Rəsmi nəşr Official publication


x   Müqayisəli qiymətlərlə.       Comparable pricesYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115

 

x

  Müqayisəli qiymətlərlə.     

Comparable prices.

 

1)

  Boru kəmərlərilə yük daşınması daxil edilməklə.

 

Including cargo transportation by pipeline . 

  

  

 

  

 

  

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

47

Main socio-economic indicators by CIS countries in 2014* (as  per cent to previous year; value term indicators in constant prices) 

 

Rusiya 


 

Russia 

Tacikistan 

 

Tajikistan 

Türkmə- 


nistan 

Turkme-  

nistan 

Özbə- 


kistan 

Uzbe- 

kistan 

Ukrayna 


 

Ukraine 

Orta hesabla 

MDB üzrə 

CIS average 

Indicators 

101,8 …


...

94,6100,4

Population size 

(end of the year) 

99,9 100,8

...

99,7 Economically active population 

94,0 102,9

...

...


100,9


Officially registered unem- 

ployed (end of the year) 

100,6 106,7

110,3

108,1


93,2

101,0 Gross domestic product 

101,7 105,1

...


108,3

89,3


100,7 Industrial production 

106,1 100,8

...117,1107,5

Industrial producer price  

index 

103,7 104,5

106,9


102,8

107,2


Agriculture, forestry and  

fishing products 

97,5 125,3

106,1

109,6


75,9

97,4 Investment to fixed capital 

96,7 104,3

106,4


1)

105,0


1)

92,0


100,6

Cargo transportation by trans- 

port sectors (excluding pipe- 

lines) 

101,4 104,3

103,2

104,8


94,7

102,7


Passenger conveyance by   

transport sector 

102,5 106,6

117,0

114,3


91,4

102,2 Retail trade turnover  

101,3 100,9

...


101,7Provision of population with  

paid services 

107,8 106,1

...


112,1

108,5 Consumer price index 

99,0 104,3

...


...

...Real disposable income of the  

population 

107,0 108,3

...

...


... Income of the population 

109,2 117,5

110,1


...

105,9


...

Average nominal monthly  

wages and salaries 

101,3 110,6

...


93,5

... Real wages and salaries 

94,2 103,6

...86,5

93,5 Export (at current prices) 

90,8 107,3

...71,7

87,9 Import (at current prices)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

48 


1.4 2014-cü 

ildə əsas sosial-iqtisadi göstəricilərin MDB ölkələri üzrə  

 

 

yekununda xüsusi çəkisi (dəyər ifadəsində olan məlumatlar; cari  

 

 qiymətlərlə; MDB ölkələrinin yekununda faizlə)  

Share of  main socio-economic indicators in total of the CIS countries    

 in 

2014 

(value term indicators in current prices; as percent to total  

          CIS countries) 

 

 

 Ərazi 

 

 

 

 

 

Territory

 

Əhalinin sayı 

(ilin 


sonuna) 

 

 

Popula-

tion 

(end of 

the year)

 

 Ümumi 

daxili 


məhsul 

 

  

Gross 

domestic 

product 

 

Sənaye məhsulu

 

  

 

Indust- 

rial 

output 

 

Kənd təsər- 

rüfatı 


məhsulu

 

 

Agricul-

tural 

output 

Əsas 


kapitala 

yönəldil-

miş 

vəsaitlər  

Invest-

ment to 

fixed 

capital 

 

Pəra- kəndə 

əmtəə 


dövriy- 

yəsi 


 

Retail 

trade 

turnover

Xarici 


ticarət 

dövriy- 


yəsi 

 

 External 

trade 

turno- 

ver 

 

Azərbaycan 

0,39 

3,0 3,1 2,7 3,3 4,6 3,1 2,7 Azerbaijan 

Ermənistan 

0,14 

1,1 0,4 0,2 1,2 0,2 0,4 0,5 Armenia 

Belarus 


0,94 

3,4 3,0 4,4 6,3 4,2 3,4 6,7 Belarus 

Qazaxıstan 

12,35 

6,2 8,6 7,0 7,0 7,5 3,8 10,4 

Kazakhstan 

Qırğızıstan 

0,91 

2,1 0,3 0,2 1,8 0,4 0,5 0,7 Kyrgyzstan 

Moldova 


0,15 

1,3 0,3 0,2 0,9 0,3 0,3 0,7 Moldova 

Rusiya 


77,48 

51,9 76,0 76,4 54,1 72,1 76,9 68,3 Russia 

Tacikistan 

0,65 

2,9 0,4 0,1 2,1 0,3 0,3 0,5 Tajikistan 

Türkmənistan 

2,23 

2,0  ... … … 4,0  ..  ... Turkmenistan 

Özbəkistan 

2,03 

10,9 2,5 2,2 8,0 3,0 2,8  ... Uzbekistan 

Ukrayna 


2,73 

15,2 5,4 6,7 

15,3 3,5 8,5 9,5 

Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

49

1.5 Ümumi daxili 

məhsul (cari qiymətlərlə) 

 Gross 

Domestic 

Product (current prices) 

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Milyard milli valyuta vahidi ilə 

National units (billion) 

Azərbaycan, manat 

12,5

42,5


52,1

54,7


58,2

59,0


Azerbaijan, manat

 

 

Ermənistan,  dram 

2243

3460


3778

4001


4273

4529


Armenia,  drams 

Belarus, 

belarus rublu 

65067 164476

297158 530356 649111 778456

Belarus,  

Belarusian roubles 

Qazaxıstan, tenge 

7591

21816


27572

30347


35275

38033


Kazakhstan, tenge 

Qırğızıstan, somu 

100,9

220,4


286,0

310,5


355,3

397,3


Kyrgyzstan,  soms 

Moldova, ley 

37,7

71,9


82,3

88,2


100,5

111,5


Moldova, lei 

Rusiya, rublu 

21610

46309


55967

62147


66194

70976


Russia,  roubles 

Tacikistan,somoni 

7,2

24,7


30,1

36,2


40,5

45,6


Tajikistan,  somoni 

Türkmənistan, manat 

17,9

63,1


83,3

100,2


116,4Turkmenistan, manats 

Özbəkistan, sum 

15923


62388

78764


97929 118987 144868

Uzbekistan, sums 

Ukrayna,  qriveni 

457,3

1121


1302

1459


1505

1567


Ukraine,  grivnas 

 

Milyard ABŞ dolları hesabı ilə

 

Billion US dollars 

 

Azərbaycan 13,2

52,9

66,0 


69,7

74,2


75,2

Azerbaijan 

Ermənistan 4,9

9,3

10,1 


10,0

10,4


10,9

Armenia 

Belarus 30,2

54,9

53,0 


63,4

72,4


75,9

Belarus 

Qazaxıstan 57,1

148,0

188,1 


203,5

231,9


212,2

Kazakhstan 

Qırğızıstan 2,5

4,8

6,2 


6,6

7,3


7,4

Kyrgyzstan 

Moldova 3,0

5,8

7,0 


7,3

8,0


8,0

Moldova 

Rusiya 764,1

1525

1738 


2000

2080


1869

Russia 

Tacikistan 2,3

5,6

6,5 


7,6

8,5


9,2

Tajikistan 

Türkmənistan 17,2

22,1

29,2 


35,2

40,8
Turkmenistan 

Özbəkistan 14,3

39,3

45,9 


51,8

56,8


62,7

Uzbekistan 

Ukrayna 89,3

141,2

163,4 


182,6

188,4


132,0

Ukraine 

 

.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

50 


1.6 Ümumi 

Daxili 

Məhsulun fiziki həcminin indeksi (sabit qiymətlərlə)                                      

 

Volume index of Gross Domestic Product (constant prices)  

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

 

Əvvəlki ikə nisbətən

 faizlə 

As percent to previous year 

Azərbaycan  

126,4

105,0


100,1 102,2

105,8


102,8

Azerbaijan 

Ermənistan 

113,9

102,2


104,7 107,2

103,5


103,4

Armenia 

Belarus 


109,4

107,7


105,5 101,7

101,0


101,6

Belarus 

Qazaxıstan 

109,7

107,3


107,5 105,0

106,0


104,3

Kazakhstan 

Qırğızıstan 

99,8

99,5


106,0 99,9

110,9


103,6

Kyrgyzstan 

Moldova 


107,5

107,1


106,8 99,3

109,4


104,6

Moldova 

Rusiya 


106,4

104,5


104,3 103,4

101,3


100,6

Russia 

Tacikistan 

106,7

106,5


107,4 107,5

107,4


106,7

Tajikistan 

Türkmənistan 

113,0

109,2


114,7 111,1

110,2


110,3

Turkmenistan 

Özbəkistan 

107,0

108,5


108,3 108,2

108,0


108,1

Uzbekistan 

Ukrayna 


103,1

104,1


105,2 100,2

100,0


93,2

Ukraine 

Orta hesabla  

MDB üzrə 

106,8

104,9

104,7 103,5

102,0

101,0

CIS at average 

 

2000-ci ilə nisbətən faizlə

 

As percent to 2000 

 

Azərbaycan 188,3

402,5

402,9 


411,8

435,7


447,8

Azerbaijan 

Ermənistan 178,0

214,8

225,1 


241

250
Armenia 

Belarus 143,4

203,7

214,5 


218

220


224

Belarus 

Qazaxıstan 163,8

221,5

238,1 


250

265


276

Kazakhstan 

Qırğızıstan 120,3

149,4

157,9 


157

175


182

Kyrgyzstan 

Moldova 140,8

164,9

176,1 


175

191
Moldova 

Rusiya 134,7

159,9

166,8 


173

175


176

Russia 

Tacikistan 158,6

218,5

234,6 


252

271


289

Tajikistan 

Türkmənistan 212,0

346,0

… 

442487

537


Turkmenistan 

Özbəkistan 129,8

195,3

211,5 


229

247


267

Uzbekistan 

Ukrayna 145,0

152,3

160,2 


161

161
Ukraine 

Orta hesabla  

MDB üzrə 

139,0

167,7

175,6 

183

187

189

CIS at average 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

51

1.7 Orta aylıq nominal əmək haqqı indeksi                                                    

 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)  

Index of average monthly nominal wages and salaries 

           (as percentage to previous year) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014  

Azərbaycan 124,3

111,2

109,9 


109,4

106,7


104,6

Azerbaijan 

Ermənistan 120

107

105 


105

105


108

Armenia 

Belarus 133

124

156 


194

138


118

Belarus 

Qazaxıstan 120

115

116 


112

108


111

Kazakhstan 

Qırğızıstan 117

117

130 


115

106


109

Kyrgyzstan 

Moldova 120

108

111 


111

108


111

Moldova 

Rusiya 127

112

112 


114

112


109

Russia 

Tacikistan 135

125

125 


126

125


118

Tajikistan 

Türkmənistan …

110

114 


111

...Turkmenistan 

Özbəkistan ...

...

... 


...Uzbekistan 

Ukrayna 137

120

118 


115

108


106

Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

52 


1.8 Orta 

aylıq nominal əmək haqqı

 

 

 

(milli valyuta vahidi)  

 

Pul vahidi 

 

2005

2006

2007

2008 2009 

Azərbaycan manat 

 

123,6


149,0

215,8


274,4 

298,0 


Ermənistan 

min 


dram 

 52,1


62,3

74,2


87,4 96,0 

Belarus 


min belarus rublu 

 

463,7582,2

694,0


868,2 

981,6 


Qazaxıstan 

min 


tenge 

 34,1


40,8

52,5


60,8 67,3 

Qırğızıstan 

som 

 2612


3270

3970


5378 6161 

Moldova 


ley 

 1319


1697

2065


2530 2748 

Rusiya rus 

rublu  

8555


10634

13593


17290 

18638 


Tacikistan somoni   

83,6


116,3

163,3


231,5 

284,4 


Türkmənistan manat 

 

25031

...


507,1

604,4 677,6 

Özbəkistan 

min 


sum 

 ...


...

...


... ... 

Ukrayna qriven   

806,2

1041


1351

1806 


1906 

 

1.9 Orta 

aylıq nominal əmək haqqı ABŞ dolları hesabı ilə 

 

 

 2005

2006

2007

2008 2009 

Azərbaycan 

 130,7

166,8


251,5

334,0 370,8 

Ermənistan 

 113,7


149,7

217,0


285,7 264,3 

Belarus 


 215,2

271,2


323,0

403,9 350,2 

Qazaxıstan 

 256,3


323,5

428,2


505,4 456,5 

Qırğızıstan  

63,7

81,4


106,4

147,1 


143,6 

Moldova 


 104,7

129,2


170,2

243,5 247,2 

Rusiya 

 302,5


391,2

531,6


696,9 588,3 

Tacikistan 

 26,8

35,2


47,4

67,5 68,6 

Türkmənistan  

...


...

...


269,0 

237,8 


Özbəkistan  

...


...

...


... 

... 


Ukrayna 

 157,3


206,2

267,5


342,9 244,6 

 1

  Min manat.  Thousand manats.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

53

Average monthly nominal wages and salaries (national currency) 

 

2010 2011

2012

2013 2014

Currency 

 

331,5 364,2

398,4

425,1 444,5Manat 

Azerbaijan 

102,7 108,1

113,2

147  171


thsd.dram 

Armenia 

1217,3 1899,8

3676,1

5061  6091thsd.bel.rouble 

Belarus 

77,6 90,0

101,3

109  124


thsd.tenge 

Kazakhstan 

7189 9311

10726

11341 12435Soms 

Kyrgyzstan 

2972 3042

3478

3765 4172Lei 

Moldova 

20952 23369

26629

29792 32601Russian roubles 

Russia 

354,4 442,1

555,5

695  820


Somoni 

Tajikistan 

742,8 848,4

943,4

1047  1153Manats 

Turkmenistan 

... ...


… …


thsd.sum 

Uzbekistan 

2239 2633

3026

3265 3476Grivnas 

Ukraine 

 

Average monthly nominal wages and salaries converted into US dollars 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə