2239141 2484048

2508904 2297804 Total 

   o cümlədən ölkələr 

üzrə: 

 

  of them by 

country:  

Rusiya 


Federasiyası 

497876


701110 

768684


876013

903242


843851 Russian Federation 

Gürcüstan 

403677

491942 


573063

763251


810390

699532 Georgia 

İran 

201109


349960 

407576


283739

143579


131179 Iran 

Türkiyə 


101537

214594 


242606

295549


361413

314476 Turkey 

Ukrayna 

22388


31500 

40030


42393

51802


58201 Ukraine 

Birləşmiş Krallıq 

18854

24160 


24646

29125


32841

33563 United Kingdom 

Qazaxıstan 

9662


19209 

28225


25295

28226


29468 Kazakstan 

ABŞ 


9037

11986 


11443

13687


15612

14543 USA 

Almaniya 

6909


10602 

11927


16445

13920


13838 Germany 

Özbəkistan 

6066

11879 


14513

18417


18627

19336 Uzbekistan 

Türkmənistan 

4380


4072 

3969


4906

4766


5398 Turkmenistan 

İsrail 


3876

6346 


5671

6369


6989

7534 Israel 

Rumıniya 

3149


1296 

1417


1678

2053


2052 Romania 

Fransa 


2911

4128 


4799

5870


5919

6858 France 

Çin 

2458


5846 

6224


5060

6465


5930 China 

Hindistan 

2110

3755 


3715

5048


4791

4853 India 

Belçika 

2104


2233 

2299


2255

1725


1908 Belgium 

Belarus 


2011

5479 


5724

7038


8251

9256 Belarus 

İtaliya 

1654


4732 

4857


6767

8566


9605 Italy 

Pakistan 

1446

1949 


1743

1675


1767

1817 Pakistan 

Niderland 

1326


2689 

3026


3970

4036


4425 Netherlands 

Kanada 


1319

2050 


1851

2566


2411

2501 Canada 

Koreya Respublikası 

1294


2647 

2461


2829

3134


3368 Republic of Korea 

Polşa 


1233

2455 


2224

3168


3716

4209 Poland 

Norveç 

1163


2054 

1874


1981

2024


2056 Norway 

İsveç 


1106

1357 


1274

2012


1857

1874 Sweden 

Yaponiya 

1036


1809 

2098


2230

2471


2607 Japan 

Moldova 


956

3645 


3753

4375


4448

5843 Moldova 

Qırğızıstan 

928


2279 

2337


2905

2594


2556 Kyrgyzstan 

Filippin 

906

1153 


1003

1322


1445

1488 Philippines 

Lüksemburq 

906


378 

316


460

498


413 Luxembourg 

İsveçrə 


833

1227 


1246

1707


1600

1774 Switzerland 

Latviya 

786


1295 

1536


1875

1731


1750 Latvia 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

325


10.15 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların ölkələr üzrə sayı (nəfər) 

Number of foreign citizens arrived to Azerbaijan by countries (person) 

 

 …ardı    

 

  

 

             …continued 

Ölkələr 

2007 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Countries 

Avstraliya 

769 

1122 


1129 

1296 


1518 

2161 Australia 

Avstriya 

767 


2513 

3021 


3499 

2567 


2884 Austria 

İslandiya 

748 

170 


384 

651 


700 

828 lceland 

İrlandiya 

602 


961 

919 


969 

1068 


1326 Ireland 

Danimarka 

560 

745 


870 

1099 


1087 

1027 Denmark 

Bolqarıstan 

552 


1638 

1984 


2231 

2028 


2324 Bulgaria 

Malayziya 

538 

550 


402 

805 


2058 

2161 Malaysia 

Portuqaliya 

477 


948 

414 


512 

773 


735 Portugal 

Çex  Respublikası 

459 

1013 


1025 

1279 


1497 

1709 Czech Republic 

Litva 

426 


1372 

1557 


1698 

1797 


1743 Lithuania 

Estoniya 

409 

566 


559 

791 


787 

878 Estonia 

Finlandiya 

399 


1041 

699 


902 

935 


913 Finland 

Əfqanıstan 

372 

194 


270 

393 


636 

674 Afghanistan 

İspaniya 

367 


1074 

1388 


1685 

2321 


3000 Spain 

Macarıstan 

358 

737 


910 

950 


1825 

2536 Hungary 

Tacikistan 

350 


742 

1009 


1264 

1515 


1285 Tajikistan 

İraq 


330 

549 


679 

917 


991 

738 Irag 

Yunanıstan 

325 


729 

832 


1213 

1320 


1712 Greece 

Sinqapur 

317 

316 


203 

315 


429 

501 Singapore 

İndoneziya 

282 


353 

440 


577 

706 


686 Indonesia 

Xorvatiya 

276 

497 


730 

1092 


1126 

1326 Croatia 

Səudiyyə 

Ərəbistanı 

257 

312 


284 

380 


479 

507 Saudi Arabia 

Sair ölkələr 

5755 


12948 

31303 


17550 

17832 


18088 Other countries 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

326


10.16 Turizm 

müəssisələrinin əsas göstəriciləri 

Main indicators of tourist enterprises 

 

 2005

2010

2011 

2012

2013

2014

 

Müəssisələrin sayı, vahid 

81

126


141 

170


197

218


Number of enterprises, 

unit 

İşçilərin sayı (kənar əvəzçi-

lər də daxil edilməklə), nəfər

646


1418

1541 


1730

1729


1794

Number of employess (in- 

cluding substituties), 

person 

       ondan:  

 

     of which:  

turizm fəaliyyəti ilə 

məşğul olan işçilərin sayı, 

nəfər 


564

1159


1279 

1473


1515

1567


number of employees 

engaged in tourism 

activity, persons 

Müəssisələrin əldə etdiyi 

gəlir, min manat 

6020,9 19065,3 22634,8  27121,5 29600,9 31107,1Gross income of 

enterprises, thsd. manat 

        ondan: 

 

    of which:  

   turizm fəaliyyətindən 

4035,3 14755,5 17804,7  21597,1 24823,6 26031,0

from tourism services 

Məhsul (xidmət)  

istehsalına çəkilən    

xərclər, min manat 

5661,4 17811,3 20662,1  23540,8 25292,5 27018,1

Expenditures for product 

(service) output-total, 

thsd. manat 

      ondan:  

 

   of which: 

   turizm fəaliyyətindən 

3884,0 13805,7 16065,6  18903,1 21818,2 25708,6

from tourism services 

Əhaliyə satılmış turizm 

yollayış blanklarının sayı, 

ədəd 


16444

34121


42583 

62866


65448

66233


Number of package tours 

sold  to population, unit 

     o cümlədən: 

 

    including: 

ölkə daxilində səyahət 

etmək üçün Azərbaycan 

vətəndaşlarına, ədəd 

2681

3385


4045 

5121


7078

6990


sold to Azerbaijan 

citizens for traveling 

with in the country, unit 

ölkədən kənarda səyahət 

etmək üçün Azərbaycan 

vətəndaşlarına, ədəd 

12211

27030


34254 

52378


53771

54900


sold to Azerbaijan 

citizens for traveling 

outside of the country

unit 

Azərbaycan ərazisində 

səyahət etmək üçün xarici 

ölkə vətəndaşlarına, ədəd

1552

3706


4284 

5367


4599

4343


sold to foreign citizens 

for traveling with in 

Azerbaijan  territory, 

unit 

Əhaliyə satılmış turizm 

yollayış blanklarının 

dəyəri, min manat 

3253,3 25848,7 29316,6  40693,2 42892,3 44820,3

Value of package tours 

sold to population, thsd. 

manat 

       o cümlədən: 

 

     including: 

ölkə daxilində səyahət 

etmək üçün Azərbaycan 

vətəndaşlarına, min 

manat 

809,3


1708,4

2021,1  3147,4

2747,9

2764,0


sold to Azerbaijan 

citizens for traveling 

with in the country, thsd. 

manat 

ölkədən kənarda səyahət 

etmək üçün Azərbaycan 

vətəndaşlarına, min manat 1997,6 19750,2 22583,4  33652,3 36991,0 39708,5sold to Azerbaijan 

citizens for travelling 

abroad, thsd. manat 

Azərbaycan ərazisində 

səyahət etmək üçün xarici 

ölkə vətəndaşlarına, min 

manat 

446,4


4390,1

4712,1  3893,5

3153,4

2347,8


sold to foreign citizens 

for traveling within 

Azerbaijan territory, 

thsd. manat 

Qəbul edilmiş və 

göndərilmiş turistlərin sayı, 

nəfər 


40008

69923


83620  101431

91961


92305

Number of received and 

dispatched tourists, 

person 
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə