Rəsmi nəşr Official publication



Yüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə64/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   115

Mədənçıxarma 

sənayesi 

100 

100 

100 

100 

100

100 

Mining 

dövlət mülkiyyəti 

17,2 

8,0 


7,7 

8,4 


6,0 

5,9 


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

82,8 

92,0 


92,3 

91,6 


94,0 

94,1 


non-state property 

Emal sənayesi 

100 

100 

100 

100 

100

100 

Manufacturing 

dövlət mülkiyyəti 

40,9 

45,3 


47,7 

40,9 


41,4 

43,0 


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

59,1 

54,7 


52,3 

59,1 


58,6 

57,0 


non-state property 

o cümlədən: 



including: 

qida məhsullarınının istehsalı

100 

100 


100 

100 


100 

100 


manufacture of food 

products 

dövlət mülkiyyəti 

0,1 

0,02 


0,02 

0,01 


0,02 

0,02 


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

99,9 

99,98  99,98 



99,99 

99,98 


99,98 

non-state property 

içki istehsalı 

100 

100 


100 

100 


100 

100 


manufacture of beverage 

dövlət mülkiyyəti 

1,8 

0,2 


0,2 

0,2 


0,1 



state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

98,2 


99,8 

99,8 


99,8 

99,9 


100 

non-state property 

tütün məmulatlarının 

istehsalı 

100 


100 

100 


100 

100 


100 

manufacture of tobacco 

products 

dövlət mülkiyyəti 







state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

100 

100 


100 

100 


100 

100 


non-state property 

toxuculuq sənayesi 

100 

100 


100 

100 


100 

100 


texstiles industry 

dövlət mülkiyyəti 

43,7 

2,7 


1,6 

2,7 


0,5 

0,5 


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

56,3 

97,3 


98,4 

97,3 


99,5 

99,5 


non-state property 

geyim istehsalı 

100 

100 


100 

100 


100 

100 


manufacture of wearing 

apparel 

dövlət mülkiyyəti 

3,4 

3,8 


6,4 

3,9 


1,3 

0,8 


state property 

     qeyri-dövlət mülkiyyəti 

96,6 

96,2 


93,6 

96,1 


98,7 

99,2 


non-state property 

dəri və dəri məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

100 


100 

100


100

100


100

manufacture of leather, 

leather products and foot- 

wear 

dövlət mülkiyyəti 

4,5 



-



-

-

-



state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

95,5 

100 


100

100


100

100


non-state property 

ağacın emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

100 


100 

100


100

100


100

manufacture of wood and 

woodwork 

dövlət mülkiyyəti 

8,2 

2,0 


0,3

0,3


0,2

0,9


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

91,8 

98,0 


99,7

99,7


99,8

99,1


non-state property 

kağız və karton istehsalı 

100 

100 


100

100


100

100


manufacture of paper and 

carton products 

dövlət mülkiyyəti 

8,8 



0,2



0,8

0,3


0,1

state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

91,2 

100 


99,8

99,2


99,7

99,9


non-state property 

poliqrafiya fəaliyyəti 

100 

100 


100

100


100

100


printing production 

dövlət mülkiyyəti 

17,6 

25,2 


23,0

8,4


8,1

22,8


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

82,4 

74,8 


77,0

91,6


91,9

77,2


non-state property 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

457


18.5  

Sənaye istehsalının mülkiyyət növlərinə görə strukturu (faizlə) 

Structure of industrial production by types of property (per cent) 

...ardı... 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

...continued... 

 

2005



2010

2011 

2012

2013

2014

 

neft məhsullarının istehsalı 



100

100


100 

100


100

100


manufacture of refined 

petroleum products 

dövlət mülkiyyəti 

99,6

99,9


99,96 

100


99,99

100


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

0,4

0,1


0,04 

0,0


0,01

-

non-state property 

kimya sənayesi 

100


100

100 


100

100


100

chemical industry 

dövlət mülkiyyəti 

69,7

81,1


87,1 

75,4


77,6

74,4


state property 

qeyrl-dövlət mülkiyyəti 

30,3

18,9


12,9 

24,6


22,4

25,6


non-state property 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

100


100

100 


100

100


100

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

dövlət mülkiyyəti 

0,5

-



-

-

-



state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

99,5

100


100 

100


100

100


non-state property 

rezin və plastmas 

məmulatlarının istehsalı 

100


100

100 


100

100


100

manufacture of plastic 

and rubber products 

dövlət mülkiyyəti 

1.3

7,6


8,4 

20,5


11,4

2,4


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

98,7

92,4


91,6 

79,5


88,6

97,6


non-state property 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

100


100

100 


100

100


100

manufacture of 

construction materials 

dövlət mülkiyyəti 

9,1

5,7


9,3 

6,0


4,4

4,9


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

90,9

94,3


90,7 

94,0


95,6

95,1


non-state property 

metallurgiya sənayesi 

100

100


100 

100


100

100


metallurgy industry 

dövlət mülkiyyəti 

91,7

24,0


27,8 

11,2


7,9

4,1


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

8,3

76,0


72,2 

88,8


92,1

95,9


non-state property 

hazır metal məmulatlarının 

istehsalı 

100


100

100 


100

100


100

manufacture of fabricated 

metallic products 

dövlət mülkiyyəti 

13,4

43,7


62,2 

49,8


4,7

1,8


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

86,6

56,3


37,8 

50,2


95,3

98,2


non-state property 

kompyuter və digər  elektron

avadanlıqların istehsalı 

100


100

100 


100

100


100

manufacture of computer 

and other electronic 

equipment 

dövlət mülkiyyəti 

82,1

83,6


81,4 

83,3


85,5

77,1


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

17,9

16,4


18,6 

16,7


14,5

22,9


non-state property 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

100


100

100 


100

100


100

manufacture of electrical 

equipment 

dövlət mülkiyyəti 

34,5

17,5


22,1 

0,5


0,6

0,7


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

65,5

82,5


77,9 

99,5


99,4

99,3


non-state property 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

100


100

100 


100

100


100

manufacture of machi-

nery and equipment 

dövlət mülkiyyəti 

74,6

76,4


77,4 

80,3


87,1

82,8


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

25,4

23,6


22,6 

19,7


12,9

17,2


non-state property 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

458


18.5  

Sənaye istehsalının mülkiyyət növlərinə görə strukturu (faizlə) 

Structure of industrial production by types of property (per cent) 

...sonu   



 

 

 

 

 

 

                      ...end 

 

2005



2010

2011 

2012

2013

2014

 

avtomobil və qoşquların 



istehsalı 

100


100

100 


100

100


100

manufacture of motor 

vehicles and trailers 

dövlət mülkiyyəti 

91,0

3,7


-

-



85,2

state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

9,0

96,3


100 

100


100

14,8


non-state property 

sair nəqliyyat vasitələrinin 

istehsalı 

100


100

100 


100

100


100

manufacture of other 

transport equipment 

dövlət mülkiyyəti 

54,0

99,0


98,8 

99,3


99,3

94,8


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

46,0

1,0


1,2 

0,7


0,7

5,2


non-state property 

mebel istehsalı 

100

100


100 

100


100

100


manufacture of furniture 

dövlət mülkiyyəti 

0,1

-



-

-

-



state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

99,9

100


100 

100


100

100


non-state property 

zərgərlik, musiqi, idman və 

tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

100

100


100 

100


100

100


manufacture of jeweleris, 

musical in struments, sports 

goods and medical 

equipments 

dövlət mülkiyyəti 

2,8

22,4


55,0 

23,7


26,1

43,5


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

97,8

77,6


45,0 

76,3


73,9

56,5


non-state property 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

100


100

100 


100

100


100

repair and installation  of 

machinery and equipment 

dövlət mülkiyyəti 

15,4

31,9


6,8 

6,0


9,1

5,8


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

84,6

68,1


93,2 

94,0


90,9

94,2


non-state property 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və təchizatı

100

100

100 

100

100

100

Electricity, gas, and steam 

production,  distribution 

and supply 

dövlət mülkiyyəti 

89,3

96,6


99,1 

98,9


99,8

99,8


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

10,7

3,4


0,9 

1,1


0,2

0,2


non-state property 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı

100

100

100 

100

100

100

Water supply; waste 

treatment and disposal 

dövlət mülkiyyəti 

87,7

76,7


76,3 

71,4


68,8

70,5


state property 

qeyri-dövlət mülkiyyəti 

12,3

23,3


23,7 

28,6


31,2

29,5


non-state property 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

459


18.6 Neft 

və qaz hasilatı 

Oil and gas exraction 

 

İllər 


Years 

Mlyn.ton 



Mln.tons 

Ümumi hasilata görə, %-lə 



To the total extraction, in % 

 

Dənizdə neft hasilatı 



Oil extraction at the sea 

 

2005 

20,5 92,3 

2006 

30,5 94,4 



2007 

40,8 95,8 



2008 

42,7 96,0 



2009 

48,6 96,4 



2010 

49,1 96,6 



2011 

43,8 96,1 



2012 

41,7 96,0 



2013 

41,7 96,1 



2014 

40,4 95,9 

 

Quruda neft hasilatı 

Oil extraction in land 

 

2005 

1,7 7,7 

2006 

1,8 5,6 


2007 

1,8 4,2 


2008 

1,8 4,0 


2009 

1,8 3,6 


2010 

1,7 3,4 


2011 

1,8 3,9 


2012 

1,7 4,0 


2013 

1,7 3,9 


2014 

1,7 4,1 


 

Qaz hasilatı 

 Gas production

 

2005 

 5732 

2006 

 6080* 


2007 

 10832* 


2008 

 16336* 


2009 

 16325* 


2010 

 16673* 


2011 

 16361* 


2012 

 17242* 


2013 

 17895* 


2014 

 18827* 


*)

 əmtəəlik  

*)

 commodity 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

460


18.7 

Elektrik enerjisinin istehsalı (mlyn.kilovat-saat)  

 

Production of electric energy (mln. KWh) 

 

2005

2010

2011

2012

2013

2014 

Cəmi 

22872

18710

20294

22988

23354

24728  Total 

        o cümlədən: 

          of which: 

İstilik elektrik 

stansiyalarında 

19344


15004

17317


19537

20065


21401 

Thermoelectric

stations 

Su elektrik       

stansiyalarında 

3009


3446

2676


1821

1489


1300 

Hydroelectric 

stations 

Külək elektrik       

stansiyalarında 

-

0,5



-

-

0,8



2,3 

Wind electric 

stations 

Günəş fotoelektrik   

stansiyalarında 

-

-



-

-

0,8



2,9 

Solar 

photovoltaic 

stations 

 Qeyri-enerji 

 müəssisələrinin  

 istehsalı 

431

259,7


301,0

1630


1798

2022 


Production by 

non energy 

enterprises 

Generatorlar 

vasitəsilə istehsal 

88

-



-

-

-





Mobile    

generators 

 

 



 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

461


18.8  

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ən mühüm məhsulların istehsalı  

Production of major industrial products by types of economic activity 

 

Məhsullar 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Products 

 

Mədənçıxarma sənayesi  

Mining 

Neft (qaz kondensatı 

da daxil olmaqla), 

min ton 


22214

50838


45626 

43375


43457

42076


Oil (including gas 

condensate),thsd.ton 

    ondan əmtəəlik 

...

50693


45375 

42982


43163

41952


   of which commodity 

Qaz-cəmi, mlyn. 

kub m 

5732,1


26312

25728 


26796

29245


29555

Gas-tolal, mln.m

3

 

    ondan əmtəəlik 



16673


16361 

17242


17895

18827


   of which commodity 

      o cümlədən: 

 

       including: 

təbii qaz 

1877,1

13943


12371 

13217


15301

15610


natural gas 

    ondan əmtəəlik 

...

11875


11912 

12759


14601

14990


   of which commodity 

səmt qazı 

3855,0

12369


13357 

13579


13944

13945


casing-head gas 

    ondan əmtəəlik 

...

4798


4449 

4483


3294

3837


   of which commodity 

Tikinti qumu 

(ümumi), min ton 

662,4


1178,0

1335,2 


2211,4

2138,6


1420,2

Mason’s sand, thsd. 

ton 

Çınqıl, qırma daş, 

xırda çay daşı və 

çaxmaq daşı 

(əmtəəlik), min ton 

552


3468

3301 


3442

1392


1869

Gravel, peble, flint 

and crashed stone, 

thsd. tons 

İnşaat üçün əhəng 

daşı, min ton 

704,5


456,8

411,5 


415,9

443,9


446,1

Calcareous building 

stone, thsd. tons 

Duz, ton 

11202

11633


20941 

28550


32021

35156


Salt, ton 

    ondan əmtəəlik 

...

4449


5123 

5345


6268

5173


   of which commodity 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

462


18.8 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ən mühüm məhsulların istehsalı  

 

Production of major industrial products by types of economic  



 activity 

...ardı... 



 

         ...continued... 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   115




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə