Rəsmi nəşr Official publication


Statistical yearbook of Azerbaijan  370 13.1Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə52/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   115

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

370


13.1 

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə üçün  

 

əsas kapitala yönəldilmiş vəsait (min manat) 

Funds directed to fixed capital for environmental protection and  

rational use of natural resources (thsd.manats) 

 

 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014   

Cəmi 

2912,3 

190007,2 

239275,2  339872,1  304599,4  216933,9  Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 of which for 

protection 

su ehtiyatlarının 

mühafizəsinə 

1309,8 

134936,9 

189693,4  324214,9  285687,1  199309,3 water 

atmosfer havasının

mühafizəsinə 

1503,9 
9192,1 

8889,4 


atmosphere 

torpaqların 

mühafizəsinə 

98,6 

55070,3 

49581,8 

15657,2 

9720,2 


8735,2 

land  

protection 

 

 13.2 Meşə təsərrüfatı  

 Forestry 

 

Meşə işləri 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Forestry activities 

Meşə fondu 

torpaqlarında meşə 

bərpası, min ha 

9,7 

10,6 

10,5 

10,5 


10,1 

10.1 


Forest recovery,  

thsd. ha 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 of which: 

meşənin əkilməsi və 

səpilməsi 

3,9 

3,5 

3,1 

3,1 

2,8 


2.6 

planting of trees 

Yarğanlarda, qobularda, 

qumluqlarda və digər 

yararsız torpaqlarda 

süni meşə salınması, 

min ha 

0,1 

0,4 

0,5 

0,5 


0,2 

0.2 


Planting of trees on  

non-arable land of    

state and collective 

farms, thsd. ha 

Meşə fondu 

torpaqlarında cavan 

ağaclıqların qiymətli 

ağaclıqlar 

kateqoriyasına 

keçirilməsi, min ha 

3,8 

6,7 

7,8 

9,2 

8,6 


10.0 

Moving of saplings into 

the category of valuable 

trees in forest resource 

lands, thsd. ha 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 of which: 

meşə bitkiləri 

0,9 

2,5 

2,9 

3,4 


2,9 

3.4 


forestry trees 

Meşəyə xidmət və 

sanitariya qırmaları - 

sahə, min ha 

2,0 

3,4 

3,9 

4,0 


3,3 

3.3 


Cutting, thsd. ha 

Satıla bilən oduncaq 

qırılmışdır, min m

3

 

16,4 

28,7 

32,5 

33,5 


27,4 

26.8 


Cut wood for sale,  

thsd. m

3

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

371


13.3 Təsərrüfat fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirini xarakterizə edən  

               əsas göstəricilər  

 

Main indicators describing influence of economic activity to environment 

 

 

2005 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

Təbii mənbələrdən gotürülən   su, mlyn. m

3

 

12050  11566  11779  12484  12509  12123 

Water abstraction from 

natural water resources - 

total, million m

3

 

Su istehlakı, mlyn. m3

 

8607 

7715 

8012 

8249 

8229 


8115 

Water consumption - total, 

million m

3

 

Təmizlənməmiş çirkab suların sututarlara atılması, mlyn.m

3

 

161 

164 

223 

220 


248 

265 


Discharge of sewage waters 

to surface reservoirs, 

million m

3

 

Atmosfer havasına atılan çirkləndirici maddələr - cəmi,      

min ton 

1054,3  956,8  1003,1  1075,8  1137,5  1155,3 

Air pollutant emissions - 

total, thsd. tons 

o cümlədən:of which: 

  stasionar mənbələrdən 

557,9  214,8  224,0  226,5  197,3  189,3 

    stationary sources  

  avtomobil nəqliyyatından 

496,4  742,0  779,1  849,3  940,2  966,0 

    mobile sources 

Yaranmış istehsal və istehlak 

tullantıları, min ton 

2572


2282

2790


3097 

2576


2386

Generated production and 

consumption  wastes, thsd. 

tons  

İstifadə edilmiş və 

zərərsizləşdirilmiş istehsal və 

istehlak tullantıları, min ton 

771

476


572

665 


 589

548


Utilized and processing of 

production  and  

consumption 

 wastes, thsd. tons 

 

13.4 İnqrediyentlər üzrə stasionar mənbələrdən ölkənin atmosfer  

 havasına atılan çirkləndirici maddələr (min ton) 

Air pollutant emissions from stationary sources by ingredients 

  

(thsd.tons) 

 

İllər  

Year

 

Atmosfer 

havasına 

atılan 


cirkləndirici 

maddələr- 

cəmi 

 

Air pollutant emissions - total

o cümlədən:       of which: 

bərk 

maddələr  

particulates

qazaoxşar və 

maye maddələr

 

gaseous and liguid sub- 

stances 

onlardan:              of which: 

kükürd 

anhidridi (SO

2 

sulfuric 

anhydride 

karbon oksidi (CO)

 

carbon oxide 

azot oksidləri 

(NO

2 

nitrogen oxides 

2005 

557,9


28,2

529,7 

13,8

26,1


25,8 

2006 

344,2


23,7

320,5 

12,4

16,0


29,3 

2007 

385,9


28,4

357,5 

9,2

25,3


23,1 

2008 

295,0


31,3

263,7 

8,0

37,4


33,6 

2009 

300,0


19,8

280,2 

4,3

27,6


24,2 

2010 

214,8


19,3

195,5 

2,2

27,2


19,8 

2011 

224,0


18,0

206,1 

2,7

33,5


21,3 

2012 

226,5 


9,9 

216,6 


3,3 

34,9 


23,7 

2013 

197,3 


11,6 

185,7 


5,6 

34,8 


33,5 

2014 

189,3 


9,0 

180,3 


1,6 

32,2 


19,5 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

372


13.5 

Şəhər və rayonlar üzrə stasionar mənbələrdən atmosfer havasına  

 atılan çirkləndirici maddələr (min ton) 

Air pollutant emissions from stationary sources by towns and  

regions (thsd. ton) 

 

Şəhər və   rayonlar 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Towns and regions 

Respublika üzrə, 

cəmi 

214,8 

224,0 

226,5 

197,3 

189,3 

Total on Republic 

o cümlədən: 

 

 

  

 

of which: 

Naxçıvan MR 

19,3 

27,4 

32,3 


34,7 

28,6 


Nakhchivan AR 

Şəhərlər: 

 

 

  

 

Towns: 

Bakı 

164,6 

160,2 

156,7 


132,0 

134,1 


Baku 

Gəncə 

0,4 

0,35 

0,36 

0,3 


0,2 

Ganja 

Mingəçevir 

1,6 

2,5 

3,6 

2,2 


2,1 

Mingechevir 

Naftalan 

- 

- 

0,002 

0,01 


0,01 

Naftalan 

Sumqayıt 

2,2 

3,9 

5,5 

4,6 


1,4 

Sumgait 

Şirvan 

8,7 

8,9 

8,8 

8,1 


7,1 

Shirvan 

Xankəndi 

... 

... 


... 

... 


... 

Khankendi 

Rayonlar: 

 

 

  

 

Regions: 

Abşeron 

0,3 

0,8 

0,4 


0,07 

0,3 


Absheron 

Ağcabədi 

0,02 

0,03 

0,03 

0,04 


0,07 

Agjabedi 

Ağdam 

0,002 

0,2 

0,2 

0,5 


0,1 

Agdam 

Ağdaş 

0,2 

0,8 

0,7 

0,7 


1,1 

Agdash 

Ağstafa 

0,01 

0,06 

0,06 

0,04 


0,03 

Agstafa 

Ağsu 

0,002 

0,01 

0,01 

0,01 


0,01 

Agsu 

Astara 

0,4 

1,99 

1,5 

1,5 


1,4 

Astara 

Balakən 

0,001 

0,008 

0,01 

0,06 


0,01 

Balakan 

Beyləqan 

0,03 

0,3 

0,1 

0,6 


0,8 

Beylagan 

Bərdə 

0,08 

0,06 

0,03 

0,03 


0,04 

Barda 

Biləsuvar 

0,05 

0,1 

0,1 

0,1 


0,1 

Bilasuvar 

Cəbrayıl 

... 

... 


... 

... 


...  

Jebrajil 

Cəlilabad 

0,006 

0,02 

0,01 

0,01 


0,01 

Jalilabad 

Daşkəsən 

0,004 

0,01 

0,01 

0,01 


0,02 

Dashkesen 

Füzuli 


0,001 

0,001 


0,005 

0,004 


0,002 

Fuzuli 

Gədəbəy 

0,5 

0,6 

0,01 

0,002 


0,6 

Gedabey 

Goranboy 

0,03 

0,03 

0,01 

0,004 


0,002 

Goranboy 

Göyçay 

0,4 

0,4 

0,3 

0,4 


0,5 

Goychay 

Göygöl 

0,2 

0,2 

0,01 

0,01 


0,02 

Geygel 

Hacıqabul 

1,1 

3,6 

4,5 

2,4 


1,4 

Hajigabul 

Xaçmaz 

0,5 

0,7 

0,8 

0,6 


0,5 

Khachmaz 

Xızı 

0,003 

0,005 

0,007 

0,006 


0,005 

Khyzi 

Xocalı 

 

 

… 

... 


... 

Khojaly 

Xocavənd 

 

 

… 

... 


... 

Khojavend 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

373


13.5 

Şəhər və rayonlar üzrə stasionar mənbələrdən atmosfer havasına  

 atılan çirkləndirici maddələr (min ton) 

Air pollutant emissions from stationary sources by towns and  

regions (thsd. ton) 

…ardı    

 

 

  

 

              …continued 

Şəhər və   

rayonlar 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Towns and  regions 

İmişli 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 


0,3 

Imishly 

İsmayıllı 

0,02 

0,02 

0,02 

0,01 


0,01 

Ismayilly 

Kəlbəcər 

 

 

… 

... 


... 

Kelbajar 

Kürdəmir 

0,003 

0,01 

0,01 

0,01 


0,01 

Kurdamir 

Qax 

0,02 

0,03 

0,02 

0,02 


0,01 

Gakh 

Qazax 

0,9 

1,5 

1,4 

1,6 


1,2 

Gazakh 

Qəbələ 

0,01 

0,01 

0,03 

0,001 


0,007 

Gabala 

Qobustan 

0,003 

0,01 

0,02 

0,01 


0,005 

Gobustan 

Quba 

0,5 

0,6 

1,0 

0,6 


0,8 

Guba 

Qubadlı 

 

 

… 

... 


... 

Gubadly 

Qusar 

0,04 

0,04 

0,05 

0,01 


0,006 

Gusar 

Laçın 

 

 

… 

... 


... 

Lachin 

Lerik 

0,003 

0,003 

0,005 

0,005 


0,007 

Lerik 

Lənkəran 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 


0,02 

Lankaran 

Masallı 

0,04 

0,02 

0,01 

0,01 


0,02 

Masally 

Neftçala 

0,3 

0,5 

0,4 

0,1 


0,1 

Neftchala 

Oğuz 

0,01 

0,004 

0,004 

0,001 
Oghuz 

Saatlı 

0,07 

0,1 

0,02 

0,005 


0,01 

Saatly 

Sabirabad 

0,1 

0,1 

0,03 

0,03 


0,02 

Sabirabad 

Salyan 

8,4 

4,7 

5,4 

4,5 


4,7 

Salyan 

Samux 

0,03 

0,01 

0,03 

0,02 


0,01 

Samukh 

Siyəzən 

1,6 

1,3 

1,2 

0,6 


1,0 

Siyazan 

Şabran 

0,5 

0,01 

0,01 

0,01 


0,004 

Shabran 

Şamaxı 

0,006 

0,01 

0,01 

0,006 


0,009 

Shamakhy 

Şəki 

0,9 

0,4 

0,3 

0,3 


0,3 

Sheki 

Şəmkir 

0,002 

0,01 

0,03 

0,004 


0,004 

Shamkir 

Şuşa 


... 

... 


... 

... 


... 

Shusha 

Tərtər 

0,03 

0,04 

0,04 

0,03 


0,02 

Terter 

Tovuz 

0,03 

0,01 

0,02 

0,02 


0,01 

Tovuz 

Ucar 

0,09 

0,04 

0,01 

0,01 


0,01 

Ujar 

Yardımlı 

0,003 

0,001 

0,001 

0,001 


0,007 

Yardimly 

Yevlax 

0,09 

0,8 

0,03 

0,08 


0,06 

Yevlakh 

Zaqatala 

0,06 

0,12 

0,08 

0,1 


0,09 

Zagatala 

Zəngilan 

... 

... 


... 

... 


... 

Zangilan 

Zərdab 


0,005 

0,02 


0,02 

0,01 


0,009 

Zardab 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

374


13.6 2014-cü 

ildə şəhər və rayonlar üzrə su ehtiyatlarının əsas göstəriciləri  

               (milyon kub metr)  Main indicators of water resources in 2014 by towns and regions 

  

(million  cube  meter) 

 

  

 

  

 

Şəhər və rayonlar 

Təbii 


mənbələr- 

dən götü- 

rülən su 

 

Water in take from 

natural 

sources 

Su istehlakı  Water consumption 

Çirkab 


suların 

sututarlara 

atılması 

 

Waste water discharges 

Su 


itkisi 

 

  

Water 

loss 

 

Cəmi  

Total 

onlardan:      of which:  

 

 

Towns and 

regions 

məişət- 


içməli 

məq- 


sədlərə 

 

for public 

need 

isteh- 


salata 

 

  

 

for pro- duction 

needs 

suvarmaya 

və kənd 

təsər- 


rüfatının 

təchizatına 

 

irrigation 

and agri- 

cultural 

consuption

Respublika 

üzrə, cəmi 

12123,0 

8115,3 

313,0 

2144,1 

5571,7 

5357,7 

4007,7 

Total on 

Republic 

o cümlədən: 

 

 

  

 

  

of which: 

Naxçıvan MR 

245,6 

198,0 


16,0 

2,4 


179,6 

7,7 


47,6 

Nakhchivan  AR 

Şəhərlər: 

 

 

  

 

  

Towns: 

Bakı 


358,2 

549,5 


161,9 

306,1 


3,8 

744,4 


267,0 

Baku 

Gəncə 


21,1 

20,3 


16,7 

1,2 


1,9 

8,5 


0,1 

Ganja 

Mingəçevir 

2386,9 

947,6 


5,3 

941,9 


0,1 

6,1 


641,3 

Mingechevir 

Naftalan 

0,5 

0,5 


0,5 0,2 

0,1 


Naftalan 

Sumqayıt 

196,8 

224,5 


22,3 

201,8 


0,4 

235,8 


33,8 

Sumgait 

Şirvan 


655,8 

657,3 


4,1 

652,4 


0,8 

2083,8 


3,1 

Shirvan 

Rayonlar: 

 

 

  

 

  

Regions: 

Abşeron 


0,0 

103,2 


21,2 

7,2 


74,8 

5,8 


37,8 

Absheron 

Ağcabədi 

332,7 

431,2 


2,7 

428,5 0,3 

81,6 


Agjabedi 

Ağdam 


270,5 

120,1 


5,8 

114,3 5,8 

70,5 


Agdam 

Ağdaş 


203,2 

131,2 


1,2 

130,0 0,5 

73,0 


Agdash 

Ağstafa 


105,1 

72,7 


0,6 

72,1 0,4 

32,4 


Agstafa 

Ağsu 


45,5 

76,1 


0,5 

75,6 0,04 

32,1 


Agsu 

Astara 


8,2 

11,1 


0,1 

11,0 0,1 

2,5 


Astara 

Balakən 


23,4 

16,9 


0,8 

16,0 6,7 


Balaken 

Beyləqan 

2,1 

219,3 


0,9 

218,3 169,0 

94,5 


Beylagan 

Bərdə 


167,5 

356,4 


3,3 

0,1 


353,0 

163,9 Barda 

Biləsuvar 

2,7 

184,6 


3,3 

181,2 82,3 


Bilasuvar 

Cəbrayıl 

… 

… 

… … 

… 

… … 

Jabrail 

 

1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə