Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə46/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   115

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Yerləşdirilmiş     

turistlərin sayı 

40008

69923

83620

101431

91961

92305

Number of 

accommodated 

tourists 

     o cümlədən: 

 

 

    including: 

qonaq evlərində

mehmanxanalarda 

33058


53468

66584


65138

69953


73295

in guest houses, 

hotels 

pansionatlarda, 

istirahət evləri və 

sanatoriyalarda 

1622

4366


4185

11065


14304

12556


boarding 

houses, and 

sanatoriums 

kempinqlərdə 

-

131


78

-campings 

turist bazalarında 

4958

10349


12441

23266


2398

1088


tourists centres 

şəxsi evlərdə 

45

-

-480

80

470private 

dwellings 

gəmilərdə 

-

16

22-

-

 ships (yachts) 

digər yerlərdə 

325

1593


310

1482


5226

4896


other places 

 

 10.18 Qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlər 

Number of arrived and departured tourists 

 

 2005

2010

2011 

2012

2013

2014  

Qəbul edilmiş və 

gön-dərilmiş 

turistlərin sayı, 

nəfər 

40008

69923

83620 

101431

91961

92305

Number of 

accommodated 

tourists, person 

     o cümlədən: 

 

 

   including: qəbul edilmiş 

16858


17641

18840 


23440

10605


10657

received 

göndərilmiş 

23150

52282


64780 

77991


81356

81648


dispatched 

Qəbul edilmiş və 

gön-dərilmiş 

turgünlərin sayı,  

adam-gün 

158414

458568

544778 

674435

670367

614009

Number of 

received and 

dispatched tour-

days, person-day 

     o cümlədən: 

 

 

     including: qəbul edilmiş 

78799


111232

126975 


135838

58173


57931

received 

göndərilmiş 

79615

347336


417803 

538597


612194

556078


dispatched 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

328


 

 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

331


11  

Hüquqpozmalar 

Crimes 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

11.1 


Qeydə alınmış cinayətlərin sayı 

Number of recorded crimes 

332 


11.2 Cinayət törətmiş şəxslərin cins və yaş tərkibi 

Gender and age structure of persons committed crime 333 

11.3 Ayrı-ayrı kateqoriyalı şəxslər tərəfindən törədilmiş cinayətlərin sayı Number of crimes committed by different categories of persons 333 

11.4 Yol-nəqliyyat hadisələri Road traffic accidents 334 

11.5 Məhkəmələrin qərarı ilə ayrı-ayrı cinayət növləri üzrə məhkum olunanlar Convicts based on separate types of crime by decision of court 334 

11.6 Məhkum olunanların əsas cəza tədbirləri üzrə bölgüsü Distribution ofconvicts by types of punishment 335 

11.7 Məhkum olunanların tərkibi Composition ofconvicts 336 

11.8 Məhkəmələrin baxdıqları mülki işlərin sayı Civil cases adjudged by court 337 

11.9 Yanğınlar və onların baş vermə səbəbləri Fires and its reasons 337 

11.10 


Şəhər və rayonlar üzrə qeydə alınmış cinayətlər 

Recorded crimes by towns and regions 338 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

332


11.1 Qeydə alınmış cinayətlərin sayı (hadisə)  

 

Number of recorded crimes (incidence) 

 

Cinayətlər 2005

2010

2011

2012

2013

2014

Crimes 

Qeydə alınmış  

cinayətlərin sayı - 

cəmi 

18049

23010

24263

21897

22381

24607

Recorded crimes - 

total 

         onlardan:     of which: 

qəsdən adam öldürmə 

və adam öldürməyə 

cəhd 


288

276


270

276


281

298


premeditated 

murder and 

attempted murder 

onlardan qəsdən 

adam öldürmə 

192


194

193


194

211


219

of which 

premeditated 

murder 

qəsdən sağlamlığa ağır

zərər vurma 

217


267

323


372

380


388

intentional heavy 

body injuries 

zorlama və zorlamaya 

edilən cəhd 

44

1628

19

3132

forcible rape and 

attempted rape 

oğurluq 


2151

3868


5019

4236


5144

5861


larceny 

quldurluq 

165

172


153

132


132

160


brigandage 

soyğunçuluq 

196

294


306

252


227

241


robbery 

dələduzluq 

933

1188


1588

1716


2363

2670


fraud 

xuliqanlıq 

1358

1261


1322

1272


1214

1164


hooliganism 

narkotik maddələrin 

qeyri-qanuni 

hazırlanması, əldə 

edilməsi, saxlanması 

və ya satışı 

1961

3049


2650

2409


2519

3013


crimes connected 

with drugs 

yol hərəkətinin təhlü- 

kəsizliyi və nəqliyyat 

vasitələrinin istismarı 

qaydalarının 

pozulması 

1514

1575


1936

1994


2270

2035


violation of traffic 

regulations 

onlardan zərərçəkənin 

ölümü ilə 

nəticələnmişdir 

726

687


813

825


861

764


including resulted 

with death of 

victims 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

333


11.2 

Cinayət törətmiş şəxsiərin cins və yaş tərkibi (nəfər) 

Gender and age structure of persons committed crime (persons) 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014  

Aşkar edilmiş 

cinayətkarların 

sayı - cəmi 

17303

18689

18612

17030

14841

15560

Number of per- 

sons committed  

crimes - total 

          o cümlədən:         including:  

       cinsinə görə:     by sex: 

kişilər 

14783

16371


16538

15353


13829

14589


male 

qadınlar 

2520

2318


2074

1677


1012

971


female 

       yaşına görə:     by age: 

14-16 yaşadək 

66

79

10280

112


127

14-16 

16-18 yaşadək 

488

360


373

410


402

354


16-18 

18-25 yaşadək 

2879

3367


3452

3272


2950

3045


18-25 

25-30 yaşadək 

2775

3270


3424

3219


2837

2915


25-30 

30 yaş və yuxarı 

11095

11613


11261

10049


8540

9119


30 and over 

 

  

11.3 Ayrı-ayrı kateqoriyalı şəxslər tərəfindən törədilmiş cinayətlərin sayı  

 

Number of crimes committed by different categories of persons 

 

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014  

Təhqiqatı bitmiş 

cinayətlər 

Number of concluded 

investigations 

 

 

14-18 yaşadək  

uşaqlar və ya 

onların iştirakı ilə 

törədilmiş 

cinayətlər 

525

375


465

466


548

479


crimes 

committed by 

or with partici- 

pation of 

children aged 

14-18 years old 

əvvəllər cinayət 

törətmiş şəxslər 

tərəfindən 

1728

2179


2147

2061


2113

2220


persons early 

committed 

crimes 

qrup şəklində 

1788

1810


1878

1577


1654

1545


crimes 

committed by 

groups 

sərxoş vəziyyətdə 

574

659


709

603


602

593


drinken 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

334


11.4 

Yol-nəqliyyat hadisələri (YNH)  

 

Road traffic accidents (RTA) 

 

 

2005

2010

2011

2012 

2013

2014 

 

YNH-nin sayı - cəmi3179

2721

2890

2892 

2846 

2635  RTA-Total 

onlardan sərxoşluq vəziy-

yətində olan şəxslər 

tərəfindən törədilən YNH

96 

73 

93 

98 


80 

60 


of which RTA, under the 

influence of alcohol: 

Həlak olanlar, nəfər-cəmi 

1065 

925 

1016 

1168 


1164 

1124  Persons died-total 

   əhalinin hər 100000       

   nəfərinə 

13 

10 

11 

13 


13 

12 


per 100000 population 

Yaralananlar, nəfər-cəmi 

3668 

2871 

3031 

2997 


2948 

2676  Person injured-total 

   əhalinin hər 100000  

   nəfərinə 

44 

32 

33 

32 


32 

28 


per 100000 population 

 

 

 

11.5 Məhkəmələrin qərarı ilə ayrı-ayrı cinayət növləri üzrə  

 

məhkum olunanlar (nəfər) 

Convicts based on separate types of crime by decision of court 

(person) 

 

 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Məhkum olunanların sayı -

cəmi 

13711

14312

13488

12938  12980  13342 

Number of convicted - 

total

    onlardan cinayət novləri   

    üzrə: 

 

  

 

  

  of which by types of    

 crime: 

qəsdən adam öldürmə 

326 

264 

253 

300 


344   

280 


premeditated murder 

qəsdən sağlamlığa 

ağır zərər vurma 

185 

173 

232 

268 

292 


444 

intentional heavy body  

injuries 

zorlama 

35 

25 

15 

11 


14 

24 


rape 

narkotik vasitələrlə 

bağlı cinayətlər 

1669 

2569 

2245 

2137 

2111 


2383 

narcotics- related 

crimes 

xuliqanlıq 

1525 

1368 

1314 

1170 


1201 

1119 


hooliganism 

yol hərəkətinin təhlükəsizliyi

və nəqliyyat vasitələrinin 

istismarı qaydalarının 

pozulması 

970 

1236 

1412 

1451 

1771 


1547 

violation of traffic  

regulations 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

335


11.6 Məhkum olunanların əsas cəza tədbirləri üzrə bölgüsü (nəfər)  

 

Distribution of convicts by types of punishment (person) 

 

 

2005

2010 

2011

2012

2013

2014

 

Məhkum olunanların sayı - cəmi 

13711

14312 

13488

12938

12980

13342 Number of convicts-total 

        o cümlədən: 

 

       including: 

ömürlük azadlıqdan 

məhrum olunanlar 

13

15 4

9

1513

life imprisonment 

müəyyən müddətə 

azadlıqdan məhrum 

olunanlar 

5625

6394 6221

6522


6916

7347


imprisonment for 

specified time 

ictimai işlərə cəlb 

olunanlar 

658


361 

307


209

147


131

public works 

islah işlərilə 

cəzalandırılanlar 

1792


1912 

2083


2014

2168


1972

reformatory works 

hərbi xidmət üzrə 

məhdudlaşdırılanlar 

6-

-

--

disciplinary sanctions 

in the military 

intizam xarakterli 

hərbi hissədə 

saxlanılanlar 

284

317 244

250


280

175


military imprisonment 

azadlığı 

məhdudlaşdırılanlar 

810


849 

419


-

-

-restraint of liberty 

cərimə olunanlar 

2957

3233 3098

2751


2295

2408


penalty 

müəyyən vəzifə tutma və 

ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul olma hüququndan 

məhrum olunanlar 

4

13 13

12

123

disqualification for 

appointment in certain 

positions 

şərti məhkum 

olunanlar 

1562


1218 

1099


1171

1147


1293

conditional conviction 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

336


11.7 Məhkum olunanların tərkibi  

 

Composition of convicts 

 

 

2005  2010 

2011 

2012  2013  2014   

 

Nəfər 

Person 

Cəmi 

13711 14312  13488

12938  12980  13342 

Total 

         onlardan yaşlar üzrə: 

 

 

  

 

     of which: 

14-18 yaşadək 

341 

238 

241 

235 


272 

280 


14-18 years old 

18 yaş və yuxarı 

13370  14074  13247  12703  12708  13622 

18 years old and over 

Məhkum olunanların ümumi 

sayından: 

 

  

 

   From total number of 

convicts: 

qadınlar 

1272  1073 

866 

717 

587 


618 

females 

əvvəllər  

məhkum olunanlar 

537  1324 

1469 

376  1581  2116 persons sentenced 

before 

əmək qablliyyətli yaşda olub 

işləməyən və oxumayanlar 

9586  9751 

9419 

8847  8606  8714 non-working and 

noneducated 

ablebodied persons 

 

Yekuna görə faizlə 

As percent to total 

Cəmi 

100

100 

100

100

100 

100  Total

       onlardan yaşlar üzrə 

 

 

  

 

     of which: 

14-18 yaşadək 

2,5 

1,7 

1,8 

1,8 


2,1 

2,1 


14-18 years old 

18 yaş və yuxarı 

97,5 

98,3 

98,2 

98,2 


97,9 

97,9 


18 years old and over 

Məhkum olunanların  

ümumi sayından: 

 

  

 

  

From total number of 

convicts: 

qadınlar 

9,3 

7,5 

6,4 

5,5 


4,5 

4,6 


females 

əvvəllər məhkum olunanlar 

3,9 

9,3 

10,9 

2,9 


12,2 

15,9 


persons sentenced 

before 

əmək qabiliyyətli yaşda olub 

işləməyən və oxumayanlar 

69,9 

68,1 

69,8 

68,4 

66,3 


65,3 

non-working and 

noneducated able- 

bodied persons 

 
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə