Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə51/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   115

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

361


12.15  Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər üzrə fiziki həcm indeksləri, faizlə 

Volume indices of paid services rendered to population, per cent 

 

 

               2005=100  

 

 

2010 2011 

2012 2013 

2014 

 

Cəmi xidmətlər 307,4 

331,4 

357,9 

387,3 

415,2 

Total services 

    o cümlədən:  

 

 

    including: 

məişət xidməti 213,6 

227,9 

239,1 


255,8 

266,3 


domestic 

services 

nəqliyyat xidməti 316,8 

331,7 

369,5 


406,8 

421,9 


transport 

services 

rabitə xidməti 272,4 

296,6 

355,6 


401,1 

489,3 


communication 

services 

mənzil  təsərrüfatı 809,5 

745,5 

766,4 


819,3 

845,5 


housing 

kommunal xidmətləri 156,1 

178,7 

183,3 206,4 221,7 

communal 

services 

mədəniyyət 1090,3 

1202,6 

1280,8 


1405,0 

1499,1 


culture 

turist-ekskursiya 397,1 

460,6 

514,0 


584,9 

656,8 


tourist-excursion 

services 

bədən tərbiyəsi və idman  

1887,8 

2121,9 


2334,1 

2558,2  2803,8 physical culture 

and sport 

tibbi xidmətlər 788,6 

991,3 

1168,7 


1398,9 

 

1531,8  medical services sanatoriya-kurort və 

sağlamlıq 630,3 

745,6 

847,0 


947,8 

983,8 


sanatoria and 

health services 

hüquqi səciyyəli və bank 

xidmətləri 1796,9 

1893,9 


1994,3 

1182,6 


1304,4 

legal and 

banking 

services 

təhsil sistemi üzrə 

xidmətlər 652,5 

736,7 


744,8 

833,4 


884,2 

educational 

services 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

362


12.16  Əhaliyə göstərilən məişət xidmətlərinin strukturu (faizlə) 

Structure of domestic services rendered to population (per cent) 

 

Xidmətlər 

2008 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Services 

Cəmi 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Total 

     o cümlədən: 

 

 

  

 

      including: 

ayaqqabı təmiri, 

rənglənməsi  və tikişi 

0,72 


0,82 

0,78 


0,74 

0,70 


0,68 

shoe making by order and 

repairing 

 tikiş, xəz, trikotaj, 

dəri, toxuculuq, 

qalantereya 

məmulatların, baş 

geyimlərinin təmiri, 

tikişi, toxunması  

1,62 


1,71 

1,60 


1,54 

1,40 


1,41 

repairing, sewing and 

knitting of clothes, furs, 

leather and textile goods, 

fancy goods and headwear 

məişət maşın və 

cihazlarının təmiri, texniki 

xidmət, metal  və metal 

məmulatlarının təmiri və 

hazırlanması 

4,04 

7,69 


7,40 

7,31 


7,60 

7,61 


repairing and maintenance 

of home appliances, making 

and repairing of metal and 

metal products 

vətəndaşlara mənsub 

olan nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri və 

onlara texniki xidmət 

40,60 


42,41 

43,61 


44,41 

44,50 

44,52 

repairing and maintenance 

of transport vehicles owned 

by citizens  

mebel hazırlanması və 

təmiri  

0,27 


0,31 

0,29 


0,28 

0,27 


0,26 

repairing and making of 

furniture 

kimyəvi təmizləmə və 

boyama 

0,84 


0,86 

0,80 


0,81 

0,80 


0,81 

chemical cleaning and 

dyeing 

camaşırxana xidməti 

1,03 

1,03 


1,00 

1,00 


0,96 

0,95 


laundry service 

mənzil təmiri və 

tikintisi  

5,41 


5,68 

5,40 


5,20 

5,10 


5,15 

dwelling construction and 

repairing 

fotoqrafiya və foto-

kino laboratoriya 

xidməti 


0,38 

0,41 


0,39 

0,39 


0,37 

0,36 


photography and photo 

laboratory service 

hamam və duş xidməti  

0,83 

0,95 


0,96 

0,96 


0,89 

0,85 


bathhouses and services 

bərbərxana xidməti 

5,50 

6,01 


6,25 

6,85 


7,10 

7.25 


hairdressers services 

kirayə vermə 

məntəqələrinin 

xidməti 


0,41 

0,49 


0,46 

0,46 


0,44 

0,43 


rental centres services 

nəqliyyat xidməti 

27,18 

21,25 


21,12 

20,22 


20,10 

20,11 


transport  services 

mərasim xidmətləri 

1,39 

1,57 


1,65 

1,77 


1,80 

1,78 


ceremonial services 

sair məişət xidmətləri 

9,78 

8,81 


8,29 

8,06 


7,97 

7,83 


other  domestic services 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

363


12.17   Şəhər və rayonlar üzrə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin bölgüsü 

(yekuna görə faizlə) Division of paid services rendering to population by towns and  

regions (as per cent to total) 

 

Şəhər və rayonlar 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Towns and  

regions 

Respublika üzrə, 

cəmi 

100

100

100 

100 

100 

100 

Total on 

Republic 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

Naxçıvan MR 

2,74 

2,27 

2,38 

2,57 

2,77

2,67


Nakhchivan AR 

Bakı 


66,27 

66,0 

64,38 

63,77 


64,17

63,83


Baku 

Şirvan 


0,60 

0,49 

0,55 

0,53 


0,52

0.50


Shirvan 

Gəncə 


2,24 

3,52 

4,25 

4,60 


4,31

4,16


Ganja 

Mingəçevir 

0,76 

0,76 

0,80 

0,79 


0,73

0,68


Mingechevir 

Sumqayıt 

2,12 

2,68 

2,71 

2,81 


2,82

3,00


Sumgait 

Naftalan 

0,05 

0,05 

0,05 

0,16 


0,17

0.19


Naftalan 

Abşeron 


0,55 

0,92 

0,92 

0,85 


0,91

1,07


Absheron 

Ağcabədi 

0,54 

0,63 

0,61 

0,57 


0,54

0,56


Agjabedi 

Ağdam 


0,13 

0,14 

0,13 

0,12 


0,11

0,11


Agdam 

Ağdaş 


0,51 

0,37 

0,45 

0,43 


0,40

0,40


Agdash 

Ağstafa 


0,47 

0,48 

0,47 

0,46 


0,43

0,40


Agstafa 

Ağsu 


0,31 

0,25 

0,26 

0,24 


0,24

0,27


Agsu 

Astara 


0,40 

0,37 

0,36 

0,36 


0,36

0,35


Astara 

Balakən 


0,41 

0,37 

0,42 

0,50 


0,51

0,50


Balaken 

Beyləqan 

0,46 

0,40 

0,41 

0,38 


0,37

0,34


Beylagan 

Biləsuvar 

0,45 

0,48 

0,48 

0,48 


0,54

0,57


Bilasuvar 

Bərdə 


0,75 

0,71 

0,72 

0,83 


0,93

1,12


Barda 

Cəlilabad 

0,94 

0,93 

0,95 

0,92 


0,89

0,89


Jalilabad 

Daşkəsən 

0,12 

0,09 

0,10 

0,12 


0,12

0,12


Dashkesen 

Füzuli 


0,18 

0,17 

0,16 

0,18 


0,17

0,21


Fizuli 

Gədəbəy 


0,43 

0,39 

0,38 

0,42 


0,41

0,43


Gedabey 

Goranboy 

0,48 

0,40 

0,43 

0,41 


0,39

0,37


Goranboy 

Göyçay 


0,56 

0,64 

0,76 

0,78 


0,75

0,71


Goychay 

Göygöl 


0,25 

0,20 

0,19 

0,21 


0,21

0,23


Goygol 

Hacıqabul 

0,34 

0,29 

0,27 

0,29 


0,29

0,35


Hajigabul 

Xaçmaz 


0,82 

0,88 

0,91 

0,86 


1,08

1,20


Khachmaz 

Xızı 


0,09 

0,12 

0,11 

0,11 


0,10

0,09


Khyzy 

İmişli 


0,59 

0,56 

0,59 

0,57 


0,57

0,56


Imishly 

İsmayıllı 

0,39 

0,29 

0,29 

0,27 


0,30

0,30


Ismailly 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

364


12.17   Şəhər və rayonlar üzrə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin bölgüsü 

(yekuna görə faizlə) Division of paid services rendering to population by towns and  

regions (as per cent to total) 

...ardı      

 

 

  

 

             ...continued 

Şəhər və 

rayonlar 

2005 

2010 

2011 

2012 

    2013 

2014 

Towns and  

regions 

Kürdəmir 

0,46 

0,66 


0,70 

0,75 


0,79 

0,85


Kurdamir 

Qax 


0,32 

0,31 


0,34 

0,35 


0,33 

0,32


Gakh 

Qazax 


0,45 

0,42 


0,43 

0,40 


0,37 

0,35


Gazakh 

Qəbələ 


0,38 

0,36 


0,41 

0,38 


0,35 

0,35


Gabala 

Qobustan 

0,15 

0,10 


0,11 

0,11 


0,11 

0,11


Gobustan 

Quba 


0,92 

0,95 


0,93 

0,89 


0,85 

0,80


Guba 

Qusar 


0,37 

0,44 


0,42 

0,50 


0,50 

0,51


Gusar 

Lerik 


0,31 

0,23 


0,22 

0,21 


0,20 

0,19


Lerik 

Lənkəran 

1,23 

0,96 


1,14 

1,12 


1,08 

1,03


Lankaran 

Masallı 


1,17 

1,01 


1,12 

1,12 


1,04 

0,97


Masally 

Neftçala 

0,37 

0,31 


0,31 

0,34 


0,33 

0,33


Neftchala 

Oğuz 


0,21 

0,17 


0,17 

0,16 


0,15 

0,15


Oghuz 

Saatlı 


0,43 

0,38 


0,37 

0,38 


0,36 

0,35


Saatly 

Sabirabad 

0,88 

0,66 


0,67 

0,63 


0,61 

0,57


Sabirabad 

Salyan 


0,66 

0,59 


0,58 

0,60 


0,57 

0,63


Salyan 

Samux 


0,26 

0,27 


0,27 

0,25 


0,26 

0,26


Samukh 

Siyəzən 


0,16 

0,17 


0,15 

0,19 


0,19 

0,19


Siyazan 

Şabran 


0,23 

0,20 


0,19 

0,19 


0,19 

0,18


Shabran 

Şamaxı 


0,44 

0,58 

0,58 

0,54 


0,52 

0,57


Shamakhy 

Şəki 


1,00 

1,00 

1,03 

0,98 


0,94 

0,96


Sheki 

Şəmkir 


1,14 

1,04 

1,04 

1,11 


1,07 

1,07


Shamkir 

Tərtər 


0,52 

0,38 

0,39 

0,37 


0,36 

0,35


Terter 

Tovuz 


0,85 

0,83 

0,87 

0,87 


0,87 

0,87


Tovuz 

Ucar 


0,40 

0,37 

0,35 

0,34 


0,31 

0,35


Ujar 

Yardımlı 

0,25 

0,20 

0,21 

0,20 


0,19 

0,20


Yardymly 

Yevlax 


0,70 

0,80 

0,76 

0,73 


0,70 

0,69


Yevlakh 

Zaqatala 

0,57 

0,54 

0,53 

0,50 


0,47 

0,44


Zagatala 

Zərdab 


0,23 

0,21 

0,22 

0,20 


0,18 

0,18


Zardab 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

365


12.18   Reklam fəaliyyətinə dair əsas göstəricilər (min manat) 

Main indicators on advertisement activity (thsd. manats) 

 

 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Məhsulun və  xidmətlərin 

(ƏDV, aksiz və oxşar məc-

buri ödənişlər çıxılmaqla) 

satışından əldə olunan gəlir, 

min manatla 

28584,2  24859,5 38995,1 48396,9

59 36,4 72 523,8Income from products 

and services (excluded  

VAT, excise and obliga-

tory payments), in 

thousand manats 

    o cümlədən: 

 

    including: 

reklam fəaliyyətindən 

əldə olunan gəlir 

14343,3  24259,9 38193,7 48396,9 57085,7 67 311,4income getting from 

advertisment activity 

    ondan: 

 

 

  

 

      of which: reklam informasiyasının 

hazırlanmasından⃰ 

-

--

- 15 326,2preparation of 

advertising 

information⃰ 

reklamın 

yerləşdirilməsindən⃰ 

--

-

- 17 868,9placement of 

advertisements⃰ 

reklamın 

yayımlanmasından  

əldə olunan gəlir⃰ 

-

--

- 34 116,3income from 

broadcasting of 

advertisements⃰ 

Müəssisə tərəfindən 

çəkilən xərclər, min 

manatla 


20059,9  22164,8 37441,7 45259,5 55355,6 67829,8

Expenditure by enter- 

prises, in thousand 

manats 

         ondan: 

 

       of which: 

reklam fəaliyyəti üzrə 

12055,1  21565,3 36534,8 45259,5 53721,0 51393,8

from advertisment 

activity 

Reklam xidmətlərinin 

yerinə yetirilməsinə dair 

bağlanmış müqavilələrin 

sayı, vahid 

2011 


2517

2200


2132

2339


3242

Number of contracts on 

fulfilling  of advertise-

ment services, unit 

Bağlanmış müqavilələrin 

dəyəri, min manatla 

15425,7  23836,8 38193,7 54175,2 66308,8 64238,8In general volume of 

value of contracts, in 

thousand manats 

Əldə edilmiş mənfəət 

8524,3  2694,7

1553,4


3137,3

3680,8 4693,9 Revenue earned 

Reklam fəaliyyətindən 

mənfəət 


2288,2  2694,6

1658,9


3137,3

3364,7 4546,3 Advertising revenue 

 

⃰ 

1-reklam №-li hesabat formasının “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının  Qanununa uyğun olaraq yenidən tərtib edilməsi ilə əlaqədar olaraq əlavə edilmiş göstəricilər. 

the indicators added to the table in connection with the changes in the reporting form “1-advertising” according “The Advertising 

Law” of the Republic of Azerbaijan  

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

366


 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

369


13  

Ətraf mühitin mühafizəsi 

Environment 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

13.1 


Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə üçün  əsas kapitala 

yönəldilmiş vəsait Funds directed to fixed capital for environmental protection and rational use of 

natural resources 370 

13.2 Meşə təsərrüfatı  Forestry 

370 


      13.3 

 

  

Təsərrüfat fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirini xarakterizə edən əsas göstəricilər Main indicators describing influence of economic activity to environment 

371 


13.4 

İnqrediyentlər üzrə stasionar mənbələrdən ölkənin atmosfer havasına atılan 

çirkləndirici maddələr 

Air pollutant emissions from stationary sources by ingredients 371 

13.5 


Şəhər və rayonlar üzrə stasionar mənbələrdən atmosfer havasına atılan çirkləndirici 

maddələr Air pollutant emissions from stationary sources by towns and regions 372 

13.6 2014-cü 

ildə şəhər və rayonlar üzrə su ehtiyatlarının əsas göstəriciləri 

Main indicators of water resources in 2014 by towns and regions 374 

13.7 Təhlükəli istehsalat tullantılarının yaranması, zərərsizləşdirilməsi və istifadə edilməsi Generation, use and disposal of hazardous wastes 377 

13.8 


 

Dövlət təbiət qoruqları  və milli parklar  State natural reserves and national parks 377 

13.9 


 

 

Meşə yanğınları  Forest fires 

 

     377  

 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə