Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə67/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   115

23,3

24,0

Manufacturing

 

   o cümlədən: 

 

   including:

 

qida məhsullarının istehsalı

 

29,9


29,1

30,8 


37,8

36,5


31,3

manufacture of food 

products

 

içki istehsalı 

30,2


17.5

24,8 


29,1

33,6


23,0

manufacture of beverage

 

tütün məmulatlarının istehsalı

 

15,3


16,4

17,2 


18,4

18,0


25,2

manufacture of tobacco 

products

 

toxuculuq sənayesi 

45,0


27,6

47,8 


45,2

43,6


47,7

texstiles industry

 

geyim istehsalı 

64,9


36,1

54,5 


66,2

69,5


55,7

manufacture of wearing 

apparel 

dəri və dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

50,0

36,0


37,1 

43,4


35,7

25,0


manufacture of leather, 

leather products and 

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

16,7


16,9

24,2 


27,4

25,4


20,7

manufacture of wood and 

woodwork 

kağız və karton istehsalı 

36,9

32.0


41,6 

36,7


37,9

33,7


manufacture of paper 

and carton products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

22,0

29,9


30,4 

38,5


31,4

29,4


printing production 

neft məhsullarının istehsalı

38,8

31,9


33,7 

34,0


33,9

34,8


manufacture of refined 

petroleum products 

kimya sənayesi 

36,6

38,2


39,4 

36,8


31,3

32,5


chemical industry 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

40,0


60,7

46,3 


49,7

42,5


39,9

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

rezin və plastmas 

məmulatlarının 

istehsalı 

16,4

13,7


18,7 

19,9


19,3

17,7


manufacture of plastic 

and rubber products 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

20,1


10,5

16,9 


16,1

14,2


12,4

manufacture of 

construction materials 

metallurgiya sənayesi 

25,2

6,1


15,9 

12,5


17,2

12,6


metallurgy industry 

hazır metal məmulatlarının

istehsalı 

13,8


13,9

19,8 


20,0

18,9


14,2

manufacture of 

fabricated metal products 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

474


18.12 Sənayedə işləyənlərin ümumi sayında qadınların xüsusi çəkisifaizlə 

Share of women in total industrial labor force, per cent 

...ardı                         ...continued 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

kompyuter və digər 

elektron avadanlıqların 

istehsalı 

32,8

31,1


28,3 

30,4


32,3

31,4


manufacture of computer 

and other electronic 

equipment

 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

33,2


13,6

22,1 


22,4

11,2


10,9

manufacture of electrical 

equipment

 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

25,9


13,9

19,5 


21,0

21,2


21,8

manufacture of 

machinery and 

equipment 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı 

11,6


4,3

18,6 


20,0

23,0


14,4

manufacture of motor 

vehicles and trailers 

sair nəqliyyat 

vasitələrinin istehsalı 

13,0


15,5

18,9 


21,1

23,3


28,5

manufacture of other 

transport equipment 

mebel istehsalı 

15,8

9,9


15,9 

20,4


17,5

16,8


manufacture of furniture 

zərgərlik, musiqi, idman     

və tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

10,6

13,7


12,8 

17,3


17,8

21,1


manufacture of jeweleris, 

musical instruments, 

sports goods and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

12,5


10,3

12,9 


13,2

12,7


11,5

repair and installation of 

machinery and 

equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

19,6

14,3

13,4 

13,7

13,1

14,6

Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

28,0

36,0

33,2 

34,0

32,0

36,0

Water supply; waste 

treatment and disposal 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

475


18.13  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənayedə çalışanların orta aylıq əmək haqqı,    

manat  Average monthly wages of employees in industry by types of economic activity

manat 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Sənaye üzrə, cəmi 

196,9

451,8

518,6 

590,1

630,8

694,8

Industry, total

 

   o cümlədən: 

 

   including:

 

Mədənçıxarma sənayesi

507,3 1001,4 1176,9  1398,3 1503,2 1741,0

Mining

Emal sənayesi

 

115,9

312,9

345,7 

388,1

421,8

473,4

Manufacturing

 

   o cümlədən: 

 

   including:

 

qida məhsullarının istehsalı

 

46,1


224,0

224,5 


229,8

280,0


337,2

manufacture of food 

products

 

içki istehsalı 

116,9


304,6

307,7 


319,8

369,0


471,5

manufacture of beverage

 

tütün məmulatlarının istehsalı

 

165,9


314,2

322,2 


316,6

318,6


361,5

manufacture of tobacco 

products

 

toxuculuq sənayesi 

64,9


223,4

252,7 


230,1

254,7


271,8

texstiles industry

 

geyim istehsalı 

42,7


273,1

232,2 


281,7

339,6


382,2

manufacture of wearing 

apparel

dəri və dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

54,0

316,3


287,6 

419,6


463,3

459,4


manufacture of leather, 

leather products and 

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

52,8


316,6

270,7 


372,3

436,2


467,5

manufacture of wood and 

woodwork 

kağız və karton  istehsalı 

47,9

251,2


348,5 

359,3


448,2

511,9


manufacture of paper 

and carton products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

67,3

219,9


265,4 

257,5


300,2

392,7


printing production 

neft məhsullarının istehsalı

159,6

514,6


542,4 

675,0


736,1

773,0


manufacture of refined 

petroleum products 

kimya sənayesi 

119,3

351,4


357,0 

453,3


460,4

489,1


chemical industry 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

34,0


196,7

266,0 


219,9

362,0


414,2

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

rezin və plastmas 

məmulatlarının istehsalı 

60,9


249,8

248,7 


290,3

378,8


420,2

manufacture of plastic 

and rubber products 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

127,1


407,7

408,9 


481,8

525,1


563,8

manufacture of 

construction materials 

metallurgiya sənayesi 

125,6

376,5


546,1 

562,3


602,4

610,3


metallurgy industry 

hazır metal məmulatlarının

istehsalı 

239,9


398,9

577,1 


580,1

400,6


468,9

manufacture of 

fabricated metal products 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

476


18.13  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənayedə çalışanların orta aylıq əmək haqqı,     

manat  Average monthly wages of employees in industry by types of economic activity, 

manat 

...ardı                        ...continued 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

kompyuter və digər 

elektron avadanlıqların 

istehsalı 

72,4

254,3


312,2 

346,2


358,9

385,5


manufacture of computer 

and other electronic 

equipment

 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

83,5


311,8

257,9 


225,9

476,1


581,2

manufacture of electrical 

equipment

 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

98,9


227,4

273,0 


326,2

345,7


366,8

manufacture of 

machinery and 

equipment

 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı

 

94,3


246,7

188,9 


239,6

234,4


287,0

manufacture of motor 

vehicles and trailers 

sair nəqliyyat 

vasitələrinin istehsalı 

110,0


235,4

242,4 


288,9

380,2


455,8

manufacture of other 

transport equipment 

mebel istehsalı 

70,1

203,8


258,2 

309,7


312,5

326,5


manufacture of furniture 

zərgərlik, musiqi, idman 

və tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

47,9

145,6


185,8 

221,2


225,6

231,1


manufacture of jeweleris, 

musical instruments, 

sports goods and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

350,2


467,8

558,6 


596,2

630,5


751,5

repair and installation of 

machinery and 

equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

134,6

349,3

413,2 

443,5

466,8

488,9

Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

64,4

197,7

231,8 

274,6

324,9

331,5

Water supply; waste 

treatment and disposal 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

477


18.14  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye-istehsal fondlarının  

 mövcudluğu (mlyn.manat, ilin sonuna) 

Availability of fixed industrial production assets by types of  

economic activity (mln. manat, end of the year) 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Sənaye üzrə, cəmi 

18225,1 37164,7 41952,0  46768,7 53528,9 61801,0

Industry, total

 

   o cümlədən: 

 

   including:

 

Mədənçıxarma sənayesi 13098,1 27847,8 30626,0  34170,6 38527,4 44420,1

Mining

Emal sənayesi

 

3125,8 4791,3 5174,2  5623,4 5976,6 7343,9

Manufacturing

 

   o cümlədən: 

 

   including:

 

qida məhsullarının istehsalı

 

371,7


779,9

786,5 


856,4

796,9


857,7

manufacture of food 

products

 

içki istehsalı 

164,5


343,1

387,3 


407,0

433,5


451,6

manufacture of beverage

 

tütün məmulatlarının istehsalı

 

57,5


54,9

52,4 


52,7

63,7


63,2

manufacture of tobacco 

products

 

toxuculuq sənayesi 

170,1


332,1

337,1 


290,6

295,9


303,5

texstiles industry

 

geyim istehsalı 

33,7


65,5

62,3 


61,0

50,8


62,4

manufacture of wearing 

apparel

dəri və dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

20,9

27,0


24,2 

20,9


20,7

20,8


manufacture of leather, 

leather products and 

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

17,6


54,3

54,7 


47,7

51,4


54,4

manufacture of wood and 

woodwork 

kağız və karton istehsalı 

4,7

12,6


10,0 

15,6


14,9

17,8


manufacture of paper 

and carton products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

15,4

41,4


41,2 

39,2


38,9

42,4


printing production 

neft məhsullarının istehsalı

397,0

632,7


719,7 

796,1


820,9

849,8


manufacture of refined 

petroleum products 

kimya sənayesi 

486,7

473,4


428,2 

420,1


426,8

431,7


chemical industry 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

1,7


1,7

2,1 


5,0

5,3


6,6

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

rezin və plastmas 

məmulatlarının istehsalı 

57,6


131,9

132,8 


128,3

141,2


158,4

manufacture of plastic 

and rubber products 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

181,6


494,2

532,3 


723,9

783,5 1277,9manufacture of 

construction materials 

metallurgiya sənayesi 

240,3

286,0


374,7 

408,6


463,4

544,3


metallurgy industry 

hazır metal məmulatlarının

istehsalı 

167,6


214,4

221,4 


226,0

222,6


218,4

manufacture of 

fabricated metal products 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

478


18.14  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye-istehsal fondlarının  

 mövcudluğu (mlyn.manat, ilin sonuna) 

Availability of fixed industrial production assets by types of  

economic activity (mln. manat, end of the year) 

...ardı                         ...continued 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

kompyuter və digər 

elektron avadanlıqların 

istehsalı 

93,4

258,1


267,6 

272,3


365,8

398,6


manufacture of computer 

and other electronic 

equipment

 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

153,7


104,6

116,9 


112,9

142,2


182,4

manufacture of electrical 

equipment

 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

210,1


262,5

396,0 


480,8

560,2


708,3

manufacture of 

machinery and 

equipment

 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı 

12,8


11,0

13,6 


14,7

11,6


24,8

manufacture of motor 

vehicles and trailers 

sair nəqliyyat vasitələrinin

istehsalı 

72,2


64,0

62,2 


65,0

77,0


81,8

manufacture of other 

transport equipment 

mebel istehsalı 

19,0

62,0


61,5 

42,7


43,7

47,3


manufacture of furniture 

zərgərlik, musiqi, idman 

və tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

122,4

10,2


8,1 

7,8


6,5

2,2


manufacture of jeweleris, 

musical instruments, 

sports goods and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

53,6


73,8

81,4 


128,1

139,2


537,6

repair and installation of 

machinery and 

equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

1501,0  3585,0 5159,1  5943,9 7495,8 8213,7

Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

500,2

940,6

992,7  1030,8 1529,1 1823,3

Water supply; waste 

treatment and disposal 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

479


18.15  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye-istehsal fondlarının  

 mövcudluğu (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

Availability of fixed industrial production assets by types of  

economic activity (as per cent to previous year, in per cent) 

 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə