Rəsmi nəşr Official publication


  2014-cü ildə şəhər və rayonlar üzrə su ehtiyatlarının əsas göstəriciləriYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə53/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   115

13.6 

2014-cü ildə şəhər və rayonlar üzrə su ehtiyatlarının əsas göstəriciləri  

               (milyon kub metr)  

Main indicators of water resources in 2014 by towns and regions 

  

(million  cube  meter) 

…ardı    

 

 

  

 

             …continued 

Şəhər və 

rayonlar 

Təbii 


mənbələr- 

dən götü- 

rülən su 

 

Water in take from natural 

sources 

Su istehlakı  Water consumption 

Çirkab 


suların 

sututarlara 

atılması 

 

Waste water discharges 

Su 


itkisi 

 

  

Water 

loss 

Towns and 

Regions 

Cəmi 


 

Total 

onlardan:        of which: 

məişət- 

içməli 


məq- 

sədlərə 


 

for 

public 

need 

isteh- 


salata 

 

  

for pro- 

duction 

needs 

suvarmaya 

və kənd 

təsər- 


rüfatının 

təchizatına 

 

irrigation 

and agri- 

cultural 

consuption

Cəlilabad 

0,2 

22,4 


0,2 

22,2 0,2 

7,1 


Jalilabad 

Daşkəsən 

0,29 

0,3 


0,3 0,2 

0,01 


Dashkesen 

Füzuli 


634,5 

147,9 


6,2 

0,4 


141,2 

1,5 


149,0 

Fuzuli 

Gədəbəy 


0,2 

0,2 


0,1 

0,0 0,0 

0,02 


Gedabey 

Goranboy 

287,5 

241,7 


2,0 

239,7 0,7 

46,5 


Goranboy 

Göyçay 


52,0 

100,6 


1,9 

98,6 0,8 

59,1 


Goychay 

Göygöl 


77,3 

53,4 


1,4 

2,2 


49,5 

0,8 


24,0 

Geygel 

Hacıqabul 

197,1 

77,9 


3,0 

14,3 


60,6 

0,01 


23,3 

Hajigabul 

Xaçmaz 


165,9 

137,2 


1,2 

135,0 0,6 

48,1 


Khachmaz 

Xızı 


3,0 

8,8 


0,4 

7,4 0,0 

3,2 


Khyzy 

Xocalı 


... 

... 


... 

... 


... 

... 


... 

Khojaly 

Xocavənd 

... 

... 


... 

... 


... 

... 


... 

Khojavend 

İmişli 


973,9 

233,9 


2,0 

5,8 


226,1 

1,0 


280,8 

Imishly 

İsmayıllı 

22,0 

22,4 


0,6 

0,1 


21,8 

0,2 


9,5 

Ismayilly 

Kəlbəcər 

... 

... 


... 

... 


... 

... 


... 

Kelbajar 

Kürdəmir 

129,7 

224,6 


0,7 

0,2 


223,3 

0,5 


107,2 

Kurdamir 

Qax 


67,1 

52,0 


0,9 

51,1 0,1 

15,2 


Gakh 

Qazax 


80,9 

61,4 


1,2 

1,3 


58,8 

0,7 


19,8 

Gazakh 

Qəbələ 


38,6 

33,0 


0,7 

31,6 0,4 

5,6 


Gabala 

Qobustan 

2,8 

2,0 


0,2 

1,5 0,0 

0,8 


Gobustan 

Quba 


59,9 

52,4 


1,3 

51,1 1,2 

20,6 


Guba 

Qubadlı 


... 

... 


... 

... 


... 

... 


... 

Gubadly 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

376


13.6 2014-cü 

ildə şəhər və rayonlar üzrə su ehtiyatlarının əsas  

göstəriciləri (milyon kub metr)  

Main indicators of water resources in 2014 by towns and regions 

  

(million  cube  meter) 

…sonu    

 

 

  

 

                        …end 

Şəhər və 

rayonlar 

Təbii 


mənbələr- 

dən götü- 

rülən su 

 

Water in take from natural 

sources 


Su istehlakı  

Water consumption 

Çirkab 


suların 

sututarlara 

atılması 

 

Waste water discharges 

Su 


itkisi 

 

  

Water 

Loss 

Towns and 

regions 

Cəmi 


 

Total 

onlardan:      of which: 

məişət- 

içməli 


məq- 

sədlərə 


 

for 

public 

needs 

isteh- 


salata 

 

  

for pro- 

duction 

needs 

suvarmaya 

və kənd 

təsər- 


rüfatının 

təchizatına 

 

irrigation 

and agri- 

cultural 

consuption

Qusar 

486,3 

51,4 


1,3 

50,0 1,3 

54,1 


Gusar 

Laçın 


... 

... 


... 

... 


... 

... 


... 

Lachin 

Lerik 

1,0 

0,9 


0,2 

0,7 0,0 

0,02 


Lerik 

Lənkəran 

38,6 

33,0 


1,8 

0,0 


31,2 

0,7 


5,6 

Lankaran 

Masallı 

32,5 

29,2 


0,1 

29,1 0,1 

3,3 


Masally 

Neftçala 

200,2 

165,2 


1,2 

1,5 


162,5 

358,4 


97,5 

Neftchala 

Oğuz 

145,9 

25,6 


0,9 

0,01 


23,9 

0,6 


7,2 

Oghuz 

Saatlı 

60,0 

194,5 


0,6 

193,8 0,1 

118,8 


Saatly 

Sabirabad 

442,0 

314,3 


0,9 

313,4 0,0 

266,7 


Sabirabad 

Salyan 

296,6 

184,1 


0,8 

183,3 1713,3 

112,5 


Salyan 

Samux 

209,5 

160,0 


0,3 

0,3 


159,5 

0,1 


58,5 

Samukh 

Siyəzən 

0,8 

9,8 


0,9 

0,1 


8,1 

0,7 


1,2 

Siyazan 

Şabran 

0,0 

45,9 


0,8 

45,1 0,01 

8,7 


Shabran 

Şamaxı 

10,4 

10,7 


0,4 

10,3 0,2 

5,5 


Shamakhy 

Şəki 

127,3 

100,6 


2,0 

0,01 


96,7 

0,8 


29,4 

Sheki 

Şəmkir 

257,2 

158,3 


1,5 

4,5 


152,3 

1,4 


82,4 

Shamkir 

Şuşa 


... 

... 


... 

... 


... 

... 


... 

Shusha 

Tərtər 

226,5 

163,3 


1,9 

161,4 0,2 

63,2 


Terter 

Tovuz 

90,7 

107,9 


1,9 

0,0 


106,0 

0,5 


23,0 

Tovuz 

Ucar 

21,6 

135,8 


0,8 

135,0 0,03 

73,0 


Ujar 

Yardımlı 

0,1 

0,1 


0,1 0,02 


Yardimly 

Yevlax 

1273,5 

193,8 


2,4 

0,0 


191,1 

1,8 


363,0 

Yevlakh 

Zaqatala 

59,2 

43,3 


0,8 

42,4 0,1 

15,9 


Zagatala 

Zəngilan 

... 

... 


... 

... 


... 

... 


... 

Zangilan 

Zərdab 


324,5 

195,7 


0,5 

195,1 0,4 

128,9 


Zardab 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

377


13.7 Təhlükəli istehsalat tullantılarının yaranması, zərərsizləşdirilməsi                               

               və istifadə edilməsi (min ton) 

Generation, use and disposal of hazardous wastes (thsd. ton) 

 

2010 2011 

2012 

2013 

2014 

 

Yaranmış təhlükəli    tullantılar 

140,0 

185,4 

297,0 


202,7 

456,6 


Generation of 

hazardous wastes 

İstifadə edilmiş 

təhlükəli tullantılar 

5,5 

3,6 

6,3 


0,6 

3,2 


Use of hazardous  

wastes 

Zərərsizləşdirilmiş 

təhlükəli tullantılar 

58,4 

37,1 

113,9 


86,4 

111,3 


Disposal of 

hazard-  

ous wastes 

 

 13.8 Dövlət təbiət qoruqları və milli parklar (ilin əvvəlinə) 

State natural reserves and national parks (at the beginning of year) 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Dövlət təbiət 

qoruqlarının sayı 

11 

11 

11 

11 

11 


11 

Number of state reserves 

Onların sahəsi, min ha

216,8 

209,1 

209,1 

209,1 


209,1 

209,1 


Its area, thsd.ha 

Milli parkların sayı Number of national parks 

Onların sahəsi, min ha

295,9 

310,5 


310,5 

322,3 


322,3 

322,3 


Its area thsd.ha 

 

 13.9 Meşə yanğınları  

 Forest 

fires 

 

2005 2010 

2011 

2012 

2013 

2014   

Yanğın hadisələrinin 

sayı, vahid 

2 

24 

4 14 Number of forest fires, 

cases 

Yanğın baş vermiş meşə 

sahəsi, ha 

34,8 

55,4 

3,8 

10,0 58 Forest areas affected by 

firest, ha 

Yanğından dəymiş 

zərərin məbləği, manat 

1113 245 

863 


4903 


Amount of  losses from 

fire, manat 

 

  

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

378


 

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

381


14 

Milli hesablar sistemi və tədiyə balansı  

System of national accounts and balance of payments 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

14.1 Ümumi 

Daxili 

Məhsul 


Gross Domestic Product 382 

14.2 Ümumi 

Daxili 

Məhsulda qeyri-dövlət bölməsinin payı Share of the private sector in Gross Domestic Product 383 

14.3 Ümumi 

daxili 

məhsulun tərkibi Composition of GDP 384 

14.4 Ümumi 

daxili 

məhsulun tərkibi Composition of GDP 384 

14.5 Məhsul və xidmətlər hesabı Products and services account 385 

14.6 


İstehsal hesabı 

Production account 386 

14.7 Gəlirlərin yaranması hesabı Generation of income account 386 

14.8 Gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı Primary distribution of income account 387 

14.9 Gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı Secondary distribution of income account 388 

14.10 Sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı Use of disposabie income account 

389 


14.11 

Əsaslı xərclər hesabı Capital account 

389 


14.12 

Qalan dünya ilə iqtisadi əməliyyatlar hesabı Rest of the worid account (externai transaction accounts) 

390 


14.13 Ümumi 

milli 


gəlirin tərkibi 

National income aggregates 

391 


14.14 2013-cü 

ildə gəlirlərin yaranması Generation of income account in 2013 

392 


14.15 2013-cü 

ildə institusional sektorlar üzrə toplu hesablar Integrated accounts by instituonal sectors in 2013 

394 


14.16 

İqtisadiyyatın fəaliyyət növləri üzrə əsas fondlar Fixed assets by types of economic activity 

398 


14.17 Tədiyə balansı 

Balance of payments 

399 


 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

382


14.1 Ümumi 

Daxili 

Məhsul 

Gross Domestic Product 

 

İllər  

Years 

Cəmi 


Total 

Əhalinin hər nəfərinə düşən Per capita 

1$=manat  

1$=manats 

milyon manatla million manats 

milyon dollarla  million dollars 

manatla 


manats 

dollarla 

dollars 

2000 

4718,1


5272,8

593,2


662,9

0,8948 


2001 

5315,6


5707,7

661,7


710,5

0,9313 


2002 

6062,5


6235,9

747,5


768,9

0,9722 


2003 

7146,5


7276,0

872,7


888,5

0,9822 


2004 

8530,2


8680,4

1030,4


1048,5

0,9827 


2005 

12522,5


13238,7

1494,3


1579,8

0,9459 


2006 

18746,2


20983,0

2208,2


2471,6

0,8934 


2007 

28360,5


33050,3

3296,6


3841,7

0,8581 


2008 

40137,2


48852,5

4603,7


5603,3

0,8216 


2009 

35601,5


44297,0

4033,2


5018,2

0,8037 


2010 

42465,0


52909,3

4753,0


5922,0

0,8026 


2011 

52082,0


65951,6

5752,9


7285,0

0,7897 


2012 

54743,7


69683,9

5966,1


7594,3

0,7856 


2013 

58182,0


74164,4

6258,3


7977,4

0,7845 


2014 

58977,8


75188,4

6264,1


7985,9

0,7844 


 

Qeyd: 14.1-14.6, 14.16-cı cədvəllərdə 2014-cü ilin məlumatları ilkindir.  Note: Data in 14.1-14.6 tabls replect the primary data of 2014. 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

383


14.2 

Ümumi Daxili Məhsulda qeyri-dövlət bölməsinin payı 

(müvafiq illərin cari qiymətləri ilə, faizlə)

 

Share of the private sector in gross domestic product, 

(current prices of the corresponding years, as percent) 

 

 2005

2010

2011

2012 

2013

2014   

Ümumi daxili məhsul-

cəmi 

77,8 

81,7 

82,5 

81,5 

82,5 

81,9 

Gross domestic product- 

total 

    o cümlədən: 

 

 

  

 

    including: 

Sənaye 


84,5 

87,4 


88,1 

87,3 


87,4 

86,1 


Industry 

Tikinti 


90,4 

72,0 


75,3 

76,0 


84,5 

84,3 


Construction 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 

97,8 


99,7 

99,3 


99,4 

99,4 


99,8 

Agriculture, forestry and 

fishing 

Ticarət, nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

97,8 


99,2 

99,7 


99,7 

99,8 


99,8 

Trade, repair of transport 

means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

37,5 


75,3 

78,1 


77,7 

77,1 


78,5 

Transport and storage 

İnformasiya və rabitə 

80,2 

78,6 


76,3 

76,6 


76,8 

80,0 


Information and com- 

munication 

Sosial və sair xidmətlər 

31,8 

47,0 


49,4 

49,1 


51,5 

55,2 


Social and other services 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

384


14.3 Ümumi 

daxili 

məhsulun tərkibi  

Composition of GDP 

 

Göstəricilər 

2005 

2010* 

2011* 

2012* 

2013* 

2014* 

Indicators 

Ümumi daxiii 

məhsul, (cari 

qiymətlərlə), mlyn. 

manat 

12522,5   42465,0   52082,0 

54743,7 

58182,0 

58977,8 

Gross domestic 

product (at current 

prices), mln. manats 

ondan: 


 

 

  

 

 of which: 

məhsul 


istehsalı 

8466,6 


27726,5 

34795,2 


35362,0 

36317,6 


34978,7 

production 

xidmətlər 

3181,9 

11862,0   14230,8 15989,7 

17986,4 


19678,6 

services 

maliyyə 


vasitəçilərinin     

şərti hesablanmış 

xidmət haqları 

-72,5 
 

finansical intermadiation 

services indirectly 

measured (FISIM) 

məhsula və idxala 

xalis  vergilər 

946,5 


2876,5 

3056,0 


3392,0 

3878,0 


4320,5 

net taxes on product 

and imports 

ÜDM-in deflyatoru, 

əvvəlki iiə nisbətən, 

faizlə 

116,1

113,6

122,5 

102,9 

100,4 

98,6 

Implicit price deflator 

for the GDP, as 

percentage of the 

previous year 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə