Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə65/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   115

Məhsullar 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Products 

 

 Emal sənayesi 

Manufacturing

 

  

Qida məhsullarının istehsalı 

Manufacture of food products

 

Ət - cəmi, min ton1)

 

130,7243,2

253,4 


272,8

273,8


278,1

Beef, thsd, ton

1)

 

Kolbasa məmulatı, 

ton

1)

 1914

2123


2361 

4029


6030

6637


Sausages, ton

1)

 

Yağlılıq dərəcəsi 1-3 faiz olan süd, min ton 

1)

494,0812,8

813,5 


820,0

830,2


840,1

Milk, level of 

fattinesş is 1-3%, 

thsd. ton 

1)

 

Yağlılıq dərəcəsi 6-29 faiz olan qaymaq, ton

1)

 1608

4230


4357 

4460


4559

4671


Sour cream, level 

offattiness is  6-

29%, ton 

1)

 

Pendir və kəsmik, min ton

1)

 33,5

43,3


44,3 

45,1


47,3

48,1


Cheese and curds, 

thsd. ton

1)

 

Kərə yağı, min ton 1)

 

14,220,9

21,1 


21,8

21,9


23,4

Butter, thsd, ton

1)

 

Təzə və ya soyudulmuş balıq, ton 

52,9


3,2

--

-

Fresh or frozen fish. ton 

Dondurulmuş bütöv 

dəniz balığı, ton 

3270


860,5

537,3 


185,3

188,4


312,0

Frozen sea fish, ton 

Tərəvəz və meyvə 

konservləri, min ton

1)

 23,2

137,1


149,6 

147,3


153,3

159,1


Vegetables and 

fruits tinned, thsd. 

ton

1)

 

       ondan əmtəəlik ...

49,0


61,5 

57,3


61,7

44,2


   of which 

commodity 

Saflaşdırılmış pambıq 

yağı, ton 

5615,3


1203

1581 


2521

1849


2311

Refined cotton oil

ton 

Günəbaxan və saflor 

yağları, ton 

8848


26332

22318 


31355

31498


33531

Sunflower and saf- 

flower oil, ton 

Çörək və çörək-bulka 

məmulatı, min ton

1) 2)


 

693,5


730,0

732,4 


734,4

741,8


745,6

Bread and bakery 

products, thsd.    

ton 

1)2)

 

Makaron məmulatı, ton3 460

13030


10722 

10944


7213

9290


Macaroni products, 

ton 

Qənnadı məmulatları,   

min ton 

42,9


43,5

45,7 


46,9

47,7


50,1

Confectionery, 

thsd. ton 

Qənd rafinad və şəkər 

tozu, min ton 

3,6


335,5

334,7 


355,7

423,1


410,6

Refined sugar and 

granulated sugar, 

thsd. ton 

Təbii çay, ton 

7477,3

10896


10950 

10688


7486

8039


Natural tea, ton 

Marqarin, ton 

17823

20224


21764 

23061


24505

24770


Margarine, ton 

Yodlaşdırılmış duz, ton

4235

8496


17808 

25025


27456

32037


lodide salt.ton 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

463


18.8 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ən mühüm məhsulların istehsalı  

Production of major industrial products by types of economic  

activity 

...ardı... 

        ...continued... 

Məhsullar 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Products 

İçki istehsalı 

Manufacture of beverage 

Şirinləşdirilməmiş 

mineral sular və qazlı 

sular, min dkl 

1160

5073


6050 

6239


11437

11986


Sweetening mineral 

waters and aerated 

water, thsd. dkl 

Alkoqolsuz içkilər, 

min dkl. 

13361


19866

20978 


25362

26658


28269

Soft drinks, thsd. dkl 

Şampan şərabı, min  

dkl. 

61,8


27,9

19,5 


26,8

16,3


9,2

Champagne, thsd. dkl 

Araq, min dkl.  

484,3

884,9


820,6 

696,7


844,9

668,0


Vodka, thsd, dkl  

Üzüm şərabı, min dkl. 

400,5

1169,7


754,7 

1063,4


835,5

1015,8


Vine, thsd, dkl 

     ondan əmtəəlik 

...

914,4


696,3 

766,9


771,1

951,2


  of which commodity 

Brendi (konyak), min 

dkl. 

17,5


81,4

112,7 


87,4

132,5


134,2

Brandy (cognac), 

thsd, dkl. 

Səməni pivəsi, min 

dkl. 

2490


3771

3904 


4757

5215


5149

Barley beer, thsd. dkl. 

Tütün məmulatlarının istehsalı  

Manufacture of tobacco products 

 

Fermentləşdirilmiş 

tütün, ton 

2584


2027

2559 


1964

2112


2430

Tobacco, ton 

 

Papiros və siqaretlər, mlyn. ədəd 

5008


2191

1965 


1762

1009


2013

Cigarettes without 

filter and cigarettes, 

mln.unit 

 

 Toxuculuq və tikiş sənayesi; dəri, dəri məmulatlarının və ayaqqabı istehsalı 

Manufacture of textile and wearing apparel; leather, leather products and footwear 

Hazır pambıq  parçalar, 

min kv.m 

3099


1104

843,8 


253,6

523,1


836,0

Finished cotton 

fabrics, thsd, sq.m. 

       ondan əmtəəlik 

...

1104


821,7 

208,9


383,0

632,0


   of which commodity 

Hazır ipək parçalar,  

min kv.m 

437,2


735,8

674,4 


660,5

602,4


553,4

Finished silk cloth, 

thsd. sq,m 

       ondan əmtəəlik 

...

164,5


60,9 

31,3


12,5

185,0


   of which commodity 

Pambıq mahlıcı, min 

ton 

56,0


11,4

14,2 


22,9

12,1


13,5

Refmed cotton, 

thsd.ton 

Pambıq yataq ağları, 

min ədəd 

561,6


125,3

31,9 


420,3

270,0


406,4

Cotton bed-clothes, 

thsd. units 

Kişi və ya oğlanlar 

üçün köynəklər, min 

ədəd 


91,6

98,4


190,0 

408,8


57,3

106,4


Mens/boys shirts,  

thsd. units 

Xalça və xalça 

məmulatları, min 

kv.m. 


630,3

3,3


2,8 

1,9


2,0

1,6


Carpet and carpet 

products, thsd. sq.m, 

Trikotaj corab 

məmulatı, min cüt 

2969


2004

3321 


5646

4499


1663

Knitwork socks, thsd. 

pairs 

Ayaqqabı, min cüt 

260,7

266,5


299,7 

511,6


326,1

180,6


Shoes, thsd.pairs 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

464


18.8 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ən mühüm məhsulların istehsalı  

Production of major industrial products by types of economic  

activity 

...ardı... 

        ...continued... 

Məhsullar 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Products 

 

Neft emalı məhsullarının istehsalı  

Manufacture of refined petroleum products 

Avtomobil benzini, 

min ton 

906,2


1248,9

1295,5 


1296,6

1407,1


1238,3

Gasoline, thsd, ton 

Neft-kimya 

sənayesində istifadə 

üçün benzin, min ton

350,1

195,3


219,0 

148,7


124,6

235,3


The petrol for oil- 

chemistry industry

thsd. ton 

      ondan əmtəəlik 

350,1

193,4


218,2 

148,1


124,3

235,3


 of which commodity 

Ağ neft, min ton 

747,1

600,4


621,7 

626,4


703,1

709,1


Kerosine, thsd, ton 

Yanacaq mazutu, min 

ton 

3061


231,4

253,8 


286,5

285,2


206,7

Fuel oil, thsd. ton 

      ondan əmtəəlik 

...

216,8


234,9 

273,9


278,9

205,6


 of which commodity 

Dizel yanacağı, min 

ton 

2101


2488

2483 


2369

2495


2946,2

Diesel oil, thsd. ton 

Neft koksu, min ton 

11,6

396,4


268,6 

231,0


223,0

251,9


Oil coke, thsd,ton 

Neft bitumu, min ton

128,3

241,5


265,7 

288,1


312,7

241,9


Bitumen, thsd. ton 

 

Kimya sənayesi; rezin və plastmas məmulatlarının istehsalı  

Chemical industry; manufacture of rubber and plastic products 

Kaustik soda (maye), 

min ton 

26,4


7,1

13,2 


0,3

-

-Hydrate of soda 

(liquid), thsd. ton 

     ondan əmtəəlik 

...

6,2


9,8 

0,3


-

-

 of which commodity 

Propilen, min ton 

29,2


28,6

40,2 


35,0

40,8


56,5

Propylene, thsd. ton 

     ondan əmtəəlik 

...

19,5


22,1 

27,2


31,0

45,6


 of which commodity 

Etilen, min ton 

54,7

55,0


77,6 

69,2


78,5

104,0


Ethylene, thsd. ton 

Polietilen, min ton 

53,0

53,7


75,3 

67,2


76,2

101,0


Polyethylene, 

thsd.ton 

     ondan əmtəəlik 

...

52,8


74,5 

66,8


76,2

99,8


 of which commodity 

İzopropil spirti, min 

ton 

20,7


10,5

10,9 


7,2

13,8


10,6

Isopropyl alcohol, 

thsd. ton 

Azot, mlyn. kub m. 

9,9

15,8


20,3 

19,3


17,1

20,6


Nitrogen, mln. m

3

 

     ondan əmtəəlik ...

4,8


0,3 

1,3


1,6

2,0


of which commodity 

Lak-boya məmulatları, 

min ton 

3,5


2,3

3,2 


3,5

5,2


3,6

Paints and varnishes 

products, thsd.ton 

Xlorid turşusu, ton 

8100

3300


4200 

105,0


-

215,9


Chloride oxide, ton 

     ondan əmtəəlik 

...

2000


600,0 

-

-165,6

 of which commodity 

Sulfat turşusu, min ton

18,8

10,9


19,8 

6,2


0,2

-

Sulfatic oxid,thsd.ton 

     ondan əmtəəlik 

...


10,1

15,5 


4,3

0,2


-

 of which commodity 

Polimer örtüklər, ton

1475

521,4


625,0 

123,4


28,3

14,5


Polymer covering, 

ton 

Plastikdən qapı və 

pəncərə blokları, min 

ədəd 


102,4


101,6 

94,2


97,2

87,0


Sash and door 

pulleys from plastic, 

thsd. units 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

465


18.8 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ən mühüm məhsulların istehsalı  

Production of major industrial products by types of economic  

activity 

...ardı... 

        ...continued... 

Məhsullar 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Products 

 

Tikinti materiallarının istehsalı  

Manufacture of construction materials

Sement, min ton 

1538

1279


1425 

1966


2296

2941


Cement, thsd. ton 

Sementdən yığma 

tikinti konstruksiyaları, 

min kub m 

19,9

50,9


49,0 

47,3


28,3

36,0


Construction 

assembler, thsd.m

3

 

Əhəng, ton 4910

865,4


2242 

16904


10671

14080


Lime, ton 

    ondan əmtəəlik 

...

801,9


2229 

16894


10662

14059


  of which commodity 

Tikinti kərpici,  

min kub m 

161,4


272,5

240,9 


272,5

493,0


426,1

Building brick, thsd. 

cube m 

    ondan əmtəəlik 

...

272,1


240,3 

213,2


450,0

425,1


  of which commodity 

Tikinti gipsi, min ton

28,2

49,2


100,8 

150,5


249,8

222,7


Gypsum plaster, thsd. 

ton

Tikinti şüşəsi, min 

kv.m 

186,1


0,9

1,4 


1,5

0,1


9,1

Structural glass, thsd. 

sq.m. 

 

Metallurgiya sənayesi 

Metallurgy industry

Çuqun tökmə, ton 

1631

1012


596,7 

1293


1916

1504


Castiron casting, ton 

    ondan əmtəəlik 

...

907,6


572,7 

1259


1886

1430


 of which commodity 

Polad tökmə, min ton

286,1

306,5


379,1 

444.2


255,2

324,1


Core-mold casting, 

thsd. ton 

    ondan əmtəəlik 

...

129,1


234,0 

267,7


222,8

324,1


 of which commodity 

Tikişsiz polad borular

min ton 

1,3


36,5

98,4 


61,8

60,8


35,9

Castiron pipes, thsd. 

ton

Gil-torpaq, min ton 

314,8

-

6,2 101,8

-

-Loam-ground, thsd. 

ton

    ondan əmtəəlik 

...

-

6,2 101,8

-

- of which commodity 

Alüminium qapı və 

pəncərə blokları,min 

ədəd 


9,2

14,3


15,8 

19,1


21,1

23,4


Window and door 

blocks from alu- 

minium, thsd. unit 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

466


18.8 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ən mühüm məhsulların istehsalı  

Production of major industrial products by types of economic  

activity 

...sonu 

                     ...end 

Məhsullar 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Products 

 

Kompyuter, elektron və elektrik avadanlıqlarının istehsalı 

Manufacture of computer, electronic and electrical equipment 

Kassa aparatları, ədəd 

1579

122


25

4176


200

390


Cash registers, 

unit 

Televizorlar, ədəd

 

7188


8922

18837


23961

24527


6050

Television 

receiver, unit 

Klaviatura, ədəd

 

334


275

177


73

-

Keyboard, unit Monitorlar, ədəd

 

4587282

182


87

236


31 Monitors, unit 

Çap qurğusu, ədəd 

335

7

262

36

32 Printers, unit Sair meteoroloji, 

hidroloji və geofizika 

cihazları və alətləri, 

ədəd 


14

-

--

-

-Other synoptic,   

hydrology and 

geophysical 

equipment, unit 

Maşın və avadanlıqların istehsalı 

Manufacture of machinery and equipments 

Fəvvarə armaturu, ton 

213,7

112,8


77,7

148,8


99,9

147,8


Fontain steel 

frame, ton 

Ştanqlı quyu nasosları, 

ədəd

 

70835681

5193


5790

6118


5653

Bottomhole 

pumping, unit 

Mancanaq dəzgahları, 

ədəd

 

141185

250


628

239


110

Engineering tools- 

pumping jack, unit 

Traktorlar, ədəd

 

-

706593

619


739

1265


Tractors, unit 

Avtomobillər, ədəd 

332

1257


1283

728


670

2145


Motors vehicles, 

unit 

    yük 


-

767


727

161


246

284


    lorries 

    minik 

332

490


556

567


424

1861


    passeuger cars 

Məişət kondisionerləri, 

ədəd 

1114


2184

4288


5726

9435


1275

Air conditioners, 

unit 

Məişət soyuducuları, 

ədəd 

13430


3590

4106


5165

6662


3690

Refrigerators, unit 

 

Qeyd: beynəlxalq metodologiyaya uyğun olaraq natura ifadəsində sənaye məhsullarının həm ümumi  

           istehsalı, həm də əmtəəlik həcmi, məhsulun hamısı əmtəəlik olduqda isə yalnız onun həcmi  

           göstərilir.  

Note: according to international methodology both gross production and volume of commodity is given  

          in kind terms 

 

1)

  Qeyri-formal hesablamalar daxil olmaqla      including non-formal calculations 

2)

 ev təsərrüfatlarının şəxsi istehlakı istisna olmaqla     excluding own consumption of households 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

467


18.9 

Şəhər və rayonlar üzrə sənaye məhsullarının ümumi həcminin indeksləri  

 

Gross volume index of industrial production by regions 

 

 

əvvəlki ilə nisbətən, faizlə in per cent to previous year 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə