Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə47/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   115

2013 

2014 

Lawsuits 

Məhkəmələrin 

baxdıqları mülki 

işlərin sayı - cəmi 

65600 

65152 

84246 

94319 

112435 

175487 

Number of lawsuits 

(cases) by civil 

courts- total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

əmək mübahisələri 

üzrə 

1121 

692 

665 

1334 

1328 


1651 

labour 

ailə münasibətləri üzrə

11126 

12592 

15518 

17074 


19185 

20435 


marriage-family 

mənzil işləri üzrə 

7842 

3086 

3864 

3890 


4529 

4866 


housing 

müqavilələrdən əmələ 

gələn öhdəliklər üzrə 

6197 

11416 

12652 

15043 

18734 


25415 

indemnification for 

     injuries 

əmr icraatı üzrə 

4163 

20964 

24928 

21606 


31882 

80161 


juridical 

sair işlər üzrə 

35151 

16402 

26619 

35372 


36777 

42959 


others 

 

 11.9  

Yanğınlar və onların baş vermə səbəbləri  

 

Fires and its reasons 

 

 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Qeyd olunmuş 

yanğınların sayı -

cəmi   

2432 

2301 

2340 

2131 

2126 

2436 

Number of registered fires - 

total 

yanğınlar nəticəsində 

dəyən zərərin ümumi 

məbləği, min. manat   

1567 

8923 

10907 

12560 


11577 

13418 


total amount of damage in 

the result of fire, thsd. 

manats 

    həlak olanlar, nəfər 

32 

54 

66 

56 


61 

59       death-toll, person 

    məhv olmuş tikililər,  

    ədəd 

409 

450 

392 

384 


386 

428 


destroyed constructions, 

unit 

Yanğınların baş vermə 

səbəbləri: 

 

  

 

  

Reasons of fire: 

   qəsdən törədilən 

59 

199 

155 

136 


158 

210 


 intentionally created fires 

istehsal 

avadanlıqlarının 

nasazlığı nəticəsində 

47 

12 

2 

out of order of production 

equipment 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

338


11.9  

Yanğınlar və onların baş vermə səbəbləri  

 

Fires and its reasons 

 

…ardı    

 

 

  

 

         …continued 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

 

elektrik avadanlıqlarının 

istismarı qaydalarının 

pozulması nəticəsində 

668

913


917 

892


917

1036


operational imperfection 

of electrical equipments 

sobaların nasazlığı 

nəticəsində 

188


174

207 


163

126


113

out of order of stave 

ehtiyatsız rəftar 

nəticəsində 

987


691

576 


450

368


445

casual handling 

        onlardan: 

 

       of which: 

siqaret çəkilməsi 

zamanı 

502


132

106 


111

73

110negligence on smoke 

odlu işlər aparılan 

zaman yanğın 

təhlükəsizlik 

qaydalarının pozulması 

ilə əlaqədar 

38

812

4

6violation of a safety 

rules on implementing 

of inflammable works 

uşaqların odla dəcəllik 

etməsi ilə əlaqədar 

273


247

194 


112

96

89children's prank with 

fire 

digər səbəblərdən 

483

312


483 

487


554

627


other 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

339


11.10 

Şəhər və rayonlar üzrə qeydə alınmış cinayətlər (hadisə)  

 

Recorded crimes by towns and regions (incidence) 

 

Şəhər və 

rayonlar 

Cəmi cinayətlər  

 

 

 Total crimes 

Ağır və xüsusilə ağır 

cinayətlər 

 

 

Grave and mor  

grave crimes 

14-18 yaşadək uşaqlar 

tərəfindən törədilmiş 

cinayətlər  

Crimes committirıg by 

children aged 14-18 

Towns and regions 

2010

2013

2014

2010   2013

2014

2010

2013

2014

Respublika üzrə, 

cəmi

1)

 

23010  22381 246072590

3023

3312

416

611

585

Total on  

Republic

1)

 

    o cümlədən: Naxçıvan MR 

18

2339

11

116

-

--

    of which: 

Nakhchivan AR 

Şəhərlər: 

Bakı 

11096  10984 12288

1444

1810


1799

151


256

248


Towns: 

Baku 

Gəncə 

599

569


642

74

78131

12

2726

Ganja 

Xankəndi 

-

-

--

-

--

-

    Khankandy Mingəçevir 

194


229

294


24

11

154

11

2Mingechevir 

Naftalan 

12

26

301

1

2-

-

-Naftalan 

Sumqayıt 

1033

918


796

99

125105

11

1923

Sumgait 

Şirvan 

349

223


214

30

2224

6

64

Shirvan 

Rayonlar: Regions: 

Abşeron 


690

674


732

60

8485

13

918

Absheron 

Ağcabədi 

245

212


252

4

2530

7

79

Agjabedi 

Ağdam 

97

95

1324

7

143

3

2Agdam 

Ağdaş 

104

130


120

11

912

6

63

Agdash 

Ağstafa 

146

107


108

7

1013

1

28

Agstafa 

Ağsu 

112

77

821

5

411

3

1Agsu 

Astara 

379

271


344

106


62

106


8

5

6Astara 

Balakən 

103

240


182

13

3123

3

89

Balaken 

Beyləqan 

109

116


181

5

1019

3

68

Beylagan 

Bərdə 

251

313


333

31

2025

10

137

Barda 

Biləsuvar 

345

310


294

40

5581

13

7-

Bilasuvar 

Cəbrayıl 

33

8

163

-

23

1

-Jebrajil 

Cəlilabad 

391

279


295

38

5267

18

77

Jalilabad 

Daşkəsən 

64

58

546

3

-1

1

-Dachkesen 

Füzuli 

54

69

1084

8

103

5

3Fizuli 

Gədəbəy 

55

70

913

5

7-

2

9Gedabey 

Goranboy 

168

186


196

13

1121

2

54

Goranboy 

Göyçay 

201

175


163

31

417

2

85

Goychay 

Göygol 

183

99

12412

12

156

2

2Goygol 

Hacıqabul 

206

160


154

12

1024

2

14

Hajigabul 

Xaçmaz 

308

255


226

20

2833

2

191

Khachmaz 

Xızı 

38

30

277

4

54

-

1Khyzy 

Xocalı 

26

18

37-

1

1-

1

-Khojaly 

Xocavənd 

9

4

7-

1

--

-

-Khojavend 

İmişli 

161

168


195

9

2327

8

47

Imishly 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

340


11.10 

Şəhər və rayonlar üzrə qeydə alınmış cinayətlər (hadisə)  

 

Recorded crimes by towns and regions (incidence) 

…ardı    

 

 

  

 

         …continued 

Şəhər və 

rayonlar 

Cəmi cinayətlər  

 

 

 Total crimes 

Ağır və xüsusilə ağır 

cinayətlər 

 

 

Grave and mor  

grave crimes 

14-18 yaşadək uşaqlar 

tərəfindən törədilmiş 

cinayətlər  

Crimes committirıg by 

children aged 14-18 

Towns and regions 

2010

2013

2014

2010   2013

2014

2010

2013

2014

İsmayıllı 

106 

91 


91 

13 


13 
Ismayilly 

Kəlbəcər 

1 Kelbajar 

Kürdəmir 

146 

188 


167 

22 


26 

22 
Kurdamir 

Qax 

58 

94 


101 Gakh 

Qazax 

145 

156 


180 

11 15 

Gazakh 

Qəbələ 

96 

115 


122 Gabala 

Qobustan 

43 

37 


45 Gobustan 

Quba 

330 

209 


211 

11 


26 

22 


14 
Guba 

Qubadlı 

1 Gubadly 

Qusar 

192 

160 


148 

11 19 

16 

Gusar 

Laçın 

10 

13 
Lachin 

Lerik 

71 

45 


43 Lerik 

Lənkəran 

427 

425 


630 

52 


51 

77 


19 


13 

Lankaran 

Masallı 

304 

328 


347 

27 


22 

31 


19 


11 

Masally 

Neftçala 

145 

89 


77 

16 


14 

Neftchala 

Oğuz 

38 

47 

58 


Oghuz 

Saatlı 

126 

174 


167 Saatly 

Sabirabad 

323 

292 


292 

27 


28 

30 


13 Sabirabad 

Salyan 

312 

240 


315 

33 


34 

36 


15 Sakyan 

Samux 

85 

71 


77 Samukh 

Siyəzən 

96 

63 


115 

10 


11 
Siyazan 

Şabran 


69 

68 


114 Shabran 

Şamaxı 

96 

97 


112 

12 


19 

16 
Shamakhy 

Şəki 

185 

160 


175 

26 


21 
Sheki 

Şəmkir 

294 

313 


318 

46 


61 

66 


17 

12 
Shamkir 

Şuşa 
Shusha 

Tərtər 

152 

149 


146 15 

Terter 

Tovuz 

158 

138 


222 

12 


20 

40 
Tovuz 

Ucar 

82 

92 


114 

11 


12 


11 
Ujar 

Yardımlı 

92 

42 


64 

15 


15 
Yardymly 

Yevlax 

256 

248 


291 

16 


24 

20 


10 Yevlakh 

Zaqatala 

131 

198 


176 

19 23 

Zagatala 

Zəngilan 

1 Zangilan 

Zərdab 

136 

73 


61 18 

Zardab 

 

1)

 Bu cədvəldə ölkə üzrə - təcridxanalar, Bakı  şəhəri üzrə - metropoliten, Naxçıvan MR üzrə - Naxçıvan Hava Limanının və Naxçıvan stansiyasının polis bölmələri tərəfindən qeydə alınmış cinayətlər rayonlar üzrə 

bölüşdürülməmişdir. 1)

 Crimes registered by prisosn on country, metropoliten on Baku city, Nakhchivan airport police station on 

Nakchivan AR, and police division of Nakhchivan station were included to the results, but not divided on regions.

  

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

343


12  

Ticarət və pullu xidmətlər 

Trade and paid services 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

12.1 Pərakəndə ticarətin əsas göstəriciləri Main indicators of trade 

344 


12.2 Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin mallar üzrə quruluşu 

Structure of trade turnover by commodities 345 

12.3 Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin makrostrukturu Macrostructure of retail trade turnover 349 

12.4 Pərakəndə ticarətdə alkoqollu içkilər və tütün məmulatlarının satışı  Sale of alcoholic beverages and tobacco products in retail trade 349 

12.5 Qida 

məhsullarının istehlakı 

Consumption of food products 350 

12.6 Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin mülkiyyət formaları üzrə strukturu  Structure of retail trade turnover by forms of property 351 

12.7 Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin fiziki həcm indeksləri Volume indices of retail trade turnover 352 

12.8 Pərakəndə ticarət üzrə elektron ticarət dövriyyəsinin həcmi The commerce retail turnover 353 

12.9 Ticarət təşkilatlarında olan mal ehtiyatları Stocks in retail enterprises 354 

12.10 


Şəhər və rayonlar üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin fiziki həcm indeksiəri 

Indexes of retail trade tumover by towns and regions 356 

12.11 


Şəhər və rayonlar üzrə pərakəndə ticarət dövriyyəsinin strukturu  

Structure of retail trade turnover by towns and regions  

358 


12.12 

İaşənin əsas göstərlciləri Main indicators of catering 359 

12.13 


Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər üzrə əsas göstəricilər 

Main indicators on paid services rendering to population 360 

12.14 


Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin strukturu 

Structure of paid services rendering to population 361 

12.15 


Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər üzrə fiziki həcm indeksləri, faizlə 

Volume indices of paid services rendered to population, per cent 362 

12.16 


Əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərinin strukturu 

Strucrute of domestic services rendered to population 363 

12.17 


Şəhər və rayonlar üzrə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin bölgüsü 

Division of paid services rendering to population by towns and regions 365 

12.18 Reklam 

fəaliyyətinə dair əsas göstəricilər 

Main indicators on advertisment activity 361 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə