Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə62/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   115

Ümumi təchizat 

80,0

134,0

140,1

35,4

19,8

Total supply 

Statistik fərq 2,1

0,4

2,5


2,0

0,8


Statistical  

difference 

Transferlər 

-

-

--

-

Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 5,5

83,6

99,0


0,7

4,4


Transformation  

input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 16,4

18,9


12,6

6,3


1,1

Energy industries 

own use 

İtkilər 


-

-

--

-

Losses Son istehlak 

56,0

31,1

26,0

26,4

13,5

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 44,0

27,9


22,3

22,4


12,5

Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

39,2

24,9


20,1

18,7


11,1

Industry and 

construction 

Nəqliyyat 1,3

0,7

0,7


1,6

0,1


Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 3,5

2,3


1,5

2,1


1,3

Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

12,0


3,2

3,7


4,0

1,0


Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

441


17.10 Naftanın balansı, min ton  

 

Balance of naphtha, thousand ton 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 238,9219,0

148,7


125,1

235,3


Production 

İdxal -


-

-

--

Import 

İxrac -64,5

-

-

--

Export 

Beynəlxalq reyslər  

üzrə yanacaq çənlərinə

doldurulmuşdur -

-

-

--

International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

marine bunkers 

Təyyarələrin 

yanacaq çənləri  üzrə

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların 

(qalıqların) dəyişməsi 42,6

-9,1


18,0

2,8


-12,4

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

217,0

209,9

166,7

127,9

222,9

Total supply 

Statistik fərq -

-

3,2


-

-

Statistical difference 

Transferlər 

-

--

-

-Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 

-

--

-

-Transformation  input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı -

0,8


0,6

0,3


-

Energy industries 

own use 

İtkilər 


-

-

--

-

Losses Son istehlak 

217,0

209,1

162,9

127,6

222,9

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak -

-

--

-

Final energy  consumption 

Sənaye və tikinti 

-

-

--

-

Industry and construction 

Nəqliyyat -

-

-

--

Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 

-

--

-

-Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

217,0


209,1

162,9


127,6

222,9


Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

442


17.11  Neft koksunun balansı, min ton  

 

Balance of petroleum coke, thousand ton 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 396,4268,6

231,0


223,0

251,9


Production 

İdxal 0,1

0,1

-

-0,1

Import 

İxrac -389,9

-262,5

-192,9


-214,7

-286,7


Export 

Beynəlxalq reyslər  

üzrə yanacaq çənlərinə

doldurulmuşdur 

-

-

--

-

International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

-

--

-

International  marine bunkers 

Təyyarələrin 

yanacaq çənləri  üzrə

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların 

(qalıqların) dəyişməsi -

-2,0


-33,9

-5,4


36,1

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

6,6

4,2

4,2

2,9

1,4

Total supply 

Statistik fərq 

-

-

--

-

Statistical difference 

Transferlər 

-

--

-

-Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 

-

--

-

-Transformation  

input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 

-

--

-

-Energy industries 

own use 

İtkilər 


-

-

--

-

Losses Son istehlak 

6,6

4,2

4,2

2,9

1,4

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 

-

--

-

-Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

-

-

--

-

Industry and construction 

Nəqliyyat 

-

-

--

-

Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 

-

-

--

-

Other fields of economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

6,6


4,2

4,2


2,9

1,4


Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

443


17.12  Neft bitumunun balansı, min ton  

 

Balance of bitumen, thousand ton 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 241,5265,7

288,1


312,7

241,9


Production 

İdxal -


-

-

20,50,1

Import 

İxrac -14,0

-20,0

-11,1


-

-3,2


Export 

Beynəlxalq reyslər  

üzrə yanacaq çənlərinə

doldurulmuşdur -

-

-

--

International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

--

-

-International  

marine bunkers 

Təyyarələrin 

yanacaq çənləri  üzrə

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların 

(qalıqların) dəyişməsi -8,5

-8,5


2,5

2,1


4,9

Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

219,0

237,2

279,5

335,3

243,7

Total supply 

Statistik fərq 6,5

11,2

11,7


11,5

11,0


Statistical difference 

Transferlər 

-

-

--

-

Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 

-

-

--

-

Transformation  input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 

-

-

--

-

Energy industries own use 

İtkilər 


-

-

--

-

Losses Son istehlak 

212,5

226,0

267,8

323,8

232,7

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 0,8

-

--

-

Final energy  consumption 

Sənaye və tikinti 

0,8

-

--

-

Industry and construction 

Nəqliyyat -

-

-

--

Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 

-

--

-

-Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

211,7


226,0

267,8


323,8

232,7


Non-energy use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

444


17.13  Elektrik enerjisinin balansı, milyon kVt.saat  

 

Balance of electricity, million kWt hour 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 18709,520293,8

22988,1


23354,4

24727,7


Production 

İdxal 99,8

128,0

140,9


127,3

124,1


Import 

İxrac -462,4

-804,8

-680,3


-495,6

-489,3


Export 

Beynəlxalq reyslər  

üzrə yanacaq çənlərinə

doldurulmuşdur 

-

-

--

-

International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

-

--

-

International  marine bunkers 

Təyyarələrin 

yanacaq çənləri  üzrə

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların 

(qalıqların) dəyişməsi 

-

--

-

-Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizat 

18346,9

19617,0

22448,7

22986,1

24362,5

Total supply 

Statistik fərq 124,3

130,0

80,7


83,3

88,3


Statistical difference 

Transferlər 

-

-

--

-

Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 

-

-

--

-

Transformation  input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 2158,8

2247,1


3605,9

3640,6


4004,4

Energy industries 

own use 

İtkilər 3830,1

3973,4

3367,6


3280,6

3362,5


Losses 

Son istehlak 

12233,7

13266,5

15394,5

15981,6

16907,3

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 12233,7

13266,5


15394,5

15981,6


16907,3

Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

1757,6

2130,3


3027,0

2996,1


3161,1

Industry and 

construction 

Nəqliyyat 544,4

544,9

523,3


531,1

535,9


Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 9931,7

10591,3


11844,2

12454,4


13210,3

Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

-

--

-

-Non-energy use 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

445


17.14  İstilik enerjisinin balansı, min Qkal  

 

Balance of heat, thousand Gcal 

 

 

20102011

2012

2013

2014

 

İstehsal 904,91083,4

1195,2


1298,4

1618,7


Production 

İdxal -


-

-

--

Import 

İxrac 


-

-

--

-

Export 

Beynəlxalq reyslər  

üzrə yanacaq çənlərinə

doldurulmuşdur -

-

--

-

International bunkers 

Gəmilərin yanacaq 

çənləri üzrə 

-

-

--

-

International  marine bunkers 

Təyyarələrin 

yanacaq çənləri  üzrə

-

--

-

-International  

aviation bunkers 

Ehtiyatların 

(qalıqların) dəyişməsi 

-

--

-

-Stock changes 

(closing-opening 

stocks) 

Ümumi təchizatı 

904,9

1083,4

1195,2

1298,4

1618,7

Total supply 

Statistik fərq 

-

-

--

-

Statistical difference 

Transferlər 

-

--

-

-Transfers 

Transformasiya 

sektorunun məsrəfi 

-

--

-

-Transformation  

input 

Energetika sektorunun 

daxili istehlakı 

232,8


205,3

192,6


187,7

220,0


Energy industries 

own use 

İtkilər 120,8

137,0

149,8


157,4

199,4


Losses 

Son istehlak 

551,3

741,1

852,8

953,3

1199,3

Final consumption 

Enerji məqsədli son 

istehlak 

551,3


741,1

852,8


953,3

1199,3


Final energy  

consumption 

Sənaye və tikinti 

1,6

-

--

-

Industry and construction 

Nəqliyyat -

-

-

--

Transport 

İqtisadiyyatın digər 

sahələri 549,7

741,1


852,8

953,3


1199,3

Other fields of 

economy 

Qeyri-enerji məqsədli 

son istehlak 

-

--

-

-Non-energy use 

 

17.15     Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik  

              və istilik enerjisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri 

Electricity, heat energy, natural gas, water and communication services used by 

consumers financed from state budget  

 

  

20122013

2014 

  

naturada  

in kinds 

 

milyon manat 

million 

manat 

naturada 

 

in kinds 

 

milyon manat 

million 

manat 

naturada 

 

in kinds 

 

milyon manat 

million 

manat 

Elektrik enerjisi, 

milyon kVt saat 

1732,0


103,8

1792,3 


107,5

1867,9


112,0

Electricity,  million 

kWh 

İstilik enerjisi, min 

Q.kal 183,1

5,2


201,2 

5,5


239,6

6,4


Heat energy, 

thousand Gkal 

Təbii qaz, milyon 

kub metr 

108,4


10,8

110,8 


10,9

131,5


13,1

Natural gas,  million 

m3 

Su, milyon kub metr 

25,1

23,4


26,2 

24,0


27,0

24,2


Water, million m3  

Rabitə xidmətləri x

9,610,0x

12,5


Communication  

service 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

446


 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

449


18 Sənaye 

 

Industry 

 

Cədvəl    Table  İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

18.1 Sənayenin ümumi iqtisadi göstəriciləri

 

General economic indicators of indistry 450 

18.2 Sənaye istehsalının indeksləri Index of industrial production 451 

18.3 


İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye istehsalının indeksləri

Indices of industrial production by types of economic activity 452 

18.4 


İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye istehsalının strukturu,

(ümumi yekuna görə, müvafiq illərin faktiki qiymətləri əsasında, faizlə)

 

Structure of industrial production by types of economic activity,

 

(as per cent to total, according to actual prices of corresponding year) 454 

18.5 Sənaye istehsalının mülkiyyət növlərinə görə strukturu

Structure of industrial production by types of property 456 

18.6 Neft 

və qaz hasilatı

Oil and gas extraction 459 

18.7 


Elektrik enerjisinin istehsalı 

Production of electric energy  460 

18.8 


İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ən mühüm məhsulların istehsalı   

Production of major industrial products by types of economic activity 461 

18.9 


Şəhər və rayonlar üzrə sənaye məhsullarının ümumi həcminin indeksləri 

Gross volume index of industrial production by regions  467 

18.10 


İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənayedə çalışan muzdlu işçilərin orta illik sayı 

Average annual number of employees engaged in industry by types 

of economic activity 469 

18.11 Sənayenin fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin bölgüsü  Distribution of employees by  types of industrial activity 471 

18.12 Sənayedə işləyənlərin ümumi sayında qadınların xüsusi çəkisi Share of women in total industrial labor force   473 

18.13 


İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənayedə çalışanların orta aylıq əmək haqqı  

Average monthly wages of employees in industry by types of economic  

activity 

475 


18.14 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye- istehsal fondlarının mövcudluğu Availability of fixed industrial production assets by types of economic activity  477 

18.15 


İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye-istehsal fondlarının mövcudluğu 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) Availability of fixed industrial-production assets by kinds of economic 

activity (as per cent to previous year)  479 

18.16 Mövcud 

əsas sənaye-istehsal fondlarının fəaliyyət növləri üzrə quruluşu 

Structure of fixed industrial production assets by types of economic  

activity 

481 


18.17 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye-istehsal fondlarının  yeniləşməsi və 

sıradan çıxması əmsalı 

Renewal and retirement of fixed assets of industrial production by kinds of 

activity  483 

18.18 Fondverimi Yield of capital investments  485 

18.19 Fondla 

silahlanma 

Capital -labor ratio  487 

 

  

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə