Rəsmi nəşr Official publication


Statistical yearbook of Azerbaijan  344 12.1Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə48/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   115

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

344


12.1  

Pərakəndə ticarətin əsas göstəriciləri (mlyn.manat) 

Main indicators of trade (mln.manat) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 

4 548,2 13 261,7 15 880,3  17 559,1 19 655,9 22 001,7Retail trade turnover 

by all 

o cümlədən: 

 

including: 

  hüquqi şəxslər 

832,0

1 804,6


2 146,7 

2 237,5


2 346,4

2 580,3


legal persons 

  fərdi sahibkarlar 

1 561,3

5 999,4


7 397,3 

8 561,1 10 047,7 11 538,4 

individual 

enterpreneurs 

 

kənd təsərrüfatı məhsulları       

bazarları, 

yarmarkalar 

2 154,9


5 457,7

6 336,3 

6 760,5

7 261,8


7 883,0

agriculture’s markets 

and fairs  

Hər nəfərə düşən 

ticarət dövriyyəsi, 

manat 

542,7

1 484,4


1 754,1 

1 913,6


2 114,3

2 336,8


Turnover 

per capita, manat 

Pərakəndə icarət 

dövriyyəsinin 

ümumi həcmindən: 

 

From general volume 

of retail turnover: 

Ərzaq malları, 

içkilər  və tütün 

məmulatları 

3 068,4

8 577,1


9 692,7  10 007,9 10 504,5 11 023,2

Food products, 

beverages and 

tobacco 

ondan: 


 

of which: 

   spirtli içkilər 

138,6

220,9


224,6 

232,2


246,3

    261,7   alcohol beverages 

Qeyri-ərzaq malları 

1 479,8

4 684,6


6 187,6 

7 551,2


9 151,4 10 978,5

Non-food products 

Topdansatış ticarət 

dövriyyəsi 

4 853,3 14 995,0 18 950,0  20 544,1 22 742,3 25 132,6Turnover of 

wholesale trade 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

345


12.2 

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin mallar üzrə quruluşu, yekuna nisbətən, faizlə 

Structure of trade turnover by commodities, as per cent to total 

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Cəmi mallar 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 Total 

Ərzaq malları 

67,5

64,7

61,0

57,0

53,4

  50,1 Food commodities 

Meyvələr 

16,4

15,30


15,33

12,87


12,26

12,02 Fruits 

Kartof 

3,09


1,90

1,79


1,28

1,31


1,39 Potatoes 

Tərəvəz 


15,17

19,26


16,19

13,95


13,28

11,45 Vegetables 

Emal edilmiş meyvə və 

tərəvəz 


0,20

0,18


0,17

0,17


0,16

0,16


Processed fruits and 

vegetables 

Ət 


11,18

9,50


10,46

11,82


11,70

11,64 Meat  

Ev quşları əti 

4,35


3,61

3,68


3,76

3,69


3,62 Poultry meat 

Ət  və quş məhsulları 

0,55

0,83


0,92

1,05


1,16

1,23 Meat and poultry products  

Ət və quş əti konservləri 

0,02


0,03

0,03


0,03

0,03


0,03

Canned meat and  

poultry meat   

Balıq 


1,42

1,90


1,92

2,22


2,29

2,68 Fish 

Balıq konservləri 

0,11


0,12

0,11


0,11

0,13


0,14 Canned fish 

Xərçəngkimilər və 

molyuskalar 

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00 Crustace and amolluscus 

Çörək-bulka məhsulları 

7,64

5,74


5,62

5,47


5,48

5,31 Bakery products 

Şəkər qatılmış şirniyyat 

məmulatları 

2,49

5,38


5,48

6,17


6,07

6,08 Swetened pastry items 

Süd və süd məhsulları 

1,61


2,41

2,58


3,51

3,40


3,41 Milk and diary products 

Kərə yağı 

4,33

3,86


3,90

3,92


3,75

3,91 Butter 

Pendir və brınza 

1,32


1,41

1,50


1,62

1,61


1,62 Chesse 

Yumurta 


1,28

1,74


1,76

1,42


1,48

1,42 Eggs 

Kofe, çay, kakao və 

ədviyyat 

2,06

1,44


1,39

1,41


1,42

1,43


Coffee, tea, cocoa and 

spices 

Bitki yağı 

1,30

1,20


1,31

1,38


1,38

1,39 Vegetable oil 

Yeyinti  piyi 

0,04


0,02

0,02


0,02

0,02


0,02 Edible fat 

Marqarin məhsulları 

1,01

0,67


0,65

0,67


0,65

0,63  Margarine products 

Qənd   

3,01


2,67

2,73


2,64

2,52


2,43 Sugar 

Təbii bal 

0,17

0,13


0,12

0,12


0,14

0,15 Natural honey 

Un 

2,62


1,98

1,99


1,94

2,06


2,08 Flour 

Duz 


0,15

0,11


0,10

0,10


0,10

0,10 Salt 

Yarma və paxlalılar 

1,60


1,01

0,96


0,88

0,87


0,89 Cereals and legumes 

Makaron 


0,99

0,91


0,87

0,88


0,89

0,91 Macaroni 

Sair ərzaq məhsulları 

3,70


5,51

6,52


7,34

7,52


7,84 Other food products 

Araq və araq məmulatları

2,24

1,19


1,12

1,12


1,12

1,11 Vodka and vodka products 

Konyak 

0,97


0,16

0,10


0,10

0,10


0,09 Cognac 

Şərab 


0,63

0,25


0,23

0,22


0,22

0,22 Wine 

Pivə 

0,41


0,86

0,77


0,78

0,81


0,85 Beer 

Köpüklənən şərab 

0,27

0,11


0,10

0,10


0,10

0,10 Foaming wine 

Spirtsiz içkilər 

0,48


0,61

0,62


0,68

0,70


0,72 Other alcoholic drinks 

Mineral sular 

0,31

0,43


0,44

0,50


0,56

0,59 Mineral waters 

Tütün məmulatları  

3,32


2,32

2,44


2,80

3,19


3,78 Tobacco products 

Ev heyvanları (dekarativ 

balıqlar, quşlar və s,) 

0,04


0,05

0,05


0,06

0,06


0,06

Domestic animals (funcy 

fishes, birds and etc.) 

Diri kənd təsərrüfatı 

heyvanları 

3,50


5,15

5,97


6,83

7,71


8,43 Live-stock animals  

Digər qruplara daxil 

edilməyən kənd 

təsərrüfatı xammalı 

0,03

0,04


0,04

0,05


0,05

0,05


Agricultural raw materials 

n, e, s, 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

346


12.2      Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin mallar üzrə quruluşu, yekuna nisbətən, faizlə 

Structure of trade turnover by commodities, as per cent to total 

...ardı... 

        

 

  

 

  

 

  

 

  

 

…continued…  

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Qeyri-ərzaq malları 

32,5

35,3

39,0

43,0

46,6

49,9 Non-food commodities 

İxtisaslaşdırılmış 

mağazalarda sərnişin 

avtonəqliyyat vasitələri  

7,4

4,62


4,08

4,16


5,21

5,42


Motor vehicles in 

specialized automobile 

sales center 

Sair satış yerlərində sərnişin 

avtonəqliyyat vasitələri  

1,10


0,71

0,63


0,61

0,65


0,63

Other sales of  motor 

vehicles 

İxtisaslaşdırılmış mağazalarda  

sair avtonəqliyyat vasitələri   

0,54


0,34

0,29


0,27

0,24


0,21

Other  motor vehicles in 

specialized automobile 

sales center 

Sair satış  yerlərində sair 

avtonəqliyyat vasitələri     

0,18


0,10

0,09


0,09

0,08


0,08

Other sales  of other 

motor vehicles 

İxtisaslaşdırılmış 

mağazalarda avtonəqliyyat 

vasitələri üçün hissə və 

ləvazimatlar  

0,32


0,18

0,23


0,25

0,30


0,38

Parts of motor vehicles in 

specialized stores 

Sair satış  yerlərində 

avtonəqliyyat vasitələri 

üçün hissə və ləvazimatlar  

0,13

0,06


0,08

0,09


0,09

0,15


Other  sales of  parts of 

motor vehicles 

Motosikletlər və onlara aid 

olan hissə və ləvazimatlar 

0,00


0,00

0,01


0,01

0,01


0,01

Motocycles and related 

parts 

Kompyuterlər, periferiya 

qurğuları və proqram 

təminatı 

1,06

0,71


0,75

0,71


0,83

0,88


Computers, peripheral 

units and software 

Telekommunikasiya 

avadanlıqları 

0,03


0,02

0,02


0,02

0,02


0,02

Telecommunication 

equipments 

Radioqəbuledicilər 

0,11

0,04


0,03

0,02


0,02

0,02 Radio receivers 

Televizorlar 

1,92


1,22

1,54


1,25

1,45


2,07 TV sets 

Maqnitafonlar 

0,95

0,51


0,35

0,28


0,26

0,24 Tape recorders 

Videomaqnitafonlar 

0,22


0,17

0,15


0,13

0,11


0,11 Video tape recorders 

Sair avadanlıqlar 

0,08

0,07


0,07

0,06


0,05

0,05 Other equipments 

Dəmir məmulatları 

0,35


0,55

0,57


0,55

0,51


0,47 Hardware 

Boya, lak və emalı 

0,91

1,24


1,32

1,32


1,43

1,76


Paints, varnishes and 

lacquers 

Təbəqə şüşələr 

0,08

0,10


0,13

0,13


0,13

0,14 Flat glass 

Qazon və bağ avadanlıqları 

0,01


0,01

0,00


0,00

0,00


0,00

Lawn and garden 

equipment 

Su kəməri və istilik 

avadanlığı və materiallar 

0,19


0,23

0,22


0,32

0,38


0,37

Plumbing and heating 

equipment and supplies 

Sanitariya-texniki 

avadanlıqlar 

0,55


0,82

0,82


1,01

1,16


1,53 Sanitary equipments 

Əl alətləri 

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00 Hand tools 

Digər tikinti materialları 

2,23


3,12

3,16


3,47

3,47


3,03

Construction materials 

n.e.c. 

Pambıq parçalar 

0,18

0,10


0,10

0,10


0,09

0,09 Cotton fabrics 

Yun parça və yaylıqlar 

0,14


0,11

0,11


0,10

0,09


0,09

Woolen fabrics and 

shawls 

İpək parçalar 

0,26

0,13


0,12

0,12


0,10

0,10


Silk fabrics 

Kətan parçalar 

0,02

0,01


0,01

0,01


0,01

0,01


Linen fabrics 

Sair parçalar 

0,01

0,01


0,01

0,01


0,01

0,00


Other fabrics 

  


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

347


12.2

      

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin mallar üzrə quruluşu, yekuna nisbətən, faizlə 

Structure of trade turnover by commodities, as per cent to total 

...ardı... 

        

 

  

 

  

 

  

 

 …continued… 

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Sair toxuculuq məmulatları 

0,12

0,10


0,09

0,10


0,09

0,10


Other textile goods 

Qalantereya  məmulatları 

0,15

0,14


0,12

0,13


0,16

0,17


Drapery  

Sap 


0,05

0,02


0,02

0,02


0,02

0,01


Thread 

Pərdə və tül pərdələr 

0,21

0,18


0,17

0,21


0,22

0,36


Curtains and net curtains 

Divar kağızı 

0,15

0,23


0,29

0,35


0,39

0,43


Wall papers 

Linolium və sair döşəmə 

örtükləri 

0,17


0,20

0,22


0,24

0,24


0,25

Linoleum and other floor 

coverings 

Xalça və xalça 

məmulatları 

0,67


0,58

0,60


0,64

0,76


0,89

Carpets and carpet 

products 

Soyuducular 

0,77

0,54


0,58

0,52


0,67

0,84


Refrigerators 

Paltaryuyan maşınlar 

0,56

0,47


0,55

0,51


0,63

0,79


Washing machines 

Tozsoranlar 

0,39

0,21


0,33

0,32


0,36

0,48


Vacuum cleaners 

Məişət kondisionerləri 

0,27

0,17


0,20

0,21


0,25

0,30


Domestic air-conditioners 

Sair elektrik məişət cihazları 

2,75

3,58


3,97

3,87


3,78

3,39


Electrical appliances 

Mebel 


0,76

1,20


1,20

1,50


1,79

2,15


Furniture 

İşıqlandırma cihazları 

0,19

0,19


0,16

0,16


0,16

0,17


Articles for lighting 

Ağac, mantar və hörmə 

məmulatları 

0,14


0,11

0,11


0,11

0,09


0,09

Wooden ware, cork goods 

and wickerwork goods 

Musiqi alətləri və 

partituralar 

0,01


 

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


Musical instruments and 

music scores 

Şüşə qab-qacaqlar 

0,35

0,33


0,32

0,33


0,30

0,33 Glass-wares 

Çini-saxsı qablar 

0,07


0,09

0,09


0,10

0,09


0,10 Crockery and china wares 

Metal qab-qacaqlar 

0,14

0,15


0,12

0,13


0,12

0,12 Plates 

Qeyri-elektrik məişət 

cihazları, digər qruplara 

daxil edilməyən məmulat 

və avadanlıqlar 

0,34

0,31


0,29

0,30


0,31

0,33


Non electrical appliances, 

goods and equipments 

n.e.c. 

Kitablar 

0,66

0,43


0,38

0,32


0,27

0,24 Books 

Qəzet və jurnallar 

0,53


0,32

0,28


0,23

0,22


0,24

Newspapers and 

magazines 

Dəftərxana ləvazimatları 

0,83

0,81


0,79

0,83


0,86

0,77 Stationery 

Musiqi və video yazılar 

(yazılmamış disk və 

lentlər daxil edilməklə) 

0,04


0,02

0,02


0,03

0,03


0,02

Music and video 

recordings (icluding 

unrecorded (blank) disks 

and tapes)   

İdman malları 

0,01

0,01


0,01

0,01


0,01

0,01 Sporting goods 

Velosiped və mopedlər 

0,16


0,09

0,08


0,08

0,08


0,08 Bicycles and motorbikes 

Kemping avadanlıqları 

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00 Camping equipments 

Oyun və oyuncaqlar 

0,12


0,10

0,11


0,27

0,27


0,31 Games and toys 

Poçt markaları və sikkələr 

0,03

0,02


0,02

0,03


0,03

0,02 Stamps and coins 

Suvenir  və incəsənət 

əşyaları 

0,03

0,02


0,02

0,03


0,03

0,03 Souvenirs and arts 

Paltar və alt geyimləri 

(trikotajdan başqa) 

10,09

19,97


17,98

21,14


20,50

19,67


Clothes and underwear 

(exluding knitwears) 

Baş geyimləri 

0,07

0,06


0,06

0,11


0,10

0,11 Head gears 

Trikotaj məmulatlar 

3,34


6,52

6,39


5,53

5,41


5,41 Knitwears 

Xəz və xəz məmulatları 

0,09

0,06


0,05

0,11


0,12

0,16 Fur and fur goods Statistical yearbook of Azerbaijan 

348


12.2

      

Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin mallar üzrə quruluşu, yekuna nisbətən, faizlə 

Structure of trade turnover by commodities, as per cent to total 

...sonu   

 

 

  

 

                          …end

 

Əmtələr 2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Corab məmulatları 

0,87

0,92


0,90

0,83


0,76

0,70


Legwear garments 

Sair geyim 

3,22

4,48


4,41

4,21


4,01

3,83


Other clothes 

Ayaqqabı 

6,96

7,00


6,22

6,38


5,83

5,28


Footwears 

Dəridən hazırlanan 

məmulatlar və yol 

ləvazimatları 

0,04

0,03


0,03

0,03


0,03

0,03


Leather goods and travel 

accessories 

Dərmanlar 

1,63

2,69


2,79

2,69


2,62

2,27


Medicines 

Sair əczaçılıq malları 

0,04

0,06


0,05

0,06


0,05

0,05


Other pharmaceutic 

products 

Tibbi və ortopediya 

məmulatları 

0,10


0,11

0,11


0,10

0,10


0,10

Medical and orthopaedic 

goods 

Kosmetika məmulatı və 

tualet ləvazimatları 

1,02


1,36

1,71


1,93

2,50


3,04

Cosmetics and toilet 

goods 

Tualet  sabunları 

0,55

0,47


0,40

0,43


0,44

0,48


Toilet soaps 

Güllər, bitkilər və 

toxumlar 

0,81


0,31

0,59


0,53

0,46


0,40

Flowers, plants and 

seeds 

Gübrələr və aqro-kimyəvi 

məhsullar 

0,17


0,13

0,11


0,10

0,09


0,09

Fertilizers and agro-

chemical products 

Ev heyvanları üçün yemlər 

və ləvazimatlar 

0,41


0,16

0,30


0,28

0,23


0,19

Fodder and accessories 

for domestic animals 

Benzin 


17,30

15,39


12,17

10,74


9,74

11,26


Petrol 

Dizel yanacağı 

3,01

4,70


3,57

2,97


2,68

2,88


Diesel oil 

Yağlar  və  digər materiallar 

1,63

0,41


0,33

0,28


0,32

0,29


Oils and other materials 

Saatlar 


0,07

0,04


0,04

0,04


0,04

0,04


Clocks 

Zərgərlik məmulatları 

0,45

0,80


1,09

1,32


1,49

1,53


Jewellery 

Fotoaparatlar 

0,13

0,11


0,09

0,09


0,08

0,07


Photographic camera 

Sair foto ləvazimat, optik 

və dəqiq cihazlar 

0,09


0,06

0,05


0,05

0,04


0,04

Photo accessories, 

optical and precision 

equipments 

Məişət-kimyəvi maddələr 

2,81

2,65


2,74

2,66


2,35

2,03


Household chemical 

substances  

Məişət təyinatlı yanacağ, 

balon qazı, daş kömür və 

odun 


0,46

0,18


0,46

0,38


0,34

0,31


Household fuel oil, 

bottled gas, coal and 

wood 

Digər qruplara daxil edilməyən 

sair qeyri-ərzaq istehlak 

malları 


11,82

4,38


8,49

7,47


7,75

6,42


Other non-food consumer 

products n.e.c. 

Digər qruplara daxil edilməyən 

maşın və avadanlıqlar 

2,72


0,99

2,44


2,39

2,56


2,12

Machinery and 

equipments n.e.c. 

Digər qruplara daxil edilməyən 

qeyri-ərzaq qeyri-istehlak 

malları 


0,45

0,21


0,37

0,44


0,42

0,37


On non-food non-

consumer products n.e.c. 
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə