Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə61/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   115

Son istehlak 

303385,2 

331109,6

340115,4

357885,5

376428,3

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 280902,3 

305221,2


312383,1

325054,9


344974,0

Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

33379,2 

40258,8


52697,8

52900,6


55645,4

Industry and 

construction 

Nəqliyyat 

71350,9 83081,2

91289,6


103536,8

107138,5


Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 176172,2 

181881,2


168395,7

168617,5


182190,1

Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

22482,9 


25888,4

27732,3


32830,6

31454,3


Non-energy use 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

434


17.3 

Xam neftin balansı, min ton  

 

Balance of crude oil, thousand ton 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 50838,245626,2

43374,8


43457,4

42075,7


Production 

İdxal -


-

-

-0,1

Import 

İxrac -44507,9

-39028,7

-36756,5


-36707,8

-35227,3


Export 

Beynəlxalq reyslər 

üzrə yanacaq çənlərinə 

doldurulmuşdur -

-

-

--

International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

marine bunkers 

Təyyarələrin yanacaq 

çənləri  üzrə 

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların (qalıqların)

dəyişməsi 36,9

-59,2


-38,3

45,3


-13,5

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

6367,2

6538,3

6580,0

6794,9

6835,0

Total supply 

Statistik fərq 149,9

146,4

319,3


171,8

65,0


Statistical difference 

Transferlər 

-

-

--

-

Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 6169,6

6337,1

6203,6


6571,3

6706,4


Transformation input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 3,9

8,4


11,9

5,1


15,0

Energy industries 

own use 

İtkilər 43,8

46,4

45,2


46,7

48,6


Losses 

Son istehlak 

-

-

-

-

-Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak -

-

--

-

Final energy  consumption 

Sənaye və tikinti 

-

-

--

-

Industry and construction 

Nəqliyyat -

-

-

--

Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 

-

--

-

-Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

-

--

-

-Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

435


17.4 Təbii qazın balansı, milyon kub metr  

 

Balance of natural gas, million cubic metre 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 16672,716361,4

17242,1


17895,1

18826,5


Production 

İdxal -


-

-

--

Import 

İxrac -6187,2

-6817,4

-6616,7


-7308,0

-8093,2


Export 

Beynəlxalq reyslər 

üzrə yanacaq çənlərinə 

doldurulmuşdur -

-

-

--

International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

marine bunkers 

Təyyarələrin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların (qalıqların)

dəyişməsi -1123,3

369,9


-293,7

-212,5


300,3

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

9362,2

9913,9

10331,7

10374,6

11033,6

Total supply 

Statistik fərq 30,5

24,8

34,4


35,1

35,8


Statistical difference 

Transferlər 

-

-

--

-

Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 4237,4

4758,5

5356,6


5452,0

5677,3


Transformation  

input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 330,0

407,4


441,2

447,7


472,0

Energy industries 

own use 

İtkilər 1117,0

892,5

890,0


891,0

942,0


Losses 

Son istehlak 

3647,3

3830,7

3609,5

3548,8

3906,5

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 

3608,4


3800,3

3574,2


3518,8

3876,0


Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

609,8

740,8


985,9

992,9


1058,5

Industry and 

construction 

Nəqliyyat -

-

-

0,40,4

Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 2998,6

3059,5


2588,3

2525,5


2817,1

Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

38,9


30,4

35,3


30,0

30,5


Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

436


17.5 Mayeləşdirilmiş neft qazlarının balansı, min ton  

 

Balance of liquefied petroleum gases, thousand ton 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 240,2249,8

214,8


262,5

201,9


Production 

İdxal 0,1

-

-

0,1-

Import 

İxrac -155,9

-109,4

-90,0


-92,5

-35,1


Export 

Beynəlxalq reyslər 

üzrə yanacaq çənlərinə 

doldurulmuşdur 

-

-

--

-

International  bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

marine bunkers 

Təyyarələrin  

yanacaq çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların (qalıqların) 

dəyişməsi 4,8

-1,5


2,1

-0,4


3,3

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

89,2

138,9

126,9

169,7

170,1

Total supply 

Statistik fərq 3,6

3,8

3,0


2,8

1,2


Statistical difference 

Transferlər 

-

-

--

-

Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 

-

-

--

-

Transformation  input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 

-

-0,7

0,2


-

Energy industries 

own use 

İtkilər 


-

-

--

-

Losses Son istehlak 

85,6

135,1

123,2

166,7

168,9

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 

80,6


74,7

69,3


62,4

54,5


Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

5,2

6,0


5,4

4,5


3,7

Industry and 

construction 

Nəqliyyat 19,0

23,0

23,5


23,2

22,1


Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 56,4

45,7


40,4

34,7


28,7

Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

5,0


60,4

53,9


104,3

114,4


Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

437


17.6 Avtomobil 

benzininin balansı, min ton  

 

Balance of motor gasoline, thousand ton 

 

 

20102011

2012

2013 2014

 

İstehsal 1248,91295,5

1296,6


1407,1

1238,3


Production 

İdxal 0,4

1,0

0,3


0,2

193,6


Import 

İxrac -196,8

-96,5

-60,1


-24,6

-13,4


Export 

Beynəlxalq reyslər 

üzrə yanacaq çənlərinə 

doldurulmuşdur 

-

-

--

-

International  bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

marine bunkers 

Təyyarələrin 

yanacaq çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların (qalıqların) 

dəyişməsi 3,5

-25,7


25,6

-65,9


-29,9

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

1056,0

1174,3

1262,4

1316,8

1388,6

Total supply 

Statistik fərq 25,7

27,9

21,0


20,0

20,1


Statistical difference 

Transferlər 

-

-

--

-

Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 

-

-

--

-

Transformation  input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 

-

--

-

-Energy industries 

own use 

İtkilər 


-

-

--

-

Losses Son istehlak 

1030,3

1146,4

1241,4

1296,8

1368,5

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 

1030,3


1146,4

1241,4


1296,8

1368,5


Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

-

-

--

-

Industry and construction 

Nəqliyyat 1018,1

1134,3

1229,3


1284,9

1357,4


Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 12,2

12,1


12,1

11,9


11,1

Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

-

--

-

-Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

438


17.7 Ağ neft tipli reaktiv mühərrik yanacağının balansı, min ton  

 

Balance of kerosene - type jet fuel, thousand ton 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 600,4621,4

626,4


703,1

709,0


Production 

İdxal 


-

-

--

-

Import 

İxrac -114,6

-78,9


-146,0

-131,3


-196,7

Export 

Beynəlxalq reyslər 

üzrə yanacaq 

çənlərinə 

doldurulmuşdur -392,1

-424,8


-371,1

-379,5


-346,7

International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

marine bunkers 

Təyyarələrin 

yanacaq çənləri  üzrə

-392,1


-424,8

-371,1


-379,5

-346,7


International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların 

(qalıqların) dəyişməsi 2,0

-12,8


7,3

-28,4


6,4

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

95,7

104,9

116,6

163,9

172,0

Total supply 

Statistik fərq 

-

-

--

-

Statistical difference 

Transferlər 

-

--

-

-Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 

-

--

-

-Transformation  input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 

-

--

-

-Energy industries 

own use 

İtkilər 


-

-

--

-

Losses Son istehlak 

95,7

104,9

116,6

163,9

172,0

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 90,0

103,3


109,0

155,9


165,0

Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

0,1

-

--

-

Industry and construction 

Nəqliyyat 89,9

103,3

109,0


155,9

165,0


Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 

-

--

-

-Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

5,7


1,6

7,6


8,0

7,0


Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

439


17.8 Dizel 

yanacağının balansı, min ton  

 

Balance of diesel fuel, thousand ton 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 2488,42483,3

2368,8


2495,4

2946,2


Production 

İdxal 0,1

0,1

3,1


2,0

0,9


Import 

İxrac -1569,4

-1359,1

-1139,0


-1084,8

-1523,2


Export 

Beynəlxalq reyslər 

üzrə yanacaq çənlərinə

doldurulmuşdur -73,4

-77,7

-86,4


-79,7

-73,7


International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə -73,4

-77,7


-86,4

-79,7


-73,7

International  

marine bunkers 

Təyyarələrin 

yanacaq çənləri  üzrə

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların 

(qalıqların) dəyişməsi 21,9

-6,3


-11,3

-3,1


-32,4

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

867,6

1040,3

1135,2

1329,8

1317,8

Total supply 

Statistik fərq 30,7

28,9

30,1


32,0

32,5


Statistical  

difference 

Transferlər 

-

-

--

-

Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 3,2

2,6

4,5


4,2

5,4


Transformation  

input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 2,0

0,3


0,3

-

-Energy industries 

own use 

İtkilər 


-

-

--

-

Losses Son istehlak 

831,7

1008,5

1100,3

1293,6

1279,9

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 831,7

1007,7


1099,7

1292,3


1279,4

Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

29,8

54,0


50,8

53,7


52,6

Industry and 

construction 

Nəqliyyat 478,2

618,4

710,1


892,2

897,6


Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 323,7

335,3


338,8

346,4


329,2

Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

-

0,80,6

1,3


0,5

Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

440


17.9 

Az kükürdlü mazutun balansı, min ton  

 

Balance of fuel oil - low sulphur, thousand ton 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 231,4253,8

286,5


285,2

206,7


Production 

İdxal -


-

-

9,520,9

Import 

İxrac -184,3

-213,1

-107,1


-228,3

-236,8


Export 

Beynəlxalq reyslər 

üzrə yanacaq çənlərinə

doldurulmuşdur -

-

-

--

International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

marine bunkers 

Təyyarələrin 

yanacaq çənləri  üzrə

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların 

(qalıqların) dəyişməsi 32,9

93,3


-39,3

-31,0


29,0

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə